Sto tisíc nových stromů ve Znojmě

ZNOJMO – Jaro symbolizuje pro Znojmo období revitalizace městské zeleně, výsadby stromů a zalesňování holin v lesích města. Znojmo prostřednictvím svých příspěvkových organizací plánuje vysázet letos více než 100 tisíc sazenic převážně listnatých dřevin. Dominovat bude dub letní. Nejvíce se bude zalesňovat v okolí Vranovské Vsi a Pavlic. S výsadbou město již začalo.

„Máme v plánu vysadit letos více než sto tisíc stromů. V  lesích vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se snažíme co nejrychleji zalesnit a zároveň založit pestré a stabilní lesy. Na zeleni nám neskutečně záleží. Díky našim příspěvkovým organizacím Městské lesy a Městská zeleň Znojmo má znojemská zeleň precizní péči. V loňském roce Městské lesy vysázely 170 tis. stromů, “ vysvětluje starosta města Jakub Malačka.

V minulém roce se vysazoval převážně dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá. Smrk tvořil 4,5% z celkového množství vysázených dřevin. Jsou však místa, kde odborníci nechávají typ porostu čistě na přírodě. „Téměř pod každým mateřským porostem se ukrývá generace nového lesa, tzv. přirozené zmlazení. Za příznivých podmínek se ze semenáčků vyklubou nové stromky a není nutné vysazovat sazenice vypěstované v lesních školkách. Zde je potřeba pečlivý přístup našich lesníků, kteří musí jednotlivé plochy individuálně posuzovat. Loňský vlhký rok našim lesům a jejich obnově velmi prospěl a v současné době už jsou další sazenice na cestě do našich lesů, “ vysvětluje ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan. 

V loňském roce nezahálela ani Městská zeleň Znojmo, která zajišťuje péči o veřejnou zeleň ve městě Znojmě a přilehlých městských částech. Ta vysázela minulý rok celkem 327 vzrostlých stromů v různých lokalitách. Lísky turecké zkrášlily ulici Jarošovu, sakury ulice Palackého a 17. Listopadu.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

© Televize Spolu, All Rights Reserved