Město Znojmo už má jasno, kdo a za kolik postaví nový krytý bazén v Louce

ZNOJMO – Rada města Znojma podnikla další důležitý krok v cestě za realizací dlouhodobě plánované výstavby krytého plaveckého bazénu. Na svém zasedání v pátek 23. dubna schválila výsledek otevřeného několikaměsíčního výběrového řízení na zhotovitele jeho výstavby.  Ze tří přihlášených zájemců podalo cenově nejvýhodnější a zároveň vítěznou nabídku Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo – IMOS Brno, a.s.; Metrostav DIZ s.r.o. Náklady na výstavbu bazénu vyčíslilo na celkovou výši 285 miliónu korun bez DPH.

„Pokud bude vše probíhat standardně a nebudou vzneseny námitky směrem k výsledku výběrového řízení či celému projektu, prvním krokem, který uskutečníme, bude podpis smlouvy se zhotovitelem. V návaznosti můžeme začít řešit zahájení stavebních prací. Podařilo se nám již získat dotaci ve výši deseti milionů z Jihomoravského kraje a o další jsme požádali Národní sportovní agenturu. Odhadujeme, že výstavba bude trvat zhruba dva roky, během této doby máme dostatek času na projednání, jak naložíme s budovou stávajících městských lázní. Plánujeme, že do tohoto rozhodnutí zapojíme i veřejnost,“ říká starosta Jakub Malačka.

O projektu krytého bazénu
Podoba krytého bazénu byla vytvořena na základě potřeb veřejnosti. Bazén musí zajistit kapacity pro povinnou výuku plavání žáků základních škol nejen ze Znojma, ale z celého regionu. Krytý bazén bude také sloužit pro trénink znojemských plaveckých oddílů.

„V současné době se školy na povinné plavecké lekce do městských lázní dopravují různými způsoby. Některé mají bazén v docházkové vzdálenosti, jiné si musí zařídit do místa dopravu. Dojezdová vzdálenost mezi stávajícími lázněmi a budoucím novým krytým bazénem je přibližně deset minut. Po konzultaci s řediteli základních škol víme, že výstavba nových lázní pro ně není žádný zásadní problém a této změně se snadno přizpůsobí. Město počítá také s tím, že zvýší frekvenci autobusové dopravy, aby spoje jezdily na ulici Melkusova častěji, zajistí se tím větší dopravní frekvence a návštěva této lokality bude pro obyvatele dostupnější. Lidé budou moci bazén využívat celoročně,“ říká místostarosta pro školství Jan Grois.

Návštěvníci budoucího krytého bazénu se mohou těšit na bazénovou halu, plavecký bazén s osmi dráhami, relaxační bazén, dětské brouzdaliště, různé druhy saun, vířivku, Kneippův chodník a spousty dalších prvků, které moderní wellness centra obsahují. Systém vstupenky bude fungovat na principu elektronického náramku. Bude možné přecházet mezi vnitřním a venkovním areálem, občerstvit se a při odchodu návštěvník uhradí svojí útratu na pokladně.

„Z výběrového řízení jsme vybrali firmu s nejnižšími náklady na výstavbu. Abychom však měli jistotu, že cena je adekvátní, nechali jsme také srovnat investiční náklady realizovaných bazénů v Litomyšli a Žďáru nad Sázavou s náklady, které nabídla vítězná stavební firma městu Znojmu. S ohledem na nárůst cen ve stavebnictví srovnání ukázalo, že náklady jsou v porovnání s těmito městy buďto srovnatelné nebo dokonce nižší. Jednoznačně to tak ukazuje, že město dobře připravilo otevřené výběrové řízení“, doplňuje starosta Jakub Malačka.

Bazén v Litomyšli realizace 2010, cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 11.030 Kč/m3

Bazén ve Žďáru nad Sázavou realizace 2014, cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 9.579 Kč/m3

Bazén ve Znojmě, cena za 1 m3 10.798 Kč/m3

Výhodnost lokality v Městské plovárně Louka potvrdila komparativní analýza

Klíčovými výhodami varianty v areálu plovárny Louka  jsou výrazně vyšší připravenost projektu s platným stavebním povolením a hotovým prováděcím projektem stavby, nižší předpokládané investiční náklady a dřívější zahájení provozu krytého plaveckého bazénu, možnost využití existujícího provozně-technologického zázemí Městské plovárny Louka včetně dalších synergií pří společném provozu a údržbě celého areálu (což má za následek nižší provozní náklady) a podpora rozvoje území v okolí Louckého kláštera s významným rozvojovým potenciálem z pohledu volnočasové nabídky pro místní obyvatele a návštěvníky města Znojma.

Komparativní analýza je kompletně dostupná na webu města i Zdravého města Znojma.

zdroj: Město Znojmo

Kraj Vysočina letos přispěje na obnovu turistického značení 350 tisíc korun

KRAJ VYSOČINA – Kraj Vysočina letos pomůže Klubu českých turistů s obnovou značení tras pro pěší i cyklisty částku 350 tisíc korun. V kraji je aktuálně vyznačeno téměř 2450 km cyklotras a 3200 km pěších a lyžařských tras,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.   

S přispěním Kraje Vysočina se každoročně daří systém turistického značení v regionu udržovat funkční. Dotace pomůže nejen s úhradou kůrovcovou kalamitou poškozených tras, ale především s výměnou poškozených rozcestníků, map, dále s instalací nových značek a směrovníků.

Pokud jde o pěší a lyžařské trasy je každoročně kompletně obnovena – přetřena třetina značek, provedeno vynucené doznačení nebo přeložky tras v důsledku např. již zmíněné nucené těžby dřeva kvůli kůrovcové kalamitě nebo jiného zničení značek, natírají se stojany a rámy nástěnných turistických map, ty se pravidelně aktualizují. V důsledku zániku lesa a při absenci nedostatku objektů vhodných pro běžné značení tras musí školení značkaři využívat méně obvyklé a finančně náročnější způsoby značení tras. Využívané jsou plechové turistické značky, které se umisťují na pařezy nebo velice ohleduplně a citlivě na jiné objekty. V případě nouze, především pak na významných křižovatkách, je možno využít značkařský kolík, na který se připevní pomocí trubkových držáků plechové směrové šipky. Tak se děje, pokud není v místě vhodný strom. 

Kraj Vysočina obnovu turistického značení podporuje od roku 2003, do současné doby přispěl téměř 6 milióny korun. Značení, kontrole a obnově se věnuje více než stovka kvalifikovaných značkařů pěších a lyžařských tras a 27 kvalifikovaných cykloznačkařů. 

Existují stránky www.turistickeznaceni.cz , kam je možné hlásit zjištěné závady, chybějící prvky apod. Jedná se o oficiální stránky značkařů a závady jsou následně řešeny v rámci značkařských obvodů po celém území ČR.

zdroj: Kraj Vysočina
foto: ilustrační

Druhé místo pro úřad Zlínského kraje. Náboráři ocenili kariérní video

ZLÍNSKÝ KRAJ – Recruitment Academy Awards jsou udělovány pod záštitou Recruitment Academy, specializované vzdělávací instituce pro recruitery, a letos se ocenění udělovala hned v 6 kategoriích. V kategorii Kariérní video roku malých společností se na pomyslné stříbrné příčce umístilo právě náborové video Krajského úřadu Zlínského kraje, jehož ocenění si osobně převzal ředitel úřadu Milan Štábl.

„Myslím, že mohu mluvit za všechny své kolegy z úřadu, když řeknu, že si této ceny velmi vážíme. Je to pro nás důkaz, že i ve veřejné správě je možné dělat moderní a dynamické věci, a úspěch Zlínského kraje ukázal, že dokážeme obstát v byznysovém prostředí,“

MILAN ŠTÁBL, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

Hlavní linkou videa, které vznikalo koncem roku 2019, je běžný pracovní den zaměstnanců krajského úřadu. Celou jednadvacítkou nás provádí pracovníci úřadu a na videu skutečně sledujeme každý jejich krok – záběry jsou totiž většinou jen na nohy. „Nápad s botami se nám velmi líbil už od začátku. Odkazuje to k silné baťovské tradici a divák či potenciální uchazeč si tak vlastně projde celý úřad, aniž by někoho potkal „tváří v tvář“. I díky tomu má video drive a hlubší myšlenku, což bylo naším cílem – obojí se myslím skvěle povedlo,“ popisuje Eva Gazdošová z Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Ve stejné kategorii získalo první místo video K+ Portálu Vysoké školy báňské a na třetím místě byl Slevomat.cz.

Video zde: Kariérní video Zlínského kraje získalo 2. místo v prestižní soutěži Recruitment Academy Awards – YouTube

Autor: Renáta Sikorová / Zlínský kraj

očkování Vyškov

Očkování ve Vyškově se přesouvá do sportovní haly

VYŠKOV – Avizované stěhování regionálního očkovacího centra z prostor chirurgického oddělení v levém křídle hlavní budovy Nemocnice Vyškov do nedaleké sportovní haly při Základní škole Purkyňova dostává reálnou podobu. Jelikož dorážejí vyšší dávky vakcín, klíčová fáze očkování se bude po domluvě vedení nemocnice se zřizovatelem, Jihomoravským krajem, odehrávat mezi basketbalovými koši.

Právě vedení kraje požádalo vyškovskou radnici o součinnost při přípravě velkokapacitního centra, především ve vytipování areálů, které by splňovaly požadované podmínky k proočkování maximálního množství obyvatel v co nejkratší době. Podle zástupců kraje je rozhodující kapacita,
centrem má denně při běžné provozu projít 600 až 800 zájemců o vakcínu. „S nárůstem dávek očkovacích látek má jít až o tisícovku lidí denně,“ potvrdil mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala.

V areálu nemocnice byli s očkovacím systémem spokojení, pro zaměstnance zařízení byl pohodlný. V květnu má ovšem přijít podstatně víc vakcíny. „Centrum bude dostatečně personálně zajištěno. Počítáme s týmem lidí, který zvládne podat vakcínu 800 zájemcům denně. Věřím, že místo bude pro obyvatele Vyškovska dostatečně komfortní,“ zdůraznil ředitel zařízení Zdeněk Horák. Právě hala se zástupcům kraje zamlouvala nejvíc. Od začátku platila za záložní variantu. Navážení mobiliáře začalo v pátek 9. dubna. Očkovací centrum začne fungovat ve zkušebním provozu od pondělí 26. dubna. Jihomoravský kraj hodlá podle svých vyjádření do konce srpna naočkovat 70 procent obyvatel starších 15 let.

Od začátku nešlo jen o samotný prostor pro očkování, ale například byly nutné i toalety, čekárna k soustředění zájemců, místo s čekací dobou po očkování, musí jít o objekt s možností odděleného vchodu a východu, s připojením k internetu či s parkovacími kapacitami. „Svou roli sehrála i dostupná vzdálenost zdravotnické záchranné služby. U haly tak nemusí nonstop stát sanitka, která by chyběla jinde. Znovu ale připomínám, že jsme pracovali se zadáním, které jsme obdrželi. Poslední slovo měl krajský krizový štáb, kterému se hala zamlouvala. My řešili spíš technické záležitosti. Jak pomoci s parkováním, jak uchopit záměr výpůjčky nemovitého majetku, zda zakrýt podlahu. Pracovali jsme totiž s myšlenkou zakoupit linoleum, ovšem o takové množství v těžko odhadnutelném stavu po ukončení činnosti očkovacího centra nemá škola ani nemocnice zájem,“ vyjmenoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Škola se zároveň na podzim 2017 pochlubila nově položenou a přebroušenou podlahou. „Pokud by provozem očkovacího centra došlo k jejímu poškození, opravu bude z větší části hradit Jihomoravský kraj,“ informoval starosta Jurka.

Vedení vyškovské radnice každopádně k celé věci od začátku přistupovalo hlavně s cílem přispět ke zvládnutí pandemie. „Jakékoliv místo, které by Jihomoravský kraj ve Vyškově zvolil, se někoho něčím dotkne. Tak to prostě je, vždy se tím něco a někdo omezí. Veškeré debaty jsou ale hlavně bezpředmětné: na prvním místě je ochrana zdraví lidí. Všichni asi chápeme, že vakcína je jednou z možných cest k ukončení pandemie koronaviru,“ zdůraznil vyškovský starosta.

Stejný názor má i ředitel základní školy Luděk Höfer. „Hala je velmi využívaná nejen samotnými žáky naší školy, ale také celou řadou klubů. Pro svůj vysoký strop je ideální například pro moderní gymnastky. Po této stránce je to pro nás pochopitelně komplikace, ale na druhou stranu jsme rádi, že můžeme pomoci. Veřejnost je už podrážděná, pandemie se táhne dlouhé měsíce, i kvůli ní jsme ve škole chodili po prázdných chodbách a čekali, až se děti budou moci vrátit do lavic,“ zmínil ředitel Höfer s tím, že žáci budou do budovy vstupovat z nádvoří, aby se se zájemci o očkování vůbec nepotkávali.

Systém je nastavený tak, aby byl pro očkované co nejjednodušší. Vše bude řádně označeno. Lidé budou přijíždět z Purkyňovy ulice, pěšky mohou přijít rovněž z ulice Karla Čapka. Až padesát stání na přilehlém parkovišti poskytne město, další místa jsou v areálu školy. Bude nicméně probíhat regulace podle aktuálních potřeb. „Vše budeme každý týden upřesňovat podle množství vakcíny. Zaregistrovaní lidé s rezervací při příchodu vyplní dotazník anamnézy a s přítomným lékařem můžou probrat podrobnosti. Následuje samotná vakcína. V každém ze dvou boxů se mohou očkovat čtyři pacienti. Pod dohledem zdravotnického personálu pak 20 minut počkají v čekárně, dostanou certifikát o prodělaném očkování a můžou odejít domů,“ popsal ředitel nemocnice Horák.

zdroj: Město Vyškov

Ve Znojmě proběhl výzkum odhozených odpadků

ZNOJMO – Znojmo podporuje vědu a výzkum, a to i v oblastech odpadového hospodářství. Studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem provedli ve dnech 9. až 11. dubna ve Znojmě výzkum v oblasti tzv. litteringu.

Výstupem výzkumu bude studie, která se zaměřuje na problematiku zmíněného litteringu, což je úmyslně nebo neúmyslně pohozený nebo ponechaný odpad v ulicích měst a obcí nebo v přírodním prostředí a také v blízkosti dopravní infrastruktury (do zkoumané skupiny nepatří odpady odložené mimo určená místa, tj. na nelegálních skládkách odpadů nebo v okolí sběrných nádob). Pohozený odpad musí obvykle na svoje náklady likvidovat obec či město. Tento problém se dlouhodobě týká také města Znojma, které na jeho řešení musí vynakládat nemalé finanční prostředky.

S tímto problémem se v uplynulých několika měsících ve zvýšené míře potýká i Znojmo.

Cílem projektu je ve studii vysvětlit výskyt, složení a vlastnosti odhozených odpadků, a to z hlediska možného nakládání s nimi a nákladů s tím spojených. Dále bude také zkoumána případná odpovědnost výrobců za některé druhy odpadů (např. obalů) a možnost spolupodílení se výrobců na nákladech obcí a měst spojených s úklidem odpadků a předcházení jeho vzniku.

Pro výzkum si fakulta vybrala několik lokalit, kde ve dnech 9. – 11. dubna proběhl sběru odpadků a následně byl proveden rozbor sebraných odpadků v areálu FCC Znojmo.

V rámci Znojma byly vybrány lokality následující lokality:

Centrální část města – Horní náměstí, nám. Republiky, nám. Svobody

Obchodní ulice – ul. Obroková, ul. Velká Michalská, Divišovo nám., Vídeňská třída, část ul. Pražská

Odpočinková parková část města – Horní a Střední park, Kolonka, zeleň vnitrobloku ul. Přímětická a Boženy Němcové, Jubilejní park

Zastávky a nádraží veřejné hromadné dopravy – autobusové a vlakové nádraží, autobusová zastávka ul. Studentská, ul. Pražská a vlaková zastávka Znojmo nemocnice

Cyklostezky – ul. Pražská, ul. Na Hrázi směr Dobšice.

Nejedná se o první výzkum, který město Znojmo podpořilo. Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici probíhá již od loňského roku výzkum zeleně ve městě Znojmě. Díky těmto výzkumům může město čerpat z výstupů, a přitom ho to nestojí ani korunu.

V Jihlavě je otevřeno první RE-USE centrum

JIHLAVA – RE-USE centrum najdete na Brtnické ulici v areálu firmy Služeb města Jihlavy.

Do RE-USE centra můžete donést jakékoliv drobné předměty z domácností, případně si odsud cokoli zdarma odnést. První takové místo bylo v Jihlavě otevřeno díky spolupráci pracovníků Služby města Jihlavy a odboru životního prostředí magistrátu města a najdete jej v areálu Služeb města Jihlavy (SMJ) na Brtnické ulici.

„Je to zatím taková první vlaštovka, do budoucna bychom chtěli otevřít ještě další RE-USE centrum, které bude i pro větší věci, například pro nábytek a podobně,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman, který se společně s jednatelem SMJ Josefem Ederem zúčastnil v pátek 9. dubna pomyslného přestřižení pásky.

RE-USE centrum přijímá veškeré drobné předměty z domácnosti, jako jsou hračky, knížky či nádobí. „Bohužel nemůžeme přijímat například elektroniku, u které nejsme schopni garantovat její bezpečnost. Dále nepřijímáme třeba plyšové hračky, ve kterých by mohli sídlit paraziti jako jsou roztoči a jiný hmyz,“ doplnil mluvčí SMJ Martin Málek.

zdroj: Město Jihlava

Stanice v Adamově projde komplexní rekonstrukcí

ADAMOV – Modernizační práce na prvním koridoru mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, které odstartují letos v září, budou zahrnovat také rekonstrukci stanice v Adamově. Právě pro tuto část vyhlásila nyní Správa železnic tendr na zhotovitele stavebních prací.

V Adamově vzniknou dvě ostrovní nástupiště a nová lávka, rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 688 milionů korun.

Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, přístup na lávku z nich bude zajištěn pomocí schodišť a výtahů. Nová lávka bude propojena na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Součástí stavby je také rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy pro vytvoření adekvátního zázemí pro cestující a výstavba parkoviště s kapacitou třiceti parkovacích míst.

Prodloužení třetí staniční koleje umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Práce se budou dále soustředit na opravu železničního svršku a spodku, přeložky sítí, výstavbu nových protihlukových zdí, elektro rozvodů a nové technologické lávky a budovy. Stavba by měla odstartovat letos v říjnu a skončit v polovině roku 2023.

zdroj: Správa železnic

Krysa

Jihlava chystá květnovou deratizaci města

JIHLAVA – Celoplošná jarní deratizace letos v Jihlavě proběhne v polovině května a opět se neobejde bez spolupráce firem i obyvatel.

Magistrát města v současné době rozesílá výzvy k připojení, k hubení hlodavců by se však měl připojit každý. Stačí uklidit u sklepů či skladů a utěsnit nežádoucí otvory, případně v lokalitách silného výskytu potkanů opatřit dveře a okna sítěmi. A pokud víte o norách na veřejných plochách, kde se potkani vyskytují, můžete je nahlásit na čísle 567 167 306 či e-mailu katerina.kadlecova@jihlava-city.cz.

„Větší výskyt potkanů ve městě odborníci potvrzují na větších sídlištích s hustou kanalizační sítí. Mají velký prostor a klid k rozmnožování. Množství lidí vylévá do kanalizace spoustu tužších zbytků jídla, takže potravy mají hojnost. Potkani se nespokojí s potravou z kanalizace, ale za tmy vylézají z kanálů prohrabanými dírami okolo poklopů,“ uvedla Kateřina Kadlecová z  odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy.

Magistrát města Jihlavy bude deratizovat travnaté plochy města, podzemí a nemovitosti ve svém majetku. Služby města Jihlavy jako provozovatelé kanalizačních sítí provedli deratizaci již začátkem dubna. „Letos nebudeme vyzývat jednotlivé firmy, neboť jim tato povinnost vyplývá ze Zákona o ochraně veřejného zdraví. Přesto bychom rádi, aby se připojili jak podnikatelské subjekty na území města, instituce a bytová družstva v katastru města, tak občané,“ doplnila Kadlecová.

Proč město chystá deratizaci?
Přemnožení hlodavci představují jednak zdravotnický problém – podílejí se na přenosu salmonely nebo smrtelné Wailovy žloutenky. Způsobují ale také rozsáhlé hospodářské škody, ať už znehodnocením potravin svojí močí nebo poškozením zdiva a omítek v důsledku jejich přirozeného hryzacího reflexu.

Jeden pár potkanů může mít v příznivých podmínkách až 800 potomků. Aby byl boj proti škodlivým hlodavcům účinný a vynaložené finanční prostředky byly efektivně využity, je nejvhodnější právě plošný způsob deratizace.

Jedním z předpokladů je také pochopení občanů a jejich spolupráce. Jedná se o ozdravné opatření s důsledky pro celý katastr města. Při správném dodržení technologie by měla plošná deratizace přinést až 90 % efekt.

zdroj a foto: Město Jihlava

stromy

Sto tisíc nových stromů ve Znojmě

ZNOJMO – Jaro symbolizuje pro Znojmo období revitalizace městské zeleně, výsadby stromů a zalesňování holin v lesích města. Znojmo prostřednictvím svých příspěvkových organizací plánuje vysázet letos více než 100 tisíc sazenic převážně listnatých dřevin. Dominovat bude dub letní. Nejvíce se bude zalesňovat v okolí Vranovské Vsi a Pavlic. S výsadbou město již začalo.

„Máme v plánu vysadit letos více než sto tisíc stromů. V  lesích vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se snažíme co nejrychleji zalesnit a zároveň založit pestré a stabilní lesy. Na zeleni nám neskutečně záleží. Díky našim příspěvkovým organizacím Městské lesy a Městská zeleň Znojmo má znojemská zeleň precizní péči. V loňském roce Městské lesy vysázely 170 tis. stromů, “ vysvětluje starosta města Jakub Malačka.

V minulém roce se vysazoval převážně dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá. Smrk tvořil 4,5% z celkového množství vysázených dřevin. Jsou však místa, kde odborníci nechávají typ porostu čistě na přírodě. „Téměř pod každým mateřským porostem se ukrývá generace nového lesa, tzv. přirozené zmlazení. Za příznivých podmínek se ze semenáčků vyklubou nové stromky a není nutné vysazovat sazenice vypěstované v lesních školkách. Zde je potřeba pečlivý přístup našich lesníků, kteří musí jednotlivé plochy individuálně posuzovat. Loňský vlhký rok našim lesům a jejich obnově velmi prospěl a v současné době už jsou další sazenice na cestě do našich lesů, “ vysvětluje ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan. 

V loňském roce nezahálela ani Městská zeleň Znojmo, která zajišťuje péči o veřejnou zeleň ve městě Znojmě a přilehlých městských částech. Ta vysázela minulý rok celkem 327 vzrostlých stromů v různých lokalitách. Lísky turecké zkrášlily ulici Jarošovu, sakury ulice Palackého a 17. Listopadu.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved