Štítek: Znojmo

Znojmo se rozzářilo svěžími barvami květin

ZNOJMO – Městská zeleň Znojmo právě v těchto dnech nachystala květinovou výzdobu v ulicích Znojma. Do města se vrátily velké květináče, které zdobí nejen Horní a Divišovo náměstí, ale i ostatní hlavní turistické body města jako ulici Přemyslovců nebo náměstí Svobody. V ulicích jsou také umístěny stovky květináčů a truhlíků s letničkami, které vytváří krásnou letní atmosféru a potěší oko nejen místních, ale i turistů.

„Velmi nám záleží na vzhledu města i životním prostředí, proto květinové výzdobě věnujeme velkou péči a pozornost. Rozkvetlé ulice občany těší, proto se snažíme i je samotné zapojit do různých soutěží jako je Vánoční, Velikonoční a Rozkvetlé Znojmo. Tam mají možnost být oceněni za snahu, že zkrášlují naše město, za což jim moc děkuji,“ uvádí starosta města Znojma Jakub Malačka.    

Každoročně Městská zeleň Znojmo vyzdobí ulice města a městských částí stovkami kusů mobilní zeleně s letničkami nebo v kombinaci s trvalkami. Závěsné květináče zdobí 61 sloupů veřejného osvětlení. Zábradlí mostů na příjezdech do Znojma jsou ozdobena 184 truhlíky, v oknech radnice je umístěno 220 kusů truhlíků a v ulicích jsou desítky dalších květinových kontejnerů nebo pyramidových květináčů. Květinovou výsadbu mají například i kruhové objezdy ve městě.

semafory

Znojmo pokračuje v modernizaci semaforů

ZNOJMO – Doprava a hustý provoz jsou jedny z hlavních témat Znojma. Pomoci má modernizace semaforů ve městě, a to na třech frekventovaných křižovatkách. Cílem je přispět k plynulosti dopravy. Výměnou projdou také světla semaforů.

„Vyměněny budou takzvané řadiče, tedy ovládací jednotky semaforů, které jsou už za hranicí životnosti. Výměna se bude týkat tří frekventovaných křižovatek ulic Vídeňská a Hakenova, Vídeňská a Brněnská, Vídeňská a Melkusova. V současné době jsou totiž tyto křižovatky řízeny pevně danými časovými intervaly,“ popisuje starosta města Znojma Jakub Malačka.

Nová technologie navíc umožní programování semaforů online, takže na aktuální dopravní situace ve Znojmě se bude moci reagovat prakticky okamžitě.

Nové řadiče na křižovatkách jsou prvním krokem k plynulejšímu provozu na průtahu městem. Ten další je umístit do křižovatek nové smyčky či jinou technologii (jako jsou například kamery), které snímají provoz v jednotlivých směrech křižovatky a jsou propojeny právě s řadiči. Díky tomu bude možné automaticky reagovat na dopravní situaci a například v případě kolon v jednom směru upřednostnit tento směr díky zkrácenému intervalu pro červenou na semaforu.

Do modernizace semaforů investuje město téměř 2 miliony korun (bez DPH). Zakázku bude realizovat firma PATRIOT, spol. s r. o., která podala formou e-aukce nejvýhodnější nabídku.

Větší komfort nabídnou i nové LED diody na těchto křižovatkách. Ty mají podstatně vyšší účinnost i delší životnost, což se v dlouhodobějším horizontu projeví na ekonomice provozu světelných křižovatek.

Modernizace proběhla již v roce 2019 na čtyřech světelných křižovatkách. Vyměněny byly řadiče semaforů na křižovatce ulice Pražská a Přímětická, Vídeňská, Doktorky Milady Horákové a Průmyslová, Coufalova a Havlíčkova a na náměstí Svobody.

Ve Znojmě si budete moci nechat zdarma vyšetřit znaménka

ZNOJMO – Bezplatné vyšetření pigmentových znamének obyvatelům Znojma opět umožní Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Preventivně vzdělávací kampaň Spolu proti melanomu má upozornit na nebezpečí zvyšujícího se výskytu melanomu a na nutnost prevence. Ve Znojmě se akce uskuteční v pondělí 30. května 2022 od 10:00 do 17:00 hodin na Horním náměstí.

Odborné vyšetření bude zcela zdarma a mohou ho podstoupit všichni zájemci bez omezení věku a bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Kontrolovat mateřská znaménka budou lékaři ve speciálním stanu s potřebným soukromím.

Rakovina kůže patří v dnešní době k nejfrekventovanějším nádorovým onemocněním. Nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže je melanom a nejúčinnější zbraní je právě prevence. Ovšem tím nejdůležitějším preventivním opatřením proti onemocnění je ochrana kůže před nadměrným sluněním.

Součástí této akce bude doprovodný program v oblasti zdravého životního stylu. Lidé, kteří na akci přijdou, si budou moci například změřit množství tukové a svalové tkáně v těle nebo provést samovyšetření prsou na silikonovém modelu.  Rovněž si budou moci nechat odborně poradit, jak se chránit před sluncem.

Kromě Znojma zamíří akce do dalších 14 měst republiky. Více informací najdete na www.spoluprotimelanomu.cz.

Čisté Znojmo: Zaměřeno na třídění odpadů

ZNOJMO – Kampaň Čisté Znojmo je v plném proudu. Jak správně třídit odpad? Jak předcházet jeho vzniku? Jak dlouho se odpad rozkládá? Kampaň přináší základní informace z oblasti třídění a recyklace.

Má vůbec smysl třídit odpad?
Smysl to rozhodně má! Čím méně toho skončí ve směsném komunálním odpadu, tím lépe. Třídění by mělo probíhat v každé domácnosti. Odpad je potřeba řádně sešlápnout, čímž se ušetří více než 50 % objemu popelnice či kontejneru. Z kontejneru směřuje odpad k dotřídění na třídící linku. Následuje převoz ke zpracovateli, který z odpadu vytvoří nové produkty, jako například oblečení, novinový papír, kartonové krabice, nové lahve atd.  Nevyužité zbytky odpadu se odváží na skládku nebo jsou využívány jako přídavek paliva ve spalovnách odpadů nebo cementárnách.

Jak správně třídit?
Ve Znojmě je možné třídit odpad do 10 různých kontejnerů a na 2 sběrných dvorech. Vytřídit lze papír, plast, čiré a barevné sklo, kovy, elektrozařízení, bioodpad, textilie, olej, použité roušky a respirátory či nebezpečný odpad.

Při třídění se řídíme recyklačními symboly na obalech. Trojúhelník s plnými šipkami – obal je určen k recyklaci. Číselné označení a písmena určují, ze kterého materiálu je obal vyroben. Podle toho jej vhodíme do správné nádoby. Přeškrtnutá popelnice – obal patří zpět prodejci nebo do sběrného dvora. Nepatří do kontejnerů na tříděný odpad ani do směsného odpadu.

Znojmo disponuje dvěma sběrnými dvory. Jeden sběrný dvůr se nachází na ulici Dobšická (10a) a druhý v městské části Přímětice (ulice K Suchopádu). Odpad zde lze odevzdat od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00 hodin. Tato služba je pro občany Znojma a jeho městských částí zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností, a nikoliv od podnikatelů. Odpady jsou převzaty po předložení občanského průkazu a následně roztříděny a zavedeny do systému evidence odpadů.

Nyní má veřejnost jedinečnou možnost nahlédnout na proces dotřídění odpadů a dozvědět se zajímavé informace o třídění, a to v úterý 17. května od 15:00 hodin na Dni otevřených dveří třídící linky FCC Znojmo, s.r.o. Na akci je z kapacitních důvodů nutná registrace předem zde https://bit.ly/FCCdenotevrenychdveri.

Jak dlouho se odpad rozkládá?
Odpad patří do koše, popelnice či kontejneru. Rozhodně bychom jej neměli odhazovat na zem či v přírodě. Odpad se totiž může rozkládat až tisíce let.

Nejrychleji se rozkládá bioodpad, například ohryzky od jablek či hrušek se rozloží zhruba za 14 dní. Déle už to trvá slupce od banánu, ta potřebuje 5 měsíců. Odpad z papíru, jako je papírový kapesník, noviny nebo kancelářský papír, se rozloží až po 5 měsících. Podstatně delší je doba rozkladu u jednorázových plen, která dosahuje až 250 let. Nedopalek cigarety potřebuje k celkovému rozkladu 15 let. Žvýkačka se rozkládá až 50 let, igelitový sáček 25 let, plechovka více než 100 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev 100 let. Nejdéle se rozkládají skleněné odpady, které se rozloží nejdříve za 1 000 let.

Jak předcházet vzniku odpadů ve Znojmě?
Bývalí znojemští studenti Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo natočili edukativní video zaměřené na předcházení vzniku odpadů, které je ke zhlédnutí na YouTube. Ve videu se dozvíte zajímavé informace nejen o předcházení vzniku odpadů, ale i o třídění a recyklaci odpadů. Obsah videa je cílen právě na Znojmo.

Podívejte se na video zde https://youtu.be/QqXLrWmQv_s.

Pokud vás zajímají bližší informace k odpadové problematice a ke třídění odpadů navštivte webovou stránku www.rodinaokurkova.cz. Stránka je zaměřena na výchovu a osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě s cílem chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života ve městě.

Nový kamerový bod bude ve Znojmě dohlížet na Divišovo náměstí

ZNOJMO – Na bezpečí ve Znojmě dohlíží kamerový systém. V letošním roce chystá Městská policie Znojmo další etapu jeho rozšíření a modernizace. První kamerový bod bude doplněn na Divišovo náměstí.

V současné době je ve městě již 32 kamerových bodů. „Bezpečnost obyvatel je naší prioritou. Kamerový systém pomáhá při efektivitě řešení různých situací, nejen městské policii, ale i ostatním bezpečnostním složkám. Lokalitu pro umístění nového kamerového bodu vytipovala Městská policie ve spolupráci s Policií ČR,“ říká starosta města Znojma Jakub Malačka.

„Vždy vybíráme lokality, kde je přítomnost kamer potřebná, a to jak z hlediska prevence kriminality, tak z jiných sociálně patologických jevů. Jejich účelem je také zvýšení objasněnosti protiprávních činů. Hlídka díky kamerovému systému získává přesný popis události včetně popisu pachatelů,“ uvedl Petr Hladký, ředitel Městské policie Znojmo.

Kamerový bod bude obsahovat 4 kamery. Jedna kamera bude otočná s pokročilou technologií, která dokáže dané místo přiblížit až 30krát. Další tři kamery budou statické s analytickými funkcemi. Kamera zvládne zabírat nejen Divišovo náměstí, ale také část Horního náměstí. Náklady na rozšíření kamerového systému o tento bod budou ve výši 421 000 korun.

Bližší informace o Městském kamerovém dohlížecím systému naleznete na webu www.znojmocity.cz v záložce Městská policie Znojmo.

Znojmo do oprav mostů investuje více než 3 miliony korun

ZNOJMO – Významnou opravou projde klenutý kamenný most na staré komunikaci na Hradiště, který je památkově chráněný, pochází patrně ze 17. století. Dojde k jeho opravě v celkové výši téměř 2,5 miliónů korun bez DPH. Dále projdou opravou mostky přes náhon u mlýna a přes potok Leska. Ty si vyžádají opravy ve výši 761 tisíc korun bez DPH. 

Klenutý most se nachází v Gránickém údolí na tzv. staré hradišťské cestě spojující Hradiště se Znojmem. V jarních měsících zahájí firma S-A-S STAVBY spol. s r.o. práce na odstranění statických poruch kamenné konstrukce mostu a přilehlých opěrných stěn. Bude proveden nový zásyp klenby a vyměněno zábradlí. Během stavebních prací bude samotný most uzavřen, ale průjezd do Gránického údolí ke Spálenému mlýnu bude zachován s minimálním omezením pro pěší i vozidla.

Další mostky, které projdou v jarních měsících opravou jsou přes potok Leska a přes náhon u mlýna. U obou mostků bude vyměněna tzv. mostovka a bude obnoven nátěr na konstrukci. U mostku přes Lesku bude opravena také komunikace na pravém břehu potoka včetně betonového prahu mezi mostkem a komunikací. Opraveny budou také kamenné stěny pod mostovkou. Oba mosty budou po dobu výměny mostovky zcela uzavřeny.

zdroj: Bc. Soňa Bystřická / Městský úřad Znojmo

Senioři u přechodů ve Znojmě rozšířili své řady na dalších třech lokalitách

ZNOJMO – Projekt Senioři u přechodů, který město Znojmo a Městská policie Znojmo spustili v roce 2019 se dnes rozšířil o další tři přechody pro chodce. Senioři se tak každé ráno od pondělí do pátku od 7 do 8 hodin starají o bezpečnost školáků na přechodech pro chodce už na třinácti místech.

Nově senioři pomáhají na ulici Legionářská, Přímětická/Resslova a 17.listopadu/Bezručova. Připojili se tak k devíti hlídaným lokalitám v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, Mládeže, náměstí Republiky a v Příměticích.

Každý vybraný senior prošel zaškolením v oblasti zdravovědy, pravidel provozu na pozemních komunikacích, včetně zastavování vozidel a následně získal pověření k tomu, že může u přechodů zastavovat vozidla.

„Jsem moc rád, že nám senioři s bezpečným přecházením dětí pomáhají a zapojují se tak do vytvoření bezpečnějšího prostředí v našem městě. Vážím si toho a moc jim za to děkuji,“ říká starosta Jakub Malačka.

ZDROJ: Bc. Soňa Bystřická – Městský úřad Znojmo

Nominace na Cenu města Znojma se blíží

ZNOJMO – Zastupitelstvo města Znojma i letos udělí Cenu města Znojma, kterou každoročně uděluje kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, hospodářskou, publicistickou, sportovní a jinou činnost, práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Znojmu, nebo byla vytvořena na jeho území, či jinak přispívají k rozvoji a propagaci města. Návrh na udělení ocenění mohou předkládat i občané, spolky nebo sdružení, a to do 28. února 2022.

Cenu města uděluje jednou ročně zastupitelstvo města na návrh rady města. Návrhy přijímá odbor vnitřní správy Městského úřadu Znojmo. V návrhu musí navrhovatel uvést jméno navrhovaného kandidáta, datum narození a kontaktní údaje, zdůvodnění návrhu, včetně oblasti jeho činnosti, popřípadě jaký je jeho přínos pro město a v neposlední řadě jméno a adresu navrhovatele. Náležitosti návrhu a přehled všech držitelů Ceny města Znojma najdete na webu města Znojma v sekci „O Znojmě“. Přímý odkaz zde: https://bit.ly/3EMs9lH.

Cena města Znojma je udělována od roku 2016. Držitelé Ceny města Znojma obdrží pamětní písemné ocenění a symbolický klíč k městu.

V roce 2021 byla Cena města Znojma udělena:

  • Ing. Josefu Petlákovi za celoživotní propagaci města Znojma, publikační činnost a rozvoj výchovy mládeže
  • Karlu Chmelířovi za výraznou podporu znojemského sportu
  • Ludmile Havlíkové za organizační práce ve Svazu postižených civilizačními chorobami Znojmo
  • Marii Kuchařové za organizační a poradenskou službu ve Svazu tělesně postižených Znojmo
  • Kolektivu pedagogických i nepedagogických pracovníků ze Základní školy nám. Republiky za zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí v době opatření Covid-19

ZDROJ: Bc. Soňa Bystřická – Městský úřad Znojmo

FOTO: Ocenění za rok 2021

psi

Znojmo má již čtyři výběhy pro psy

ZNOJMO – Míst, kde mohou psi volně běhat, skákat i aportovat ve Znojmě přibývá. Ke stávajícímu výběhu pro psy v parčíku naproti restaurace Bristol ve Znojmě na Přímětické ulici přibyly během tohoto roku další 3 výběhy. Realizovány byly v letošním roce výběhy v Dolním parku a v příkopu pod Vlkovou věží. Výběh v Horním parku se v těchto dnech chystá na zpřístupnění.

Ve výběhu za Vlkovou věží byly nově instalovány herní prvky s překážkami. V Dolním parku, kde vznikl největší z výběhů, instalace překážek probíhá v těchto dnech. U výběhů se bude postupně doplňovat mobiliář a odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy.

Ve Znojmě je více než 2400 psů, a to je množství, které si samostatné výběhy určitě zaslouží. Psí moč je totiž velice agresivní a v kombinaci se suchem je pro stromy a rostliny velice toxická. Už několik stromů muselo být v této souvislosti pokáceno.

„Znojemskou zeleň chceme udržet zdravou, aby sloužila nejen nám, ale i generacím, které přijdou po nás. Proto se snažíme vyjít vstříc nejen pejskařům a jejich mazlíčkům, ale brát v potaz i přírodu kolem nás.“ vyjádřil se k současné situaci starosta města Jakub Malačka.

Výběhy pro psy jsou provozovány celoročně bez časového omezení a jsou určeny pro volné pobíhání psů. Při venčení psů na veřejném prostranství na území města Znojma je povinnost mít ho na vodítku nebo s náhubkem. Na dodržování chování psů ve městě dohlíží strážnici Městské policie Znojmo. Za neuklizení exkrementů po psovi mohou uložit maximální pokuty až do výše 10 000 Kč. Každoročně řeší Městská policie Znojmo stovky přestupků ve spojitosti s porušením veřejného pořádku a znečištěním veřejného prostranství, čehož se dopouští právě i pejskaři. Město bude místa, kde se nové výběhy nacházejí častěji kontrolovat a pravidelně se o ně starat.

zdroj: Bc. Soňa Bystřická / Vedoucí oddělení vnějších vztahů, Městský úřad Znojmo

foto: ilustrační

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved