Vyškovské muzeum má novou unikátní sbírku kraslic

BRNO, 10. ledna 2023 – Přes tři sta kraslic různé provenience – z České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, Německa, Rumunska, Nizozemska, Chorvatska, Ruska nebo Číny – získalo Muzeum Vyškovska od Marie Pachtové. Rodačka z Vyškova a nositelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje se zdobení kraslic věnuje celý život. Slavnostního předání sbírky přímo v muzeu se v úterý 10. ledna 2023 zúčastnil náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči František Lukl.

Velice si vážím působení paní Pachtové v oblasti lidové kultury. Je přece skvělé, že jsou mezi námi lidé, kteří se věnují technikám našich předků. Podařilo se jí udržet znalosti a dovednosti tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předávat dalším generacím. Osobně se na výstavu kraslic těším, zavítám na ni i s rodinou a určitě ji doporučuji ke zhlédnutí všem,“ řekl náměstek hejtmana František Lukl.

Velikonoční výstavu části sbírky plánuje Muzeum Vyškovska, které zřizuje Jihomoravský kraj, v termínu od 6. března do 14. května 2023.

„V průběhu následujících let se na velikonočních výstavách chystáme ukázat návštěvníkům jinou část sbírky. Pro naše muzeum má sbírka obrovskou hodnotu. Vytvořil ji člověk, který se sám této tvořivé práci věnuje, rozumí jí a uměl tak v zahraničí nasbírat cenné artefakty krasličářského umění,“ doplnila ředitelka Muzea Vyškovska Monika Pelinková.

Devadesátiletá Marie Pachtová byla učitelkou nejen profesí, ale je jí dodnes doslova „tělem i duší“. Od počátku jejího zájmu o tradiční lidovou kulturu byla tedy zřejmá její intence nejen poznatky získávat a shromažďovat, ale především je, obohacené o vlastní interpretační vklad, předávat dál zájemcům, v první řadě mládeži a dětem, ke kterým měla vždy hluboký vztah. V oblasti hudebního a tanečního folkloru se práci s dětmi věnovala více než čtyřicet let v Dětském folklorním souboru Klebetníček Vyškov, znalost zdobení kraslic vykládáním slámou předávala ve školách v rámci výtvarných kroužků, kurzů a při nesčetně dalších příležitostech doma i v zahraničí. Už v roce 1959 se žačky pod jejím vedením přihlásily do celostátní soutěže o nejkrásnější kraslici v Praze. Mnozí její žáci v tvorbě pokračují. Tradice se udržuje také v rodině paní Pachtové, obě její dcery i vnuk pracují s touto technikou.

Marie Pachtová vypracovala rovněž vlastní metodický postup, který uplatňuje jak při práci s dětmi, tak s dospělými, založený na prvotní zkušenosti s papírem, který je pro nové adepty přístupnější a pro první pokusy snazší na zpracování než sláma a vaječná skořápka. Teprve když nováčci zvládnou práci s tímto materiálem a naučí se při tom také vytvořit přesnou a čistou kompozici, mohou postoupit dále.

Kraslice paní Pachtové se nacházejí ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, Muzea Vyškovska a u mnoha soukromých sběratelů.

zdroj: Jihomoravský kraj

Břeclav začala pokutovat amatéry s petardami

BŘECLAV, 29. prosince 2022 – Břeclav začala úspěšně vymáhat vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky.

Na základě nového ustanovení vyhlášky o zákazu používání zábavní pyrotechniky bylo pravomocně projednáno 12 těchto přestupků a bylo uloženo 10 pokut v celkové výši 6.400,- Kč. Ve dvou zjištěných případech nebylo možné věc projednat a uložit sankci, protože pachatelé byli příliš mladí. Podle informací od Městské policie Břeclav ale směřovalo oznámení na prodejce pyrotechniky na Českou obchodní inspekci, protože se porušení netýkalo přímo městské vyhlášky, ale legislativy na úseku báňského zákona.

„Regulaci pyrotechniky jsme letos schválili na základě podnětů občanů, kteří nám předali petici s téměř dvěma tisíci podpisy. Jsme si naprosto vědomi, že pro zvířata, malé děti, ale i starší občany, je náhodné odpalování pyrotechniky problémem. Osobně bych přidal ještě jeden důvod, kterým je znečišťování životního prostředí škodlivinami v poměrně vysoké míře a samozřejmě také vzniklý odpad. Po vydání vyhlášky došlo evidentně k poklesu počtu případů, kdy je v období svátků odpalována pyrotechnika na veřejných prostranstvích. Problém je samozřejmě s hledáním pachatelů, kteří většinou odpalují pyrotechniku ve skupinkách,“ řekl místostarosta Jakub Matuška.  

Zakázáno je podle vyhlášky užívání a provozování zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů. Výjimku tvoří 31.prosinec od 18:00 hodin do půlnoci a 1. leden od půlnoci do 2:00 ráno. Cílem vyhlášky je opatření k zabezpečení veřejného pořádku, k ochraně bezpečnosti, zdraví, majetku, pohody bydlení a k ochraně před znečištěním, hlukem, záblesky a dalšími negativními vlivy, které způsobují používání zábavní pyrotechniky.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, byla schválena zastupitelstvem města Břeclav v červnu 2022 a zákaz se nevztahuje na ohňostrojné práce, které podléhají ohlašovací povinnosti, a na nezastavěná území města.

zdroj: Město Břeclav

Město Vyškov získává důležité informace o zdravotním stavu dřevin

VYŠKOV, 22. prosince 2022 – Inventura? Kontrolu za účelem zjištění skutečného stavu si zřejmě nejčastěji vybavíme v souvislosti se skladovými zásobami někde v maloobchodě. Vyškov ovšem, stejně jako jiná města v republice, přistupuje k inventarizaci zeleně, tedy komplexnímu zhodnocení dřevin na svém území. A rozhodně nejde o zanedbatelné číslo – jedná se totiž o zhruba 9 tisíc kusů.

Na začátku roku 2022 schválili radní města záměr na pořízení přehledné a věcné inventarizace dřevin coby prvního kroku pasportizace zeleně. Slibovali si od něj, že se zástupci radnice dozví, v jaké kondici stromy jsou, zda jsou zdravé, mají poškozené kořeny či kmen nebo jsou napadené nějakými houbami či škůdci. „Inventarizace představuje nejdůležitější a nejnáročnější díl obecného pasportu zeleně, jež zahrnuje i výměry ploch se zelení, záhony, živé ploty a podobně. Cílem je pochopitelně vytvoření podkladů pro lepší péči o zeleň. Odborná arboristická firma dřeviny v průběhu uplynulých měsíců prověřila, zjistila jejich vlastnosti, rozměry, zdravotní stav, choroby a zanesla údaje pochopitelně s jejich přesnou lokací do systému, který nám napomůže při plánování údržby. Přehled bude ucelený, nabídne nám cenné údaje z hlediska zachování dřevin a rozložení peněz na jejich údržbu,“ shrnul vyškovský místostarosta Josef Kachlík s tím, že aktuálně dochází k předání podrobného dokumentu. „Samozřejmě nás zajímají souhrnné výsledky hodnocení stavu stromů, následně budeme jednat o dalším postupu,“ dodal místostarosta.

V praxi jde rovněž o doporučení, co udělat pro to, aby nebyl strom nebezpečný, a město předešlo ohrožení cizího majetku nebo lidského zdraví. Například jaký provést řez, aby se zvýšila jeho vitalita a celková stabilita.

O zakázku se postarala firma SAFE TREES, cena je téměř 1,1 milionu korun. „Péče o zeleň ve městě je jedním z nejdiskutovanějších témat na setkáních zástupců radnice s veřejností. Různé spolky, organizace i jednotlivci často upozorňují na nedostatky v případě zeleně. V první fázi se inventarizace týká výhradně stromů. V oblasti životního prostředí jde o důležitý počin, arboristé zároveň stanoví nejlepší způsob ošetření jednotlivých dřevin či naléhavost v provedení zásahů,“ ocenila radní města Blanka Mikulková. 

Firma s letitou praxí v posuzování a hodnocení dřevin kromě kvalitativních atributů včetně stability a perspektivy provedla i fotodokumentaci stromů, navrhla plán péče či zajistila evidenci přítomnosti dřevokazných hub nebo jiných organismů s významným vlivem na stav dřeviny. „Aby byl systém funkční a smysluplný, je nezbytné jej permanentně udržovat a aktualizovat. Bude se tak o něj starat určený pracovník. Jelikož nyní dostáváme přehled o stavu dřevin a jejich pěstebních opatřeních, budeme v dané oblasti pochopitelně pracovat, v praxi to znamenají cyklické revize zhruba deseti procent dřevin ročně. Zjištěné stavy a změny budou opět uloženy do systému,“ popsal vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

zdroj: Město Vyškov

Dětské hřiště na Palavě v Blansku doplnily nové herní prvky

BLANSKO, 27. prosince 2022 – Dětské hřiště v rekreační oblasti Palava v Blansku doplnily nové herní prvky a došlo také na opravu těch stávajících. Záměrem je propojit dvě části plochy v jeden celek. Děti si tak mohou užít například dřevěné houpačky nebo žebřík.

V rámci projektu revitalizace rekreační oblasti Palava došlo k rozšíření dětského hřiště nad restaurací Myslivna. „Jedním z cílů bylo propojit horní a spodní část hřiště, v kopci mezi nimi přibyly šlapáky a žebřík z akátového dřeva. Ve spodní části nahradily dřevěné obruby okolo herních prvků a pískoviště původní betonové,“ vysvětlila vedoucí oddělení správy a rozvoje města Blansko Petra Skotáková.

Kvůli bezpečnosti byl odstraněn také původní kamenný vodní prvek ve spodní části hřiště a povrch okolo se dorovnal. Současně přibyly dvě dřevěné houpačky a kovová točidla. Některé dokončovací práce v okolí herního prvku maják zahrnující nové nátěry, proběhnou na jaře příštího roku.

Veškeré opravy a doplnění herní plochy zajišťuje firma hřiště.cz a jsou součástí revitalizace rekreační oblasti Palava. Během ní bylo vybudováno například workoutové hřiště na terase pod minigolfem.

zdroj: Město Blansko

Nové autobusy vyjedou do ulic Znojma od Nového roku. MHD čekají změny

ZNOJMO, 12. prosince 2022 – Od 1. ledna 2023 začnou platit avizovaná nová opatření na autobusových linkách 801 až 809. Přibydou nové autobusy a dvě zcela nové linky. 

Městskou hromadnou dopravu ve městě bude nově zajišťovat společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. Se změnou dopravce přijde několik důležitých novinek a změn. „Věřím, že lidé novinky ocení a brzy si na nový systém zvyknou. Důležitá zpráva pro všechny je, že cena nejlevnější jízdenky pro jízdu po Znojmě bude 10 Kč,“ uvedla starostka Ivana Solařová.

Nástup všemi dveřmi
První novinkou a velkou změnou pro cestující bude zavedení nástupu všemi dveřmi (přednostně druhými a třetími). První dveře se budou používat v případě platby jízdenky u řidiče nebo kartou. V ostatních případech platby kartou nebo s předplatní průkazkou bude možno využívat druhé a třetí dveře. Urychlí se tak přeprava a zvýší se pohodlí pro cestující.

Nové vedení linek a jízdní řády
Nové autobusy zajistí dopravu po mírně upravených trasách linek 801, 802, 803 a 804. Linka 805 bude sloučená s linkou 804. Vzniknou ale ještě dvě nové linky 806 a 807. 806 obslouží Cínovou horu a v druhém směru ulici Melkusovu a 807 pojede z Přímětic k ulici Koželužské. I nadále zůstanou zachovány noční linky 808 a 809.

Linka 801 zajišťuje trasu Hradiště – Železniční stanice – Suchohrdly – Kuchařovice – Nová nemocnice

Linka 802 zajišťuje trasu Nová nemocnice – Železniční stanice – Nový Šaldorf – Oblekovice

Linka 803 zajišťuje trasu Nová nemocnice – Pražská – Železniční stanice – Dobšice

Linka 804 zajišťuje trasu Oblekovice – Železniční stanice – Nová Nemocnice – Přímětice

Linka 806 zajišťuje trasu Cínová hora – Horní náměstí – Plovárna Louka

Linka 807 zajišťuje trasu Přímětice – Horní náměstí – Dyjská

Linka 808 zajišťuje trasu Železniční stanice – Přímětice – Mramotice – Kasárna – Hradiště

Linka 809 zajišťuje trasu Železniční stanice – Konice – Popice

Linka 825 zajišťuje trasu Znojmo, aut.nádr. – Hluboké Mašůvky, host.

Nové autobusy
Od začátku roku 2023 budou zcela nová vozidla Mercedes MB CONECTO a ISUZU NOVO CITI LIFE. Vozidla budou nízkopodlažní pro lepší cestování cestujících s kočárky a seniorů. Budou vybavena výkonnou klimatizací. Ve vozidlech budou kromě validátorů i sčítače cestujících pro lepší přehlednost vytížení linek.

Jízdenky a validátory – platba hotově nebo kartou
Jednorázové jízdenky si bude možno zakoupit přímo ve voze, a to hotově u řidiče. Jízdenka je přestupní (dvě zóny) a platí 45 minut. Její cena je 20 Kč. Levnější a rychlejší variantou je platba kartou u řidiče nebo ve validátoru (oranžová krabička umístěná uprostřed autobusu). Pokud chcete jízdenku jen po Znojmě (zóna 800), pak stačí nastoupit prostředními dveřmi a k validátoru přiložit vaši bankovní kartu. Cena této jízdy je 10 Kč. V případě dalšího přestupu do jiného autobusu, v něm opět přiložíte kartu k validátoru. Za jízdu s přestupem do 30 minut zaplatíte jen 16 Kč. Systém si pamatuje všechny jízdy za den a maximální částka, která může být za den naúčtována je 40 Kč (denní limit).

Pokud budete chtít jinou jízdenku, či zakoupit jízdenku pro spolucestujícího, pak stačí na dotykové obrazovce zvolit potřebnou jízdenku a přiložit bankovní kartu. Takže zcela jednoduše zvolíte jízdenku a následně přiložíte bankovní kartu.

Předplatní jízdenky, bezplatná přeprava a slevy
Jízdenky na bankovních kartách, čipových klíčenkách, čipových průkazkách ZDS PSOTA i papírové předplatní jízdenky zůstávají nadále platné a nemusí se měnit. V tomto případě lze nastupovat všemi dveřmi vozidla a není nutné ukazovat jízdenku řidiči při nástupu (pokud tomu řidičem nebo kontrolním pracovníkem nebudete vyzváni).

Bezplatná doprava pro starobní důchodce, invalidní osoby ve 3. stupni bez věkového omezení, osoby invalidní v 1. a 2. stupni starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Jánského budou mít dopravu i nadále zdarma.

Předplatní jízdenku na klíčenku, samolepku, bankovní kartu nebo případně i na původní kartu ZDS PSOTA lze zakoupit přes eshop.idsjmk.cz nebo přímo v Kontaktním centru IDS JMK na vlakovém nádraží.

Systém Znojmo jede! a nové kontaktní centrum
V pondělí 2. ledna 2023 bude zahájen provoz Kontaktního centra IDS JMK v nové lokalitě – na vlakovém nádraží. To bude pomáhat nejen s jízdným a jízdenkami po městě Znojmě, ale po celém Jihomoravském kraji. Testovací otevírací doba bude každý pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin, v pondělí a středu bude prodloužena od 7:00 do 16:00 hodin. Provozní doba bude dle zájmu zákazníků případně upravena.

Všechny potřebné informace, letáky a mapy linek ke stažení jsou k dispozici na webu www.znojmojede.cz.

zdroj: Město Znojmo

Rozpočet Vyškova na rok 2023 počítá s místy ve školce i novou cisternou

VYŠKOV, 14. prosince 2022 – Desítky rodičů se každoročně strachují, zda jejich dítě dostane místo ve školce. Jejich nedostatek je celorepublikový problém. Vedení Vyškova nad potřebou nových míst v mateřských školách debatuje dlouhodobě. A nosnou investicí nového roku je právě rozšíření kapacit Mateřské školy Sochorova.

Potíže s umisťováním dětí by se mohly znásobit s rozvojem aktuální bytové výstavby ve městě. Jednopodlažní pavilon spojí se stávající budovou krček. Vzniknout mají dvě plnohodnotné třídy se zázemím, konkrétně 48 nových míst. Rozšíření má předběžně stát 40 milionů korun a představuje klíčový investiční výdaj rozpočtu města na rok 2023. Ten na svém posledním zasedání letošního roku schválili zastupitelé Vyškova.

Zapracované v něm jsou celkové příjmy ve výši 583 milionů korun a výdaje dosahující výše 613 milionů. Rozpočet coby celek je tedy sestavený jako schodkový ve výši rozdílu 30 milionů korun. „Schodek ovšem znovu kryjeme z předpokládaného přebytku hospodaření roku 2022. V rámci plnění rozpočtu končícího roku předpokládáme, že dojde k vyššímu výběru sdílených daní o zhruba 50 milionů korun či k překročení výnosů z loterií o asi 8 milionů. Přesná čísla budeme vědět na jaře, nicméně je patrné, že skutečnost hospodaření za rok 2022 bude výrazně lepší a překročené příjmy a nevyčerpané výdaje se stanou součástí přebytku,“ přiblížila na zasedání starostka Vyškova Karin Šulcová.

Městský úřad se nicméně musí vyrovnat s vysokou inflací a vyšší hladinou cen energií. K navýšení dochází hlavně u mandatorních výdajů, a to u plynu o 2,8 milionu, elektrické energie o 600 tisíc, nakládání s odpady o 6,3 milionu či u údržby veřejné zeleně o 3 miliony korun. „Nárůst evidujeme rovněž u ceny za světelný bod, u výdajů na městskou autobusovou dopravu či u oprav bytového fondu. Výrazný dopad zvýšených cen energií je pochopitelně i u našich příspěvkových organizací, tady hovoříme o 29 milionech,“ vypočetla starostka města. Pokud k navýšení mandatorních výdajů připočteme i zvýšení provozních příspěvků pro všechny příspěvkové organizace, dostáváme se na cifru 67 milionů korun.

Starostka upozornila, že město při sestavování nejdůležitějšího dokumentu na rok 2023 vycházelo z predikcí ekonomické situace, které mělo v době zpracovávání rozpočtu k dispozici. „Hovoříme především o sdílených daní, které tvoří hlavní část příjmů města. S ohledem na současný ekonomický stav a z důvodu opatrnosti je do rozpočtu oproti predikci navržena výše sdílených daní o 5 procent nižší,“ informovala starostka.

V rozpočtu vedle rozšíření mateřské školy nechybí léta diskutovaná oprava opěrné zdi na levém břehu řeky Hané ve zhruba padesátimetrové délce. „Stav zdi v ulici Závodí vykazuje nemalou míru opotřebení, v souběžné místní komunikaci se tvoří trhliny a zeď se naklání směrem do toku,“ popsala starostka s tím, že v rozpočtu se počítá s částkou 8,7 milionu korun.

Významné sumy pak poputují do areálu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vyškova. Ve skladové hale mají hasiči umístěnou techniku i materiál. „Hala je původní, střechou na několika místech zatéká a může tak dojít k poškození nebo znehodnocení uložené techniky. Před halou je navíc nejednotná a při deštivém počasí rozblácená plocha, která je nevhodná k nájezdu požární techniky. Původní a nevyhovující je rovněž elektroinstalace,“ shrnula připravované investice v areálu za zhruba 3,2 milionu korun.

Jednotka má zároveň tři cisternové automobilové stříkačky. Nejstarší z nich slouží již 25 let, dojde tak k její výměně. Městský rozpočet počítá s nákupem požárního automobilu za 9,4 milionu korun.

Dlouhodobým záměrem zůstává obnova Nového zámku. Pro nadcházející rok je v plánu čtyřmilionová rekonstrukce dešťové kanalizace včetně vybudování nádrže na zadržení vody ze střechy.

Z platné koncesní smlouvy pak vyplývá již poslední splátka za výstavbu zimního stadionu ve výši 13,8 milionu korun. „Zajímavých investic plánujeme samozřejmě víc, postupně je budeme veřejnosti představovat a upřesňovat,“ dodala starostka Šulcová.

zdroj: Město Vyškov

Stavaři předali Dětskou léčebnu v Ostrově u Macochy

OSTROV U MACOCHY – Uzavření smlouvy na stavbu (28. 4. 2020), kolaudace (15. 11. 2022), předání a převzetí díla (8. 12. 2022) – tak šel čas s výstavbou nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Po novém roce ji čeká montáž a instalace vybavení. Celkové náklady na výstavbu jsou ve výši 196 milionů korun, na jejich pokrytí Jihomoravský kraj využil i úvěr od Evropské investiční banky.

Moderní komplex několika budov na okraji Ostrova u Macochy na Blanensku nahradí po téměř čtyřiceti letech původní objekt. Ozdravné zařízení v Moravském krasu využívá příznivé klima Císařské jeskyně, kde se léčí pacienti od čtyř do osmnácti let s astmatem, alergiemi, záněty dýchacích cest a atopickým ekzémem. Jeskynní klima je unikátní bezalergenní prostředí, ve kterém tráví děti 2-3 hodiny denně (aktivní trénink + odpočinek), po zbytek času se prostředí tak zvaně „čistí“.

„Dětská léčebna v Ostrově u Macochy je jediným pracovištěm v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni. Jsem rád, že se tento léčebný projekt, který pomáhá dětem zlepšit jejich život, podařilo dotáhnout do konce. První pacienti by se v nové léčebně měli zabydlet na začátku března,“ okomentoval převzetí stavby jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Kapacita léčebny narostla až třikrát. Nabídne ubytování 78 osobám – dětem a jejich doprovodu,“ sdělil radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

Objekt dále zahrnuje stravovací část, rehabilitační část (bazén, saunu, podhájský aerosol, tělocvičnu), 4 třídy základní školy, zdravotnickou část – ambulanci, vyšetřovnu, provozní prostory – šatny pro speleoterapii, sušárnu spacáků, zázemí pro zaměstnance, skladovací a technické prostory, venkovní sportoviště, arboretum a parkoviště.

„Jedná se o architektonicky zajímavou stavbu zapadající do CHKO Moravský kras, která využívá obnovitelných zdrojů energie a má samozřejmě nízké provozní náklady. Na tuto výstavbu jsme pyšní. Byla například vybrána hodnotiteli z OECD a Evropské komise mezi tři nejlépe zadané veřejné zakázky roku 2021 v kategorii Udržitelná veřejná zakázka soutěže PROCURA+,“ doplnil radní Šmerda. Čestné uznání si projekt odnesl i za důraz na příjemné prostředí léčebny, cirkularitu a energetickou efektivitu projektu, ale také na rovné podmínky v dodavatelském řetězci.

zdroj: Jihomoravský kraj

Restaurování stěn v synagoze ve Vyškově přináší své plody

VYŠKOV – Hotovo by mohlo být v roce 2024, záležet bude především na dostupnosti peněz. První ze stěn má nicméně restaurování výmalby za sebou. Řeč je o jedné z dominant Masarykova náměstí, bývalé synagoze, v jejímž případě se veřejnost vůbec poprvé seznámila s výsledky pečlivé práce restaurátorů.

Zájemci se o jejich úsilí přesvědčili během Dnů památek – Dnů evropského dědictví. Od té doby posloužila i kulturním setkáním, naposledy třeba před pár dny Adventnímu koncertu žáků Základní umělecké školy Vyškov.

Poté, co byla synagoga z podnětu města coby vlastníka prohlášena Ministerstvem kultury České republiky v roce 2019 za kulturní památku, mohlo se přistoupit za významného dotačního přispění k její celkové obnově. „Hovoříme o Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Po opravě stropu v interiéru, krovu a výměně střešní krytiny jsme mohli přistoupit k restaurování výmalby na stěnách. V souvislosti s opravou stropu proběhl průzkum nátěrových a omítkových vrstev, který sice neodhalil žádnou dekorativní výmalbu na stropě, avšak prokázal, že na stěnách se dříve nacházela. Potvrdila to také historická fotografie nalezená v archivu Národního památkového ústavu,“ popsal referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

Město se tedy rozhodlo přistoupit k restaurování výmalby. „Loňská první etapa obnášela pouze přípravu povrchu pro restaurování výmalby na jedné ze stěn interiéru. Teprve druhá letošní etapa zahrnuje kromě přípravy povrchu pro obnovu na dalších plochách také již samotné restaurování, a to na stěně směrem k sousednímu objektu. Výsledek vypadá velice hezky, a povyšuje tak bývalou synagogu na důstojnější prostor, ocenil místostarosta Vyškova Josef Kachlík s tím, že právě pouze díky tomu, že byl objekt prohlášený za kulturní památku, mohlo město dosáhnout na dotační prostředky. 

Místostarosta Kachlík doplnil, že loňská etapa stála 400 tisíc korun, z toho 245 tisíc uhradila avizovaná dotace. Letošní příprava povrchu všech zbývajících ploch, kromě ostění kruhového okna ve východní stěně, a samotné restaurování výmalby na severní stěně celkově vyšlo na 1,4 milionu, dotační titul přispěl 665 tisíci korunami.

zdroj: Město Vyškov

Blansko získalo Elektrooskara za sběr elektrozařízení

BLANSKO – Blansko získalo ocenění za sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Město uspělo v soutěži O Elekrooskara, kterou pořádá společnost Elektrowin zabývající se zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení. Blansko zaznamenalo nejvyšší meziroční nárůst odevzdaných elektrospotřebičů mezi městy nad deset tisíc obyvatel v Jihomoravském kraji.

V soutěži O Elektrooskara se hodnotilo období od října 2021 do září 2022. Posuzovalo se množství odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému Elektrowin.

„Jediným kritériem v tradiční soutěži O Elektrooskara byl meziroční nárůst vysbíraného elektrozařízení. V kategorii největších měst nad deset tisíc obyvatel patří nejvyšší příčka právě Blansku, ve kterém obyvatelé předali k recyklaci o 47 procent více starého elektra než v předchozím období,“ uvedl Jan Marxt z kolektivního systému Elektrowin.

Sošku Elektrooskara a symbolický šek na třicet tisíc korun za Blansko převzali starosta Jiří Crha a vedoucí oddělení komunální údržby a pozemků odboru správy a rozvoje města Milan Vítek. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které moderovala herečka Barbora Seidlová, se konalo v úterý 6. listopadu 2022 ve VIDA! science centru v Brně.

„Poděkování za zisk Elektrooskara patří všem obyvatelům města. Ocenění dokazuje, že lidem v Blansku není třídění odpadů lhostejné, a to je jednoznačně dobrá zpráva pro budoucnost. Této ceny si velmi vážíme,“ reagoval starosta Jiří Crha.

zdroj: Město Blansko

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved