Na brněnském magistrátu opět zavlaje běloruská vlajka

| ,

Vedení města Brna dnes schválilo opětovné vyvěšení tradiční běloruské vlajky, a to od úterý 9. února na týden. Chce tak připomenout přetrvávající znepokojivou situaci v Bělorusku a symbolicky tak vyjádřit podporu tamní občanské společnosti a obětem represe. 

V úterý 9. února uplyne půl roku od prezidentských voleb v Bělorusku, proto v tento den na Nové radnici zavlaje tradiční vlajka tohoto státu.

Tímto symbolickým aktem vyvěšení vlajky se vedení města Brna opět rozhodlo vyjádřit podporu občanům Běloruska v oblasti respektování a dodržování lidských práv. Vedení města s ohledem na historické události v Československu rovněž tímto aktem vyvěšení tradiční běloruské vlajky připomíná sobě i všem ostatním důležitost občanského dialogu, svobody projevu a zamezení jakýchkoliv projevů násilí státní moci vůči občanské společnosti. Členové Rady města Brna tímto apelují na Bělorusko k dodržování lidských práv, demokracie a principů právního stát,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Česká republika dodržuje a hájí demokratické principy, které podepsala v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Zejména pak právo na svobodné volby (čl. 3 Dodatku), právo na osobní svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5), právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 9) a právo na svobodu shromažďovací a sdružovací (čl. 11). Vyvěšením historické běloruské vlajky Rada města Brna vyjadřuje podporu občanům Běloruska v oblasti respektování a dodržování těchto práv.

„I po půlroce se situace v Bělorusku nezlepšila. Akt vyvěšení vlajky, kterou umístíme na Novou radnici už podruhé, není jediným projevem podpory tamní opozice. Symbolicky 17. listopadu jsme ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla otevřeli Ambasádu nezávislé běloruské kultury. Ta se kromě kultury zaměřuje na informování o dění v tomto státě,“ připomněl vznik politicko-kulturní instituce druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Historická vlajka byla používána Běloruskou lidovou republikou v roce 1918, než se Bělorusko stalo sovětskou republikou, a znovu po získání nezávislosti v roce 1991. Její podoba byla nahrazena stávající vlajkou v červenci 1995 na základě referenda běloruských občanů, které údajně nesplňovalo demokratické principy. Mnohdy je tak původní vlajka používána jako symbol svobody.

© Televize Spolu, All Rights Reserved