Štítek: stromy

Záchrana lip na Rooseveltově ulici ve Znojmě

ZNOJMO, 4. července 2023 – Městská zeleň Znojmo naváží kolem stromů na Rooseveltově ulici novou zeminu a instaluje před ně pevné zábrany. Cílem je zachránit stávající stromořadí. Počet parkovacích míst zůstane přitom zachován.

Usychání lip začalo po roce 2015, kdy byly odstraněny původní zábrany, které bránily vozidlům najíždět těsně ke stromům, a povrch byl zpevněn makadamem. První opatření k záchraně stromů provedli pracovníci městské zeleně už loni. „Provedli jsme hloubkovou injektáž s aplikací hydrogelu a prokypřili jsme půdní profil. Usychání se zpomalilo, nicméně k degradaci stromů docházelo i nadále,“ vysvětluje ředitel městské zeleně Znojmo Radoslav Habrdle.

„Nyní jsme odtěžili zhutnělou vrstvu kolem stromů až do hloubky 20 cm, aplikovali jsme hydrogel a nasadili kvalitní ornici s trávou. Tím se vytvořila alespoň minimální zasakovací plocha,“ popisuje aktuální práce Habrdle. Ochránit stromy pomohou i nové zábrany o šířce 1,2 metrů. Stromořadí na Rooseveltově ulici tvoří lípy plstnaté. Vysázeno bylo v roce 2013.

zdroj a foto: Město Znojmo

Zaměstnanci Zlínského krajského úřadu vysadili nové stromky

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vrátit přírodě to, co nám dává. To byla hlavní myšlenka akce nazvané ZASAĎTO, během níž v lese u Otrokovic vysázeli zaměstnanci krajského úřadu několik stovek nových stromků, konkrétně mladých dubů a lip. A protože jsou právě prázdniny, řada z nich s sebou vzala i své děti, které s nadšením přiložily ruku ke společnému dílu.

Nově zasazené stromy budou růst dalších 100 až 120 let. „Jde o další z akcí, kterou se jako Zlínský kraj hlásíme ke společenské odpovědnosti a dáváme tím jasně najevo, že nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a v němž budou vyrůstat další generace. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Lesy ČR, které se organizaci akcí zaměřených na hromadné vysazování mladých stromků v posledních čtyřech letech intenzivně věnují. Všem malým i velkým účastníkům dnešního sázení, stejně jako jeho organizátorům, patří velký dík,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

zdroj: Zlínský kraj

V Jihlavě si lidé mohou odpočinout na náměstí v „pokojíčku“ s jerlíny

JIHLAVA – V „pokojíčku“ na Masarykově náměstí je pět stromů s posezením. Dočasně kolem sebe mají závlahové vaky.

Jihlava má svůj „pokojíček“. Na Masarykově náměstí ho ve středu 18. května slavnostně otevřeli zástupci města a dodavatelské firmy. 

Součástí „pokojíčku“, který má být pro kolemjdoucí místem pro relaxaci a odpočinek, je pět jerlínů. Zasazeny jsou ve strukturním substrátu. „Protože stromy v městském prostředí trpí nejen nedostatkem vody, ale i nedostatkem půdního vzduchu, jsou zasázeny do speciálního substrátu, který by jim měl zajistit přístup k pro jejich dobrý růst oběma důležitým substancím,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. 

Stejný substrát byl použit i u výsadeb ve Vrchlického ulici, kde se zatím osvědčil. „Zatímco nově vysázené stromy zaléváme třikrát týdně, v ulici Vrchlického to bylo dvakrát za celou dobu. Ihned po vysazení a v září. Mezi tím to nebylo potřeba,“ doplnila.

Stromy v „pokojíčku“ kolem sebe mají dočasně i závlahové vaky. „Díky nim je nyní přistíněný kořenový prostor a současně se z nich postupně uvolňuje voda. Přece jen bude stromům chvíli trvat, než prokoření tak, aby si samy dosáhly pro vodu v celém prostoru, který jsme jim připravili. Proto jim budeme nyní po výsadbě pomáhat zálivkou i závlahovými vaky,“ vysvětlila Katarína Ruschková.

U jerlínů navíc nejsou klasické tři kůly kvůli podpěře. Stromům pomáhá podzemní kotvení. Do „pokojíčku“ nechá vedení města v následujících dnech ještě umístit odpadkové koše.

Místo s jerlíny je součástí plánované revitalizace Masarykova náměstí. „Rozdělena bude do několika etap po dobu zhruba deseti let. V roce 2024 nebo 2025 začneme se západní stranou náměstí, kde posuneme komunikace a rampy k Prioru. Poté tam vysadíme dvě řady stromů. Těch bude po úpravách na náměstí přes 100. V současnosti jich je 58,“ doplnil náměstek primátorky pro rozvoj města Petr Ryška.

Na Masarykově náměstí se počítá i s dalšími dvěma podobnými „pokojíčky“, které budou do budoucna ve spodní části centra. Více informací o plánovaných úpravách jihlavského  náměstí najdete ZDE.

Sto tisíc nových stromů ve Znojmě

ZNOJMO – Jaro symbolizuje pro Znojmo období revitalizace městské zeleně, výsadby stromů a zalesňování holin v lesích města. Znojmo prostřednictvím svých příspěvkových organizací plánuje vysázet letos více než 100 tisíc sazenic převážně listnatých dřevin. Dominovat bude dub letní. Nejvíce se bude zalesňovat v okolí Vranovské Vsi a Pavlic. S výsadbou město již začalo.

„Máme v plánu vysadit letos více než sto tisíc stromů. V  lesích vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se snažíme co nejrychleji zalesnit a zároveň založit pestré a stabilní lesy. Na zeleni nám neskutečně záleží. Díky našim příspěvkovým organizacím Městské lesy a Městská zeleň Znojmo má znojemská zeleň precizní péči. V loňském roce Městské lesy vysázely 170 tis. stromů, “ vysvětluje starosta města Jakub Malačka.

V minulém roce se vysazoval převážně dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá. Smrk tvořil 4,5% z celkového množství vysázených dřevin. Jsou však místa, kde odborníci nechávají typ porostu čistě na přírodě. „Téměř pod každým mateřským porostem se ukrývá generace nového lesa, tzv. přirozené zmlazení. Za příznivých podmínek se ze semenáčků vyklubou nové stromky a není nutné vysazovat sazenice vypěstované v lesních školkách. Zde je potřeba pečlivý přístup našich lesníků, kteří musí jednotlivé plochy individuálně posuzovat. Loňský vlhký rok našim lesům a jejich obnově velmi prospěl a v současné době už jsou další sazenice na cestě do našich lesů, “ vysvětluje ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan. 

V loňském roce nezahálela ani Městská zeleň Znojmo, která zajišťuje péči o veřejnou zeleň ve městě Znojmě a přilehlých městských částech. Ta vysázela minulý rok celkem 327 vzrostlých stromů v různých lokalitách. Lísky turecké zkrášlily ulici Jarošovu, sakury ulice Palackého a 17. Listopadu.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

Ve Znojmě Na Rejdišti vysázeli 28 nových stromů

 Díky projektu Sázíme stromy je Znojmo bohatší o 28 nových stromů, převážně třešní, javorů a jasanů. Sázelo se v blízkosti ulic Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího.

„Chtěl bych moc poděkovat paní Alici Kaletové, která byla iniciátorkou této výsadby.  Sázet jsme je měli všichni společně, bohužel nám to situace neumožnila. Paní Kaletové za její energii a čas moc děkuji,“ říká starosta Jan Grois.

„Tak jako všude jinde i u nás stále řádí koronavirus a s dalším opatřením vlády jsme museli ledacos přizpůsobit situaci, abychom ohleduplně, vůči sobě i ostatním vysadili všech 28 stromů. Našeho vůbec prvního sázení se tedy neúčastnili dobrovolníci jako obvykle, ale dle domluvy nám stromy zasadili zaměstnanci Městské zeleně Znojmo,“ doplňuje Alice Kaletová.

Stromy dostalo město díky projektu Sázíme stromy darem od Nadace pojišťovny Kooperativa. „Ráda bych poděkovala všem, kteří měli s naší akcí co do činění. Na prvním místě chci zmínit Nadaci Kooperativa, bez jejichž financování by to nešlo. Dále děkuji městu Znojmu a lidem, kteří celou dobu s námi jednali a spolupracovali, aby sázení proběhlo. A nesmíme zapomenout ani na zaměstnance Městské zeleně Znojmo, kteří naše stromy do země dostali,“ uzavírá Kaletová.

Ve Znojmě na Hradišti obnovili třešňovou alej

Městská zeleň Znojmo se tento týden pustila do výsadby stromů na Hradišti, městské části Znojma. 45 stromů, převážně třešní, vytvoří jednostranné stromořadí na zaniklém úseku historické polní cesty (viz mapka). Na realizaci získalo město Znojmo dotaci.

Výsadbě předcházelo zaměření a vytyčení původní cesty. Původní travnatá cesta s třešňovou alejí totiž byla v roce 1973 rozoraná a přeměněna na funkční pole. Následovala příprava půd a zatravnění cesty. Hlavní dřevinou stromořadí je třešeň, kterou doplňuje výsadba regionálních odrůd ovocných dřevin (slivoň švestka, jeřáb, mišpule). Stromy jsou vysázené na 480 metrů dlouhém úseku.

„Z obnovené ovocné aleje mám velkou radost. Za mě je to skvělé místo na procházky a ještě si po cestě budete moci utrhnout čerstvé ovoce. V příštím roce bychom navíc nedaleko aleje chtěli vysázet novou květnou louku,“ doplňuje místostarosta Jakub Malačka.

Kmeny vysazených stromů jsou opatřeny potřebnou ochranou a jsou zajištěny kůly proti vyvrácení. Nyní zajistí Městská zeleň následnou péči (např. potřebná zálivka). Na jaře, pokud nebude stačit pravidelné zalévání, bude zálivka prováděna pomocí závlahových vaků, které jsou k vidění i u mladých stromů v centru města.

„Přínos výsadby vidíme ve zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Navýšení počtu ovocných stromů v místě s převážně ornou půdou a zelení tu posiluje a zvyšuje biodiverzitu. Pozitivum je i zadržení vody v krajině a protierozní funkce. Až stromy vzrostou, budou zmírňovat činnost větrů,“ vysvětluje Radoslav Habrdle, ředitel Městské zeleně Znojmo, která výsadbu realizovala.

Město na realizaci výsadby získalo dotaci 197 000 korun od Ministerstva životního prostředí v rámci programu Péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Částka pokryla celkem 98,5 % uznatelných nákladů.

zdroj: www.znojmocity.cz

© Televize Spolu, All Rights Reserved