Záchrana lip na Rooseveltově ulici ve Znojmě

ZNOJMO, 4. července 2023 – Městská zeleň Znojmo naváží kolem stromů na Rooseveltově ulici novou zeminu a instaluje před ně pevné zábrany. Cílem je zachránit stávající stromořadí. Počet parkovacích míst zůstane přitom zachován.

Usychání lip začalo po roce 2015, kdy byly odstraněny původní zábrany, které bránily vozidlům najíždět těsně ke stromům, a povrch byl zpevněn makadamem. První opatření k záchraně stromů provedli pracovníci městské zeleně už loni. „Provedli jsme hloubkovou injektáž s aplikací hydrogelu a prokypřili jsme půdní profil. Usychání se zpomalilo, nicméně k degradaci stromů docházelo i nadále,“ vysvětluje ředitel městské zeleně Znojmo Radoslav Habrdle.

„Nyní jsme odtěžili zhutnělou vrstvu kolem stromů až do hloubky 20 cm, aplikovali jsme hydrogel a nasadili kvalitní ornici s trávou. Tím se vytvořila alespoň minimální zasakovací plocha,“ popisuje aktuální práce Habrdle. Ochránit stromy pomohou i nové zábrany o šířce 1,2 metrů. Stromořadí na Rooseveltově ulici tvoří lípy plstnaté. Vysázeno bylo v roce 2013.

zdroj a foto: Město Znojmo

Nové autobusy vyjedou do ulic Znojma od Nového roku. MHD čekají změny

ZNOJMO, 12. prosince 2022 – Od 1. ledna 2023 začnou platit avizovaná nová opatření na autobusových linkách 801 až 809. Přibydou nové autobusy a dvě zcela nové linky. 

Městskou hromadnou dopravu ve městě bude nově zajišťovat společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. Se změnou dopravce přijde několik důležitých novinek a změn. „Věřím, že lidé novinky ocení a brzy si na nový systém zvyknou. Důležitá zpráva pro všechny je, že cena nejlevnější jízdenky pro jízdu po Znojmě bude 10 Kč,“ uvedla starostka Ivana Solařová.

Nástup všemi dveřmi
První novinkou a velkou změnou pro cestující bude zavedení nástupu všemi dveřmi (přednostně druhými a třetími). První dveře se budou používat v případě platby jízdenky u řidiče nebo kartou. V ostatních případech platby kartou nebo s předplatní průkazkou bude možno využívat druhé a třetí dveře. Urychlí se tak přeprava a zvýší se pohodlí pro cestující.

Nové vedení linek a jízdní řády
Nové autobusy zajistí dopravu po mírně upravených trasách linek 801, 802, 803 a 804. Linka 805 bude sloučená s linkou 804. Vzniknou ale ještě dvě nové linky 806 a 807. 806 obslouží Cínovou horu a v druhém směru ulici Melkusovu a 807 pojede z Přímětic k ulici Koželužské. I nadále zůstanou zachovány noční linky 808 a 809.

Linka 801 zajišťuje trasu Hradiště – Železniční stanice – Suchohrdly – Kuchařovice – Nová nemocnice

Linka 802 zajišťuje trasu Nová nemocnice – Železniční stanice – Nový Šaldorf – Oblekovice

Linka 803 zajišťuje trasu Nová nemocnice – Pražská – Železniční stanice – Dobšice

Linka 804 zajišťuje trasu Oblekovice – Železniční stanice – Nová Nemocnice – Přímětice

Linka 806 zajišťuje trasu Cínová hora – Horní náměstí – Plovárna Louka

Linka 807 zajišťuje trasu Přímětice – Horní náměstí – Dyjská

Linka 808 zajišťuje trasu Železniční stanice – Přímětice – Mramotice – Kasárna – Hradiště

Linka 809 zajišťuje trasu Železniční stanice – Konice – Popice

Linka 825 zajišťuje trasu Znojmo, aut.nádr. – Hluboké Mašůvky, host.

Nové autobusy
Od začátku roku 2023 budou zcela nová vozidla Mercedes MB CONECTO a ISUZU NOVO CITI LIFE. Vozidla budou nízkopodlažní pro lepší cestování cestujících s kočárky a seniorů. Budou vybavena výkonnou klimatizací. Ve vozidlech budou kromě validátorů i sčítače cestujících pro lepší přehlednost vytížení linek.

Jízdenky a validátory – platba hotově nebo kartou
Jednorázové jízdenky si bude možno zakoupit přímo ve voze, a to hotově u řidiče. Jízdenka je přestupní (dvě zóny) a platí 45 minut. Její cena je 20 Kč. Levnější a rychlejší variantou je platba kartou u řidiče nebo ve validátoru (oranžová krabička umístěná uprostřed autobusu). Pokud chcete jízdenku jen po Znojmě (zóna 800), pak stačí nastoupit prostředními dveřmi a k validátoru přiložit vaši bankovní kartu. Cena této jízdy je 10 Kč. V případě dalšího přestupu do jiného autobusu, v něm opět přiložíte kartu k validátoru. Za jízdu s přestupem do 30 minut zaplatíte jen 16 Kč. Systém si pamatuje všechny jízdy za den a maximální částka, která může být za den naúčtována je 40 Kč (denní limit).

Pokud budete chtít jinou jízdenku, či zakoupit jízdenku pro spolucestujícího, pak stačí na dotykové obrazovce zvolit potřebnou jízdenku a přiložit bankovní kartu. Takže zcela jednoduše zvolíte jízdenku a následně přiložíte bankovní kartu.

Předplatní jízdenky, bezplatná přeprava a slevy
Jízdenky na bankovních kartách, čipových klíčenkách, čipových průkazkách ZDS PSOTA i papírové předplatní jízdenky zůstávají nadále platné a nemusí se měnit. V tomto případě lze nastupovat všemi dveřmi vozidla a není nutné ukazovat jízdenku řidiči při nástupu (pokud tomu řidičem nebo kontrolním pracovníkem nebudete vyzváni).

Bezplatná doprava pro starobní důchodce, invalidní osoby ve 3. stupni bez věkového omezení, osoby invalidní v 1. a 2. stupni starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Jánského budou mít dopravu i nadále zdarma.

Předplatní jízdenku na klíčenku, samolepku, bankovní kartu nebo případně i na původní kartu ZDS PSOTA lze zakoupit přes eshop.idsjmk.cz nebo přímo v Kontaktním centru IDS JMK na vlakovém nádraží.

Systém Znojmo jede! a nové kontaktní centrum
V pondělí 2. ledna 2023 bude zahájen provoz Kontaktního centra IDS JMK v nové lokalitě – na vlakovém nádraží. To bude pomáhat nejen s jízdným a jízdenkami po městě Znojmě, ale po celém Jihomoravském kraji. Testovací otevírací doba bude každý pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin, v pondělí a středu bude prodloužena od 7:00 do 16:00 hodin. Provozní doba bude dle zájmu zákazníků případně upravena.

Všechny potřebné informace, letáky a mapy linek ke stažení jsou k dispozici na webu www.znojmojede.cz.

zdroj: Město Znojmo

Zastupitelstvo Znojma schválilo dotaci na vznik nové ordinace

ZNOJMO – Město Znojmo podpořilo ze svého rozpočtu novou kožní ambulanci DerMal Znojmo. Ta obdrží z městského rozpočtu dotaci ve výši jeden milion korun. Dotace byla poskytnuta z programu „Podpora vzniku ordinací zubních lékařů a ambulantní péče lékařů specialistů v roce 2022“.

„Dlouhodobý nedostatek lékařů považujeme za palčivý problém našeho města, a proto budeme hledat cesty, jak situaci zlepšit. Jednou z možností je prodloužení dotačního programu na podporu vzniku nových ordinací,“ uvedl místostarosta Znojma Jan Blaha. Zároveň také dodal: „Rada města bude hledat i další možnosti, jako je například rozšíření motivačního systému o další prvky, což vychází z našeho programového prohlášení, ale třeba i zlepšení komunikace s nemocnicí nebo profesními lékařskými organizacemi.“ Blaha také zdůraznil, že rada může do budoucna navrhnout i úpravu stávajícího dotačního programu, aby byla dotace více zacílena do oblastí, které nás trápí nejvíce, což jsou v tuto chvíli především zubní ordinace, praktici a ordinace dětských lékařů. „Uvidíme ale, co nám vyjde z chystaných jednání se zástupci lékařů, podrobných analýz, na kterých pracujeme, a co nám umožní legislativa,“ dodává na závěr. 

Z dotačního programu byly dosud podpořeny dvě ordinace. Město v polovině tohoto roku potvrdilo dotaci pro zubní ordinaci Lu(c)kyDent ve výši jeden milion korun. Druhou dotaci ve stejné výši obdržela zmiňovaná kožní ambulance DerMal Znojmo.​ Kožní ambulance už je v provozu a zubní ordinace zahájí svůj provoz 5. prosince.

zdroj: Město Znojmo

Znojmo podpořilo kroužky pro téměř pět set znojemských dětí

ZNOJMO – V rámci opatření Kroužek pro každé dítě mohli rodiče v nepříznivé finanční situaci získat příspěvek na zájmové aktivity svého dítěte ve výši 1 600 korun. V rámci tohoto opatření město Znojmo přispělo na kroužek 473 dětem v celkové částce 673 070 korun.

Žádosti byly přijímány v termínu od 1. září do 31. října 2022. V tomto termínu přijal odbor školství, kultury a památkové péče celkem 501 žádostí. Rada města Znojma následně podpořila žádosti, které splňovaly podmínky projektu. V případě několika žádostí město nemohlo vyhovět, neboť tyto žádosti nesplňovaly podmínky projektu, například trvalé bydliště dítěte ve městě Znojmě, věk dítěte nebo bezdlužnost vůči městu Znojmu. 

Podpořené volnočasové aktivity dětí byly rozmanité. Šlo například o hudební vzdělávání, sportovní aktivity, tanec, nebo také jazykové kroužky. 

Rada města se zabývala i možnostmi podpory kroužků pro děti v budoucnu. „Rozhodně budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí i nadále. Obzvlášť se budeme snažit podporovat rodiče a děti s ohledem na aktuální nepříznivou ekonomickou situaci. Přesto se budeme zamýšlet nad nastavením dotačního programu, abychom podporovali na prvním místě ty, co to skutečně potřebují,“ uvažoval místostarosta Znojma Jan Blaha. 

Znojemská radnice vytvořila 10 kroků pomoci v současné ekonomické krizi a vysoké inflaci. Balíček První pomoci cílí na tři skupiny občanů – na rodiny s dětmi, na seniory a na lidi v nájemních bytech, kteří si většinou sami nemohou zvolit dodavatele tepla. V balíčku je celkem 10 opatření, které mají pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Více informací v brožurách, které dostali obyvatelé Znojma do schránek nebo na webu města Znojma (přímý odkaz zde: https://bit.ly/balicekprvnipomoci)

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

Sbírka potravin ve Znojmě: Lidé darovali více než 5 tun

ZNOJMO – V sobotu 12. listopadu 2022 se ve znojemských obchodech uskutečnila Sbírka potravin. Vybrané potraviny pomohou maminkám a tatínkům samoživitelům, rodinám v sociální nouzi a lidem bez domova na Znojemsku.

Sbírku ve Znojmě realizovala Oblastní charita Znojmo ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.

„Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do podzimní Sbírky potravin,“ říká ředitel Charity Znojmo Evžen Adámek a dále dodává: „Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili, koordinátorovi Michalovi Martinkovi a hlavně všem dobrovolníkům, kteří byli velkou oporou. Bez vás bychom akci těžce zvládali. Děkujeme moc za podporu, které si velmi vážíme.“

V Albertu na Vídeňské ulici se celkem vybralo 1896 kg, v Albertu na Brněnské ulici 1034 kg a v Penny na Přímětické ulici 773,5 kg potravin a drogerie.

Ve statické sbírce se v Bille na ulici Dobšická vybralo celkem 13 kg, v DM na ulici Dobšická 54,10 kg, v Kauflandu na ulici Dukelských bojovníků 530 kg a na Jarošově ulici 895 kg potravin a drogerie. Dohromady se podařilo vybrat 5195,6 kilogramů potravin. Je to přes 2000 kilogramů více než v předchozím roce 2021. 

zdroj: Město Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved