Ve Znojmě na Hradišti obnovili třešňovou alej

Městská zeleň Znojmo se tento týden pustila do výsadby stromů na Hradišti, městské části Znojma. 45 stromů, převážně třešní, vytvoří jednostranné stromořadí na zaniklém úseku historické polní cesty (viz mapka). Na realizaci získalo město Znojmo dotaci.

Výsadbě předcházelo zaměření a vytyčení původní cesty. Původní travnatá cesta s třešňovou alejí totiž byla v roce 1973 rozoraná a přeměněna na funkční pole. Následovala příprava půd a zatravnění cesty. Hlavní dřevinou stromořadí je třešeň, kterou doplňuje výsadba regionálních odrůd ovocných dřevin (slivoň švestka, jeřáb, mišpule). Stromy jsou vysázené na 480 metrů dlouhém úseku.

„Z obnovené ovocné aleje mám velkou radost. Za mě je to skvělé místo na procházky a ještě si po cestě budete moci utrhnout čerstvé ovoce. V příštím roce bychom navíc nedaleko aleje chtěli vysázet novou květnou louku,“ doplňuje místostarosta Jakub Malačka.

Kmeny vysazených stromů jsou opatřeny potřebnou ochranou a jsou zajištěny kůly proti vyvrácení. Nyní zajistí Městská zeleň následnou péči (např. potřebná zálivka). Na jaře, pokud nebude stačit pravidelné zalévání, bude zálivka prováděna pomocí závlahových vaků, které jsou k vidění i u mladých stromů v centru města.

„Přínos výsadby vidíme ve zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Navýšení počtu ovocných stromů v místě s převážně ornou půdou a zelení tu posiluje a zvyšuje biodiverzitu. Pozitivum je i zadržení vody v krajině a protierozní funkce. Až stromy vzrostou, budou zmírňovat činnost větrů,“ vysvětluje Radoslav Habrdle, ředitel Městské zeleně Znojmo, která výsadbu realizovala.

Město na realizaci výsadby získalo dotaci 197 000 korun od Ministerstva životního prostředí v rámci programu Péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Částka pokryla celkem 98,5 % uznatelných nákladů.

zdroj: www.znojmocity.cz

© Televize Spolu, All Rights Reserved