Simulační trénink přijmu pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou v Uherskohradišťské nemocnici

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 2.července 2024 – V polovině června se na neurologické JIP v Uherskohradišťské nemocnice odehrála pod dohledem zástupců Iniciativy Angels simulace příjmu pacienta s podezřením na akutní cévní mozkovou příhodu (CMP). S Iniciativou Angels nemocnice dlouhodobě spolupracuje, jedná se o globální neziskový projekt, jehož cílem je zlepšení kvality péče o pacienty s tímto postižením pomocí zkvalitnění léčebných standardů v nemocnicích po celém světě.

Cévní mozková příhoda, lidově také „mozková mrtvice“, je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, jenž vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, při čemž nejdůležitější roli hraje čas.

„Během tréninku jsme se soustředili na několik klíčových aspektů péče o pacienta, včetně rychlé identifikace příznaků, efektní komunikace v rámci týmu a optimalizaci času od chvíle přijetí pacienta až po zahájení léčby,“ popisuje průběh simulace primář neurologického oddělení MUDr. Pavel Zicháček.

Díky podpoře a vedení Iniciativy Angels bylo následně možné detailně projít každý krok procesu, najít a stanovit oblasti pro zlepšení a získat praktické zkušenosti, které mohou mít přímý dopad na životy pacientů.

„Účast na těchto simulačních trénincích je pro naše oddělení klíčová, a to především z hlediska dosažení rychlejší a účinnější péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, což může významně ovlivnit jejich šance na uzdravení a snížení rizika dlouhodobých následků. Současně se nám také k naší radosti potvrdila vysoká úroveň kvality poskytované péče, kterou na našem oddělení pacientům poskytujeme,“ dodal primář
Zicháček.

zdroj: Uherskohradišťská nemocnice

V Zoo Zlín uhynul samec jaguára amerického

ZLÍN, 27. prosince 2022 – ZOO Zlín-Lešná hlásí smutnou zprávu. V pondělí bohužel uhynul samec jaguára amerického Danny.

Samec Danny, který společně se samicí Yunou obýval nedávno otevřeno expozici Jaguar Trek, uhynul zcela nečekaně. Následná veterinární pitva ukázala jako příčinu úhynu strangulační ileus – zaškrcení a zauzlení střev.

V ranních hodinách 26. prosince chovatelé po příchodu do budovy nalezli jaguára již mrtvého. Samec předchozí den nevykazoval žádné příznaky zdravotních problémů, nález mrtvého zvířete tak byl pro ně skutečným šokem. „Veterinární pitva a podrobné vyšetření určily jako příčinu úhynu strangulační ileus, to je zaškrcení a zauzlení střev. Dochází k němu náhodně, může jej způsobit například prudký pohyb zvířete. Podle kamerových záznamů jaguár uhynul v noci z 25. na 26. prosince. Vzhledem k tomu, že se u jaguára neprojevovaly žádné příznaky blížících se akutních zdravotních komplikací, jednalo se o hyperakutní stav, na který jsme nemohli nijak reagovat,“ objasnil MVDr. Dominik Gregořík, externí veterinární lékař zlínské zoo. 

Pro zlínskou zoo je to velká ztráta. „Nečekaný úhyn samce jaguára nás velmi zasáhl. Určitě bude chybět i návštěvníkům. Všechno je ještě hodně čerstvé, ale mohu přislíbit, že se budeme snažit získat pro Yunu nového partnera. Již jsme kontaktovali koordinátora chovu jaguárů amerických. A také nám v současné době velmi pomáhá radostná událost u medvědů pyskatých. Samice Saraswathi dva dny před Štědrým dnem porodila své druhé mládě. Doufáme, že bude při jeho odchovu stejně úspěšná, jako v případě prvního mláděte,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

zdroj: ZOO a zámek Zlín-Lešná

Kroměříž vybuduje v Braunerově ulici multifunkční hřiště se zázemím

KROMĚŘÍŽ, 17. prosince 2022 –  Kroměřížská radnice připravuje stavbu multifunkčního hřiště se zázemím v Braunerově ulici.

„Dolní Zahrady dlouho trpěly kvůli nepřizpůsobivým lidem, kteří žili v městských domech v lokalitě Račín. Poničili mimo jiné i dětské hřiště. Poté, co město domy zdemolovalo, je na čase lidem v Dolních Zahradách vybudovat odpovídající infrastrukturu a oblast oživit. Začali jsme již opravou chodníku, teď je na řadě hřiště,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Město záměr nedávno prezentovalo obyvatelům Braunerovy ulice. „Kromě multifunkčního hřiště na tenis, fotbal či volejbal zahrnuje i nové workoutové hřiště a také rekonstrukci dětského hřiště, které bude doplněno dalším mobiliářem. Tyto tři prostory obejme asfaltový ovál jako účelová komunikace, která bude sloužit jako dráha například pro in line či pro běh, ale také jako příjezdová komunikace k zahrádkám rodinných domů,“ popsala projektová manažerka radnice Soňa Borková.

Záměr počítá i s vybudováním správní budovy s pergolou, která bude sloužit například jako zázemí pro hvězdárnu. Vzniknou zde i nová parkovací stání a v jihozápadní části pozemku stavbaři vybudují novou účelovou komunikaci pro příjezd k tamním vjezdům do zahrádek. „Občané Dolních Zahrad tak získají místo pro aktivní trávení volného času, ale i pro setkávání se,“ dodal Holík. Město má hotovou studii i projekt, nyní vyřizuje nezbytná povolení. „Od toho se bude odvíjet termín realizace,“ doplnil Holík.

Záměr stavby multifunkčního hřiště se zázemím v Braunerově ulici je dalším v řadě, který byl novým vedením kroměřížské radnice projednáván veřejně s občany, jichž se týká. Město v listopadu s obyvateli Kroměříže projednalo záměr rozšíření parkoviště v ulici Slovenského národního povstání a také legalizaci parkovacích míst a zavedení jednosměrného provozu v ulici Sládkova.

zdroj: Město Kroměříž

Základní škola Oskol Kroměříž má nejvšestrannější sportovní naděje v republice

KROMĚŘÍŽ – Mladí sportovci ze Základní školy Oskol Kroměříž vybojovali poosmé v řadě vítězství v republikovém finále Odznaku všestrannosti. Stali se nejlepším ze 45 týmů, které se letošního finále v Brně zúčastnily.

„Základní škola Oskol má v této soutěži dlouhodobě skvělé výsledky. Je to díky snaze a píli malých sportovců a také zásluhou pracovitosti a nadšení jejich trenérů a učitelů. Je vidět, že jejich systematická práce přináší skvělé výsledky. Blahopřeji jim k úspěchu a doufám, že budou sklízet vavříny i v dalších letech,“ řekl starosta Tomáš Opatrný, který dnes na radnici úspěšné školáky přijal.

Žáci ZŠ Oskol suverénně prošli sérií deseti disciplín dvanáctého ročníku, ani na chvíli nezaváhali a ani jednou před sebe v pořadí nepustili žádného ze soupeřů. A to i přesto, že měli mezi sebou šest nováčků a museli se obejít bez dvou významných opor. Na úspěch mají jednoduchý recept – stačí celý rok poctivě cvičit v tělocviku, rozvíjet všestrannost, motivaci a o prázdninách doladit výkonnost v jednotlivých disciplínách, jimiž jsou: běh na 60 metrů, skok daleký, hod míčkem, trojskok z místa, přeskoky přes švihadlo, lehy-sedy, kliky, shyby na šikmé lavici, hod medicinbalem a běh na 1000 metrů nebo plavání či driblink.

„Tento rok jsme měli vskutku široký kádr, nebylo výjimkou, že se o prázdninách sešlo na tréninku 12 i více dětí. Naše dlouhodobá suverenita v soutěži opakovaně přivádí organizátory soutěže k šílenství, komentátory televize a jiných médií k otázkám v neformálních i formálních rozhovorech na kamery typu, jak to děláme, co je podstatou tak suverénních výkonů,“ doplnil učitel tělesné výchovy ZŠ Oskol Vítězslav Tesařík.

Základní školu Oskol v letošním ročníku reprezentovali Vratislav Švejcar, Prokop Maček, David Janošek, Vojtěch Bajer, Nikola Macková, Agáta Slámková, Julie Zapletalová a Mariana Župková, z nichž někteří sbírali vavříny i v soutěži jednotlivců. Do té se dále zapojili také Vojtěch Zakravač, Diana Valentová a Anna Šošolová.

Odznak všestrannosti, který je součástí největšího školního sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj, založili původně pod delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Jeho cílem je všestranný sportovní rozvoj a podpora pohybových aktivit žáků základních škol s využitím přirozené soutěživosti dětí.

zdroj: Město Kroměříž

Kroměříž vydala knižního průvodce a to v češtině i angličtině

KROMĚŘÍŽ – Kroměřížská radnice vydala průvodce městem – publikaci Umělecké památky Kroměříže. Kromě druhého vydání české verze, která byla již rozebraná, vyšel průvodce poprvé také v angličtině.

„Anglická verze průvodce bude vítaným a doposud postrádaným zdrojem informací pro zahraniční návštěvníky města. Přispěje tak k propagaci Kroměříže a podpoře cestovního ruchu ve městě,“

Tomáš Opatrný, starosta Kroměříže

Editorem knihy Umělecké památky Kroměříže je Marek Perůtka a autorsky se na ní podílel kolektiv odborníků – historici, architekti i památkáři. Publikace seznamuje přehlednou formou s mapami čtenáře se všemi architektonickými i uměleckými památkami Kroměříže, a to jak v historickém centru, které je městskou památkovou rezervací, tak i v širším okruhu mimo střed města původně obehnaný hradbami. Detailně se věnuje Arcibiskupskému zámku v Kroměříži a oběma zahradám – Podzámecké a Květné, tedy památkám zapsaným na seznamu UNESCO. V úvodu se kniha věnuje historii města od jeho vzniku na místě brodu přes řeku Moravu na křižovatce kupeckých stezek až po současnost, vysvětlení jména Kroměříž či smyslu jejích symbolů, jako jsou znak či vlajka.

Průvodce Umělecké památky Kroměříže poprvé vyšel v roce 2015 a ze strany návštěvníků města i jeho obyvatel byl o něj velký zájem. Proto město ve spolupráci s editorem Perůtkou v letošním roce připravilo druhé vydání, které bylo doplněné o aktuální informace, novinky a změny, které se v posledních letech udály.

Zájemci si knihu Umělecké památky Kroměříže v českém i anglickém jazyce mohou zakoupit v Turistickém informačním centru v Prusinovského ulici za 399 korun.

zdroj: Město Kroměříž

V Kroměříži Na Čápce vznikne útulek pro kočky a nové skladovací prostory

KROMĚŘÍŽ – Kroměřížská radnice vybrala firmu, která v lokalitě Čápka vybuduje kočičí útulek a sklad města. Vzniknou rekonstrukcí objektu, který stojí vedle psího útulku a dosud sloužil jako skladiště.

O přestavbu budovy se postará hulínská společnost PROVING. „Město získá prostory pro umístění toulavých a ztracených koček, o které se v Kroměříži za finanční podpory radnice dosud stará soukromé zařízení. Město má přitom ze zákona povinnost se o zatoulaná zvířata postarat. Část budovy budeme využívat jako sklad městského mobiliáře,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Rekonstrukce budovy začne v průběhu zimy a hotová by měla být v první polovině roku 2023. Město za ni zaplatí 12,6 milionu korun. Půdorys stavby i zastavěná plocha zůstanou stejné. Vnitřní prostory budou rozděleny na kočičí útulek včetně zázemí pro zaměstnance, na část určenou pro skladování městského mobiliáře a na plochu, kterou bude nadále využívat Městská policie Kroměříž pro umístění kotců pro služební psy.

Uvnitř útulku najde zázemí a dočasný domov 55 koček, a to ve společném kotci nebo ve speciálních prostorech pro kočky s koťaty. Počítá se i s místem pro nemocné či problémové kočky. Venkovní výběh bude mít kapacitu 61 zvířat.

Přestavba zahrnuje likvidaci části stávajících podlah a vybudování nových včetně podlahového vytápění. Stavbaři objekt zateplí a vymění stropní konstrukce i okna. Na stávající budovu budou navazovat dva přístřešky. Jeden bude sloužit jako výběh pro kočky, druhý jako venkovní skladovací prostor. Počítá se rovněž s vybudováním nového sjezdu k objektu a s vytvořením parkovací plochy.

zdroj: Město Kroměříž

Strážníci v Kroměříži překazili cizincům krádež katalyzátorů z vozidel

KROMĚŘÍŽ – Kamerový systém kroměřížské městské policie zřejmě v těchto dnech překazil trojici cizinců krádež katalyzátorů ze zaparkovaných automobilů před Knihovnou Kroměřížska.

„Operátorka kamerového systému uviděla na Slovanském náměstí dva muže, kteří mobilem prosvěcovali spodní části osobních motorových vozidel. Jelikož vzniklo důvodné podezření, že se tyto osoby snaží tipovat auta, ze kterých budou chtít odcizit katalyzátor, byla na místo vyslána hlídka,“ popsal ředitel městské policie Libor Kubiš.

Po příjezdu hlídky začali oba muži utíkat. „Strážníci se za dvojící vydali. Jeden z mužů rychle skočil do vozidla a vydal se vysokou rychlostí směrem do ulice Kotojedská. Hlídka vozidlo pronásledovala, a nakonec se jí povedlo ho předjet a zablokovat. Strážníci poté zadrželi tři muže ve věku 24, 37 a 40 let, které následně předali k dalšímu šetření Policii ČR. Při jízdě někdo z mužů vyhodil z auta batoh. „V něm pak strážníci nalezli nářadí, takže odhad operátorky byl zřejmě správný. Díky její všímavosti a včasnému zásahu městských policistů nebylo žádné vozidlo poškozeno,“ uzavřel Kubiš.

zdroj: Město Kroměříž

Vánoční sbírka v Kroměříži pomůže dětskému domovu a žákům speciální školy

KROMĚŘÍŽ – Lidé budou opět mít možnost v Kroměříži po dobu adventu a vánočních svátků finančně přispět dvěma v tomto městě působícím neziskovým organizacím. Výtěžek tradiční vánoční sbírky získají spolek Korálky a Dětský domov Kroměříž.

„Pokladničky, kam bude možné vložit libovolnou částku, budou umístěné na Velkém náměstí pod vánočním stromem, který se rozsvítí ve čtvrtek 24. listopadu. Obyvatelé města a jeho návštěvníci tak budou moct finančním darem pomoci těm, kteří pomoc potřebují, oceňují a jistě smysluplně využijí,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Spolek Korálky a Dětský domov Kroměříž jsou tradičními příjemci peněz z vánoční sbírky. Korálky využijí obnos ze sbírky k úhradě nákladů na zabezpečení dopravy žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, F. Vančury. Dětský domov Kroměříž peníze z vánoční sbírky využije k pořádání sportovní, kulturní a zájmové činnosti dětí a rovněž z těchto prostředků hradí dětem letní tábory a pobyty.

V loňském roce vynesla vánoční sbírka více než 49 tisíc, v roce 2020 to bylo 48 tisíc korun.

zdroj: Město Kroměříž

Kroměříž chce 9. prosince zprovoznit mobilní kluziště na Hanáckém náměstí

KROMĚŘÍŽ – Obyvatelé Kroměříže si budou moci opět přes zimu zabruslit na mobilním kluzišti na Hanáckém náměstí. Město plánuje jeho otevření na pátek 9. prosince.

„Kluziště budeme chystat od začátku prosince tak, aby ledová plocha byla připravena na otevření před zahájením vánočních trhů Šťastné a veselé, které začnou na Velkém náměstí 10. prosince. Věřím, že vánoční program, který město chystá, nic nepřekazí a že uděláme radost dětem i dospělým,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Kluziště bude v provozu denně od 9:00 do 20:00. Pokud bude příznivé počasí, bude otevřené do konce února 2023. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech bude u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Vstup na kluziště bude pro bruslící za deset korun, zpoplatněna bude také půjčovna bruslí.

Kluziště o rozměrech 13 x 28 metrů koupilo město v roce 2020, ovšem v zimní sezoně 2020-2021 nebylo možné jej provozovat. V minulé zimě 2021/2022 kluziště navštívilo více než 11 tisíc platících bruslařů. Koupí kluziště město řeší problém s omezenými hodinami bruslení pro veřejnost na zimním stadionu. V zimě 2019-2020 město provozovalo na Hanáckém náměstí kluziště pronajaté. Novinka zaznamenala velký ohlas veřejnosti, proto radnice pořídila vlastní mobilní ledovou plochu.

zdroj: Město Kroměříž

© Televize Spolu, All Rights Reserved