Krajští radní schválili plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila v pondělí 23. května plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice. Hlavním záměrem je výstavba nového centrálního objektu chirurgických oborů, včetně operačních sálů a urgentního příjmu, který bude propojen na nedávno otevřený pavilon interních oborů.

Plán investičního rozvoje (generel) Vsetínské nemocnice a.s. schválili na pondělním zasedání 23. května krajští radní. Jeho hlavním zadáním bylo docílit logické a funkční provázání zdravotnických činností, nezdravotnických provozů nemocnice, včetně dopravní obsluhy areálu. V první fázi by měl vzniknout nový funkční blok budov v těsné návaznosti na nově do provozu uvedený pavilon interních oborů.

„Schválený plán investičního rozvoje dává nemocnici jasný výhled, pokud jde o další návazné investice do její postupné modernizace. Po takzvané nulté etapě, zejména v souvislosti s vymístěním pracovišť z nevyhovujících prostor, bude následovat příprava území na stěžejní investici a tou je výstavba centrálního objektu chirurgických oborů,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

Plán investičního rozvoje je rozdělen na několik etap. Už nyní je hotová rekonstrukce budovy M, kde byla vybudována nová serverovna a kam se na začátku letošního roku přestěhovalo oddělení informačních systémů. Zahájena je už také rekonstrukce pavilonu K, kde bude mimo jiné nově umístěno pracoviště hemodialýzy. Její dokončení je plánováno na příští rok.

„Letos v srpnu by pak měla začít výstavba nového pracoviště, kde bude sídlit magnetická rezonance, její dokončení předpokládáme v listopadu 2023,“ uvedl radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za oblast investic.

Aktuální generel navazuje na plán z roku 2014. „Jsem ráda, že radní dali našemu novému návrhu zelenou. Od toho původního se liší tím, že řeší nejdříve ty nejpalčivější provozní problémy zdravotnických pracovišť, kterými je jednak provoz dialýzy ve starém interním pavilonu, a dále zavedení nové diagnostické metody s pomocí magnetické rezonance. Tyto kroky umožní demolici staré interny a přípravu území pro další kroky směřující k dostavbě a modernizaci celého areálu nemocnice,“ dodala předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

zdroj: Zlínský kraj

Kroměříž dělá kroky k novému modernímu plaveckému bazénu

KROMĚŘÍŽ – Rada města Kroměříže vybrala zpracovatele investičního záměru a architektonické studie na výstavbu nového plaveckého bazénu.

Postará se o to zlínská společnost CENTROPROJEKT GROUP, která nabídla cenu zhruba 480 tisíc korun. „Jedná se o důležitý krok, který je nezbytný k tomu, aby se Kroměřížané dočkali nového moderního plaveckého bazénu,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř, který je pověřený koordinací přípravných prací. Studie a investiční záměr by měly být dokončeny v podzimních měsících letošního roku.

„Jedná se o důležitý krok, který je nezbytný k tomu, aby se Kroměřížané dočkali nového moderního plaveckého bazénu,“

VRATISLAV KREJČÍ, místostarosta města Kroměříž

Projektová dokumentace na stávající plavecký bazén nazvaná Kryté lázně Kroměříž byla vytvořena v roce 1973. Stavební povolení bylo vydáno v roce 1974, povolení k užívání v roce 1986. Pětadvacetimetrový plavecký bazén byl hluboký čtyři metry a u něj stála skokanská věž, která byla pro špatný technický stav v roce 2004 odstraněna.

V letech 2005 a 2006 byla vypracována dokumentace na rekonstrukci bazénu, podle které byla například opravena kotelna či vyměněna prosklená fasáda bazénových hal. Velká část projektu ale nebyla realizována. V roce 2016 vznikla studie Modernizace, rekonstrukce a přestavba plaveckého bazénu v Kroměříži, jejíž rozpočet se nyní aktualizuje. Ke studii měli řadu připomínek a požadavků zástupci spolku Plavecké sporty Kroměříž. Autor některé z nich do studie zapracoval a v roce 2019 vytvořil revizní dodatek studie. Ani ta však realizována nebyla.

Radní už loni na podzim uložili Odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování územní studie pro umístění a také vypracování studie novostavby plaveckého bazénu i aktualizaci – vypracování rozpočtových nákladů na rekonstrukci současného bazénu, podle rozpočtu v roce 2016 zpracované studii na rekonstrukci bazénu stojícího v Obvodové ulici. „Poté, až budeme mít všechny tyto podklady k dispozici, by zastupitelstvo mělo rozhodnout, zda se vydá cestou rekonstrukce bazénu, nebo podpoří stavbu nového. Osobně jsem pro nový bazén,“ dodal Krejčíř.

Bazén je v nevyhovujícím stavu, neodpovídá moderním zařízením tohoto typu. Pokud by město stavělo nový bazén, nemuselo by hledat nový bazén pro plavání školáků, sportovců ani veřejnosti, jako by tomu bylo při rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu. Podle Krejčíře by město mělo postavit bazén s co nejširší nabídkou služeb pro občany, jehož provoz bude ale zároveň pro radnici finančně přijatelný. Nemělo by se však jednat o obrovské akvacentrum. V krytém bazénu by ale neměly chybět atrakce pro děti, jako jsou různé vodní prvky či skluzavky, počítá se také s wellness včetně sauny a s dostatečným počtem plaveckých drah vhodných pro sportovce i školní výuku.

Policie

Policie prověřuje vraždu novorozence v Kroměříži

KROMĚŘÍŽ – Vraždu novorozence vyšetřují druhým dnem kriminalisté v Kroměříži. Tělo čerstvě narozeného dítěte se zatím nepodařilo najít ani v bytě matky ani psovodům v okolí jejího bydliště.

Ve čtvrtek 12.května ráno oznámil policii jeden z lékařů kroměřížské nemocnice, že se k nim dostala pacientka po právě prodělaném porodu, která u sebe neměla dítě. Žena krátce po ošetření z nemocnice na svou žádost odešla.

Ihned po oznámení jsme po rodičce začali pátrat. Čtyřiadvacetiletou ženu i jejího druha jsme následně omezili na osobní svobodě,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří několik hodin čerstvě narozené dítě hledali. Prohledávali okolí domu, kontejnery i kanalizaci. V bytě ženy ve večerních hodinách provedli domovní prohlídku. Novorozeně se však ten den ani den následující najít nepodařilo.

Skutek krajští kriminalisté prověřují jako závažný trestný čin vraždy. Na případu i nadále usilovně pracují.

Zlínský kraj vyznamenal profesionální i dobrovolné hasiče

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pamětní medaile na slavnostní akci převzalo 37 hasičů, záslužná vyznamenání II. stupně 7 hasičů a další 2 hasiči byli vyznamenáni in memoriam. Ocenění dobrovolným i profesionálním hasičům předával hejtman Radim Holiš, ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar a starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Vlastimil Nevařil.

V Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje, si ve středu 4. května převzali ocenění profesionální i dobrovolní hasiči. Slavnostní oceňování, které se koná každoročně u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona všech hasičů, začalo minutou ticha za dva zesnulé dobrovolné hasiče. Ti zasahovali v loňském roce u výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku.

„Hasiči pro nás všechny často nasazují životy a já bych si moc přál, aby k podobným tragédiím jako v Koryčanech nedocházelo.“

RADIM HOLIŠ – hejtman Zlínského kraje

„Hasiči pro nás všechny často nasazují životy a já bych si moc přál, aby k podobným tragédiím jako v Koryčanech nedocházelo. Profesionální a dobrovolní hasiči pomáhají tam, kde je zrovna potřeba. Při požárech, povodních, úniku nebezpečných látek i při autonehodách. Často se taky podílejí na společenském životě ve svých obcích a věnují se práci s mládeží. Za to všechno si zaslouží poděkování a uznání,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V našem kraji slouží 533 příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Ve 381 sborech působí 22 485 dobrovolných hasičů, z toho 4 953 do 18 let. Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje už od roku 2005. Za tu dobu vyznamenal více než 600 dobrovolných a profesionálních hasičů, a to od těch nejmladších, kteří dosahují významných úspěchů v požárním sportu, až po ty zasloužilé, kteří hasičskou uniformu nosí již několik desítek let.

Oceněné pamětními medailemi si nominují jednotlivé okresy. Udělení záslužného vyznamenání II. stupně navrhuje u dobrovolných hasičů Krajský výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, u profesionálních je navrhuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

SEZNAM OCENĚNÝCH HASIČŮ

Pamětní medaile – dobrovolní

OSH Kroměříž
Matěj Koutný
Aleš Krejčí
Hana Kutrová
Marie Nováková
Jana Olivíková
Milan Štefek
Zdeněk Vašíček
Josef Vodehnal
Jaroslav Vylíčil

OSH Uherské Hradiště
František Botek
Pavel Dacík
Jiří Kubíček
Pavel Lekeš
Milan Matyáš
Marek Miklíček
Radek Nedoma
Tomáš Pelka
Miroslav Ševčík
Roman Šmít

OSH Vsetín
Stanislav Daněk
Josef Dorčák
Josef Fiala
Josef Janota
Michal Lukáš
Ludmila Mužikovská
Vlastimil Sucháček
Jiří Světínský
Hana Václavíková

OSH Zlín
Martin Hubáček
Josef Kozubík
Zdeněk Kužela
Alois Obadal
Roman Pastorčák
Jaroslav Petrovský
Václav Pinďák
Zdeněk Šták
Libor Žamboch

Záslužné vyznamenání II. stupně – dobrovolní
Vladimír Hanák
Jan Kubíček
Jaroslav Stieber

Záslužné vyznamenání II. stupně – profesionální
Zdeňka Fojtíková
nprap. Zdeněk Kočíř
nprap. Jiří Konopčík
pprap. Břetislav Miskovič

In memoriam
Jaroslav Fila
Marek Vrba

Filmaři mohou ve Zlínském kraji žádat o podporu

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na podporu audiovizuální tvorby schválili krajští radní. Filmaři, kteří si na tvorbu dokumentů, filmů nebo seriálů vyberou Zlínský kraj, mohou požádat o dotace. Mezi vybrané projekty kraj rozdělí celkem 6 milionů korun.

„Dotace motivují filmaře k využívání místních firem, pomáhají zviditelnit region a posílit cestovní ruch. Za poslední tři roky si ve filmech zahrály stovky obyvatel z našeho kraje, vznikla tu první komparzní agentura a studenti audiovizuální tvorby měli možnost získat cennou praxi při natáčení,“

ZUZANA FIŠEROVÁ, radní pro kulturu a školství – Zlínský kraj

Finanční podpora Zlínského kraje pomohla od roku 2018 vzniku několika úspěšných snímků, mezi kterými nechybí Českým lvem oceněný film Úsměvy smutných mužů, dokudrama mapující životní příběh Jana Amose Komenského Jako letní sníh či rodinné drama Atlas ptáků.

Filmaři mohou na svá díla získat dotace od 50 tisíc až po 2 miliony korun. Žádat o ně mohou od 22.ledna do 28. března 2022. Podrobnosti k žádosti včetně vzorového formuláře zájemci najdou na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-
poskytnuti-dotace-kul04-22-program-na-podporu-audiovizualni-tvorby-ve-zlinskem-kraji-aktuality-17489.html

ZDROJ: Soňa Ličková – tisková mluvčí Zlínského kraje
FOTO: ilustrační

První miminko roku 2022 Uherskohradišťské nemocnice

Prvním miminkem roku 2022 v Uherskohradišťské nemocnici je Karolínka

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – První dítě roku 2022 se narodilo v porodnici v Uherskohradišťské nemocnici 1. ledna ve čtyři hodiny ráno. Zdravá holčička dostala jméno Karolína, váží 2,68 kg a měří 49 cm.

Termín porodu měla maminka Nikola Dokoupilová z Halenkovic stanovený už na 27.prosince, dle jejich slov si však malá madam počkala až bude slavná. Silvestrovské ohňostroje si Karolínka ještě užila v bříšku, čtyři hodiny po půlnoci se pak za přítomnosti tatínka poprvé podívala na svět.

„Porod byl doslova luxusní, jsem moc ráda, že jsme si vybrali Uherskohradišťskou nemocnici, vše probíhalo bez komplikací, personál byl skvělý, všem moc děkujeme,“ říká dojatá maminka a dodává, že na Karolínku se doma těší starší bratříček.

zdroj: Mgr. Lucie Sedláčková | tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice

Uherskohradišťská nemocnice

Kapka naděje předala dětskému oddělení Uherskohradišťské nemocnice vybavení za milion korun

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice přivítalo ve středu 15. září zakladatelku a prezidentku Nadačního fondu Kapka naděje Vendulu Pizingerovou. Za doprovodu ředitele nadace Jana Fischera a zástupce společnosti Jablotron Jana Šlesingera oficiálně předali dětskému oddělení přístroje, vybavení a pomůcky za téměř jeden milion korun.

„S Uherskohradišťskou nemocnicí spolupracujeme skoro deset let, v minulém roce nebylo vzhledem k situaci možné uskutečnit osobní setkání, o to víc jsme se na malé pacienty těšili. Moc rádi se sem vracíme, na Moravě je krásně!“ s úsměvem sdělila Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu.

Na dětské a novorozenecké oddělení bylo možno díky štědrým nadačním příspěvkům v loňském a letošním roce pořídit infuzní pumpy, kojenecké váhy, pulsní oxymetry, odsávačky, ale i testy pro psychodiagnostiku, respirační roušky či inovativní resuscitační sadu pro stabilizaci novorozenců ihned po porodu. Součástí daru byly také lineární dávkovače, na jejichž nákupu se finančně podílela společnost Jablotron Security, která patří mezi dlouhodobé podporovatele Kapky naděje.

„Díky pravidelné pomoci od Nadačního fondu Kapka naděje se nám daří neustále zlepšovat péči a zvyšovat komfort našich nejmenších pacientů. Nadace naší nemocnici velmi pomohla i v náročném období pandemie, kdy nám bez váhání poskytla respirační roušky. Moc si této spolupráce vážíme a všem lidem v nadaci patří za jejich práci velké poděkování,“ dodal MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice.

„Milionoví“ zástupci Kapky naděje si během návštěvy prohlédli dětské oddělení a hospitalizované pacienty potěšili předáním oblíbených hraček. Nadační fond pojí s Uherskohradišťskou nemocnicí letitá úspěšná spolupráce, o jejímž dalším pokračování jsou všichni účastníci slavnostního předání nadále přesvědčeni.

ZDROJ: Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice

Na barumce Kresta a Enge!

ZLÍN – Padesátý ročník Barum rally přináší všem fanouškům automobilových soutěží tři velká překvapení. Na jubilejní barumce se ukážou legendární automobiloví závodníci Roman Kresta a Tomáš Enge. A s prezidentem Autoklubu ČR Janem Šťovíčkem na místě navigátora se na trati představí také Mohammed ben Sulayem, významná postava světového motorismu.

Žlutomodrá Škoda Fabia WRC pojede na dvou divácky atraktivních rychlostních zkouškách. Do úvodní městské erzety odstartuje Roman Kresta a polookruhovou Březovou s ní pojede další velká legenda Czech Motorsport – Tomáš Enge.

Zajímavou posádkou bude tvořit také prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček, který usedne na sedadlo spolujezdce vedle Mohammeda ben Sulayema, čtrnáctinásobného mistra FIA Middle East Rally Championship, přední osobností motorsportu v zemích Blízkého a Středního východu. Tato dvojice pojede rovněž před hlavním startovním polem s novým Fordem Fiesta Rally3 z dílen M-Sportu. „Padesáté výročí naší nejpopulárnější soutěže přímo vybízelo k nějaké akci. Byl to bezprostřední nápad a vše se upeklo opravdu na poslední chvíli. Myslím si, že hlavně krátké vystoupení Romana Kresty a Tomáše Engeho bude pro fanoušky opravdovou lahůdkou. Musím také zmínit, že pro barumku, její pořadatele i Autoklub je velkou ctí, že můžeme v naší republice přivítat Mohammeda ben Sulayema, který se po své úspěšné závodní kariéře stal členem Světové rady motoristického sportu FIA, podílí se na jeho rozvoji a patří mezi nejdůležitější světové osobnosti motorismu,“ nechal se slyšet Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

„Pro mě to bude tak trochu vzpomínka na staré časy. S Fabií si mě možná moc lidí nepamatuje, ale jel jsem s ní na mistrovství světa v Německu. Pojedu sice jen městskou superspeciálku, ale doufám, že i tohle krátké vystoupení fanoušky potěší,“ dodal Roman Kresta.

„Jsem rád, že po dlouhé době sednu za volant vozu specifikace WRC, obzvlášť když si ho převezmu od takového mistra, jako je Roman Kresta,“ předeslal s úsměvem Tomáš Enge a doplnil: „Původně jsem měl v plánu startovat na celé barumce ve Star Rally Historic, ale kvůli pracovním povinnostem to bohužel nešlo. Díky tomu jsem ale nakonec mohl přijmout nabídku svezení s Fabií WRC a těší mě, že můžu alespoň krátce potěšit všechny fanoušky této krásné soutěže v roce jejího padesátiletého jubilea.“

Legendy domácího motorsportu a vzácného zahraničního hosta budou moci diváci spatřit na ceremoniálním startu, na městské rychlostní zkoušce a pak v sobotu na divácky atraktivní RZ Březová. Na Městské rychlostní zkoušce se objeví dvakrát, nejprve před historickým polem Star Rally a poté dostanou větší prostor před polem Barum Czech Rally Zlín. Na RZ Březová si musí diváci přivstat a dorazit 40 minut před startem prvního jezdce barumky, když na rozdíl od hlavního pole pojedou na okruhové části rychlostní zkoušky o kolo navíc.

HARMONOGRAM

Ceremoniální start, pátek 27. 8. 2021
15:00 Start Star Rally
16:10 Adac Opel e-Rally Cup
16:30 Výběr startovní pozice Barum Czech Rally Zlín
16:50 Roman Kresta / Tomáš Enge / Mohammed ben Sulayem
17:00 Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín

SSS Zlín (Super Special Stage), pátek 27. 8. 2021
17:00 Bugatti GP (1. jízda)
17:30 Demonstrační jízda
18:00 Bugatti GP (2. jízda)
18:30 Green Rally – projížďka vybraných vozů
18:55 Roman Kresta / Mohammed ben Sulayem
19:00 Star rally (historické vozy rally)
20:45 Roman Kresta / Mohammed ben Sulayem

21:00 Startovní pole Barum Czech Rally Zlín

RZ 2 Březová, sobota 28. 8. 2021
8:50 Tomáš Enge / Mohammed ben Sulayem
9:00 Adac Opel e-Rally Cup
9:31 Barum Czech Rally Zlín
12:36 Star Rally
14:06 Total Energies Green Rally

ZDROJ: Bohumil Pácl, Marketing, media a PR manager, Autoklub ČR

V první polovině roku se v uherskohradišťské porodnici narodilo 808 dětí

FOTO: František Tomala

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Porodnicko gynekologické oddělení uherskohradišťské porodnice zaznamenalo 10% nárůst porodů oproti předchozímu roku, konkrétně zde na svět přišlo o 87 miminek víc. V „souboji pohlaví“ zvítězili s lehkým náskokem chlapečci, těch se zde narodilo 418, holčiček 390.

Nejsilnějším měsícem nejen prvního půlroku, ale vůbec za celou dobu dvanáctileté existence porodnice v nových prostorách, se stal měsíc květen. V měsíci lásky spatřilo světlo světa rekordních 171 dětí, v poměru 70 holčiček a 101 chlapečků, z toho jedna dvojčata chlapečci.

Z porodnice bylo v náručí, kočárku či autosedačce odneseno nejvíc hochů se jmény Jakub, Dominik a Matyáš, u děvčátek se během první poloviny roku zařadily mezi nejoblíbenější jména Natálie, Ema či Emma a Nela. Mezi jmény u nově narozených dětí najdeme i ta méně obvyklá, například Jasmína, Theodora, Joakim či Tristan.

„U chlapečků jsme na oddělení zpozorovali návrat k tradičním jménům jako je Antonín, František nebo Josef, jména rodiče často dávají po tatínkovi nebo dědečkovi. U holčiček je naopak trend pojmenování po mamince či babičce ojedinělý,“

ŠÁRKA DOŠKOVÁ, staniční sestra šestinedělí

Počet narozených dětí v Uherskohradišťské nemocnici v posledních šesti letech kontinuálně roste, tento trend potvrzuje i primářka Porodnicko gynekologického oddělení MUDr. Soňa Pánková: „Počet maminek, které se rozhodnou rodit u nás v porodnici je rok od roku vyšší, jsme za to moc rádi, velmi si vážíme přízně a důvěry všech nastávajících rodičů. I přes vysoké počty porodů se nadále snažíme zachovat vysoký standart našich služeb a zajistit komfort pro všechny maminky a miminka.“

ZDROJ: Mgr. Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved