Štítek: ocenění

Blansko získalo Elektrooskara za sběr elektrozařízení

BLANSKO – Blansko získalo ocenění za sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Město uspělo v soutěži O Elekrooskara, kterou pořádá společnost Elektrowin zabývající se zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení. Blansko zaznamenalo nejvyšší meziroční nárůst odevzdaných elektrospotřebičů mezi městy nad deset tisíc obyvatel v Jihomoravském kraji.

V soutěži O Elektrooskara se hodnotilo období od října 2021 do září 2022. Posuzovalo se množství odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému Elektrowin.

„Jediným kritériem v tradiční soutěži O Elektrooskara byl meziroční nárůst vysbíraného elektrozařízení. V kategorii největších měst nad deset tisíc obyvatel patří nejvyšší příčka právě Blansku, ve kterém obyvatelé předali k recyklaci o 47 procent více starého elektra než v předchozím období,“ uvedl Jan Marxt z kolektivního systému Elektrowin.

Sošku Elektrooskara a symbolický šek na třicet tisíc korun za Blansko převzali starosta Jiří Crha a vedoucí oddělení komunální údržby a pozemků odboru správy a rozvoje města Milan Vítek. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které moderovala herečka Barbora Seidlová, se konalo v úterý 6. listopadu 2022 ve VIDA! science centru v Brně.

„Poděkování za zisk Elektrooskara patří všem obyvatelům města. Ocenění dokazuje, že lidem v Blansku není třídění odpadů lhostejné, a to je jednoznačně dobrá zpráva pro budoucnost. Této ceny si velmi vážíme,“ reagoval starosta Jiří Crha.

zdroj: Město Blansko

Hejtman Zlínského kraje vyznamenal dárce kostní dřeně

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pro pacienty trpící poruchou krvetvorných buněk není jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně. Tu v loňském roce darovalo šest obyvatel Zlínského kraje, za což jim hejtman Radim Holiš udělil záslužné vyznamenání. Do registru dárců se mohou zapsat zdraví jedinci ve věku od 18 do 35 let. Kostní dřeň nakonec daruje méně než 1 procento registrovaných.

V Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje, se v úterý 24. května setkali dárci kostní dřeně se zástupci Zlínského kraje – hejtmanem Radimem Holišem a náměstkyní pro zdravotnictví Olgou Sehnalovou. Jako výraz uznání udělil hejtman záslužné vyznamenání II. stupně šesti dárcům kostní dřeně. Ti se zapsali do registru dárců a následně prošli výběrem jako vhodní adepti k tomu, aby mohli zachránit život konkrétním pacientům.

„Každým rokem v naší zemi onemocní stovky lidí včetně malých dětí leukémií a dalšími vážnými nemocemi a jedinou záchranou pro ně je transplantace kostní dřeně. Neexistuje větší dar, než dát někomu naději na život. Jsem rád, že se v našem kraji daří nacházet další a další hrdiny, kteří jsou ochotní přispět k záchraně života,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Oceněnými dárci za rok 2021 ve Zlínském kraji jsou Zdeněk Elefant, Nikola Lacková, Petr Nedoma, Karel Špaček, Radim Ovčačík a Michal Bumbálek. „Do registru dárců kostní dřeně jsme se zapsali hromadně s kolegy z práce. Až po sedmi letech se mi z registru ozvali, že je pacient, kterému bych mohla pomoci, s čímž jsem vůbec neváhala. Myslím si, že každý, kdo je zdravý, by se měl do registru dárců zapsat. Je spousta lidí, kteří nás potřebují a čekají na naši pomoc,“ uvedla Nikola Lacková.

Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se mohou zapsat zdraví zájemci ve věku od 18 do 35 let. Stačí k tomu jen kapka krve nebo stěr z dutiny ústní a vyplnění dotazníku. Zapsat se do registru bude možné i během Zlín Film Festivalu od 26. května do 1. června vždy od 15 do 19 hodin v parku Komenského ve Zlíně. Více informací o dárcovství kostní dřeně na https://www.kostnidren.cz/

zdroj: Adéla Čuříková / Zlínský kraj
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj vyznamenal profesionální i dobrovolné hasiče

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pamětní medaile na slavnostní akci převzalo 37 hasičů, záslužná vyznamenání II. stupně 7 hasičů a další 2 hasiči byli vyznamenáni in memoriam. Ocenění dobrovolným i profesionálním hasičům předával hejtman Radim Holiš, ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar a starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Vlastimil Nevařil.

V Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje, si ve středu 4. května převzali ocenění profesionální i dobrovolní hasiči. Slavnostní oceňování, které se koná každoročně u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona všech hasičů, začalo minutou ticha za dva zesnulé dobrovolné hasiče. Ti zasahovali v loňském roce u výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku.

„Hasiči pro nás všechny často nasazují životy a já bych si moc přál, aby k podobným tragédiím jako v Koryčanech nedocházelo.“

RADIM HOLIŠ – hejtman Zlínského kraje

„Hasiči pro nás všechny často nasazují životy a já bych si moc přál, aby k podobným tragédiím jako v Koryčanech nedocházelo. Profesionální a dobrovolní hasiči pomáhají tam, kde je zrovna potřeba. Při požárech, povodních, úniku nebezpečných látek i při autonehodách. Často se taky podílejí na společenském životě ve svých obcích a věnují se práci s mládeží. Za to všechno si zaslouží poděkování a uznání,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V našem kraji slouží 533 příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Ve 381 sborech působí 22 485 dobrovolných hasičů, z toho 4 953 do 18 let. Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje už od roku 2005. Za tu dobu vyznamenal více než 600 dobrovolných a profesionálních hasičů, a to od těch nejmladších, kteří dosahují významných úspěchů v požárním sportu, až po ty zasloužilé, kteří hasičskou uniformu nosí již několik desítek let.

Oceněné pamětními medailemi si nominují jednotlivé okresy. Udělení záslužného vyznamenání II. stupně navrhuje u dobrovolných hasičů Krajský výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, u profesionálních je navrhuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

SEZNAM OCENĚNÝCH HASIČŮ

Pamětní medaile – dobrovolní

OSH Kroměříž
Matěj Koutný
Aleš Krejčí
Hana Kutrová
Marie Nováková
Jana Olivíková
Milan Štefek
Zdeněk Vašíček
Josef Vodehnal
Jaroslav Vylíčil

OSH Uherské Hradiště
František Botek
Pavel Dacík
Jiří Kubíček
Pavel Lekeš
Milan Matyáš
Marek Miklíček
Radek Nedoma
Tomáš Pelka
Miroslav Ševčík
Roman Šmít

OSH Vsetín
Stanislav Daněk
Josef Dorčák
Josef Fiala
Josef Janota
Michal Lukáš
Ludmila Mužikovská
Vlastimil Sucháček
Jiří Světínský
Hana Václavíková

OSH Zlín
Martin Hubáček
Josef Kozubík
Zdeněk Kužela
Alois Obadal
Roman Pastorčák
Jaroslav Petrovský
Václav Pinďák
Zdeněk Šták
Libor Žamboch

Záslužné vyznamenání II. stupně – dobrovolní
Vladimír Hanák
Jan Kubíček
Jaroslav Stieber

Záslužné vyznamenání II. stupně – profesionální
Zdeňka Fojtíková
nprap. Zdeněk Kočíř
nprap. Jiří Konopčík
pprap. Břetislav Miskovič

In memoriam
Jaroslav Fila
Marek Vrba

Město Znojmo získalo druhé místo v kraji v soutěži Přívětivý úřad 2021

ZNOJMO – Ministerstvo vnitra vyhlásilo letos již šestý ročník soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Město Znojmo se přihlásilo poprvé a v konkurenci obcí a měst v Jihomoravském kraji obsadilo druhé místo za prvním Brnem.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ceny Ministerstva vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče starostové a tajemníci oceněných měst. Za Znojmo cenu převzala tajemnice znojemského městského úřadu Olga Neulingerová.

V soutěži byly opět oceněny tři nejpřívětivější úřady v každém kraji a následně také tři nejlepší úřady za celou republiku. Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19.

Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19).

V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězilo město Kolín následované Žďárem nad Sázavou a Ostravou.

V Jihomoravském kraji zvítězilo Brno, druhé místo získalo Znojmo a třetí Břeclav.

O SOUTĚŽI
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí / měst a obecních / městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

zdroj: Město Znojmo

Druhé místo pro úřad Zlínského kraje. Náboráři ocenili kariérní video

ZLÍNSKÝ KRAJ – Recruitment Academy Awards jsou udělovány pod záštitou Recruitment Academy, specializované vzdělávací instituce pro recruitery, a letos se ocenění udělovala hned v 6 kategoriích. V kategorii Kariérní video roku malých společností se na pomyslné stříbrné příčce umístilo právě náborové video Krajského úřadu Zlínského kraje, jehož ocenění si osobně převzal ředitel úřadu Milan Štábl.

„Myslím, že mohu mluvit za všechny své kolegy z úřadu, když řeknu, že si této ceny velmi vážíme. Je to pro nás důkaz, že i ve veřejné správě je možné dělat moderní a dynamické věci, a úspěch Zlínského kraje ukázal, že dokážeme obstát v byznysovém prostředí,“

MILAN ŠTÁBL, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

Hlavní linkou videa, které vznikalo koncem roku 2019, je běžný pracovní den zaměstnanců krajského úřadu. Celou jednadvacítkou nás provádí pracovníci úřadu a na videu skutečně sledujeme každý jejich krok – záběry jsou totiž většinou jen na nohy. „Nápad s botami se nám velmi líbil už od začátku. Odkazuje to k silné baťovské tradici a divák či potenciální uchazeč si tak vlastně projde celý úřad, aniž by někoho potkal „tváří v tvář“. I díky tomu má video drive a hlubší myšlenku, což bylo naším cílem – obojí se myslím skvěle povedlo,“ popisuje Eva Gazdošová z Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Ve stejné kategorii získalo první místo video K+ Portálu Vysoké školy báňské a na třetím místě byl Slevomat.cz.

Video zde: Kariérní video Zlínského kraje získalo 2. místo v prestižní soutěži Recruitment Academy Awards – YouTube

Autor: Renáta Sikorová / Zlínský kraj

Titul EY Podnikatel roku Zlínského kraje získal majitel firmy mmcité 1

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ocenění EY Podnikatel roku 2020 Zlínského kraje získal David Karásek, uznávaný designér a majitel bílovické společnosti mmcité 1 a.s., která se zabývá výrobou městského mobiliáře. Lavičky nebo odpadkové koše z jejich dílny jsou k vidění na mnoha místech České republiky, setkáte se s nimi ale také v centrále Googlu v Palo Altu, na lanovce na Mont Blanc nebo na promenádách v Dubaji. Skupina mmcité má po celém světě 10 poboček a působí ve 30 zemích světa s ročním obratem 800 mil. korun.

Nezávislá porota, jíž předsedal loňský celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky Oliver Dlouhý z Kiwi.com, ocenila Karáskův přínos při budování veřejného prostoru, jeho kreativitu a také houževnatost, se kterou prosazuje myšlenky funkčního designu a urbanistické architektury v českých městech i ve světě.

„Vítězství v kraji je pro mě překvapení, ale vnímám to spíš jako vítězství týmu a trochu i jeho lídra,“

DAVID KARÁSEK, spolumajitel skupiny mmcité

David Karásek se zaměřuje na design ve veřejném prostoru. „Díky jeho úsilí se prostředí, které slouží nám všem, kultivuje a mění k lepšímu. Jsem velmi ráda, že i letos můžeme veřejnosti představit podnikatele, kteří šíří dobré jméno značky Czech Made po světě a kteří nás svým inovativním přístupem inspirují a posouvají kupředu,“ vysvětluje Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice.

Zlínský kraj, jako místo plné inspirativních podnikatelských příběhů, vyzdvihl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Pan Karásek dokázal, že ocenění je v pravých rukou. Náš kraj vždy byl a stále je regionem, kde vznikají dobré podnikatelské nápady a lidé se nebojí postavit se k práci čelem a překonávat výzvy. Díky tomu u nás máme řadu úspěšných podnikatelů a firem a já jsem velmi rád, že tato soutěž pomáhá zviditelňovat jejich příběhy, které se tak mohou stát inspirací pro ostatní,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Ke gratulaci vítězi se za Zlínský kraj přidal také předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetku a digitalizaci Tomáš Janča. „Chtěl bych pogratulovat vítězi i všem finalistům. Když se totiž dívám na vítěze letošního i předchozích ročníků, jsem na náš region velmi hrdý,“ dodal Tomáš Janča. Zlínský kraj má i svého celorepublikového vítěze a držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky, kterým se v roce 2016 stal Petr Chmela, spolumajitel a zakladatel světoznámé TESCOMY.

Výsledky celostátního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 České republiky budou vyhlášeny 7. dubna 2021. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2021, kde bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.

Profil vítěze: David Karásek, mmcité 1 a.s.
David Karásek vždy snil o tom, že se stane designérem, rozhodl se proto studovat průmyslový design a sochařství. Na začátku 90. let se spolužákem vyhráli v designérské soutěži na prvky veřejného prostoru pro město Zlín, ale v celé republice nenašli nikoho, kdo by byl schopný jejich návrhy zrealizovat. V roce 1994 proto založili vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, květináče, zastávkové přístřešky atd. Začátky byly těžké, Karásek a jeho kolegové měli problém přesvědčit potenciální zákazníky o důležitosti designu ve veřejném prostoru a o tom, že do atraktivního a kvalitního mobiliáře se vyplatí investovat. Neúnavně však objížděli republiku a postupně klienty přesvědčili. Po nějaké době se firma rozrostla o divizi ocelových staveb, která se věnuje infrastrukturním projektům v dopravě, jako jsou nádraží a letiště.

Dnes najdeme mobiliář z dílny firmy Davida Karáska nejen na mnoha místech České republiky, ale například i v centrále Googlu v Palo Altu, na letišti Charlese de Gaulla v Paříži, v Olympijské vesnici v Rio de Janeiru, na lanovce na Mont Blanc nebo na promenádách v Dubaji. Roční obrat společnosti dosahuje kolem 800 milionů korun a zhruba 80 % produkce putuje do zahraničí. Mmcité má po celém světě 10 poboček a díky partnerům působí celkem ve 30 zemích. Kromě výroby se firma věnuje i
designu. David Karásek má rád funkční věci se zajímavým designem, věří v kultivaci veřejného prostoru prostřednictvím kvalitního, moderního a zároveň nadčasového designu a v tomto duchu také vede své designerské studio, jehož je Art Directorem. Studio nabízí vlastní katalogovou kolekci a úzce spolupracuje s několika univerzitami – řada studentských a diplomových prací se již stala součástí katalogu.

Mmcité dlouhodobě výrazně roste, krizový rok 2020 tento růst sice zpomalil, ale k přerušení výroby nedošlo. Naprostá většina realizovaných projektů navíc trvá i několik let, takže výraznější dopady globální pandemie firma teprve očekává. Cílem společnosti do budoucna je udržet vysokou kvalitu a rozšířit a prohloubit geografickou expanzi i nabízené portfolio. Aktuálně se David Karásek a jeho týmy zabývají například problematikou smart cities, elektromobilitou a bikesharingem. Hlavním cílem a posláním však zůstává zlepšování veřejného prostoru skrze kvalitní design – Karásek se dlouhodobě snaží ukázat široké veřejnosti, že městský mobiliář nemusí být jen funkční, ale může být i krásný.

zdroj: Zlínský kraj
foto: Jiří Balát

© Televize Spolu, All Rights Reserved