Město Znojmo získalo druhé místo v kraji v soutěži Přívětivý úřad 2021

ZNOJMO – Ministerstvo vnitra vyhlásilo letos již šestý ročník soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Město Znojmo se přihlásilo poprvé a v konkurenci obcí a měst v Jihomoravském kraji obsadilo druhé místo za prvním Brnem.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ceny Ministerstva vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče starostové a tajemníci oceněných měst. Za Znojmo cenu převzala tajemnice znojemského městského úřadu Olga Neulingerová.

V soutěži byly opět oceněny tři nejpřívětivější úřady v každém kraji a následně také tři nejlepší úřady za celou republiku. Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19.

Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19).

V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězilo město Kolín následované Žďárem nad Sázavou a Ostravou.

V Jihomoravském kraji zvítězilo Brno, druhé místo získalo Znojmo a třetí Břeclav.

O SOUTĚŽI
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí / měst a obecních / městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

zdroj: Město Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved