Zimní stadion v Blansku získal nová LED svítidla

BLANSKO, 14.července 2024 – Ledová plocha na zimním stadionu v Blansku dostala nové osvětlení. Původní výbojky, které už nevyhovovaly normám a bylo obtížné sehnat komponenty na jejich opravu, nahradila moderní LED svítidla. Změna přinese úsporu nákladů a také kvalitnější osvětlení ledu. Prověřit to mohou zájemci i nyní, zimní stadion totiž nabízí termíny pro veřejné bruslení také o prázdninách.

Ještě minulou sezonu hokejisté hráli a trénovali na ledové ploše, kterou osvětlovalo 28 výbojkových svítidel. Pod střechou zimního stadionu byla světla umístěna ve třech řadách. Nyní je nad kluzištěm umístěno v celkem pěti řadách 58 nových LED svítidel.

„S novým LED osvětlením dojde také k úspoře nákladů na elektrickou energii, sníží se totiž nároky na příkon zhruba o polovinu. Velkou výhodou je také to, že nové osvětlení lze regulovat,“ popsal vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Kromě instalace nového osvětlení dělníci vyměnili také kabelové rozvody a provedli úpravy rozvaděče v technické místnosti. Projekt vyšel na necelého 1,3 milionu korun s DPH.

Ke snížení nákladů na provoz zimního stadionu přispěl také nový nátěr střechy, který dělníci provedli minulý rok. Tepelné vlastnosti plochy zlepšil světlešedý odstín barvy, zvolená alkyduretanová barva navíc prodlouží životnost plechové střechy.

Zimní stadion v Blansku využívají místní hokejové kluby k tréninkům i k utkáním, vždy o prázdninách do Blanska míří také kluby z celé republiky i ze zahraničí, které na ledě absolvují letní soustředění. Ledová plocha se pronajímá i daším zájemcům a pravidelně na ní může bruslit také veřejnost.

Pokud se chcete v parných letních dnech zchladit a zasportovat si, můžete bruslení pro veřejnost využít i v těchto dnech, a to nejen o víkendu. Aktuální rozpis veřejného bruslení najdete na webu Služeb města Blanska nebo v tomto odkazu.

zdroj: Město Blansko

Na opravený most v Dolní Lhotě už mohou auta i chodci

BLANSKO, 23.května 2024 – V místní části Dolní Lhota skončila rekonstrukce mostu přes náhon u mlýna. Spojnice směrem k vlakové zastávce je nyní až do administrativního dokončení kolaudačního řízení přístupná v režimu „projíždíte a procházíte“ stavbou. Náklady na rekonstrukci mostu byly bezmála 4 miliony korun bez DPH.

„Při realizace této stavby došlo ke kompletní výměně vodorovné nosné konstrukce mostu, stávající prvky mostních podpor bylo třeba doplnit mikropilotami. Novou asfaltovou komunikaci o šířce 4,5 metru nově doplňuje levostranný chodník ze zámkové dlažby o šířce 1,50 metru, který je zakončený železobetonovou římsou,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

Stavba začala loni na přelomu listopadu a prosince. Práce probíhaly za úplné dopravní uzavírky. Chodci přes staveniště procházeli po provizorní dřevěné lávce, vozidla se do části Dolní Lhoty dostávala objížďkou přes Ráječko.

„Rád bych proto poděkoval nejen obyvatelům přilehlých nemovitostí a cestujícím, kteří využívají vlakovou zastávku v Dolní Lhotě, ale také všem obyvatelům Dolní Lhoty za trpělivost,“ doplnil starosta Jiří Crha.

Původní most u mlýna v Dolní Lhotě byl v havarijním stavu. Od konce května roku 2023 na něm z rozhodnutí statika platil zákaz vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny. Město proto urychlilo přípravy na jeho celkovou rekonstrukci. Most je totiž součástí jediné přístupové cesty k železniční zastávce a spojnici do Ráječka.

zdroj: Město Blansko, foto: Michal Záboj

Blanenští strážníci mají nový radar na měření rychlosti vozidel

BLANSKO, 4. července 2023 – Blanenští strážníci kontrolují dodržování rychlosti aut ve městě pomocí nového radaru. Moderní laserový přístroj nahradil původní měřič z roku 2006, který už nevyhovoval současným požadavkům. S novým radarem městští policisté dohlížejí na ukázněnost řidičů na předem stanovených místech v různých částech Blanska.

„Strážníci měří rychlost v různou denní dobu nepravidelně v úsecích, které byly stanoveny v součinnosti s Policií ČR, což vyžaduje zákon o provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlil ředitel blanenské městské policie Martin Lepka.

Konkrétně se jedná o tato místa: Těchov – silnice III/37440, Obůrka – silnice III/37441, Češkovice – místní komunikace mezi zastávkami BUS, Lažánky – silnice II/379, Olešná – silnice III/37937, Dolní Lhota – silnice III/37435.

Měření strážníci neprovádí v místech bez domovní zástavby, nebo v blízkosti začátku nebo konce obce. Vozidlo, které překročí povolenou rychlost, je ihned hlídkou zastaveno a přestupek je projednán s řidičem.

Výše pokuty se odvíjí od naměřené rychlosti, nejnižší částka do 1000 korun je u překročení rychlosti do 20 km/h v obci, částka do 2500 korun je pak v pásmu překročení rychlosti o 20 km/h do 40 km/h v obci a nad tuto hranici se již přestupek neřeší na místě a oznamuje se správnímu orgánu, neboť přestupci se podle zákona ukládá i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). Na tyto přestupky pamatuje i bodový systém, který oceňuje toto protiprávní jednání 2, 3 nebo 5 body podle uvedené míry překročení rychlosti.

Ruční laserový měřič rychlosti LTI20/20 Trucam II amerického výrobce Laser Technology, Inc. umožňuje ruční nebo automatické měření v různých módech, foto a videozáznam v HD kvalitě, měření ve dne i v noci, má rychlé, přehledné a jednoduché uživatelské ovládání, zabezpečená data, atd.. Nákup nového přístroje vyšel na 418 tisíc korun.

zdroj: Město Blansko

Nemocnice Blansko chystá modernizaci

BLANSKO, 2. února 2023 – Postupnou modernizaci a velké stavební úpravy, které přinesou zefektivnění provozu i lépe dostupnou lékařskou péči, připravuje Nemocnice Blansko. Plán investičního rozvoje představilo vedení Nemocnice Blansko blanenským zastupitelům jako Generel rozvoje a rekonstrukce. Návazné investice jsou rozložené do příštích 15 let. Zvýšit mají komfort pacientům i personálu. Se zahájením prací počítá i vedení města v programovém prohlášení koaličních stran na období 2022 – 2026.

„Aby mohla Nemocnice Blansko udržet pro občany města i všechny pacienty ze spádového území stávající rozsah péče, musí být nemocnicí konkurenceschopnou a musí splňovat nároky na nemocnici 21. století. Nemocnice musí být vybavená moderní zdravotnickou technikou na nejvyšší medicínsko-technické úrovni. To se jí daří, nákladnou zdravotnickou techniku pořizuje nemocnice primárně ze svých vlastních zdrojů, potažmo využívá různých dotačních titulů. Nyní je ale třeba přizpůsobit aktuálním potřebám také organizaci jednotlivých oddělení a jejich logickou návaznost, včetně urgentního příjmu, na něj by mělo být vše napojeno,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Plán rozvoje zdravotnického zařízení, které patří městu Blansku, je rozdělený do několika etap. Výhled je připravený na následujících patnáct let, dílčí části je ale možné v případě potřeby přesouvat podle aktuální dostupnosti finančních prostředků, případně na základě vypsání dotačních titulů.

Proč nemocnice potřebuje dlouhodobý plán na rekonstrukci? Vnitřní uspořádání jednotlivých oddělení nemocnice v současné době již nevyhovuje potřebám pacientů ani personálu, protože byla budována na základě požadavků na zdravotní péči, jaké byly před několika desetiletími. Medicína se však vyvíjí a dnes již klade jiné nároky na prostor, vybavení i bezpečnost.

Oddělení, která by měla být v těsné blízkosti, jsou nyní rozmístěna na více podlažích. „Je nezbytné, aby jednotlivá oddělení na sebe logicky navazovala, aby se zkrátily přesuny pacientů a personálu a kvalifikovaný personál byl lépe využíván k potřebným činnostem. To povede k lepší organizaci a efektivitě práce a tím i k výraznému snížení nákladů na provoz,“ ujišťuje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Součástí dlouhodobých plánů je i výstavba nového urgentního příjmu. Aby však veškeré stavební úpravy mohly proběhnout za plného provozu celé nemocnice, je nutné nejprve vybudovat tzv. rotační jednotku v nástavbě pátého nadzemního podlaží budovy A.

„Projekt je nastavený tak, že se budou do prostor této rotační jednotky postupně přesunovat jednotlivá oddělení, která se v dané době budou rekonstruovat. Nebude se tak muset žádné oddělení kvůli stavebním pracím uzavírat,“ vysvětluje místostarostka Lenka Dražilová, která má oblast zdravotnictví ve své gesci.

Po ukončení rekonstrukce budou prostory rotační lůžkové jednotky využity pro lékařské pokoje, pracovny primářů, zasedací a konferenční místnost, případně skladovací prostory, šatny apod.

„Co se týká rotační jednotky, máme vypracovanou studii a připravujeme výběrové řízení na projektanta. Pro vybudování nového urgentního příjmu máme v této chvíli vyřízeno stavební povolení a čekáme na vypsání dotace z Evropských fondů. K tomu by mělo dojít v průběhu první poloviny letošního roku,“ doplnila ředitelka nemocnice.

Generel myslí také na zajištění většího komfortu pacientů na lůžkových odděleních. Změny počítají se snížením počtu pacientů na pokojích a zvýšením hygienického standardu. Společné koupelny na chodbách by tak měla nahradit sociální zázemí přímo na pokojích. V neposlední řadě je součástí investic také snížení energetické náročnosti budov a vybudování důstojného zázemí pro personál.

Myšlenka vytvořit strategický materiál vznikla už v roce 2018, koronavirová pandemie ovšem veškeré práce na něm zastavila. Intenzivní práce na projektu pak začaly koncem roku 2021. S plánem investičního rozvoje vedení nemocnice seznámilo na sklonku loňského roku také blanenské zastupitele, kteří jej vzali na vědomí. 

zdroj: Město Blansko / Nemocnice Blansko

Dětské hřiště na Palavě v Blansku doplnily nové herní prvky

BLANSKO, 27. prosince 2022 – Dětské hřiště v rekreační oblasti Palava v Blansku doplnily nové herní prvky a došlo také na opravu těch stávajících. Záměrem je propojit dvě části plochy v jeden celek. Děti si tak mohou užít například dřevěné houpačky nebo žebřík.

V rámci projektu revitalizace rekreační oblasti Palava došlo k rozšíření dětského hřiště nad restaurací Myslivna. „Jedním z cílů bylo propojit horní a spodní část hřiště, v kopci mezi nimi přibyly šlapáky a žebřík z akátového dřeva. Ve spodní části nahradily dřevěné obruby okolo herních prvků a pískoviště původní betonové,“ vysvětlila vedoucí oddělení správy a rozvoje města Blansko Petra Skotáková.

Kvůli bezpečnosti byl odstraněn také původní kamenný vodní prvek ve spodní části hřiště a povrch okolo se dorovnal. Současně přibyly dvě dřevěné houpačky a kovová točidla. Některé dokončovací práce v okolí herního prvku maják zahrnující nové nátěry, proběhnou na jaře příštího roku.

Veškeré opravy a doplnění herní plochy zajišťuje firma hřiště.cz a jsou součástí revitalizace rekreační oblasti Palava. Během ní bylo vybudováno například workoutové hřiště na terase pod minigolfem.

zdroj: Město Blansko

Blansko získalo Elektrooskara za sběr elektrozařízení

BLANSKO – Blansko získalo ocenění za sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Město uspělo v soutěži O Elekrooskara, kterou pořádá společnost Elektrowin zabývající se zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení. Blansko zaznamenalo nejvyšší meziroční nárůst odevzdaných elektrospotřebičů mezi městy nad deset tisíc obyvatel v Jihomoravském kraji.

V soutěži O Elektrooskara se hodnotilo období od října 2021 do září 2022. Posuzovalo se množství odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému Elektrowin.

„Jediným kritériem v tradiční soutěži O Elektrooskara byl meziroční nárůst vysbíraného elektrozařízení. V kategorii největších měst nad deset tisíc obyvatel patří nejvyšší příčka právě Blansku, ve kterém obyvatelé předali k recyklaci o 47 procent více starého elektra než v předchozím období,“ uvedl Jan Marxt z kolektivního systému Elektrowin.

Sošku Elektrooskara a symbolický šek na třicet tisíc korun za Blansko převzali starosta Jiří Crha a vedoucí oddělení komunální údržby a pozemků odboru správy a rozvoje města Milan Vítek. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které moderovala herečka Barbora Seidlová, se konalo v úterý 6. listopadu 2022 ve VIDA! science centru v Brně.

„Poděkování za zisk Elektrooskara patří všem obyvatelům města. Ocenění dokazuje, že lidem v Blansku není třídění odpadů lhostejné, a to je jednoznačně dobrá zpráva pro budoucnost. Této ceny si velmi vážíme,“ reagoval starosta Jiří Crha.

zdroj: Město Blansko

Humanitární jednotky blanenského Červeného kříže trénovaly v Ostrově u Macochy

OSTROV U MACOCHY – Během prvního listopadového víkendu od 4. do 6. listopadu probíhalo v Ostrově u Macochy cvičení členů Humanitární jednotky blanenského Červeného kříže, zaměřené na poskytování první pomoci. V průběhu víkendu si účastníci vyslechli také několik přednášek na téma resuscitace a vyšetření fyziologických funkcí. Měli možnost seznámit se s novinkami ve vybavení, které následně využili při řešení připravených situací.

Pro stávající i nové členy bylo připraveno šest stanovišť s modelovými situacemi. Členové Humanitární jednotky ve skupinách po třech řešili jednotlivé úkoly. Mezi nimi narazili na dopravní nehodu se čtyřmi poraněnými nebo vyproštění a resuscitaci tonoucího za použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Asi nejnáročnějším úkolem byl zásah v hasičské zbrojnici, kde podle scénáře došlo k napadení přítomných skupinou útočníků. Jednalo se o postižení většího počtu osob, jenž několikanásobně překračoval počet zasahujících. Záchranáři řešili poranění páteře, úraz oka, zlomeniny rukou, pobodání nožem, úraz kotníku i masivní krvácení.

Na dalších stanovištích bylo třeba ošetřit popáleniny u dětí, hypoglykemické koma, infarkt, plicní embolii či akutní stresovou reakci.

Má-li někdo ze čtenářů tohoto článku zájem o první pomoc, případně jiné aktivity v rámci Červeného kříže, neváhejte se obrátit na náš blanenský Oblastní spolek ČČK.

zdroj: Město Blansko

Točna a komunikace v Blansku na Hořicích dostaly nový povrch

BLANSKO – V místní části Hořice skončila rekonstrukce autobusové točny a téměř půlkilometrového úseku komunikace vedoucí k penzionu U Strakatého koně. Na investici se spolu s městem Blanskem finančně podílelo statutární město Brno, které v lokalitě vlastní část pozemků.

„Důvodem rekonstrukce komunikace byl její technický stav. Nosnost vozovky totiž neodpovídala zvýšené intenzitě dopravy v důsledku těžby dřeva. Komunikace slouží jako hlavní příjezdová cesta do přilehlých lesních ploch, na kterých hospodaří Lesy města Brna. Komunikace je nyní dimenzována na těžkou lesní techniku, která může mít hmotnost až 48 tun,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Práce začaly letos v létě. Během stavby bylo nutné přesunout zastávku autobusů hromadné dopravy na parkoviště na začátku Hořic. Průjezd obcí v místech oprav byl omezen.

Během rekonstrukce točna autobusů i komunikace v délce 470 metrů dostaly nové podkladové vrstvy a finální asfaltobetonový povrch. Kolem silnice jsou položené nové obrubníky. Nový je chodník a dláždění v části u točny autobusů a tři výhybny.

zdroj: Město Blansko

© Televize Spolu, All Rights Reserved