Pro přepravu po Vyškově lze nově využít elektrokoloběžky

VYŠKOV – Vyškov se otevírá alternativní dopravě. Do ulic města totiž vyjedou desítky sdílených elektrických koloběžek. Pravidla pro jejich provoz řeší memorandum mezi městem a provozovatelem. V duchu rozvoje nemotorové dopravy se koloběžky v ulicích objeví v první polovině června.

Druhy sdílené dopravy jsou v posledních letech standardem mnoha měst nejen v České republice. Elektromobilita se dnes rozvíjí jako bezemisní způsob dopravy, a to hlavně v místech, kde je to z hlediska dopravně-bezpečnostního vhodné a smysluplné. „Jde o přirozený vývoj. Oslovila nás soukromá firma. Bylo nutné nastavit podmínky pro provoz elektrokoloběžek, aby nedocházelo k nežádoucím jevům, zejména kolizím s chodci a s ostatními účastníky silničního provozu. Provozovatel dokáže koloběžky nastavit tak, že v určitých zónách automaticky zpomalí snížením výkonu. Samozřejmě jde o místa s velkou koncentrací lidí,“ ujistil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Zástupci radnice vytipovávali vhodné lokality pro sdílenou dopravu i systematické rozmístění stojanů na jejich odstavování. „Ve spolupráci s provozovatelem budeme řešit nastalé situace, podle toho uvidíme, jak pevné místo si tato ekologická forma přepravy v našem městě najde,“ konstatoval místostarosta Celý.

Memorandum město uzavřelo s brněnskou společností Yoyway, s. r. o. Obě strany si podle něj uvědomují, že mohou samostatně či společně přispět k rozvoji této dopravy. Deklarují svou vůli usilovat a zasazovat se podle svých možností a vlastních zájmů o systematický a promyšlený rozvoj cyklistické dopravy na území Vyškova.

Zájemci si budou moci zapůjčit 30 elektrokoloběžek, rozmístěné budou na mnoha stanovištích po celém městě: na Masarykově náměstí, u obchodních domů, na nádražích či ve Smetanových sadech. Vyškov nebude jejich provoz žádným způsobem dotovat, jde o komerční aktivitu.

Tým lidí dopravní prostředky každé ráno rozveze do ulic, v průběhu dne upraví špatně rozmístěné koloběžky, doplní je do míst, kde chybí. Přes noc je sbírá, nechává nabít a kontroluje jejich technický stav. V současné době probíhá s ohledem na situaci i během dne dezinfekce. „Vypůjčení elektrické koloběžky funguje přes aplikaci. K jejímu odemknutí je potřeba naskenovat QR kód, který je na ní viditelně umístěný. Platba za půjčení koloběžky je uživateli po ukončení jízdy automaticky stržena z karty uložené v aplikaci. Podobné formy dopravy dlouhodobě podporujeme, proto jsme dali šanci i tomuto projektu,“ doplnil vyškovský místostarosta.

Před zapůjčením se uživateli navíc zobrazí bezpečnostní instrukce, kterými se má během jízdy řídit. Zjistí z nich také zásady správného a bezpečného parkování. Elektrokoloběžky zákon považuje za dopravní prostředek stejně jako kola. „Mohou jezdit po pozemních komunikacích a cyklostezkách, zákon nicméně výslovně zakazuje pohyb po chodnících jiným účastníkům než chodcům,“ potvrdil místostarosta města.

zdroj: Město Vyškov / foto: ilustrační

© Televize Spolu, All Rights Reserved