Štítek: Vyškov

FOTBAL: FC Slovan Rosice (MSFL) – MFK Vyškov (2. liga)

Přípravné utkání na novou fotbalovou sezónu, ve kterém se utká už tradiční tým MSFL – Slovan Rosice a nováček druhé ligy – MFK Vyškov.

FC SLOVAN ROSICE – http://www.fc-rosice.cz/
MFK VYŠKOV – http://mfkvyskov.cz/

TELEVIZE SPOLU – https://tvspolu.cz/
TELEVIZE JUNIOR – http://televizejunior.cz/

#televizespolu #televizejunior #fotbal #rosice #vyskov #jiznimorava #morava #sport

Pro přepravu po Vyškově lze nově využít elektrokoloběžky

VYŠKOV – Vyškov se otevírá alternativní dopravě. Do ulic města totiž vyjedou desítky sdílených elektrických koloběžek. Pravidla pro jejich provoz řeší memorandum mezi městem a provozovatelem. V duchu rozvoje nemotorové dopravy se koloběžky v ulicích objeví v první polovině června.

Druhy sdílené dopravy jsou v posledních letech standardem mnoha měst nejen v České republice. Elektromobilita se dnes rozvíjí jako bezemisní způsob dopravy, a to hlavně v místech, kde je to z hlediska dopravně-bezpečnostního vhodné a smysluplné. „Jde o přirozený vývoj. Oslovila nás soukromá firma. Bylo nutné nastavit podmínky pro provoz elektrokoloběžek, aby nedocházelo k nežádoucím jevům, zejména kolizím s chodci a s ostatními účastníky silničního provozu. Provozovatel dokáže koloběžky nastavit tak, že v určitých zónách automaticky zpomalí snížením výkonu. Samozřejmě jde o místa s velkou koncentrací lidí,“ ujistil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Zástupci radnice vytipovávali vhodné lokality pro sdílenou dopravu i systematické rozmístění stojanů na jejich odstavování. „Ve spolupráci s provozovatelem budeme řešit nastalé situace, podle toho uvidíme, jak pevné místo si tato ekologická forma přepravy v našem městě najde,“ konstatoval místostarosta Celý.

Memorandum město uzavřelo s brněnskou společností Yoyway, s. r. o. Obě strany si podle něj uvědomují, že mohou samostatně či společně přispět k rozvoji této dopravy. Deklarují svou vůli usilovat a zasazovat se podle svých možností a vlastních zájmů o systematický a promyšlený rozvoj cyklistické dopravy na území Vyškova.

Zájemci si budou moci zapůjčit 30 elektrokoloběžek, rozmístěné budou na mnoha stanovištích po celém městě: na Masarykově náměstí, u obchodních domů, na nádražích či ve Smetanových sadech. Vyškov nebude jejich provoz žádným způsobem dotovat, jde o komerční aktivitu.

Tým lidí dopravní prostředky každé ráno rozveze do ulic, v průběhu dne upraví špatně rozmístěné koloběžky, doplní je do míst, kde chybí. Přes noc je sbírá, nechává nabít a kontroluje jejich technický stav. V současné době probíhá s ohledem na situaci i během dne dezinfekce. „Vypůjčení elektrické koloběžky funguje přes aplikaci. K jejímu odemknutí je potřeba naskenovat QR kód, který je na ní viditelně umístěný. Platba za půjčení koloběžky je uživateli po ukončení jízdy automaticky stržena z karty uložené v aplikaci. Podobné formy dopravy dlouhodobě podporujeme, proto jsme dali šanci i tomuto projektu,“ doplnil vyškovský místostarosta.

Před zapůjčením se uživateli navíc zobrazí bezpečnostní instrukce, kterými se má během jízdy řídit. Zjistí z nich také zásady správného a bezpečného parkování. Elektrokoloběžky zákon považuje za dopravní prostředek stejně jako kola. „Mohou jezdit po pozemních komunikacích a cyklostezkách, zákon nicméně výslovně zakazuje pohyb po chodnících jiným účastníkům než chodcům,“ potvrdil místostarosta města.

zdroj: Město Vyškov / foto: ilustrační

očkování Vyškov

Očkování ve Vyškově se přesouvá do sportovní haly

VYŠKOV – Avizované stěhování regionálního očkovacího centra z prostor chirurgického oddělení v levém křídle hlavní budovy Nemocnice Vyškov do nedaleké sportovní haly při Základní škole Purkyňova dostává reálnou podobu. Jelikož dorážejí vyšší dávky vakcín, klíčová fáze očkování se bude po domluvě vedení nemocnice se zřizovatelem, Jihomoravským krajem, odehrávat mezi basketbalovými koši.

Právě vedení kraje požádalo vyškovskou radnici o součinnost při přípravě velkokapacitního centra, především ve vytipování areálů, které by splňovaly požadované podmínky k proočkování maximálního množství obyvatel v co nejkratší době. Podle zástupců kraje je rozhodující kapacita,
centrem má denně při běžné provozu projít 600 až 800 zájemců o vakcínu. „S nárůstem dávek očkovacích látek má jít až o tisícovku lidí denně,“ potvrdil mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala.

V areálu nemocnice byli s očkovacím systémem spokojení, pro zaměstnance zařízení byl pohodlný. V květnu má ovšem přijít podstatně víc vakcíny. „Centrum bude dostatečně personálně zajištěno. Počítáme s týmem lidí, který zvládne podat vakcínu 800 zájemcům denně. Věřím, že místo bude pro obyvatele Vyškovska dostatečně komfortní,“ zdůraznil ředitel zařízení Zdeněk Horák. Právě hala se zástupcům kraje zamlouvala nejvíc. Od začátku platila za záložní variantu. Navážení mobiliáře začalo v pátek 9. dubna. Očkovací centrum začne fungovat ve zkušebním provozu od pondělí 26. dubna. Jihomoravský kraj hodlá podle svých vyjádření do konce srpna naočkovat 70 procent obyvatel starších 15 let.

Od začátku nešlo jen o samotný prostor pro očkování, ale například byly nutné i toalety, čekárna k soustředění zájemců, místo s čekací dobou po očkování, musí jít o objekt s možností odděleného vchodu a východu, s připojením k internetu či s parkovacími kapacitami. „Svou roli sehrála i dostupná vzdálenost zdravotnické záchranné služby. U haly tak nemusí nonstop stát sanitka, která by chyběla jinde. Znovu ale připomínám, že jsme pracovali se zadáním, které jsme obdrželi. Poslední slovo měl krajský krizový štáb, kterému se hala zamlouvala. My řešili spíš technické záležitosti. Jak pomoci s parkováním, jak uchopit záměr výpůjčky nemovitého majetku, zda zakrýt podlahu. Pracovali jsme totiž s myšlenkou zakoupit linoleum, ovšem o takové množství v těžko odhadnutelném stavu po ukončení činnosti očkovacího centra nemá škola ani nemocnice zájem,“ vyjmenoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Škola se zároveň na podzim 2017 pochlubila nově položenou a přebroušenou podlahou. „Pokud by provozem očkovacího centra došlo k jejímu poškození, opravu bude z větší části hradit Jihomoravský kraj,“ informoval starosta Jurka.

Vedení vyškovské radnice každopádně k celé věci od začátku přistupovalo hlavně s cílem přispět ke zvládnutí pandemie. „Jakékoliv místo, které by Jihomoravský kraj ve Vyškově zvolil, se někoho něčím dotkne. Tak to prostě je, vždy se tím něco a někdo omezí. Veškeré debaty jsou ale hlavně bezpředmětné: na prvním místě je ochrana zdraví lidí. Všichni asi chápeme, že vakcína je jednou z možných cest k ukončení pandemie koronaviru,“ zdůraznil vyškovský starosta.

Stejný názor má i ředitel základní školy Luděk Höfer. „Hala je velmi využívaná nejen samotnými žáky naší školy, ale také celou řadou klubů. Pro svůj vysoký strop je ideální například pro moderní gymnastky. Po této stránce je to pro nás pochopitelně komplikace, ale na druhou stranu jsme rádi, že můžeme pomoci. Veřejnost je už podrážděná, pandemie se táhne dlouhé měsíce, i kvůli ní jsme ve škole chodili po prázdných chodbách a čekali, až se děti budou moci vrátit do lavic,“ zmínil ředitel Höfer s tím, že žáci budou do budovy vstupovat z nádvoří, aby se se zájemci o očkování vůbec nepotkávali.

Systém je nastavený tak, aby byl pro očkované co nejjednodušší. Vše bude řádně označeno. Lidé budou přijíždět z Purkyňovy ulice, pěšky mohou přijít rovněž z ulice Karla Čapka. Až padesát stání na přilehlém parkovišti poskytne město, další místa jsou v areálu školy. Bude nicméně probíhat regulace podle aktuálních potřeb. „Vše budeme každý týden upřesňovat podle množství vakcíny. Zaregistrovaní lidé s rezervací při příchodu vyplní dotazník anamnézy a s přítomným lékařem můžou probrat podrobnosti. Následuje samotná vakcína. V každém ze dvou boxů se mohou očkovat čtyři pacienti. Pod dohledem zdravotnického personálu pak 20 minut počkají v čekárně, dostanou certifikát o prodělaném očkování a můžou odejít domů,“ popsal ředitel nemocnice Horák.

zdroj: Město Vyškov

Vyškov získal dotaci na výstavbu mokřadního biotopu

Vyškov získal dotaci na výstavbu mokřadního biotopu

VYŠKOV – Při dešti vodu nasají, vytvářejí zásoby podzemní vody a postupně ji uvolňují. Zároveň představuje jeden z druhově nejbohatších ekosystémů. Mokřad je sezonně nebo trvale podmáčená či mělce zatopená plocha, která poskytuje přirozené podmínky k rozvoji rostlin přizpůsobených k existenci ve vodě i pro život mnoha obojživelníků. Na jeden takový získalo město Vyškov téměř třímilionovou dotaci.

Vznik mokřadu mezi dálničním přivaděčem a Kačencem v místě zvaném Padělky podpoří dotační peníze v rámci Operačního programu životní prostředí. „Chystanými kroky posílíme přirozené funkce krajiny. Plochy, které patří městu, jsou z větší části neobhospodařovatelné z důvodu zamokření,“ připomněl místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Město tak podle jeho slov rozhodně nezapomíná na problémy, které v krajině s vodou jsou. „Loňské výraznější deště sice trochu pomohly, situace se suchem je ale dlouhodobě špatná. Výstavbou mokřadu zvýšíme retenční schopnost území a vytvoříme důležitý biotop pro existenci řady vodních a mokřadních živočichů a rostlin. Nezapomeneme na nejrůznější lavičky, hráze nebo mostky, část území tak nabídne Vyškovanům možnost vyrazit do přírody,“ těšilo místostarostu Kachlíka.

Výše podpory činí zhruba 2 miliony a 940 tisíc korun. Na řadě je nyní výběr administrátora, následně dodavatele, který stanoví definitivní cenu.

V lokalitě tak vzniknou po levé straně Lulečského potoka tůně, po druhé straně pak mokřad. Výměra pozemků je 35 tisíc metrů čtverečních, plocha mokřadních systémů se pohybuje okolo jednoho hektaru. Mokřadu prospívá mírný „nepořádek“. To znamená, že je vhodné v lokalitě ponechávat dřevo z prořezávek, hromádky kamení nebo padlé kmeny. Cílem je podpora živočichů. „Plazům nebo obojživelníkům slouží hromady a kmeny jako místa úkrytu, zimování a lovu potravy, ptáci využívají hromady klestí jako hnízdiště a místa sběru potravy a brouci upotřebí ponechané padlé kmeny k rozmnožování,“ vyjmenoval vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Žádoucí je i vytváření drobných tůní, kosení mokřadních luk či tvorba a obnova mělkých odtokových stružek. Vytvoření mokřadu proběhne neprodleně po ukončení administrace projektu.

zdroj: Město Vyškov

Bezpečnost dětí u vyškovských škol se letos zase zvýší

Nejen policisté žákům každým rokem připomínají zásady bezpečného chování při cestách do škol. Zmiňují základní pravidla přecházení vozovky, podstatné body chování na přechodu pro chodce či důležitost reflexních prvků na oblečení i aktovkách. Podle místostarosty Vyškova Romana Celého jsou důležité mimo jiné i rozhledové poměry přechodů, kvalita chodníků v okolí škol i další prvky. Bezpečnosti dětí u škol či na jejich cestě se město věnuje dlouhodobě.

Například u Základní školy Letní pole jsou u přechodu nainstalované dvoje terče ke zpomalení dopravy. „Vzhledem k tomu, že nedaleko budovy vyrůstá rozsáhlé sídliště bytových domů, při jeho projektování jsme se dohodli, že přímo naproti vchodu do školy vznikne nový přechod na chystaný protější chodník v sídlišti a dle normy bude možné tento přechod vybudovat jako stavebně zvýšený zpomalovací práh. Současný přechod s terči následně odstraníme,“ informoval místostarosta Celý s tím, že úpravu bude hradit město Vyškov, neboť se jedná o přechod na místní komunikaci.

„Z obou stran před přechodem u školy jsme nechali osadit značení upozorňující na přítomnost dětí a školy. Také v přímém směru před školou došlo ke změně přednosti v jízdě, aby řidiči jezdící rychle museli zastavit na stopce před křižovatkou a tím současně i před přechodem,“

ROMAN CELÝ místostarosta, Město Vyškov

Zpomalovací terče se v minulosti objevily také u Základní školy Na Vyhlídce. Jelikož si ale obyvatelé stěžovali na jejich hlučnost, terče nechal úřad odstranit. Řádově vyšší bezpečnost chodců má v lokalitě přinést omezení nejvyšší povolené rychlosti. Ovšem Zónu 30 mnozí šoféři nadále nedodržují. Přibylo tak dopravní značení. „Z obou stran před přechodem u školy jsme nechali osadit značení upozorňující na přítomnost dětí a školy. Také v přímém směru před školou došlo ke změně přednosti v jízdě, aby řidiči jezdící rychle museli zastavit na stopce před křižovatkou a tím současně i před přechodem,“ přiblížil místostarosta Celý.

Změny čekají rovněž přechod před Základní školou Morávkova. Například svou délkou nevyhovuje. Časový limit pro přecházení žáků se tak sníží, ke zvýšení bezpečnosti pomůže i jeho nasvětlení. Práce, které počítají také s novými parkovacími stáními pro rodiče dětí a zaměstnance zařízení, proběhnou na jaře letošního roku. Nová parkovací místa vyrostla i naproti rychtářovské mateřské škole.

V případě ulic Purkyňova, Tyršova nebo Nosálovská rovněž vznikl pro zpomalení řidičů před přechodem na každém příjezdovém pruhu zvýrazňovací bezpečnostní červený postřik s vysokými protismykovými vlastnostmi. S bezpečností u škol pak pomáhají i méně nákladné investice. Takovým prvkem je zábradlí u vstupu do škol Tyršova nebo Nádražní. „Některým třeba do hry zabraným žákům zábradlí zabrání vběhnout mezi auta. Například v případě Hřbitovní ulice žáci nebyli mezi stojícími auty vidět,“ připomněl Celý.

Osvědčilo se také krátkodobé parkovací stání Kiss and Ride, tedy Polib a jeď, které funguje před školami Na Vyhlídce nebo Nádražní. Jde o místa určená k rychlému výstupu a nástupu dětí, které do škol vozí rodiče. „Se stejnou krátkou dobou zastavení počítáme u školy Tyršova, kde záměr K+R připravujeme. Všechny zmíněné kroky a investice mají stejný cíl: posílení bezpečnosti dětí,“ uzavřel místostarosta Vyškova.

zdroj a foto: Město Vyškov

O službu Senior taxi je ve Vyškově zájem. I přes epidemii koronaviru

Telefonicky si objednají cestu, nasednou u svého bydliště a za jednotný poplatek 20 korun bez ohledu na vzdálenost se dostanou třeba na rehabilitaci, k vlakovému nádraží nebo s balíkem na poštu. Senior taxi určené lidem s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí je i nadále využívané. Ačkoliv i na službě se pandemie koronaviru projevila.

Služba, která ve Vyškově odstartovala v září 2018, je k dispozici každý pracovní den od 6.30 do 14.30 hodin. Jízdu si zájemci telefonicky objednávají, a to den až dva předem včetně případné cesty zpět. Služba je učená lidem, kteří dosáhli pětašedesáti let věku nebo jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P bez rozlišení věku. „Pandemie se na počtu přepravovaných lidí i ujetých kilometrů pochopitelně projevila, jelikož se jedná o ohroženou skupinu, které Senior taxi slouží. Zatímco třeba na začátku uplynulého roku proběhlo v lednu i únoru přes 500 jízd měsíčně, například v dubnu jich nebyly ani dvě stovky,“ zmínil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Služba Senior taxi už se tedy evidentně víc dostala do povědomí lidí, je využívaná. Každý měsíc auto ujede přes tisíc kilometrů, lidé jsou spokojení,“

Karin Šulcová místostarostka, Město Vyškov

Zájem o službu tak prakticky po celý loňský rok kopíroval vládní opatření. Například při letním rozvolňování karanténních nařízení služba evidovala v červnu nebo červenci zase vždy k pěti stovkám jízd. A celoroční boj s nákazou se nakonec do čísel promítl. Šoféři totiž v roce 2019 absolvovali v průměru 433 jízd měsíčně, celkově šlo o téměř 5 200 jízd. Za celý rok přitom služba neevidovala 500 jízd za měsíc, což se hned na začátku následujícího roku 2020 povedlo. „Je tedy patrné, že nebýt koronaviru, čísla by rostla po celý loňský rok. Služba Senior taxi už se tedy evidentně víc dostala do povědomí lidí, je využívaná. Každý měsíc auto ujede přes tisíc kilometrů, lidé jsou spokojení,“ vyjádřil se s potěšením místostarosta města. Loňský měsíční průměr byl nakonec 421 jízd.

„V letošním roce nám končí smlouva o provozování Senior taxi. Budeme tedy řešit novou smlouvu a zároveň hledat další možnosti zlepšení služeb,“ přislíbila místostarostka Vyškova Karin Šulcová.

SENIOR TAXY VYŠKOV

Nutný je průkaz, který zdarma vystavuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dotyčný s sebou může mít jednočlenný doprovod, který platbu za převoz nehradí. Součástí služby je přeprava menších zavazadel, invalidního vozíku či třeba chodítka. Příjem telefonických objednávek je možný v pracovní dny v době od 6.30 do 18.30 hodin na čísle 777 358 999.

Na jihu Moravy vzniklo několik velkých očkovacích center, ve Vyškově si zatím vystačí s kapacitami nemocnice. Zájemci využívají také ordinace svých praktických lékařů. K přepravě na samotné očkování mohou starší ročníky využít vyškovskou službu Senior taxi.

zdroj: Město Vyškov
foto: Facebook / Město Vyškov

Ve vyškovských domech s pečovatelskou službou proběhlo očkování

Velký počet lidí v rizikové skupině na jednom místě. Jihomoravský kraj pokračuje ve svém záměru proočkovat ohrožené skupiny obyvatel, mezi které bezpochyby patří i senioři v obou vyškovských domech s pečovatelskou službou v Polní a Tyršově ulici. Právě ti se v pondělí 1. března dočkali první dávky vakcíny, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem.

Do Vyškova přijel očkovat mobilní tým z Fakultní nemocnice Brno. Akci naplánoval Jihomoravský kraj ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vyškov a Centrem sociálních služeb Vyškov. „V případě domu s pečovatelskou službou v Polní ulici zdravotníci naočkovali 54 osob, v druhém zařízení zájem projevilo 30 lidí,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jana Martínková. Do logisticky náročné akce bylo rovněž zahrnuto očkování pracovníků, kteří jsou s obyvateli domů v každodenním kontaktu.

Vakcíny centrálně distribuuje stát, její rozdělování na jihu Moravy probíhá ve spolupráci s krajským koordinátorem očkování. V kraji je 150 domů s pečovatelskou službou se zhruba pěti tisíci klienty. „Nechybělo měření tělesné teploty i krevního tlaku a tepu či vyplňování evidenčních karet. Očkovací tým mile překvapilo, že jsme vše zvládli za zhruba tři hodiny včetně přejezdu mezi budovami,“ zmínila za Centrum sociálních služeb Vyškov Lenka Voráčová.

Očkování je dobrovolné a plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie. Všechny tři schválené vakcíny dostupné na českém trhu jsou podle ministerstva zdravotnictví srovnatelně imunogenní, tedy srovnatelně stimulují imunitní systém napříč věkovými kategoriemi.

zdroj: Město Vyškov

Schválený rozpočet Vyškova myslí na velké rekonstrukce ulic

Zásadní zhruba dvacetimilionové stavební úpravy v Nádražní ulici, kterou čeká nové dopravní uspořádání i jiné řešení stromové zeleně, významná oprava komunikace v ulici Na Hraničkách, třetí ze čtyř etap výměny dřevěných oken na budově Základní školy Nádražní, první část projektové dokumentace na obnovu Nového zámku, pokračování se záměrem modernizace venkovního areálu Základní školy Tyršova či projektová dokumentace na opravy stávajícího Besedního domu. Zastupitelé Vyškova schválili na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021.

Zapracované v něm jsou celkové příjmy ve výši přesahující 425 milionů korun a výdaje dosahují výše přes 445 milionů. Rozpočet coby celek je tedy sestavený jako schodkový ve výši rozdílu 20,5 milionu korun. „Schodek je krytý z uspořených peněz minulých let,“ přiblížil starosta Vyškova Karel Jurka.

Upozornil, že sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo výrazně ovlivněno situací kolem pandemie. „Museli jsme vycházet z predikcí ekonomické situace, které jsme měli k dispozici v době zpracování návrhu rozpočtu. Příjmová část rozpočtu města za rok 2020 měla negativní vývoj. S ohledem na koronavirovou situaci se samozřejmě není čemu divit. I nadále nás čeká nelehká doba, věřím ale, že ji společně zvládneme. Prosíme o toleranci, protože na vše skutečně prostředky nejsou a nebudou,“ konstatoval vyškovský starosta.

Vyškov to nicméně nikdy s optimismem nepřeháněl a pokaždé se takový přístup ukázal jako správná cesta. Příjmy podhodnocuje. „Raději jsme byli vždy konzervativní, pak jsme ušetřili. Oproti předpokladu u sdílených daní nyní město tak jako v minulých letech uplatnilo princip, že snížilo predikci o pět procent, což představuje zhruba 15 milionů méně. Zohledňujeme rovněž snížení cen energií u plynu a tepla i snížení některých mandatorních výdajů. Jsme tak znovu opatrní. Máme tedy sice schodek, ale naším konzervativním přístupem se, dá říct, maže,“ vysvětlil šéf radnice.

V zastupitelům předloženém rozpočtu nejsou zohledněné dopady v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a dopady s případným poskytnutím kompenzačních bonusů z podzimní druhé vlny pandemie. Pokud by došlo k definitivnímu schválení návrhu na zrušení superhrubé mzdy, tak jak prošel Poslaneckou sněmovnou, znamenalo by to další dopad do rozpočtu města: zhruba ve výši 33 milionů korun. „Láme se rok a my přesně nevíme, s jakým obnosem můžeme na následujících dvanáct měsíců počítat. Není nicméně možné do rozpočtu zakomponovat v případě superhrubé mzdy něco, co ještě není uzákoněno. Samozřejmě vítáme senátní návrhy. K podpisu prezidenta republiky každopádně zbývá ještě mnoho času. Tak jako tak jsme nachystaní, rozpočet je živý organismus. Víme, že jej budeme podle vývoje korigovat. Aktuálně ovšem musíme vycházet z platných predikcí,“ popsal starosta Vyškova.

Ve schváleném rozpočtu jsou znovu i investice, na které je možné získat dotace. Zmínil opravu komunikace v ulici Na Hraničkách, kde se podíl vlastních zdrojů pohybuje v částce 6,5 milionu korun. Uskuteční se nicméně pouze v případě získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Město by mohlo ukrojit až 60 procent z celkové části projektu. „Pokud peníze nezískáme, přidělená částka půjde zpět do rozpočtu. Nebylo by nicméně moudré blokovat opravu lokality, u které jsme schopní získat milionové dotace. Rád bych ještě zdůraznil, že naspořené peníze z minulých let nesměřují na provoz, vždy je vynakládáme pouze investičně: tedy tam, kde se pro obyvatele Vyškova dlouhodobě vyplatí,“ ujistil Jurka.

Nosnou investicí nového roku jsou pak stavební úpravy v Nádražní ulici. Zvýší se kvalita parkovacích stání, proběhne výměna nevyhovujících přípojek sítí, počítá se i s jiným řešením veřejného osvětlení a stromové zeleně. V rozpočtu je počítáno s dvacetimilionovou sumou.

Z platné koncesní smlouvy pak vyplývá v pořadí čtvrtá splátka za výstavbu zimního stadionu ve výši přibližně 13,8 milionu korun.

Rozpočet rovněž myslí na zpracování projektových dokumentací ke stavbám, na kterých by bylo možné pokračovat, až se situace zlepší. Starosta Vyškova mezi rozvojové záležitosti zařadil zejména projektovou dokumentaci Besedního domu. Původně měla prioritu multifunkční přístavba. Následovat měla rekonstrukce staré scény, tedy původního Besedního domu. „Nakonec jsme se rozhodli vydat obrácenou cestou. Nejprve tak spravíme Besední dům, aby lidé měli kam za kulturou chodit. Aby se jednalo o slušné prostory, příjemně se v nich sedělo, dalo se v nich díky nové klimatizaci lépe dýchat, nebyly potíže se zvukem a světlem,“ vyjmenoval starosta Vyškova.

V plánu je rovněž projektování první etapy Nového zámku. „Zámek je a dlouhé roky bude velkým tématem. Cítíme možnost získání dotace, takže musíme být nachystaní. Bez projektu bychom na žádné peníze nedosáhli. Zajímavých plánů a investic je ale pro rok 2021 samozřejmě víc, postupně je budeme Vyškovanům představovat a upřesňovat,“ uzavřel starosta Jurka.

Ve Vyškově se připravují na Vánoce

Chlapec s vánočkou, dívka s bochníkem nebo anděl. Vyřezávaný dřevěný betlém se na Masarykově náměstí dočká dalšího rozšíření. Nové postavy a figury zvířat tradičně tvoří sochař a řezbář Tomiš Zedník. Přibývají ve čtyřech etapách, letos uvidí Vyškované druhou část. Vyškovský umělec se na provedení podílí se svým otcem Bohumírem.

Za čtyři etapy má město zaplatit 465 tisíc korun. „Projekt je vymyšlený tak, aby umělec každý rok vytvořil jeho část. K Vyškovu betlém umístěný k vánočnímu stromu již jednoznačně patří, z ohlasů je patrné, že se vyřezávané postavy líbí. Město získalo velmi originální a umělecky hodnotnou vánoční výzdobu,“ ocenil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Letos přibudou zejména postavy dětí a zvířata: pes, ovečka, kačeny i labutě. Chybět nebude ani anděl, který bude oproti jiným postavám vyčnívat a zájemci se tak s ním budou moci vyfotografovat.

V dalších letech se počítá například s chlévy, několika řemeslníky nebo muzikanty. Vyškované i návštěvníci města obdivují betlém v adventním čase od roku 2015. Dílo vyškovského řezbáře nahradilo slaměný betlém s papírovými figurami a mobilní plátěnou stanovou střechou, který nebyl pro zimní období nejvhodnější.

Betlém Vyškované poprvé uvidí poslední listopadovou neděli, během které zapálí první svíčku na adventním věnci. 29. listopadu se zároveň rozzáří vánoční strom. Letos nebude mít kvůli opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 slavnostní podobu včetně tradičního odpočítávání, o nazdobenou radniční věž či některé stromy na náměstí každopádně Vyškované nepřijdou.

Jehličnan bude zdobit centrum města minimálně do Tří králů. Letos se jedná o douglasku tisolistou, kterou těžká technika převeze v noci na čtvrtek 19. listopadu z ulice Víta Nejedlého.

Zároveň se pod ní tradičně objeví sbírkové pokladničky Asociace PAPRSEK a PIAFY Vyškov, do kterých mohou lidé přispívat potřebným. Tradiční promítání v kině Sokolský dům naopak z pochopitelných důvodů neproběhne.

  • 1
  • 2
© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved