Dvě základní školy ve Vyškově otevřely nové učebny

VYŠKOV – Některé jsou patrné na první pohled, jiné jsou méně viditelné, ale o to důležitější. Do konce prázdnin se stihlo zrealizovat několik velkých investic ve vyškovských školách a školkách. Dokončeny jsou například odborné učebny na dvou základních školách a také velmi nákladné a stavebně náročné elektroinstalace ve třech mateřských školách.

Když se v září slavnostně otevírala odborná učebna fyziky i přilehlý kabinet na ZŠ a MŠ Letní pole, přizval ředitel školy Jiří Sochor kromě představitelů města a zástupců firem, které celý projekt realizovaly, také samotné žáky. Ti se s neskrývaným nadšením pustili do objevování a zkoušení učebních pomůcek, které pro ně byly připraveny. „Možnosti, jak dnes dětem názorně představit fyzikální jevy, jsou neskutečné. Žáci se u nás nyní mohou naučit programovat malé roboty, vyzkoušet si virtuální a rozšířenou realitu, vytisknout si předměty na 3D tiskárně a mnoho dalšího,“ vyjmenoval ředitel školy nové vybavení třídy.

Bohaté učební pomůcky včetně tabletů, přenosného zobrazovacího zařízení a didaktické tabule vyšly zhruba na 1,5 milionu korun. Dalších 2,5 milionu korun stála celková rekonstrukce učebny včetně nábytku. „Je skvělé, že většinu celkové částky pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou se škole podařilo získat,“ řekla vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Prostřednictvím stejné dotace vybudovala novou jazykovou učebnu a také cvičnou kuchyňku Základní škola Morávkova. „Doufáme, že díky naší kuchyňce si žáci vaření oblíbí. Mají zde nyní k dispozici tři linky s veškerým nutným vybavením – moderní sporáky, trouby i dřezy, ale také kuchyňské roboty, velkou lednici a mikrovlnou troubu,“ popsal ředitel školy Zdeněk Šlapal nové vybavení učebny pracovních činností. Dohromady dala škola za dvě nově vybavené třídy téměř 2,4 milionu korun.

V případě ZŠ a MŠ Letní pole provedla hlavní stavební práce při rekonstrukci nové učebny a kabinetu firma S.O.K. Group, na ZŠ Morávkova se o tytéž práce postarala WAGNER stavební. Učebny vybavila nábytkem na obou školách firma MY DVA holding a výpočetní techniku dodala opět v obou případech vyškovská firma ITSK.

Elektroinstalace zvládly přes období prázdnin zrekonstruovat hned tři vyškovské školky: MŠ Šikulka, MŠ Puškinova a MŠ Sochorova. Náročné stavební práce, které vyžadují značný zásah v interiérech škol, děti sice příliš neocení, ale jsou nutné pro jejich bezpečí a pohodlí. V poslední zmíněné školce proběhla rekonstrukce elektroinstalace ve správní budově i s ohledem na plánovanou přístavbu dvou nových tříd.

zdroj: Město Vyškov

© Televize Spolu, All Rights Reserved