Ve Znojmě bude rozšířena kapacita mateřských škol

ZNOJMO – V rámci balíčku První pomoci vznikne ve Znojmě pro nejmenší nová třída mateřské školy. Bude určena pro děti již od dvou let. Město Znojmo ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pražská připravuje realizaci zcela nové třídy v mateřské škole na ulici Slovenská. „Uvědomujeme si nutnost navyšování kapacit mateřských škol i zvyšující se poptávku po umístění mladších dětí, proto jsme se také rozhodli pro tento krok,“ říká starosta města Znojma Jakub Malačka.

Třída vznikne přestavbou části objektu školy, která byla nevyužita. Rada města na svém posledním jednání schválila realizační firmu S-A-S STAVBY spol. s r. o., která zajistí přestavbu dvou stávajících tříd. Místo nich vznikne třída mateřské školy s novým sociálním zázemím. Vybourána bude příčka mezi místnostmi, třída dostane nové podlahy, omítky, vyměněny budou dveře, radiátory, nová elektroinstalace, vybudováno bude nové sociální zázemí a třída bude vybavena novým nábytkem. Město zde investuje bezmála 3,3 milionů korun.

Zahájeny byly také nezbytné administrativní kroky. „Chceme vše připravit co nejdříve, aby mohl být provoz zahájen na konci letošního roku nebo na jaře roku příštího. Našim cílem je dát rodičům možnost využít například dřívější návrat do zaměstnání,“ doplňuje místostarosta města Znojma Jan Grois, který má v gesci právě oblast školství.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

© Televize Spolu, All Rights Reserved