Vyškov získal dotaci na výstavbu mokřadního biotopu

VYŠKOV – Při dešti vodu nasají, vytvářejí zásoby podzemní vody a postupně ji uvolňují. Zároveň představuje jeden z druhově nejbohatších ekosystémů. Mokřad je sezonně nebo trvale podmáčená či mělce zatopená plocha, která poskytuje přirozené podmínky k rozvoji rostlin přizpůsobených k existenci ve vodě i pro život mnoha obojživelníků. Na jeden takový získalo město Vyškov téměř třímilionovou dotaci.

Vznik mokřadu mezi dálničním přivaděčem a Kačencem v místě zvaném Padělky podpoří dotační peníze v rámci Operačního programu životní prostředí. „Chystanými kroky posílíme přirozené funkce krajiny. Plochy, které patří městu, jsou z větší části neobhospodařovatelné z důvodu zamokření,“ připomněl místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Město tak podle jeho slov rozhodně nezapomíná na problémy, které v krajině s vodou jsou. „Loňské výraznější deště sice trochu pomohly, situace se suchem je ale dlouhodobě špatná. Výstavbou mokřadu zvýšíme retenční schopnost území a vytvoříme důležitý biotop pro existenci řady vodních a mokřadních živočichů a rostlin. Nezapomeneme na nejrůznější lavičky, hráze nebo mostky, část území tak nabídne Vyškovanům možnost vyrazit do přírody,“ těšilo místostarostu Kachlíka.

Výše podpory činí zhruba 2 miliony a 940 tisíc korun. Na řadě je nyní výběr administrátora, následně dodavatele, který stanoví definitivní cenu.

V lokalitě tak vzniknou po levé straně Lulečského potoka tůně, po druhé straně pak mokřad. Výměra pozemků je 35 tisíc metrů čtverečních, plocha mokřadních systémů se pohybuje okolo jednoho hektaru. Mokřadu prospívá mírný „nepořádek“. To znamená, že je vhodné v lokalitě ponechávat dřevo z prořezávek, hromádky kamení nebo padlé kmeny. Cílem je podpora živočichů. „Plazům nebo obojživelníkům slouží hromady a kmeny jako místa úkrytu, zimování a lovu potravy, ptáci využívají hromady klestí jako hnízdiště a místa sběru potravy a brouci upotřebí ponechané padlé kmeny k rozmnožování,“ vyjmenoval vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Žádoucí je i vytváření drobných tůní, kosení mokřadních luk či tvorba a obnova mělkých odtokových stružek. Vytvoření mokřadu proběhne neprodleně po ukončení administrace projektu.

zdroj: Město Vyškov

© Televize Spolu, All Rights Reserved