Záchrana chórových lavic v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně

| , ,

BRNO – Dne 23. – 30. května probíhá již druhý workshop záchrany velmi cenných chórových lavic v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Pro brněnskou Vyšší odbornou školu restaurátorskou a mnichovský Goering Institut je to již druhá spolupráce, která navazuje na úspěšné zrestaurování bohatě intarzovaného a zlaceného barokního mobiliáře ve stejném kostele.

V prvním workshopu na podzim 2019 probíhala diagnostika stavu a způsobu výroby chórových lavic. Soustředili jsme se na historické zařazení, které potvrdilo vročení krátce po roce 1600. Dále proběhlo určení materiálů a technologické způsoby výroby jednotlivých částí. Lavice byly vyrobeny převážně z třešňového dřeva a historicky souvisí s výrobou obdobných chórových lavic pro kostel Nejsvětější trojice v Králově Poli.

Nyní, ve druhém workshopu, se pracuje na třech variantách koncepce restaurování, z kterých bude vybrán nejvhodnější návrh na záchranu tohoto renesančního díla. První varianta předpokládá statické zajištění a minimalistický zásah. Druhá zahrnuje doplnění některých chybějících ornamentálních řezeb. Poslední varianta se zaměřuje na maximální přiblížení původnímu vzhledu, včetně obnovy původní zářivé barevnosti.

„Chórové lavice jsou nejstarším větším prvkem vybavení interiéru Jezuitského kostela nanebevzetí Panny Marie a jsou to právě ony, které by měly pamatovat zářné okamžiky Brněnských jezuitů a studentů jezuitské koleje při obléhání Brna Švédy v roce 1645 i samotného otce Martina Středu, duchovního vůdce úspěšné Brněnské obrany“, dodal vyučující VOŠ restaurátorské, restaurátor a historik umění Radek Ryšánek.

Intenzivní workshop umožní nejen výměnu bohatých zkušeností mezi restaurátory a pedagogy obou institucí, ale i navázání celé řady kontaktů. Mezinárodní spolupráce je možná díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a evropského programu Erasmus+.

Obě školy již devět let úspěšně spolupracují při studijních pobytech českých studentů v bavorské metropoli. Mnichovský institut pro absolventy VOŠ restaurátorské nabízí speciální stipendijní program. Právě tato intenzivní spolupráce pomáhá i ke vzájemnému poznání a porozumění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Moravou a Bavorskem, potažmo mezi metropolemi obou regionů.

© Televize Spolu, All Rights Reserved