Uherskohradišťská nemocnice získala statut Perinatologického centra

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Na začátku května tohoto roku se Uherskohradišťské nemocnici podařilo získat statut Perinatologického centra intermediární péče. Na základě žádosti, která byla schválena odbornými společnostmi, se společné pracoviště porodnicko gynekologického oddělení a novorozeneckého oddělení zařadilo do celostátní sítě pracovišť pečujících o předčasné porody a nedonošené novorozence.

„Získání statutu Perinatologického centra je úspěšným vyústěním skvělé spolupráce mezi oběma odděleními. I přes vysoké nároky a přísná kritéria pro zařazení do sítě perinatologických pracovišť se společnou snahou, úsilím a odhodláním povedlo posunout již tak vynikající péči o nejmenší děti na ještě vyšší úroveň,“ cení si výsledky práce dětského a porodnicko gynekologického oddělení předseda Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek.

Neonatální medicína za poslední roky velmi pokročila. V naší porodnici se díky erudovanému a specializovanému personálu a přístrojovému vybavení dokážeme postarat o novorozence, kteří se rozhodnou přijít na svět dřív. Jsem moc ráda, že se naše nemocnice zařadila mezi 14 specializovaných center v České republice,“ říká primářka dětského oddělení MUDr. Irena Baroňová.

V uherskohradišťské porodnici se ročně narodí více než 1 600 dětí, z toho zhruba 70 z nich má po porodu problémy s adaptací a vyžadují specializovanou péči. Do centra intermediární se soustředí předčasné porody od začátku 32. týdne.

Maminky, které mají v době těhotenství potíže a hrozí jim předčasný porod, jsou pravidelně monitorovány. Díky Perinatologickému centru bude jim i jejich nedonošeným miminkům poskytnuta v naší porodnici adekvátní odborná péče. Předejde se tak i nepříjemným zkušenostem z minulosti, kdy byli nedonošení novorozenci kvůli naplněné kapacitě ve zlínské porodnici převáženi do vzdálených specializovaných pracovišť,“ uvádí přínosy zřízení Perinatologického centra MUDr. Soňa Pánková, primářka porodnicko gynekologického oddělení.

Vzhledem ke stále rostoucímu trendu v počtu ročně narozených dětí a nově i zřízení specializovaného centra chystá Uherskohradišťská nemocnice přístavbu a rozšíření porodnicko gynekologického oddělení. Navýší se tak kapacita oddělení, komfort pro pacientky, rodičky i novorozence, zlepší se také zázemí pro personál. Stavební práce budou zahájeny v průběhu roku 2023.

© Televize Spolu, All Rights Reserved