Jihlava si připomněla 104 výročí založení čsl. státu

| ,

JIHLAVA – Při státním svátku, Dni založení československého státu, položili významní představitelé Jihlavy, státu i místní občanských sdružení květiny k nohám sochy Tomáše Garrigua Masaryka.

U sochy T. G. Masaryka v parku za Kinem Dukla se dnes připomnělo 104. výročí od založení československého státu. Čestnou stráž u sochy drželi jihlavští Sokolové v čele se starostou Martinem Zuzaňákem. Dále zde byli přítomni primátor města Per Ryška, senátor Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, prorektor Vysoké školy polytechnické Václav Báča, poslankyně Eva Decroix, zástupci Konfederace politických vězňů a zástupci Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, který je společně se statutárním městem Jihlavou pořadatelem akce. Památku přišly uctít také desítky lidí z veřejnosti a další političtí zástupci, například náměstek primátora Radek Popelka nebo městští zastupitelé Radek Hošek či Petr Paul.

„Chtěl bych zde připomenout naději, kterou lidé tenkrát měli, protože člověk, který má naději, má chuť pracovat, řešit problémy a zájem dělat svět lepší. Proto nám všem přeji, abychom měli naději a sílu, abychom současnou složitou situaci dokázali řešit,“ zmínil ve svém proslovu primátor města Jihlavy Petr Ryška.

Dále se projevu ujal senátor Miloš Vystrčil, který mimo jiné zmínil kritický postoj T. G. Masaryka k rukopisům Zelenohorskému a Královédvorskému, který byl založen na vědeckých poznatcích a racionálním myšlení: „Pro nás z toho dnes plyne, že pokud chceme některé věci řešit, tak bychom se neměli oddávat snům, ale tomu, co je realitou a co je pravdou uvedl. Zmínil také tvrdý postoj prvního čsl. prezidenta proti antisemitismu, který přirovnal k současným nenávistným projevům vůči LGBT+ komunitě a nedávné tragické události ve slovenském klubu Tepláreň.

Hejtman kraje Vítězslav Schrek ve svém projevu vzpomněl na nedávnou návštěvu stejného místa, kde květiny k nohám T. G. M. položil společně s předsedou Zakarpatské oblastní rady Volodymyrem Čubirkem. Právě Zakarpatská oblast je partnerem Kraje Vysočina a její centrum, město Užhorod, je partnerským městem Jihlavy. „Za symbolické to považuji proto, že dnes minimálně této části Ukrajiny, která je naším partnerem, a se kterou udržujeme velmi přátelské vztahy, se můžeme velmi hrdě podívat do očí a říct, že stojíme jako Česká republika za Ukrajinou a nebudeme přihlížet agresi, se kterou Ruská federace napadla cizí svébytný a nezávislý stát.“

Jako další promluvit prorektor VŠPJ Václav Báča, který zde zastupoval letos inaugurovaného rektora Zdeňka Horáka. „Základem všeho je vzdělání, které ruku v ruce se zkušenostmi vede k respektu k myšlenkám ostatních i lidskému životu. A respekt je základním kamenem demokracie.“

Zmíněno bylo také letošní jubileum Sokola, a to založení první jednoty před 160 lety. K této době se v projevu vrátil poslední mluvčí, starosta Sokola Jihlava Martin Zuzaňák, který zmínil důležitost tykání mezi Sokoly, které utvrdilo pospolitost a rovnost všech sokolských bratrů a sester na léta války a komunistického režimu.

zdroj: Město Jihlava

© Televize Spolu, All Rights Reserved