Schválený rozpočet Vyškova myslí na velké rekonstrukce ulic

Zásadní zhruba dvacetimilionové stavební úpravy v Nádražní ulici, kterou čeká nové dopravní uspořádání i jiné řešení stromové zeleně, významná oprava komunikace v ulici Na Hraničkách, třetí ze čtyř etap výměny dřevěných oken na budově Základní školy Nádražní, první část projektové dokumentace na obnovu Nového zámku, pokračování se záměrem modernizace venkovního areálu Základní školy Tyršova či projektová dokumentace na opravy stávajícího Besedního domu. Zastupitelé Vyškova schválili na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021.

Zapracované v něm jsou celkové příjmy ve výši přesahující 425 milionů korun a výdaje dosahují výše přes 445 milionů. Rozpočet coby celek je tedy sestavený jako schodkový ve výši rozdílu 20,5 milionu korun. „Schodek je krytý z uspořených peněz minulých let,“ přiblížil starosta Vyškova Karel Jurka.

Upozornil, že sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo výrazně ovlivněno situací kolem pandemie. „Museli jsme vycházet z predikcí ekonomické situace, které jsme měli k dispozici v době zpracování návrhu rozpočtu. Příjmová část rozpočtu města za rok 2020 měla negativní vývoj. S ohledem na koronavirovou situaci se samozřejmě není čemu divit. I nadále nás čeká nelehká doba, věřím ale, že ji společně zvládneme. Prosíme o toleranci, protože na vše skutečně prostředky nejsou a nebudou,“ konstatoval vyškovský starosta.

Vyškov to nicméně nikdy s optimismem nepřeháněl a pokaždé se takový přístup ukázal jako správná cesta. Příjmy podhodnocuje. „Raději jsme byli vždy konzervativní, pak jsme ušetřili. Oproti předpokladu u sdílených daní nyní město tak jako v minulých letech uplatnilo princip, že snížilo predikci o pět procent, což představuje zhruba 15 milionů méně. Zohledňujeme rovněž snížení cen energií u plynu a tepla i snížení některých mandatorních výdajů. Jsme tak znovu opatrní. Máme tedy sice schodek, ale naším konzervativním přístupem se, dá říct, maže,“ vysvětlil šéf radnice.

V zastupitelům předloženém rozpočtu nejsou zohledněné dopady v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a dopady s případným poskytnutím kompenzačních bonusů z podzimní druhé vlny pandemie. Pokud by došlo k definitivnímu schválení návrhu na zrušení superhrubé mzdy, tak jak prošel Poslaneckou sněmovnou, znamenalo by to další dopad do rozpočtu města: zhruba ve výši 33 milionů korun. „Láme se rok a my přesně nevíme, s jakým obnosem můžeme na následujících dvanáct měsíců počítat. Není nicméně možné do rozpočtu zakomponovat v případě superhrubé mzdy něco, co ještě není uzákoněno. Samozřejmě vítáme senátní návrhy. K podpisu prezidenta republiky každopádně zbývá ještě mnoho času. Tak jako tak jsme nachystaní, rozpočet je živý organismus. Víme, že jej budeme podle vývoje korigovat. Aktuálně ovšem musíme vycházet z platných predikcí,“ popsal starosta Vyškova.

Ve schváleném rozpočtu jsou znovu i investice, na které je možné získat dotace. Zmínil opravu komunikace v ulici Na Hraničkách, kde se podíl vlastních zdrojů pohybuje v částce 6,5 milionu korun. Uskuteční se nicméně pouze v případě získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Město by mohlo ukrojit až 60 procent z celkové části projektu. „Pokud peníze nezískáme, přidělená částka půjde zpět do rozpočtu. Nebylo by nicméně moudré blokovat opravu lokality, u které jsme schopní získat milionové dotace. Rád bych ještě zdůraznil, že naspořené peníze z minulých let nesměřují na provoz, vždy je vynakládáme pouze investičně: tedy tam, kde se pro obyvatele Vyškova dlouhodobě vyplatí,“ ujistil Jurka.

Nosnou investicí nového roku jsou pak stavební úpravy v Nádražní ulici. Zvýší se kvalita parkovacích stání, proběhne výměna nevyhovujících přípojek sítí, počítá se i s jiným řešením veřejného osvětlení a stromové zeleně. V rozpočtu je počítáno s dvacetimilionovou sumou.

Z platné koncesní smlouvy pak vyplývá v pořadí čtvrtá splátka za výstavbu zimního stadionu ve výši přibližně 13,8 milionu korun.

Rozpočet rovněž myslí na zpracování projektových dokumentací ke stavbám, na kterých by bylo možné pokračovat, až se situace zlepší. Starosta Vyškova mezi rozvojové záležitosti zařadil zejména projektovou dokumentaci Besedního domu. Původně měla prioritu multifunkční přístavba. Následovat měla rekonstrukce staré scény, tedy původního Besedního domu. „Nakonec jsme se rozhodli vydat obrácenou cestou. Nejprve tak spravíme Besední dům, aby lidé měli kam za kulturou chodit. Aby se jednalo o slušné prostory, příjemně se v nich sedělo, dalo se v nich díky nové klimatizaci lépe dýchat, nebyly potíže se zvukem a světlem,“ vyjmenoval starosta Vyškova.

V plánu je rovněž projektování první etapy Nového zámku. „Zámek je a dlouhé roky bude velkým tématem. Cítíme možnost získání dotace, takže musíme být nachystaní. Bez projektu bychom na žádné peníze nedosáhli. Zajímavých plánů a investic je ale pro rok 2021 samozřejmě víc, postupně je budeme Vyškovanům představovat a upřesňovat,“ uzavřel starosta Jurka.

© Televize Spolu, All Rights Reserved