Štítek: Uherské hradiště

DOPRAVA: Oprava silnice I/55 mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí skončí nejpozději v červnu

Další část rychlostní silnice I/55 spojující Břeclav s Uherským Hradištěm prochází v těchto týdnech rekonstrukcí. Přibližně sedmikilometrový úsek mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí, se už začátkem léta dočká nového povrchu. Pro řidiče to však znamená přibližně dvouměsíční objížďky vedoucí přes okolní obce.

#televizespolu #tvspolu #doprava #informace #uherskehradiste #breclav #morvskanovaves

Zlínský kraj s Uherským Hradištěm a Starým Městem chtějí vybudovat silniční obchvat

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ulevit přetížené dopravě v centru Uherského Hradiště a Starého Města má přeložka silnice II/497, která má mimo obydlené oblasti propojit uherskohradišťskou místní část Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky „Staré Město – sever“. Obchvat v délce pěti kilometrů hodlá společně s oběma městy postavit Zlínský kraj. Zástupci všech tří stran dnes v sídle Zlínského kraje podepsali deklaraci o spolupráci na přípravě a realizaci této dopravní stavby.

„Přímé silniční propojení Jarošova s dálnicí D55 je nezbytně nutné realizovat kvůli dlouhodobě neúnosnému množství vozidel, které do centra Uherského Hradiště a Starého Města přivádí stávající trasa silnice II/497 směrem od Zlína. Plánovaný obchvat pomůže k odklonění významné části tranzitní dopravy z centra obou měst a uleví tím místním řidičům i obyvatelům,“ uvedl za Zlínský kraj náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Stavba bude vycházet z platných územních plánů Uherského Hradiště a Starého Města a také ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Začátek stavby bude na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky v Jarošově. Vlastní přeložka silnice II/497 se od původní trasy odkloní směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře, projde průmyslovou zónou, přes nový most překlene řeku a souběžně s protipovodňovou hrází bude volným prostorem procházet katastrálním územím Starého Města. Dále přes nový most překoná Baťův kanál a napojí se na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu ke stávající okružní křižovatce na silnici III/42824. Odtud bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k dálnici D55.

Zlínský kraj zajistí zpracování studie proveditelnosti projektu. Obě města pak v návaznosti na odsouhlasené řešení trasy zajistí případné změny svých územních plánů. Co se týká zpracování projektové dokumentace, předpokládá se společný postup všech tří stran, stejně jako jejich úzká spolupráce při řešení majetkoprávních vztahů projektu i při zadání realizace stavby.

Podpisem deklarace vyjádřily všechny strany svou vůli podílet se na společném financování stavby.

zdroj: Zlínský kraj

Uherskohradišťská nemocnice získala statut Perinatologického centra

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Na začátku května tohoto roku se Uherskohradišťské nemocnici podařilo získat statut Perinatologického centra intermediární péče. Na základě žádosti, která byla schválena odbornými společnostmi, se společné pracoviště porodnicko gynekologického oddělení a novorozeneckého oddělení zařadilo do celostátní sítě pracovišť pečujících o předčasné porody a nedonošené novorozence.

„Získání statutu Perinatologického centra je úspěšným vyústěním skvělé spolupráce mezi oběma odděleními. I přes vysoké nároky a přísná kritéria pro zařazení do sítě perinatologických pracovišť se společnou snahou, úsilím a odhodláním povedlo posunout již tak vynikající péči o nejmenší děti na ještě vyšší úroveň,“ cení si výsledky práce dětského a porodnicko gynekologického oddělení předseda Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek.

Neonatální medicína za poslední roky velmi pokročila. V naší porodnici se díky erudovanému a specializovanému personálu a přístrojovému vybavení dokážeme postarat o novorozence, kteří se rozhodnou přijít na svět dřív. Jsem moc ráda, že se naše nemocnice zařadila mezi 14 specializovaných center v České republice,“ říká primářka dětského oddělení MUDr. Irena Baroňová.

V uherskohradišťské porodnici se ročně narodí více než 1 600 dětí, z toho zhruba 70 z nich má po porodu problémy s adaptací a vyžadují specializovanou péči. Do centra intermediární se soustředí předčasné porody od začátku 32. týdne.

Maminky, které mají v době těhotenství potíže a hrozí jim předčasný porod, jsou pravidelně monitorovány. Díky Perinatologickému centru bude jim i jejich nedonošeným miminkům poskytnuta v naší porodnici adekvátní odborná péče. Předejde se tak i nepříjemným zkušenostem z minulosti, kdy byli nedonošení novorozenci kvůli naplněné kapacitě ve zlínské porodnici převáženi do vzdálených specializovaných pracovišť,“ uvádí přínosy zřízení Perinatologického centra MUDr. Soňa Pánková, primářka porodnicko gynekologického oddělení.

Vzhledem ke stále rostoucímu trendu v počtu ročně narozených dětí a nově i zřízení specializovaného centra chystá Uherskohradišťská nemocnice přístavbu a rozšíření porodnicko gynekologického oddělení. Navýší se tak kapacita oddělení, komfort pro pacientky, rodičky i novorozence, zlepší se také zázemí pro personál. Stavební práce budou zahájeny v průběhu roku 2023.

V první polovině roku se v uherskohradišťské porodnici narodilo 808 dětí

FOTO: František Tomala

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Porodnicko gynekologické oddělení uherskohradišťské porodnice zaznamenalo 10% nárůst porodů oproti předchozímu roku, konkrétně zde na svět přišlo o 87 miminek víc. V „souboji pohlaví“ zvítězili s lehkým náskokem chlapečci, těch se zde narodilo 418, holčiček 390.

Nejsilnějším měsícem nejen prvního půlroku, ale vůbec za celou dobu dvanáctileté existence porodnice v nových prostorách, se stal měsíc květen. V měsíci lásky spatřilo světlo světa rekordních 171 dětí, v poměru 70 holčiček a 101 chlapečků, z toho jedna dvojčata chlapečci.

Z porodnice bylo v náručí, kočárku či autosedačce odneseno nejvíc hochů se jmény Jakub, Dominik a Matyáš, u děvčátek se během první poloviny roku zařadily mezi nejoblíbenější jména Natálie, Ema či Emma a Nela. Mezi jmény u nově narozených dětí najdeme i ta méně obvyklá, například Jasmína, Theodora, Joakim či Tristan.

„U chlapečků jsme na oddělení zpozorovali návrat k tradičním jménům jako je Antonín, František nebo Josef, jména rodiče často dávají po tatínkovi nebo dědečkovi. U holčiček je naopak trend pojmenování po mamince či babičce ojedinělý,“

ŠÁRKA DOŠKOVÁ, staniční sestra šestinedělí

Počet narozených dětí v Uherskohradišťské nemocnici v posledních šesti letech kontinuálně roste, tento trend potvrzuje i primářka Porodnicko gynekologického oddělení MUDr. Soňa Pánková: „Počet maminek, které se rozhodnou rodit u nás v porodnici je rok od roku vyšší, jsme za to moc rádi, velmi si vážíme přízně a důvěry všech nastávajících rodičů. I přes vysoké počty porodů se nadále snažíme zachovat vysoký standart našich služeb a zajistit komfort pro všechny maminky a miminka.“

ZDROJ: Mgr. Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice

© Televize Spolu, All Rights Reserved