Simulační trénink přijmu pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou v Uherskohradišťské nemocnici

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 2.července 2024 – V polovině června se na neurologické JIP v Uherskohradišťské nemocnice odehrála pod dohledem zástupců Iniciativy Angels simulace příjmu pacienta s podezřením na akutní cévní mozkovou příhodu (CMP). S Iniciativou Angels nemocnice dlouhodobě spolupracuje, jedná se o globální neziskový projekt, jehož cílem je zlepšení kvality péče o pacienty s tímto postižením pomocí zkvalitnění léčebných standardů v nemocnicích po celém světě.

Cévní mozková příhoda, lidově také „mozková mrtvice“, je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, jenž vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, při čemž nejdůležitější roli hraje čas.

„Během tréninku jsme se soustředili na několik klíčových aspektů péče o pacienta, včetně rychlé identifikace příznaků, efektní komunikace v rámci týmu a optimalizaci času od chvíle přijetí pacienta až po zahájení léčby,“ popisuje průběh simulace primář neurologického oddělení MUDr. Pavel Zicháček.

Díky podpoře a vedení Iniciativy Angels bylo následně možné detailně projít každý krok procesu, najít a stanovit oblasti pro zlepšení a získat praktické zkušenosti, které mohou mít přímý dopad na životy pacientů.

„Účast na těchto simulačních trénincích je pro naše oddělení klíčová, a to především z hlediska dosažení rychlejší a účinnější péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, což může významně ovlivnit jejich šance na uzdravení a snížení rizika dlouhodobých následků. Současně se nám také k naší radosti potvrdila vysoká úroveň kvality poskytované péče, kterou na našem oddělení pacientům poskytujeme,“ dodal primář
Zicháček.

zdroj: Uherskohradišťská nemocnice

Uherskohradišťská nemocnice získala statut Perinatologického centra

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Na začátku května tohoto roku se Uherskohradišťské nemocnici podařilo získat statut Perinatologického centra intermediární péče. Na základě žádosti, která byla schválena odbornými společnostmi, se společné pracoviště porodnicko gynekologického oddělení a novorozeneckého oddělení zařadilo do celostátní sítě pracovišť pečujících o předčasné porody a nedonošené novorozence.

„Získání statutu Perinatologického centra je úspěšným vyústěním skvělé spolupráce mezi oběma odděleními. I přes vysoké nároky a přísná kritéria pro zařazení do sítě perinatologických pracovišť se společnou snahou, úsilím a odhodláním povedlo posunout již tak vynikající péči o nejmenší děti na ještě vyšší úroveň,“ cení si výsledky práce dětského a porodnicko gynekologického oddělení předseda Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek.

Neonatální medicína za poslední roky velmi pokročila. V naší porodnici se díky erudovanému a specializovanému personálu a přístrojovému vybavení dokážeme postarat o novorozence, kteří se rozhodnou přijít na svět dřív. Jsem moc ráda, že se naše nemocnice zařadila mezi 14 specializovaných center v České republice,“ říká primářka dětského oddělení MUDr. Irena Baroňová.

V uherskohradišťské porodnici se ročně narodí více než 1 600 dětí, z toho zhruba 70 z nich má po porodu problémy s adaptací a vyžadují specializovanou péči. Do centra intermediární se soustředí předčasné porody od začátku 32. týdne.

Maminky, které mají v době těhotenství potíže a hrozí jim předčasný porod, jsou pravidelně monitorovány. Díky Perinatologickému centru bude jim i jejich nedonošeným miminkům poskytnuta v naší porodnici adekvátní odborná péče. Předejde se tak i nepříjemným zkušenostem z minulosti, kdy byli nedonošení novorozenci kvůli naplněné kapacitě ve zlínské porodnici převáženi do vzdálených specializovaných pracovišť,“ uvádí přínosy zřízení Perinatologického centra MUDr. Soňa Pánková, primářka porodnicko gynekologického oddělení.

Vzhledem ke stále rostoucímu trendu v počtu ročně narozených dětí a nově i zřízení specializovaného centra chystá Uherskohradišťská nemocnice přístavbu a rozšíření porodnicko gynekologického oddělení. Navýší se tak kapacita oddělení, komfort pro pacientky, rodičky i novorozence, zlepší se také zázemí pro personál. Stavební práce budou zahájeny v průběhu roku 2023.

Prvním miminkem roku 2022 v Uherskohradišťské nemocnici je Karolínka

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – První dítě roku 2022 se narodilo v porodnici v Uherskohradišťské nemocnici 1. ledna ve čtyři hodiny ráno. Zdravá holčička dostala jméno Karolína, váží 2,68 kg a měří 49 cm.

Termín porodu měla maminka Nikola Dokoupilová z Halenkovic stanovený už na 27.prosince, dle jejich slov si však malá madam počkala až bude slavná. Silvestrovské ohňostroje si Karolínka ještě užila v bříšku, čtyři hodiny po půlnoci se pak za přítomnosti tatínka poprvé podívala na svět.

„Porod byl doslova luxusní, jsem moc ráda, že jsme si vybrali Uherskohradišťskou nemocnici, vše probíhalo bez komplikací, personál byl skvělý, všem moc děkujeme,“ říká dojatá maminka a dodává, že na Karolínku se doma těší starší bratříček.

zdroj: Mgr. Lucie Sedláčková | tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice

© Televize Spolu, All Rights Reserved