Štítek: Nemocnice

Urologické oddělení FN u sv. Anny otevřelo zrekonstruované pokoje

BRNO – Urologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má nyní pro své pacienty nově zrekonstruované prostory. Rekonstrukce trvala přes půl roku a stála necelých 17 milionů korun.

Na původním místě byly kdysi operační sály a několik starých pokojů. Prostor byl nevyužitý, dokud před osmi měsíci nezačala rekonstrukce. Nyní je připraven pro pacienty. „Celkem se jedná o 12 lůžek v pěti pokojích, některé z nich budou nadstandardní. Doteď jsme podobnou nabídku pro pacienty neměli, a protože se na to pravidelně ptali, logicky jsme se rozhodli vytvořit je v nových prostorách,“ uvádí primář Urologického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Nové pokoje jsou větší, moderněji vybavené a komfortnější. Pacienti mají na pokoji k dispozici vlastní sociální zařízení, televizi i klimatizaci. Za nadstandardní pokoj zaplatí podle jeho velikosti a počtu lůžek od 500 do 1100 korun za den.

V roce 2019 měla svatoanenská urologie s počtem 43 lůžek celkem 2239 pacientů, od roku 2020 již byl počet pacientů ovlivněn covidem (celkem 1929), ještě více se pandemie projevila v roce 2021 (celkem 1868 pacientů).

Pandemie covidu ovlivnila také zdraví urologických pacientů, kteří bývají hospitalizováni s nejrůznějšími urologickými potížemi. Nejakutnějšími případy jsou nádory ledvin, močového měchýře nebo prostaty, lékaři také často řeší akutní stavy jako například ledvinové koliky. „V některých případech bohužel pozorujeme pokročilejší nádory, protože pacienti někdy zbytečně odkládají návštěvu lékaře. Rovněž se prodlužují čekací doby na plánované operace, management provozu a poskytování péče se komplikuje kvůli covidovým opatřením, karanténám a podobným věcem,“ dodává primář Petr Filipenský.

ZDROJ: Mgr. Dana Lipovská – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Den otevřených dveří nabídne netradiční pohled do zákulisí Nemocnice Kyjov

KYJOV – Kyjovská nemocnice je největším zaměstnavatelem okresu Hodonín. Pacientům začala sloužit před 75 lety a nadcházející sobotu 11. září otevře své brány široké veřejnosti. Den otevřených dveří nabídne prohlídku vybraných pracovišť, řadu preventivních vyšetření a bohatý doprovodný program.

Program odstartuje v 13 hodin, ukončení je plánováno na 17:00. „Je to první společenská akce pro veřejnost, kterou od vypuknutí koronavirové pandemie organizujeme. Po roce a půl je myslím nejvyšší čas něco takového uspořádat a společně s lidmi se pobavit i vzdělat v oblasti medicíny. Že je to spojeno s výročím 75 let od zahájení provozu, je pomyslná třešinka,“ říká ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl.

Na programu organizátoři pracovali 2 měsíce. Výsledkem je pestrá mozaika aktivit zaměřených na prevenci, osvětu i možnost nahlédnout do zákulisí vybraných pracovišť. „Zájemci absolvují některá vyšetření a dozvědí se spoustu informací z oblasti medicíny. Chtěli jsme připravit akci, která bude zajímavá pro všechny bez ohledu na věk. Nemalá část programu je proto zaměřená na děti,“ upřesňuje náměstkyně ošetřovatelské péče Veronika Neničková. Pro malé návštěvníky je připravena třeba hra, která je přiměje zamyslet se nad fungováním lidského těla. U dětského oddělení budou probíhat tvořivé dílničky, vystoupení zdravotních klaunů, přistaven bude skákací hrad a fotokoutek. Na přípravě programu se podílí Dům dětí a mládeže Kyjov, který pro holky a kluky připravil několik soutěží. V průběhu celé akce zahraje a zazpívá kapela Magic Melody, která dětem i rodičům poskytne možnost vyzkoušet si zpěv ve stylu karaoke.

Pro dospělé je určena především osvětová část programu. Ten je hodně zaměřen na prevenci. „Zájemci budou moci absolvovat více než desítku bezplatných vyšetření, například měření krevního tlaku, vyšetření znamének, sluchu či ostrosti zraku, natočení EKG anebo třeba ultrazvukové vyšetření prsou,“ vypočítává ředitel Wenzl a dodává, že zdravotníci budou v rámci poradenství připraveni zodpovědět vše, co návštěvníky bude
zajímat.

zdroj: Filip Zdražil, tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov

Zlínská nemocnice obhájila statut specializovaného kardiovaskulárního centra

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně obhájilo v akreditačním řízení Ministerstva zdravotnictví ČR svůj statut.

Znamená to, že pacienti s onemocněním srdce a cév ze Zlínského kraje budou mít i v dalších pěti letech k dispozici špičkovou péči. Zlínské pracoviště je součástí sítě specializovaných center, kterých jsou v České republice dvě desítky. Odborníci se v nich zaměřují na nejmodernější postupy v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, k nimž patří například implantace kardiostimulátorů nebo zprůchodnění zúžených srdečních tepen.

„Obhájit statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče nebylo nic jednoduchého, museli jsme doložit celou řadu údajů.“

ZDENĚK COUFAL, primář kardiologického oddělení nemocnice ve Zlíně

„Obhájit statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče nebylo nic jednoduchého, museli jsme doložit celou řadu údajů. Samotný proces akreditace probíhal od prosince loňského roku. Za výsledek jsme opravdu rádi a přijali jsme ho s radostí v srdci,“ prohlásil Zdeněk Coufal, primář kardiologického oddělení a vedoucí lékař kardiovaskulárního centra nemocnice ve Zlíně.

Ve svém rozhodnutí o udělení akreditace ministerstvo zdravotnictví mimo jiné konstatovalo, že centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče zlínské nemocnice splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná kardiovaskulární péče poskytována, rovněž na personální zabezpečení této péče. Statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče udělilo zlínskému pracovišti do konce roku 2025, kdy jej bude muset znovu obhajovat.

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně vzniklo v roce 2010. Zahrnuje kardiologické oddělení, angiologickou ambulanci interního oddělení, cévní chirurgii v rámci chirurgického oddělení a pracoviště intervenční radiologie v rámci oddělení zobrazovacích metod. Každý rok se zde uskuteční kolem tří tisíc výkonů a vyšetření. Jen v loňském roce to bylo bezmála 450 implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů, 2000 srdečních katetrizací nebo 800 koronárních intervencí.

zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

JM středoškoláci ze zdravotnických škol budou pomáhat v nemocnicích

Nemocnice na jižní Moravě v současnosti trpí z důvodu nemocnosti a karantén svých zaměstnanců nedostatkem zdravotnického personálu. Kraj proto povolává na pomoc nemocnicím středoškoláky ze zdravotnických škol.

Od dnešního dne vejde v platnost nařízení hejtmana, které vybraným středoškolákům v Jihomoravském kraji uloží pracovní povinnost ve zdravotnických zařízeních v regionu. Rozhodnutí o nařízení pracovní povinnosti středoškolákům včera (5. ledna 2021) podepsal statutární náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Pracovní povinnost je nařizována z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů a zdraví obyvatel v souvislosti s trváním nouzového stavu. Nakažených pracovníků ve zdravotnictví přibývá zároveň s tím, jak se COVID-19 šíří a roste i počet aktuálně nemocných či zaměstnanců v karanténě v rámci samotných nemocnic. Studenti středních škol mohou v této chvíli výrazně pomoci, vysvětluje náměstek hejtmana Lukáš Dubec. Jak následně dodal, nařízení se týká posledních ročníků zdravotnických středních škol a vyšších středních škol se zdravotnickým zaměřením. „Využívány budou seznamy žáků a studentů, kterým byla pracovní povinnost nařízena už v měsíci říjnu 2020,“ konstatoval náměstek Dubec.

Po doručení pracovních příkazů budou studenti kontaktovat určené pracovníky zdravotnických zařízení a domlouvat další podrobnosti výkonu pracovních povinností – zejména tedy den nástupu, konkrétní pracoviště a rozvržení směn.

zdroj: Jihomoravský kraj

Na brněnském výstavišti byla otevřena záložní nemocnice

Koronavirus. To je slovo, které jsme ještě před pár měsíci neznali. Nyní nám bohužel každodenně ovlivňuje naše životy. Nemocnice na jižní Moravě se pomalu ale jistě plní. Proto vedení města na brněnském výstavišti vytvořilo záložní nemocnici.

U sv. Anny provedli unikátní operaci

Jako první v České republice provedl tým lékařů Kliniky plastické a estetické chirurgie a Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně operaci korneální neurotizace. Jednalo se o pacienta trpícího chronickým neurotrofickým vředem rohovky.

Podobná operace byla zatím provedena pouze v zahraničí. Vždy se jedná o pacienty s chronickým defektem rohovky, který byl způsoben poraněním nebo infekcí, a vyústil ve vznik neurotrofického vředu. „Operace byla provedena technikou přímé neurotizace, to je mikrochirurgickým přenosem senzitivních nervů z čela pacienta přímo do lemu oční rohovky bez potřeby použití nervového štěpu,“ uvedl přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Pacientem byl dvaapadesátiletý muž, kterého lékaři po bezproblémovém pooperačním průběhu a hojení propustili do domácí a ambulantní péče. Nyní se mu daří dobře. „Jednalo se o mikrochirurgickou preparaci supratrochleárního nervu, který probíhá podkožím v čele hlavy. Ten jsme poté přesunuli pod oční víčko a spojivku horního víčka,“ popsal operaci MUDr. Martin Knoz z Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU a dodal, že oční chirurg poté provedl tzv. tunelizaci spojivky očního bulbu a sešití nervových vláken do limbu (okraje) rohovky. „Výsledek lze úplně zhodnotit až za šest až dvanáct měsíců po operaci, kdy transponovaný nerv proroste přímo do rohovky a tím i zlepší citlivost rohovky, obranný reflex rohovky a zhojení vředu. Do doby před operací je totiž rohovka zcela necitlivá,“ dodal plastický chirurg Martin Knoz.

Dle dostupných studií má metoda vynikající výsledky v následném hojení vzniklých chronických defektů, které pacienta obtěžují zakalením rohovky s omezením vidění a problémy vznikajícími z poruchy citlivosti postiženého oka. Takto operovat lze starší pacienty, dospělé i děti. Vzhledem k úspěchu s první operací budou lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v tomto typu zákroku pokračovat i u dalších vhodných pacientů s problémem periferní nervové regenerace rohovky.

Na rodičky v Kyjově dohlíží centrální monitor

Zajištění ještě kvalitnější péče o rodičku i plod. To je úkol nových přístrojů na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Kyjov. Kardiotokografy s centrálním monitorem umožňují zdravotníkům sledovat srdeční činnost plodu před porodem i během něj.

Investice do bezpečí vyšla na více než 1,2 milionu korun, náklady pokryla dotace z Jihomoravského kraje. Nemocnice za tyto peníze částečně obměnila stávající kardiotokografy a současně rozšířila jejich počet. Součástí investice bylo také pořízení centrálního monitoru.

Kardiotokograf je přístroj sloužící k monitoraci srdeční frekvence plodu a děložní aktivity, a to pomocí dvou sond přikládaných na břicho rodičky. Umožňuje tak sledování stavu plodu nejen před porodem, ale zejména v jeho průběhu, kdy je plod vystaven zátěži v podobě děložních kontrakcí. Přístroje disponují alarmem a personál je tak okamžitě upozorněn na případné odchylky od normy. „Nově pořízený centrální monitor pak lékařům a porodním asistentkám umožňuje z jediného místa sledovat průběžně záznamy ze všech připojených kardiotokografů. Rodičce a jejímu doprovodu tedy přináší více soukromí na jim přiděleném porodním boxu, vytíženému personálu pro změnu ušetří čas, který mohou věnovat jiným klientkám,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl Sledované údaje se navíc automaticky ukládají do centrálního počítače, odkud je lze kdykoliv znovu vyvolat.

Změna návštěvní doby ve FN Brno

S platností od 1. 8. 2020 došlo k úpravě pravidel pro návštěvy u dospělých hospitalizovaných pacientů Fakultní nemocnice Brno, tedy areálu Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. Návštěvu je možné uskutečnit pouze ve středu a v neděli a u pacienta mohou být nejvýše dvě osoby.

Režim návštěv v Dětské nemocnici zůstává stejný.

Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku.

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů

 • Návštěvy jsou umožněny dva dny v týdnu, a to ve středu a v neděli v čase od 15 do 17 hodin.
 • Lze připustit přítomnost nejvýše dvou osob ve stanovený den k jednomu pacientovi.
 • Doba návštěvy je doporučena na maximálně 15 minut (neplatí pro DN, oddělení šestinedělí GPK a NO).
 • Návštěva se bude hlásit na pracovně sester příslušné kliniky či oddělení, kde jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vznesen dotaz na symptomy onemocnění COVID-19. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci COVID-19, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
 • Návštěva si při vstupu na oddělení a při odchodu z oddělení bude dezinfikovat ruce.
 • Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou ústenku nebo jinou ochranu dýchacích cest.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách nebo v jednolůžkových pokojích nebo místech k tomu určených. O těchto místech bude informovat návštěvu a pacienta personál
  na sesterně.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, pacienti s potvrzenou nákazou), nejsou návštěvy možné.
 • Po ukončení návštěvní doby je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimky ze shora uvedených pravidel jsou možné z důvodů hodných zvláštního zřetele, o výjimce vždy rozhoduje ošetřující lékař individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav konkrétního pacienta.

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod.

 • 1
 • 2
© Televize Spolu, All Rights Reserved