Brněnská zoo odchovala tinamy koroptví

BRNO, 23.července 2024 – Brněnská zoo je v současné době jedna ze šesti zahrad na světě, která tento barevně nenápadný druh chová. Pět z nich se nachází v Evropě, jedna v Jižní Americe.

„V České republice chovala tinamy koroptví naposledy v 80. letech Zoo Praha a posledních několik mláďat se podařilo vylíhnout v roce 1986. Odchov tohoto druhu v Zoo Brno je tedy velmi ojedinělou událostí,“ uvádí kurátor chovu ptáků Petr Suvorov.

Samec a samice tinamy koroptví vypadají prakticky stejně. Určování pohlaví je velmi složité i z krevních vzorků a umí to jen několik laboratoří v Evropě. Tinamy žijí v tzv. polygynandrickém svazku – více samic se páří a klade vejce do hnízd více různých samců, kteří pak snůšku vysedí sami a obstarávají posléze celou „školku“ s mláďaty. Jednotlivé druhy tinam snáší různě zbarvená vejce. Ta jsou leskle porcelánová, mají syté barvy a mezi ptáky tak patří k nejkrásnějším. Směle by se dala připodobnit k velikonočním vajíčkům. Inkubace trvá přes 20 dní. Velikost plné snůšky je variabilní podle toho, kolik samic do hnízda snáší.

Naše skupina tinam ve dvou po sobě následujících sezónách nakladla v každé cca 50 hnědofialových vajíček, ale neseděly na nich. Vejce nebyla oplozená. „Ke konci roku 2023 jsme dovezli ze soukromého chovu kohouta s již prokázanými reprodukčními schopnostmi. Výsledkem bylo, že část vajec ze sezóny 2024 byla již oplozená a kohout se opakovaně pokoušel je vysedět, což se zatím nepodařilo až do konce. Proto jsme vajíčka umístili do inkubátoru “ uvedl Suvorov.

Chovatelům se zatím se v průběhu letošního jara podařilo vylíhnout v inkubátoru 4 mláďata, z toho 3 přežila a sezóna stále pokračuje. Mláďata potřebují specifickou péči. Po vylíhnutí je při odchovu ze začátku nutné do krmení přimíchat malou část rozředěného trusu rodičů, aby se jim vytvořila správná střevní mikroflóra.

Tinama je jediný běžec, který umí létat. Díky krátkým a kulatým křídlům, ale není v tomto směru příliš obratná. „Traduje se, že když přelétává řeku a unaví se, spadne do vody a doplave na druhý břeh,“ říká Suvorov. Na světě je aktuálně registrováno 48 druhů tinam, které žijí pouze v oblasti od Patagonie po Mexiko.

Tinama koroptví (Nothoprocta perdicaria), někdy také nazývaná chilská, patří do řádu běžců, je tedy příbuzná pštrosa dvouprstého.  Ve volné přírodě patří podle Červeného listu ohrožených druhů do kategorie Méně dotčený.

zdroj: ZOO BRNO, foto: Petr Suvorov, kurátor chovu ptáků

Letní provoz a výluky brněnské MHD

BRNO, 25.června 2024 – Se začátkem letních prázdnin a dovolených přechází od 29. června brněnská městská hromadná doprava na prázdninové jízdní řády. Největším letním projektem DPMB je modernizace tramvajové trati do Bystrce. Skončí v říjnu, provozu MHD se dotkne jen o prázdninách.

Provoz dopravy v období letních prázdnin
Od soboty 29. června do soboty 31. srpna 2024 se bude provoz MHD na linkách 1 až 84 řídit prázdninovými jízdními řády. Stejně tak nepojedou zvláštní autobusové školní spoje. V pátek 5. a v sobotu 6. července 2024 bude provoz všech linek MHD veden podle jízdních řádů pro SOBOTY.

Modernizace tramvajové trati v ulici Obvodová
Dopravní podnik města Brna na konci června zahájí práce na modernizaci tramvajové trati v ulici
Obvodová, a to od zastávky Zoologická zahrada po smyčku Rakovecká. Opravu trati z roku 1983
vyžaduje její zhoršený technický stav. „Modernizace dvoukolejného úseku dlouhého 1330 metrů
bude spočívat ve výměně kolejového svršku, zřízení nového trolejového vedení a další protihlukové
stěny. Také budou upraveny zastávky Zoologická zahrada a Přístaviště na bezbariérové,“
uvedl
Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Hlavní část projektu proběhne v červenci a srpnu. Dokončovací práce, které již nebudou mít vliv na
provoz MHD, budou pokračovat až do října.

Náklady na modernizaci činí 143 miliónů korun. DPMB je pokryje z evropských fondů, konkrétně z
Operačního programu Doprava.

Dopravní opatření:
• Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Vozovna Komín (výchozí zastávka
Komín, smyčka);
• Tramvajová linka 3 bude ukončena úvraťově v zastávce Kamenolom;
• Tramvajová linka 10 bude ukončena všemi spoji v zastávce Vozovna Komín (výchozí zastávka
Komín, smyčka);
• Autobusová linka 52 bude v provozu pouze v úseku Mendlovo náměstí – Žebětín, v Žebětíně
s okružním průjezdem přes smyčky Ríšova a Bartolomějská a zpět směr Mendlovo náměstí;
• Autobusová linka 54 zajistí primárně náhradní dopravu za tramvaje a bude vedena v trase
Vozovna Komín – Svratecká – Kamenolom (pouze směr Bystrc) – ZOO – Přístaviště – Rakovecká –
Ečerova – Kamechy, vybrané spoje pojedou přes Křivánkovo náměstí až na Bartolomějskou.
• Regionální autobusová linka 302 bude v souvislosti s výlukou tramvajové dopravy ukončena
v zastávce Kamenolom.

Uzavírka části ulice Sokolovy a rekonstrukce kruhového objezdu Sokolova × Kšírova
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Sokolově a na kruhovém objezdu v Horních
Heršpicích dojde od 1. července 2024 do ukončení prací (12.  července 2024) k omezení provozu
v této oblasti.

Autobusy linek 49, 50, E50 a N94 pojedou pouze ve směru z Komárova do Horních Heršpic
odklonem ulicemi Hněvkovského a Sokolovou. V tomto směru tak vynechají zastávku Kšírova. V
závislosti na postupu prací v jednotlivých etapách pak budou navíc linky 49 a N94 v oblasti Horních
Heršpic odkláněny buď obousměrně nebo jednosměrně okolními ulicemi (např. přes Bednářovu a
ulicí K Terminálu).
 
Omezení provozu v zastávce Lipová
Kvůli pokračující rekonstrukci kolejiště vozovny Pisárky a napojování nově budované smyčky
v zastávce Lipová bude od středy 3. července pravděpodobně do neděle 7. července 2024 veden
provoz tramvají v úseku Pisárky – Výstaviště-hlavní vstup obousměrně po traťové koleji směr Bystrc.
Tramvajová linka 1 nebude po dobu tohoto omezení obsluhovat zastávky Lipová a Výstaviště-vstup
G2 ve směru do centra. Cestující můžou využít linky 25, 26, 37, a 52 obsluhující zastávku Lipová
v přeložené poloze.
 
Omezení provozu na Staré dálnici
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace mezi zastávkami Stará dálnice a Štouračova dojde od
8. července 2024 
do ukončení prací (předpoklad ukončení v září 2024) k omezení provozu v této
oblasti a pravděpodobně k dočasnému zrušení zastávky Štouračova pro linky 50 a E50 ve směru do
Komárova.

zdroj: DPMB

Nové hlavní nádraží v Brně má schválený záměr projektu

BRNO, 20.června 2024 – Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu pro přestavbu železničního uzlu Brno. Jde o zcela zásadní milník v přípravě modernizace celého tamního uzlu a také výstavby nového hlavního nádraží v jihomoravské metropoli. Samotné stavební práce se předpokládají v letech 2028 až 2035.

Přestavba železničního uzlu Brno je jedním z prioritních projektů nejen České republiky, ale i Evropské unie. Cílem projektu je celková modernizace dvoukolejné trati, která dnes slouží pro průjezd nákladních vlaků mimo brněnské hlavní nádraží. V místě současného dolního nádraží vznikne zcela nová centrální stanice. Realizace stavby zajistí dostatečnou kapacitu pro plánovaný rozsah osobní a nákladní železniční dopravy. Současně umožní zapojení vysokorychlostních tratí od Prahy a Břeclavi do nového osobního nádraží.

Z pohledu cestujícího je nejvýznamnější částí tohoto projektu návrh nového hlavního nádraží, vybudování zastávky Brno-Černovice a v neposlední řadě přestavba stanice Brno-Židenice s nástupišti umístěnými blíže tramvajovým zastávkám v Bubeníčkově ulici.

Schválení záměru projektu je důležitým milníkem i pro statutární město Brno. Vzájemná spolupráce se Správou železnic se nejvíce rozvíjí v oblasti nového hlavního nádraží, kde vznikne klíčový přestupní terminál mezi železniční a městskou hromadnou dopravou. Příprava celého projektu navazuje na provedenou architektonickou soutěž a dopracovanou studii od nizozemského sdružení Benthem and Crouwel a West 8. Nové nádraží bude významné i pro vysokorychlostní vlaky. Obslouží ho soupravy spojující mimo jiné Prahu s Vídní i Ostravou.

Už v příštím roce plánuje Správa železnic zahájit první stavbu v brněnském uzlu, a to modernizaci traťového úseku Brno-Židenice – odbočka Brno-Černovice, která bude obsahovat výstavbu opěrných zdí s protihlukovými stěnami a přestavbu mostů v Jílkově a Filipínského ulici. Dále by měly začít práce na modernizaci stanice Brno-Židenice a úpravách nedaleké stanice Brno-Maloměřice, která řeší také přestavbu mostu přes Bubeníčkovu ulici.

Po schválení záměru projektu bude následovat zadání zpracování projektové dokumentace, která také upřesní náklady na přeměnu celého železničního uzlu.

zdroj: Správa železnic

Přístavba na ZŠ Gajdošova je hotová

BRNO, 28.května 2024 – Základní školy v městské části Židenice se potýkají s nedostatkem prostoru pro výuku svých žáků. Městská část Brno-Židenice proto připravila projekt přístavby na ZŠ Gajdošova, díky níž ve škole vznikla nová jídelna nebo šatny. Zároveň se tak zvýšila kapacita zařízení. Na financování se podílelo i město Brno. Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 28. května 2024.

Mám radost, že se v Brně daří navyšovat kapacity základních a mateřských škol díky úpravám stávajících prostor nebo přístavbám. Jednou z nich je i ta na Základní škole Gajdošova, kde se díky přístavbě navýšila kapacita školy o jednu desetinu. Na investici přispělo město 40 miliony korun a pro další etapu úprav máme vyhrazeno dalších 2,4 milionu korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Městská část Brno-Židenice měla na starosti projekt přístavby za 70 milionů Kč. Kromě výše zmíněného příspěvku od města se na financování podílel i zřizovatel, a to částkou 30 milionů Kč. „Základní školy jsou v Židenicích kvůli nárůstu obyvatel plné. Proto jsme se rozhodli navýšit jejich kapacity, abychom se s žádostí na umístění dětí nemuseli obracet na sousední městské části nebo i ty vzdálenější. Díky přístavbě na ZŠ Gajdošově se nám to povedlo. Zároveň zhotovitel projekt zrealizoval s dvouměsíčním předstihem, takže šatny a jídelnu využívají děti už nyní,“ upřesnil místostarosta MČ Brno-Židenice Štěpán Juránek.

Ve druhé etapě prací je v plánu ve škole zřídit dvě moderní učebny nebo výtah, který zajistí bezbariérovost. „Bude se jednat o novou multimediální učebnu pro 24 žáků, která bude vybavena moderními technologiemi. V druhé, polytechnické učebně pro 16 dětí budou pro žáky připraveny 3D tiskárny, výukové PC, pomůcky virtuální reality a robotiky,“ dodala radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Pro druhou etapu získalo město dotaci z evropských fondů ve výši 19 113 726,13 Kč. Zbytek nákladů doplatí město (cca 2,4 milionu Kč) a městská část Brno-Židenice (2 miliony Kč). Všechny částky jsou včetně DPH. Hotovo by mělo být za rok.

zdroj: Město Brno

Přes 31 tisíc návštěv – to byl Open House Brno 2024

BRNO, 20.května 2024 – Loňský rekord návštěvnosti Open House Brno padl. Sedmý ročník oblíbeného brněnského festivalu architektury a urbanismu zaznamenal celkem 31 912 návštěv, o 4 tisíce víc než v předešlém roce. Přibylo téměř 2 tisíce přehrání našich podcastů pro individuální prohlídky. Největší zájem byl o prohlídky AZ Tower, Vilu Engelsmann či Tesařovu vilu, z kurátorského záměru to byla ZŠ a MŠ Logopedická v historické Rohrerově vile s moderní přístavbou nebo romské středisko DROM. Nevidomí si zároveň mohli užít tandemovou projížďku na brněnském Velodromu, nebo zažít, jaké to je, stát na nejvyšší budově v ČR.

Chci poděkovat všem návštěvníkům festivalu, jejichž zájem nás motivuje program inovovat a hledat další podoby doprovodného programu. Velmi příjemně mě překvapil zájem o místa, která přímo souvisejí s letošními tématy inkluze a přístupnost. Jsem přesvědčená, že města mají být snadno prostupná pro všechny jejich obyvatele, mají se proměňovat s ohledem na osoby s jakoukoliv formou znevýhodnění. Je inspirativní zažít takzvané aha momenty a zjistit, co všechno vlastně může být bariérou. Vnímám festival i jako cestu ke vzájemnému přiblížení mezi lidmi a jsem moc ráda, že tento cíl Open House Brno daří naplňovat,“ hodnotí letošní ročník kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze Spolku Kultura & Management.

Celkem letošní ročník nabídl 116 lokací, z nich bylo 42 různým způsobem zahrnuto do kurátorského záměru Inkluze a přístupnost. Vstupy na nejžádanější místa s potřebnou rezervací lidé vybookovali v řádu jednotek sekund, celkem byly rezervace potřeba na 48 míst. Bez rezervací bylo přístupných 76 lokací, přičemž některá z míst nabízela komentované prohlídky s rezervací i volné individuální prohlídky. Nechybělo ani dvaadvacet doprovodných akcí jako workshopy, přednášky, výstavy či hudební vystoupení. Návštěvníci festivalu zažili i světovou premiéru Skladby pro elektrickou kytaru a tři smyčcové nástroje od Ondřeje Kyase v podání tělesa Diversa Quartet. Účastníci víkendové akce mohou celý průběh festivalu zhodnotit i v dotaznících. Odpovědi organizátorům pomohou s přípravami a vylepšením následujících ročníků.

Festival by se nemohl konat bez dobrovolníků a vstřícnosti majitelů jednotlivých objektů. Jedním z největších majitelů je Statutární město Brno a jím vlastněné či řízené instituce, proto jsme městu velmi vděční za finanční i organizační podporu a spolupráci a paní primátorce Markétě Vaňkové za záštitu, kterou letošnímu ročníku poskytla. Za podporu a spolupráci bychom chtěli poděkovat i společnosti CTP či gastro podnikům, které našim návštěvníkům zpříjemnili festival slevami. Ceníme si i desítky zahraničních dobrovolníků z  festivalů ve Vídni, Tallinu či Dublinu a celkově podpory 14 měst letos zapojených do konsorcia Open House Europe, protože sdílení zkušeností je dalším krokem ke zlepšení Open House Brno,“ děkuje partnerům mluvčí festivalu Vratislav Vozník.

Na webu www.openhousebrno.cz a na sociálních sítích fb.com/openhousebrno a instagram.com/openhousebrno budou organizátoři po celý rok přidávat zajímavosti z ročníku 2024 i zajímavosti z dalších evropských Open Houses. Festival spadá i pod Open House Worldwide, což je síť více než padesáti metropolí celého světa, pořádajících festivaly architektury pro veřejnost. Pořádané akce každoročně oslovují více než dva miliony lidí po celém světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018.

Vesmír na dosah ruky. Kraví hora popáté hostí Festival planet

BRNO, 1.srpna 2023 – Galaktická podívaná opět začíná. Od 1. do 8. srpna se na Kraví horu vrací modely vesmírných těles, které neodmyslitelně patří k Festivalu planet. Již v červenci mohli návštěvníci spatřit denní a noční Zemi, nyní se však přidají také Slunce, Měsíc a Mars. Akci doplní nabitý doprovodný program.

U jezírka v parku na Kraví hoře bude znovu k vidění Temnalóna, noční podoba naší planety ozářená pouze světlem doprovázejícím lidskou civilizaci, i její denní sestra Terralóna. Tentokrát se ale k jezírku vměstná ještě Heliosféra (Slunce), zatímco opodál vyrostou tělesa Lunalón (Měsíc) a Marsmeloun (Mars). Modely budou ke zhlédnutí vždy v čase 14.00–23.30.

Dění v parku obohatí výstava snímků pořízených z Mezinárodní vesmírné stanice. Součástí je i letní kino s vesmírnou duší, jež začíná každý večer od 21.00. Dále se konají projekce v digitálním planetáriu a denně od 20 hodin je možné poodhalit Tajemství Temnalóny: Krátké vyprávění o podobě noční Země a světle, které zahání tmu, zazní vždy přímo v parku u modelů.

Organizátoři doporučují k cestě na Kraví horu využívat výhradně městskou hromadnou dopravu, protože v okolí není možné zaparkovat. Nejsnazším způsobem je cesta tramvají číslo 4, která jezdí co deset minut. Kvůli výluce vede linka mimořádně od hlavního nádraží na Nové sady a Šilingrovo náměstí kolem Červeného kostela a dál pokračuje obvyklou trasou s konečnou na náměstí Míru, přímo u úpatí Kraví hory.

Další možnost přepravy nabízí autobus číslo 68 jedoucí ze Šumavské, kolem Šelepky, Tábora a po Mučednické až na náměstí Míru. Po 23.00 staví na náměstí Míru také noční autobusová linka N89.

Dopravní podnik města Brna zároveň nasazuje v nejvytíženějších hodinách festivalu vozy o větší kapacitě, které jezdí častěji, než uvádí jízdní řád.

Vše potřebné o doprovodném programu Festivalu planet zjistíte na webových stránkách www.festivalplanet.cz a www.hvezdarna.cz.

DPMB koupil nové trolejbusy. Mohou jezdit i bez trolejového vedení

BRNO, 12. července 2023 – Vozový park DPMB se rozrůstá o 10 nových parciálních trolejbusů Škoda 32Tr. Vozy, které umožnují samostatnou jízdu bez trolejového vedení, přijíždí v těchto dnech do vozovny v Komíně. Jeden vyšel DPMB na 11,5 milionů korun.

Parciální trolejbus je typ vozu, který je vybaven bateriemi pro samostatnou jízdu bez trolejového vedení. Plně nabité baterie umožňují dojezd minimálně 10 kilometrů. Toho DPMB využívá hlavně při výlukách či dopravních omezeních, kdy není potřeba náhradní autobusová doprava. „V první fázi pořizujeme 10 trolejbusů. Aktuálně je v Brně jeden, druhý dorazí do konce týdne. S dodávkou posledního počítáme v první polovině srpna. Do konce roku pak máme v plánu pořídit dalších 10 těchto vozů, a to za cenu 11,5 miliónu korun za kus,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Trolejbusy Škoda 32Tr jsou plně nízkopodlažní, klimatizované vozy vybavené informačním systémem a moderním prostorným interiérem. Nabíjení baterií probíhá za jízdy přímo z trolejového vedení a využívá se při něm i rekuperace při elektrodynamickém brzdění vozidla.

Dodávka nových vozů umožnila vyřazení těch nejstarších – vysokopodlažních. Doprava je tak zajištěna výhradně nízkopodlažními vozy.

Brněnská trolejbusová síť, jejíž délka přesahuje 54 kilometrů, patří k nejrozsáhlejším v České republice. Prvních deset parciálních trolejbusů, konkrétně vozy 26Tr, pořídil DPMB v roce 2018. Dohromady vozový park dopravce čítá přes 130 trolejbusů.

zdroj: DPMB

Rukopisy Elišky Rejčky budou brzy kompletní

BRNO, 5. července 2023 – Gotická krása stará 700 let bude na Špilberku brzy kompletní. Ve dnech 12. až 16.července bude na Špilberku k vidění maximální počet sedmi rukopisů Elišky Rejčky z celkových devíti. Sejdou se takto pohromadě po více jak 240 letech.

Soubor sedmi rukopisů je hlavní atrakcí výstavy Eliška Rejčka: Dar středověku, která je od začátku června přístupná na hradě Špilberku. Knihy věnovala přesně před 700 lety královna vdova Starobrněnskému klášteru. Takto staré a velmi vzácné rukopisy musí mít individuální přístup k jejich prezentaci. Díky mimořádné vstřícnosti Rakouské národní knihovny se podařilo domluvit vystavení všech čtyř rukopisů z jejich sbírky po celou dobu výstavy. Tuto konstelaci umožnil zejména fakt, že knihy v posledních zhruba 100 letech neopustily vídeňské depozitáře a nebyly vystaveny změnám světlených a klimatických podmínek.

U moravských exemplářů je ale situace jiná. Rukopisy z Rajhradu a Moravského zemského archivu byly opakovaně vystaveny a není možné je momentálně mít ve vitrínách celé tři měsíce. Nejlépe je na tom antifonář z rajhradského památníku písemnictví, který má „povoleno“ být vystaven na odiv návštěvníků šest týdnů. U žaltáře ze stejné instituce vyhodnotili kurátoři a restaurátoři jako maximální dobu pro vystavení dva týdny. Kurátor výstavy Petr Vachůt k tomu podotknul: „Žaltář jsme nainstalovali na začátku prázdnin. V první půli července je tak každý den možné na Špilberku shlédnout její velmi originální iluminaci. Jedná se o stvoření světa a podobu Elišky Rejčky dokonce ve dvojím provedení na jednom listu.“ Nejvíce choulostivým rukopisem je v současné době antifonář z Moravského zemského archivu, který je možné představit veřejnosti pouze na 5 dní. Není divu, jedná se předmět ze seznamu archivních kulturních památek, kterých je v České republice jen 180. A která strana rukopisu bude k vidění? Půjde o list č. 89 zobrazující sv. Bernarda se sv. Benediktem, zakladatelem evropského mnišství, jehož řeholními pravidly se cisterciácké komunity řídily.

Poslední dva lekcionáře z Vídně nejsou momentálně v takovém stavu, aby mohly být vystaveny. „Nemusí nás to ale tolik mrzet, jde o nejméně zdobené exempláře z původní kolekce,“ sdělil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc. Po 16. červenci budou knihy z moravských institucí vráceny zpět. To ale rozhodně nebude všechno. V srpnu přijde další překvapení, a to část rukopisu, která byla 80 let nezvěstná a byla považována za definitivně ztracenou…Ale o tom zase příště…

zdroj: Muzeum města Brna

Letní kino Brno-střed bude opět promítat sedm dní v týdnu

BRNO, 3. července 2023 –  Letos letní kino na nádvoří radnice zahájí promítání od 9. července a milovníci filmu jej mohou navštívit každý prázdninový večer až do 1. září. V červenci se promítá od 21.30 hodin a v srpnu, kdy se stmívá dříve, už ve 21.00 hodin.

Letní kino zahájí provoz v neděli 9. července filmovým zpracováním muzikálu Balada pro banditu, ve kterém září herci Divadla Husa na provázku v čele s Miroslavem Donutilem, Ivou Bittovou a Boleslavem Polívkou. Na toto představení je už tradičně vstup zdarma.

Dramaturgii letního kina má na starosti spolek Noční motýl a i v letošním roce jsou součástí programu letního kina stálé dramaturgické cykly.

„Každé pondělí je připraven výběr těch nejzajímavějších českých i zahraničních dokumentárních filmů, jako například film Kuciak: Vražda novináře nebo ukrajinsko-lotyšsko- český dokument Východní fronta či dokument Šťastně až na věky o současných podobách lásky a intimity. Stálicí v programu jsou německojazyčné filmy, které promítáme v rámci cyklu Das Sommerkino a na něž se diváci mohou těšit vždy ve čtvrtek. Setkají se se zajímavým výběrem německých, rakouských a švýcarských filmových novinek, které zahrnují široké spektrum žánrů od komedie, přes vztahová dramata až ke sci-fi,“ za spolek Noční motýl upřesnila Monika Šimková.

Stálé divácké oblibě se těší skandinávské filmy a dramaturgie letního kina tomuto zájmu o severskou kinematografii vychází vstříc. Vždy v úterý se tak diváci na nádvoří radnice Brno-střed setkají se skandinávským filmem. Na programu jsou novinky jako je norsko-švédské komediální drama Je mi ze sebe špatně, nebo islandsko-dánské drama Krásné bytosti, stejně jako klasika od dánského režiséra Larse von Triera z roku 1996 Prolomit vlny.

Novinkou je spolupráce s projektem Meeting Brno, díky níž se na plátno letního kina dostanou hrané i dokumentární filmy věnující se závažným společenským a sociálním tématům, jako je dokument slovenské režisérky Zuzany Piussi Očista, který sleduje snahu o očistu a reformu slovenské justice nebo dokument More Miko režiséra Robina Kvapila, který mapuje snahu českého řidiče kamionu Jaroslava Mika o záchranu dětí z řeckých uprchlických táborů.

Milovníci skateboardingu se mohou těšit na letošní novinku, kterou je přehlídka dokumentů se skate tematikou Film In Brunn v pátek 25. srpna. Akce je součástí prvního ročníku skateboardového festivalu.

„Novinkou je také spolupráce s Divadelní fakultou JAMU. Ve středu 30. srpna se bude konat JAMU Movie Night na níž se představí filmové a audiovizuální práce studentů Divadelní fakulty JAMU. Na programu budou dokumenty i hrané a experimentální filmy,“ doplnila Monika Šimková.

„Letní kino na nádvoří naší radnice mám moc rád, Noční motýl nám vždy připraví netradiční a velmi zajímavou nabídku filmů. Rád bych také všechny pozval na poslední promítání letního kina 1. září, které bude tradičně zdarma a pro děti i dospělé je připraven animovaný rodinný film Titina, psí polárnice. Předcházet mu už od 14.00 hodin bude Otevřená radnice, takže pokud budete mít chuť, přijďte se za námi podívat, chystáme bohatý program a já se s vámi rád potkám,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Vstupné zůstává i pro letošek stejné, tedy 100 korun, na filmy z cyklu Das Sommerkino, který se koná s podporou Goethe Institutu, pouze 50 korun.

K dispozici jsou cenově zvýhodněné přenosné permanentky na 6 či 10 vstupů. Přijímáme platby v hotovosti, případně jsme na místě schopni akceptovat i on-line platbu z vašeho mobilního bankovnictví prostřednictvím vygenerovaného QR kódu.

Prodej vstupenek je vždy v den projekce na pokladně kina půl hodiny před začátkem promítání.

Včas příchozí diváci mají k dispozici omezený počet lehátek, ostatní pak sklápěcí židle. Promítá se za každého počasí, v případě deště je část hlediště zastřešena. V areálu je v provozu stánek s občerstvením, nemáme samozřejmě problém s tím, když si případně přinesete občerstvení s sebou. Na nádvoří kina platí zákaz kouření. Vychovaní psi nejsou na obtíž.

Google kalendář s programem letního kina si můžete do svých mobilních zařízení nasdílet na adrese https://goo.gl/MH07iC a mít ho tak stále po ruce. V areálu kina jsou koše na separovaný odpad, budeme vám vděční, když je vyzkoušíte a oblíbíte si je.

Program filmových projekcí na Letním kině Brno-střed pořádá Noční motýl, z. s. ve spolupráci s Kávéeskou, p. o. a městskou částí Brno-střed.

zdroj: MČ BRNO-STŘED

© Televize Spolu, All Rights Reserved