Na rodičky v Kyjově dohlíží centrální monitor

Zajištění ještě kvalitnější péče o rodičku i plod. To je úkol nových přístrojů na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Kyjov. Kardiotokografy s centrálním monitorem umožňují zdravotníkům sledovat srdeční činnost plodu před porodem i během něj.

Investice do bezpečí vyšla na více než 1,2 milionu korun, náklady pokryla dotace z Jihomoravského kraje. Nemocnice za tyto peníze částečně obměnila stávající kardiotokografy a současně rozšířila jejich počet. Součástí investice bylo také pořízení centrálního monitoru.

Kardiotokograf je přístroj sloužící k monitoraci srdeční frekvence plodu a děložní aktivity, a to pomocí dvou sond přikládaných na břicho rodičky. Umožňuje tak sledování stavu plodu nejen před porodem, ale zejména v jeho průběhu, kdy je plod vystaven zátěži v podobě děložních kontrakcí. Přístroje disponují alarmem a personál je tak okamžitě upozorněn na případné odchylky od normy. „Nově pořízený centrální monitor pak lékařům a porodním asistentkám umožňuje z jediného místa sledovat průběžně záznamy ze všech připojených kardiotokografů. Rodičce a jejímu doprovodu tedy přináší více soukromí na jim přiděleném porodním boxu, vytíženému personálu pro změnu ušetří čas, který mohou věnovat jiným klientkám,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl Sledované údaje se navíc automaticky ukládají do centrálního počítače, odkud je lze kdykoliv znovu vyvolat.

© Televize Spolu, All Rights Reserved