Štítek: charita

Šaty pro Krtka mají za sebou pátý ročník

Ve čtvrtek 18.dubna se v brněnském Babylonu uskutečnil 5.ročník inspirativně zábavného večera pro dobrou věc Šaty pro Krtka. Jak už je z názvu akce patrné, tak výtěžek jde na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Ten nejen, že podporuje rodiny onkologicky nemocných dětí při jejich léčbě, ale snaží se najít i řešení jejich problému.

#televizespolu #tvspolu #brno #charita #onkologie #spolecnost

V Brně se v sobotu pomáhalo florbalem

V hale na Veterinární univerzitě se uskutečnil třetí ročník dobročinného florbalového turnaje názvem SB EASTER TOURNAMENT 23. Výtěžek putoval na aktivity spojené se životem čtyřleté Míši, která trpí hypotonií svalů a opožděným psychomotorickým vývojem.

#televizespolu #tvspolu #florbal #sport #brno #charita

Dobročinná dražba pro Mikuláška

Podívejte se, jak Nadační fond Emil s Jihomoravský kraj a Lihovar Žufánek zahájili dobročinnou dražbu pro Mikuláše.

Dražba probíhá do pondělí 19.12. do 12 hodin
👉 https://www.zufanek.cz/aukce/

#televizespolu

Sbírka potravin ve Znojmě: Lidé darovali více než 5 tun

ZNOJMO – V sobotu 12. listopadu 2022 se ve znojemských obchodech uskutečnila Sbírka potravin. Vybrané potraviny pomohou maminkám a tatínkům samoživitelům, rodinám v sociální nouzi a lidem bez domova na Znojemsku.

Sbírku ve Znojmě realizovala Oblastní charita Znojmo ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.

„Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do podzimní Sbírky potravin,“ říká ředitel Charity Znojmo Evžen Adámek a dále dodává: „Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili, koordinátorovi Michalovi Martinkovi a hlavně všem dobrovolníkům, kteří byli velkou oporou. Bez vás bychom akci těžce zvládali. Děkujeme moc za podporu, které si velmi vážíme.“

V Albertu na Vídeňské ulici se celkem vybralo 1896 kg, v Albertu na Brněnské ulici 1034 kg a v Penny na Přímětické ulici 773,5 kg potravin a drogerie.

Ve statické sbírce se v Bille na ulici Dobšická vybralo celkem 13 kg, v DM na ulici Dobšická 54,10 kg, v Kauflandu na ulici Dukelských bojovníků 530 kg a na Jarošově ulici 895 kg potravin a drogerie. Dohromady se podařilo vybrat 5195,6 kilogramů potravin. Je to přes 2000 kilogramů více než v předchozím roce 2021. 

zdroj: Město Znojmo

Vánoční sbírka v Kroměříži pomůže dětskému domovu a žákům speciální školy

KROMĚŘÍŽ – Lidé budou opět mít možnost v Kroměříži po dobu adventu a vánočních svátků finančně přispět dvěma v tomto městě působícím neziskovým organizacím. Výtěžek tradiční vánoční sbírky získají spolek Korálky a Dětský domov Kroměříž.

„Pokladničky, kam bude možné vložit libovolnou částku, budou umístěné na Velkém náměstí pod vánočním stromem, který se rozsvítí ve čtvrtek 24. listopadu. Obyvatelé města a jeho návštěvníci tak budou moct finančním darem pomoci těm, kteří pomoc potřebují, oceňují a jistě smysluplně využijí,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Spolek Korálky a Dětský domov Kroměříž jsou tradičními příjemci peněz z vánoční sbírky. Korálky využijí obnos ze sbírky k úhradě nákladů na zabezpečení dopravy žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, F. Vančury. Dětský domov Kroměříž peníze z vánoční sbírky využije k pořádání sportovní, kulturní a zájmové činnosti dětí a rovněž z těchto prostředků hradí dětem letní tábory a pobyty.

V loňském roce vynesla vánoční sbírka více než 49 tisíc, v roce 2020 to bylo 48 tisíc korun.

zdroj: Město Kroměříž

Pomoc chutná na jižní Moravě sladce

ZNOJMO – Ve středu 5. října 2022 proběhne od 9:00 do 17:00 hodin v centru města Znojma na Obrokové ulici a také ve městě Moravský Krumlov akce KOLÁČ PRO HOSPIC. Při ní se může veřejnost seznámit s Domácím hospicem Znojmo a přispět na tuto stále využívanější službu. Za tento příspěvek pořídí Oblastní charita Znojmo, která akci pořádá, kompenzační a zdravotní pomůcky pro své pacienty.

Domácí hospic Znojmo spojuje možnost pečovat o těžce nemocného rodinného příslušníka v prostředí domova a současně mu zajišťuje odbornou péči a pomoc. Propojuje tak všechny roviny potřebného přístupu k těžce nemocným lidem i jejich nejbližším. Řada rodin pečujících o dlouhodobě nemocného člověka, zvláště s onkologickým onemocněním v závěrečném stádiu nemoci, upřednostňuje tuto službu před dlouhodobým pobytem v nemocnici, v odloučení od nejbližších. V rámci Domácího hospice Znojmo se o nemocného stará tým složený ze zdravotních sester, lékařů, psychologa, je-li potřeba, vypomůže i pečovatelská služba, dobrovolníci a výjimkou nezůstává ani služba duchovního – kněze.

Akce Koláč pro hospic je pořádána u příležitosti Světového dne hospice a paliativní péče a má za úkol informovat veřejnost o možnosti paliativní medicíny v rámci hospicové péče.

Hejtman Olomouckého kraje osedlal koně a podpořil Tříkrálovou sbírku

OLOMOUCKÝ KRAJ – Neobvyklým způsobem letos podpořil Tříkrálovou sbírku hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Společně s primátorem Olomouce Miroslavem Žbánkem a generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Josefem Nuzíkem si oblékli kostýmy tří králů a na koních vyrazili ve slavnostním průvodu městem.

„Rád se připojím ke každé dobré věci a Tříkrálová sbírka je jistě skvělým projektem. Děkuji všem štědrým dárcům, organizátorům charitativní akce i dobrovolníkům, kteří se na ní podílí. Přeji jim, aby byl výtěžek sbírky takový, jaký si představují a darované peníze pomohly tam, kde to lidé nejvíce potřebují,“

JOSEF SUCHÁNEK, hejtman Olomouckého kraje

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita. Čtvrteční slavnostní průvod vyrazil od katedrály svatého Václava a se zastávkami na olomouckém arcibiskupství a rektorátu Univerzity Palackého zamířil do centra Olomouce. Program pokračoval u radnice a pak se přesunul před sídlo Olomouckého kraje.

Tradiční sbírková akce letos probíhá od 1. do 16. ledna. Dary mohou lidé předávat přímo koledníkům nebo do statických kasiček. Až do 30. dubna pak bude možné přispět on-line.

„Charita Olomouc věnuje výtěžek z Tříkrálové sbírky na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí lidem s duševním onemocněním. Získané finanční dary rovněž podpoří důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova,“

EVA ŠTEFKOVÁ, Charita Olomouc

ZDROJ: Bc. Eva Knajblová – Olomoucký kraj

  • 1
  • 2
© Televize Spolu, All Rights Reserved