Pomoc chutná na jižní Moravě sladce

ZNOJMO – Ve středu 5. října 2022 proběhne od 9:00 do 17:00 hodin v centru města Znojma na Obrokové ulici a také ve městě Moravský Krumlov akce KOLÁČ PRO HOSPIC. Při ní se může veřejnost seznámit s Domácím hospicem Znojmo a přispět na tuto stále využívanější službu. Za tento příspěvek pořídí Oblastní charita Znojmo, která akci pořádá, kompenzační a zdravotní pomůcky pro své pacienty.

Domácí hospic Znojmo spojuje možnost pečovat o těžce nemocného rodinného příslušníka v prostředí domova a současně mu zajišťuje odbornou péči a pomoc. Propojuje tak všechny roviny potřebného přístupu k těžce nemocným lidem i jejich nejbližším. Řada rodin pečujících o dlouhodobě nemocného člověka, zvláště s onkologickým onemocněním v závěrečném stádiu nemoci, upřednostňuje tuto službu před dlouhodobým pobytem v nemocnici, v odloučení od nejbližších. V rámci Domácího hospice Znojmo se o nemocného stará tým složený ze zdravotních sester, lékařů, psychologa, je-li potřeba, vypomůže i pečovatelská služba, dobrovolníci a výjimkou nezůstává ani služba duchovního – kněze.

Akce Koláč pro hospic je pořádána u příležitosti Světového dne hospice a paliativní péče a má za úkol informovat veřejnost o možnosti paliativní medicíny v rámci hospicové péče.

© Televize Spolu, All Rights Reserved