Štítek: rozpočet

Rozpočet Vyškova na rok 2023 počítá s místy ve školce i novou cisternou

VYŠKOV, 14. prosince 2022 – Desítky rodičů se každoročně strachují, zda jejich dítě dostane místo ve školce. Jejich nedostatek je celorepublikový problém. Vedení Vyškova nad potřebou nových míst v mateřských školách debatuje dlouhodobě. A nosnou investicí nového roku je právě rozšíření kapacit Mateřské školy Sochorova.

Potíže s umisťováním dětí by se mohly znásobit s rozvojem aktuální bytové výstavby ve městě. Jednopodlažní pavilon spojí se stávající budovou krček. Vzniknout mají dvě plnohodnotné třídy se zázemím, konkrétně 48 nových míst. Rozšíření má předběžně stát 40 milionů korun a představuje klíčový investiční výdaj rozpočtu města na rok 2023. Ten na svém posledním zasedání letošního roku schválili zastupitelé Vyškova.

Zapracované v něm jsou celkové příjmy ve výši 583 milionů korun a výdaje dosahující výše 613 milionů. Rozpočet coby celek je tedy sestavený jako schodkový ve výši rozdílu 30 milionů korun. „Schodek ovšem znovu kryjeme z předpokládaného přebytku hospodaření roku 2022. V rámci plnění rozpočtu končícího roku předpokládáme, že dojde k vyššímu výběru sdílených daní o zhruba 50 milionů korun či k překročení výnosů z loterií o asi 8 milionů. Přesná čísla budeme vědět na jaře, nicméně je patrné, že skutečnost hospodaření za rok 2022 bude výrazně lepší a překročené příjmy a nevyčerpané výdaje se stanou součástí přebytku,“ přiblížila na zasedání starostka Vyškova Karin Šulcová.

Městský úřad se nicméně musí vyrovnat s vysokou inflací a vyšší hladinou cen energií. K navýšení dochází hlavně u mandatorních výdajů, a to u plynu o 2,8 milionu, elektrické energie o 600 tisíc, nakládání s odpady o 6,3 milionu či u údržby veřejné zeleně o 3 miliony korun. „Nárůst evidujeme rovněž u ceny za světelný bod, u výdajů na městskou autobusovou dopravu či u oprav bytového fondu. Výrazný dopad zvýšených cen energií je pochopitelně i u našich příspěvkových organizací, tady hovoříme o 29 milionech,“ vypočetla starostka města. Pokud k navýšení mandatorních výdajů připočteme i zvýšení provozních příspěvků pro všechny příspěvkové organizace, dostáváme se na cifru 67 milionů korun.

Starostka upozornila, že město při sestavování nejdůležitějšího dokumentu na rok 2023 vycházelo z predikcí ekonomické situace, které mělo v době zpracovávání rozpočtu k dispozici. „Hovoříme především o sdílených daní, které tvoří hlavní část příjmů města. S ohledem na současný ekonomický stav a z důvodu opatrnosti je do rozpočtu oproti predikci navržena výše sdílených daní o 5 procent nižší,“ informovala starostka.

V rozpočtu vedle rozšíření mateřské školy nechybí léta diskutovaná oprava opěrné zdi na levém břehu řeky Hané ve zhruba padesátimetrové délce. „Stav zdi v ulici Závodí vykazuje nemalou míru opotřebení, v souběžné místní komunikaci se tvoří trhliny a zeď se naklání směrem do toku,“ popsala starostka s tím, že v rozpočtu se počítá s částkou 8,7 milionu korun.

Významné sumy pak poputují do areálu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vyškova. Ve skladové hale mají hasiči umístěnou techniku i materiál. „Hala je původní, střechou na několika místech zatéká a může tak dojít k poškození nebo znehodnocení uložené techniky. Před halou je navíc nejednotná a při deštivém počasí rozblácená plocha, která je nevhodná k nájezdu požární techniky. Původní a nevyhovující je rovněž elektroinstalace,“ shrnula připravované investice v areálu za zhruba 3,2 milionu korun.

Jednotka má zároveň tři cisternové automobilové stříkačky. Nejstarší z nich slouží již 25 let, dojde tak k její výměně. Městský rozpočet počítá s nákupem požárního automobilu za 9,4 milionu korun.

Dlouhodobým záměrem zůstává obnova Nového zámku. Pro nadcházející rok je v plánu čtyřmilionová rekonstrukce dešťové kanalizace včetně vybudování nádrže na zadržení vody ze střechy.

Z platné koncesní smlouvy pak vyplývá již poslední splátka za výstavbu zimního stadionu ve výši 13,8 milionu korun. „Zajímavých investic plánujeme samozřejmě víc, postupně je budeme veřejnosti představovat a upřesňovat,“ dodala starostka Šulcová.

zdroj: Město Vyškov

Schválený rozpočet Vyškova myslí na velké rekonstrukce ulic

Zásadní zhruba dvacetimilionové stavební úpravy v Nádražní ulici, kterou čeká nové dopravní uspořádání i jiné řešení stromové zeleně, významná oprava komunikace v ulici Na Hraničkách, třetí ze čtyř etap výměny dřevěných oken na budově Základní školy Nádražní, první část projektové dokumentace na obnovu Nového zámku, pokračování se záměrem modernizace venkovního areálu Základní školy Tyršova či projektová dokumentace na opravy stávajícího Besedního domu. Zastupitelé Vyškova schválili na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021.

Zapracované v něm jsou celkové příjmy ve výši přesahující 425 milionů korun a výdaje dosahují výše přes 445 milionů. Rozpočet coby celek je tedy sestavený jako schodkový ve výši rozdílu 20,5 milionu korun. „Schodek je krytý z uspořených peněz minulých let,“ přiblížil starosta Vyškova Karel Jurka.

Upozornil, že sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo výrazně ovlivněno situací kolem pandemie. „Museli jsme vycházet z predikcí ekonomické situace, které jsme měli k dispozici v době zpracování návrhu rozpočtu. Příjmová část rozpočtu města za rok 2020 měla negativní vývoj. S ohledem na koronavirovou situaci se samozřejmě není čemu divit. I nadále nás čeká nelehká doba, věřím ale, že ji společně zvládneme. Prosíme o toleranci, protože na vše skutečně prostředky nejsou a nebudou,“ konstatoval vyškovský starosta.

Vyškov to nicméně nikdy s optimismem nepřeháněl a pokaždé se takový přístup ukázal jako správná cesta. Příjmy podhodnocuje. „Raději jsme byli vždy konzervativní, pak jsme ušetřili. Oproti předpokladu u sdílených daní nyní město tak jako v minulých letech uplatnilo princip, že snížilo predikci o pět procent, což představuje zhruba 15 milionů méně. Zohledňujeme rovněž snížení cen energií u plynu a tepla i snížení některých mandatorních výdajů. Jsme tak znovu opatrní. Máme tedy sice schodek, ale naším konzervativním přístupem se, dá říct, maže,“ vysvětlil šéf radnice.

V zastupitelům předloženém rozpočtu nejsou zohledněné dopady v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a dopady s případným poskytnutím kompenzačních bonusů z podzimní druhé vlny pandemie. Pokud by došlo k definitivnímu schválení návrhu na zrušení superhrubé mzdy, tak jak prošel Poslaneckou sněmovnou, znamenalo by to další dopad do rozpočtu města: zhruba ve výši 33 milionů korun. „Láme se rok a my přesně nevíme, s jakým obnosem můžeme na následujících dvanáct měsíců počítat. Není nicméně možné do rozpočtu zakomponovat v případě superhrubé mzdy něco, co ještě není uzákoněno. Samozřejmě vítáme senátní návrhy. K podpisu prezidenta republiky každopádně zbývá ještě mnoho času. Tak jako tak jsme nachystaní, rozpočet je živý organismus. Víme, že jej budeme podle vývoje korigovat. Aktuálně ovšem musíme vycházet z platných predikcí,“ popsal starosta Vyškova.

Ve schváleném rozpočtu jsou znovu i investice, na které je možné získat dotace. Zmínil opravu komunikace v ulici Na Hraničkách, kde se podíl vlastních zdrojů pohybuje v částce 6,5 milionu korun. Uskuteční se nicméně pouze v případě získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Město by mohlo ukrojit až 60 procent z celkové části projektu. „Pokud peníze nezískáme, přidělená částka půjde zpět do rozpočtu. Nebylo by nicméně moudré blokovat opravu lokality, u které jsme schopní získat milionové dotace. Rád bych ještě zdůraznil, že naspořené peníze z minulých let nesměřují na provoz, vždy je vynakládáme pouze investičně: tedy tam, kde se pro obyvatele Vyškova dlouhodobě vyplatí,“ ujistil Jurka.

Nosnou investicí nového roku jsou pak stavební úpravy v Nádražní ulici. Zvýší se kvalita parkovacích stání, proběhne výměna nevyhovujících přípojek sítí, počítá se i s jiným řešením veřejného osvětlení a stromové zeleně. V rozpočtu je počítáno s dvacetimilionovou sumou.

Z platné koncesní smlouvy pak vyplývá v pořadí čtvrtá splátka za výstavbu zimního stadionu ve výši přibližně 13,8 milionu korun.

Rozpočet rovněž myslí na zpracování projektových dokumentací ke stavbám, na kterých by bylo možné pokračovat, až se situace zlepší. Starosta Vyškova mezi rozvojové záležitosti zařadil zejména projektovou dokumentaci Besedního domu. Původně měla prioritu multifunkční přístavba. Následovat měla rekonstrukce staré scény, tedy původního Besedního domu. „Nakonec jsme se rozhodli vydat obrácenou cestou. Nejprve tak spravíme Besední dům, aby lidé měli kam za kulturou chodit. Aby se jednalo o slušné prostory, příjemně se v nich sedělo, dalo se v nich díky nové klimatizaci lépe dýchat, nebyly potíže se zvukem a světlem,“ vyjmenoval starosta Vyškova.

V plánu je rovněž projektování první etapy Nového zámku. „Zámek je a dlouhé roky bude velkým tématem. Cítíme možnost získání dotace, takže musíme být nachystaní. Bez projektu bychom na žádné peníze nedosáhli. Zajímavých plánů a investic je ale pro rok 2021 samozřejmě víc, postupně je budeme Vyškovanům představovat a upřesňovat,“ uzavřel starosta Jurka.

Brno sníží provozní výdaje

Město Brno již letos přijde skoro o dvě miliardy a totéž se očekává v příštím roce, kdy by mělo dojít k odhadovanému výpadku jeden a půl miliardy korun. Důvodem je aktuální i predikované snížení klíčových daňových příjmů, ale i další následky koronavirové pandemie a s ní souvisejících restrikcí.

„Jedná se o ještě větší ekonomický propad, než jaký nastal během ekonomické krize v letech 2008–2013. Vzhledem k tomu, že se již připravuje rozpočet města na příští rok, musíme do tohoto klíčového dokumentu situaci promítnout,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a představila základní principy: „Pro nás jsou prioritou investice, které nechceme zásadně omezovat, proto se zaměříme na úspory v běžných výdajích města a městských částí. Plánujeme snížit odměny volených funkcionářů a v nejvyšších orgánech všech městských společností, budeme také připravovat prodej zbytného nemovitého majetku.“

Primátorka, její náměstci a vedoucí Úseku tajemníka tedy ve svých gescích navrhnou pětiprocentní úsporu běžných výdajů, včetně výdajů na platy zaměstnanců MMB. Základnou pro výpočet úspory je schválený rozpočet roku 2020. Nepůjde ale o zcela plošné škrty – výjimkou bude Dopravní podnik města Brna a transfery městským částem. „Veřejná hromadná doprava je v Brně nejen velmi populární a kvalitní, ale také nesmírně potřebná, takže dopravního podniku by se restrikce prakticky dotknout neměly,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková a současně vysvětlila, jaký bude postup vůči městským částem: „Plánujeme, že městským částem budou o pět procent sníženy provozní prostředky. Investice, které jsou z našeho pohledu důležité, se budou projednávat individuálně. Pokud bude vše řádně připraveno, tak by k žádnému poklesu finančních prostředků na tento účel nemělo dojít.“

V roce 2021 by mělo dojít ke snížení odměn minimálně o 5 % u členů představenstev, dozorčích rad a u managementu městských akciových společností, dále také u všech neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a členů komisí Rady města Brna. „U členů zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce uvolněni, což se samozřejmě týká také mne, náměstků a většiny členů rady, je výše jejich odměny dána legislativou a není ji možné krátit. Dohodli jsme se tedy, že ti, kterých se to týká, odvedou 5 % ze svého čistého příjmu do fondu, který bude ještě specifikován – záměr je ale jasný, peníze půjdou zpět ve prospěch města,“ představila další krok Markéta Vaňková.

Podle primátorky vedení města také zahájilo jednání o dalších možných zdrojích příjmů či úspor: „Budeme se zabývat prodejem zbytného nemovitého majetku a čeká nás debata o zefektivnění činnosti všech příspěvkových organizací včetně těch, které působí v oblasti kultury.“

Rozpočet města Brna schvaluje Zastupitelstvo města Brna zpravidla na svém prosincovém zasedání, obdobně postupují i brněnské městské části.

© Televize Spolu, All Rights Reserved