Propustky pod silnicí chrání vydry i další zvířata

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Nejen vydry ale například kachny nebo i lišky se naučily využívat speciální propustky vybudované pod nově opravenou komunikací na hrázi mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Účinnost „podchodů“, které zde Jihomoravský kraj nechal vybudovat v rámci stavby cyklostezky u této silnice I/52, je tak mimořádná a ochrání i řadu dalších živočichů.

Vydra říční patří podle české legislativy mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený. Hlavními ohrožujícími faktory je provoz na silnicích, nelegální lov a degradace jejího prostředí. Na silnicích hynou ročně desítky vyder. Jedním z nejhorších míst v rámci celé České republice byla pro tento druh dosud hráz mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Jednoznačně zde hyne nejvíce vyder.

Jak uvedl náměstek hejtmana Lukáš Dubec, v jehož gesci je oblast životního prostředí, Jihomoravský kraj se při výstavbě související cyklostezky rozhodl myslet nejen na bezpečnost cyklistů ale i zvířat. Součástí stavby jsou tak tři suché „propustky“ (tunely pod silnicí), které zvířatům umožňují projít bezpečně z jedné nádrže na druhou. „Propustky byly vytvořeny tři, jeden větší na jižním konci hráze, dva menší v její střední části v sousedství mostu nad přepadem vody z horní do střední nádrže. Budování suchých tunelů pod silnicí je v dnešní době standardním způsobem snižování úhynu zvířat na silnicích. Daný případ je však unikátní tím, že živočichové jsou k propustkům naváděni pomocí kolmé betonové stěny, která vede podél celé cyklostezky,“ uvádí podrobnosti náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Jak dále dodává, kontrolou propustků a instalací fotopastí bylo již po několika týdnech zjištěno, že tato investice nebyla zbytečná. „Propustky jsou vydrami často využívány. Ale našli si je i další živočichové, například kuny, ježci, lišky, včetně těch, kteří do naší přírody tak úplně nepatří – kočky domácí, nutrie, norek americký. A propustek překvapivě posloužil i ptákům, prošla jím kachna divoká s mláďaty,“ popisuje účinnost zvířecích podchodů Lukáš Dubec.

Vzhledem ke specifikům popsaného území i jedinečnosti řešení budou ochranáři účinnost opatření i nadále sledovat. Zároveň vznikne statistika, která vyhodnotí úhyn živočichů na silnici I/52 v daném úseku a srovnána s výsledky z roku 2019, tj. před vybudováním cyklostezky. Při přípravě popsaných opatření i jejich sledování přitom Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje s odborníky z o. p. s. ALKA Wildlife (Lidéřovice) a společnosti Ekopontis (Brno).

zdroj: Jihomoravský kraj

© Televize Spolu, All Rights Reserved