Na Pražské vznikne zelené parkoviště. Nabídne 37 nových parkovacích míst

ZNOJMO – Nové parkoviště, zelené a ekologické, je blízko své realizaci u Základní školy Pražská. Vznikne na místě nevyužívaného hřiště.

„Při rekonstrukcích a nových projektech se snažíme myslet na životní prostředí. Nové parkoviště získá speciální povrch, který umožňuje prorůstání trávy, ale také lepší vsakování vody,“ popisuje starosta města Znojma Jakub Malačka.

Parkovaní zde bude vyhrazené pro 37 vozidel, 2 místa budou určena pro invalidy a 2 pro nabíjení elektromobilů. Navrženo je zde nové osvětlení a počítá se také s výsadbou stromů a keřů.

Parkoviště je navrženo ve spodní části pozemku jako jednosměrné. Vjezd a výjezd bude ze zámkové dlažby. Ostatní plocha parkoviště bude tvořena zasakovacími rošty, které budou z části vyplněny dlažbou a z větší části budou zatravněny. Svah, který na pozemku odděluje horní část pozemku, bude osazen novým živým plotem. „V horní části pozemku počítáme do budoucna s obnovením dětského hřiště,“ dodává Jakub Malačka.

Při realizaci parkoviště nedojde ke kácení stávající zeleně, pouze se odstraní část náletových keřů, a to na místě budoucího nájezdu a výjezdu na parkoviště. Po dostavbě parkoviště dojde k dosadbě nové zeleně. Ta přibyde na svahu nad parkovištěm, u dětského hřiště a také podél chodníku vedle základní školy.

Město do vybudování nového parkoviště investuje více než 3,7 milionu korun. Práce provede společnost Dopravní stavby Smrčka s.r.o., která v elektronické aukci podala cenově nejvýhodnější nabídku. Předpokládané zahájení stavby je říjen 2021 a práce by měly trvat přibližně 3 měsíce.

© Televize Spolu, All Rights Reserved