Fakultní nemocnice Olomouc rozšíří vjezd Hněvotínská 1

OLOMOUC, 2.července 2024 – V pondělí 8. července zahájí Fakultní nemocnice Olomouc dvouměsíční stavební práce na vjezdu do svého areálu z Hněvotínské ulice (vjezd Hněvotínská 1). Jejich cílem je zlepšení dopravní situace v tomto frekventovaném uzlu a zrychlení „odbavení“ vozidel vjíždějících do nemocnice. V rámci této akce se také mírně zvýší počet parkovacích míst v nemocnici. Od 10. července musejí řidiči vjíždějící do areálu počítat s uzavřením brány Hněvotínská 1 na nezbytně nutnou dobu.

Vjezd do areálu FN Olomouc označený jako „Hněvotínská 1“ v blízkosti frekventované křižovatky Štítného-Foerstrova-Albertova je denně dějištěm složitých dopravních situací a kolon především v ranních a odpoledních hodinách. Před několika lety proto nemocnice urychlila výstavbu vjezdu Hněvotínská 2, který je o několik stovek metrů na stejné ulici výše. Situace se dočasně zlepšila, ale nárůst dopravy nakonec pozitivní efekt tohoto opatření vynuloval. „Fakultní nemocnice nemůže zasahovat do dopravního řešení v tomto vysoce exponovaném místě, přesto se ale snažíme udělat alespoň takové změny, kterou jsou v naší kompetenci a možnostech. Vjezd Hněvotínská 1 proto nyní rozšíříme na dvoupruhový se dvěma vjezdovými bránami, čímž se zvýší průchodnost odbočovacího pruhu k nemocnici. Věříme, že se tak zkrátí, popřípadě i eliminují dopravní zácpy, které v tomto místě vznikají. Zároveň jsme u tohoto vjezdu změnili dopravní značení tak, aby vjíždějící vozidla byla na hlavní silnici, což průchodnosti na vjezdu do nemocnice také pomůže,“ říká k této iniciativě nemocnice její ekonomický náměstek Ing. Tomáš Uvízl.

Součástí stavebních prací bude dále rozšíření komunikace v ulici Za Nemocnicí mezi vjezdem Hněvotínská 1 a starou budovou Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého. „Komunikace bude rozšířena o jeden metr posunem stávajícího chodníku, čímž zde vzniknou legální podélná parkovací stání. Řidiči zde proti předpisům odstavují své automobily zvykle již nyní,“ dodává vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Poslední stavební úpravou mající zajistit větší plynulost dopravy v tomto frekventovaném místě je rozšíření spojovací komunikace mezi ulicemi Za Nemocnicí a Zdravotníků, kde budou nově zřízeny dva řadicí pruhy – jeden doleva k výjezdu z areálu nemocnice a druhý doprava do jejího nitra. Zároveň zde bude také zrušena krátká část chodníku vedoucí chodce přímo do této komplikované křižovatky.

Stavební práce začnou ve druhém červencovém týdnu a potrvají dva prázdninové měsíce. Vjezd do areálu Hněvotínská 1 bude na nezbytně nutnou dobu uzavřen od 10. července. O dalších dopravních omezeních bude Fakultní nemocnice Olomouc včas informovat.

zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc

© Televize Spolu, All Rights Reserved