Brněnská přehrada se připravuje na zimu

| ,

Po vydařené letní sezoně připravuje Povodí Moravy, s. p. Brněnskou přehradu na zimu. Dávkování síranu železitého i provoz aeračních věží byl ukončen na konci září a v půlce října bylo dokončeno také sklápění všech aeračních věží. V prosinci pak začne snižování hladiny v nádrži v závislosti na aktuálním vývoji počasí. 

Potápěči postupně sklopili všech 20 věží, které od 20. dubna až do konce září zajišťovaly provzdušnění vodního sloupce v Brněnské vodní nádrži. V průběhu zimního období budou aerační věže sklopeny na kótu 223,00 m n. m. a zajištěny směrem ke dnu. Kdyby věže zůstaly při snížené hladině přes zimu nad ledem, mráz by je zdeformoval a příští rok by se nedaly použít,“ vysvětluje důvod sklápění věží generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Dvacet aeračních věží v kombinaci s dávkováním síranu železitého brání na přehradě přemnožení sinic.

Opatření i v letošní sezóně prokázala svoji účinnost a zabezpečila požadovanou kvalitu vody pro rekreaci v Brněnské údolní nádrži. Kvalita vody ve všech koupacích lokalitách byla v průběhu celé sezóny hygieniky hodnocena jedničkou, tedy nejlepším stupněm.

V průběhu rekreační sezóny 2020 dávkovali vodohospodáři Povodí Moravy, s. p. na přítoku do nádrže také síran železitý, který srážel fosfor (hlavní živina pro sinice), který se tak do nádrže dostával jen v minimálním množství. „Velký vliv na kvalitu vody v nádrži má počasí, zejména výše přítoku. Přítoky do nádrže v letošní letní sezóně dosahovaly až trojnásobku průměru – z běžných 3-4 m³/s dosahovaly 11-12 m³/s. Díky tomu se voda v nádrži rychleji obměňovala. Zatímco v předchozích letech přálo suché a teplé počasí rozvoji sinic, v letošním roce společně s našimi opatřeními podpořilo dosažení rovnovážného stavu nádrže, kdy nepřevládly podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic, dodal Gargulák.

Vynaložené prostředky na realizaci opatření letos i v předchozích letech projektu nebyly určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitéká do nádrže.

Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Povodí Moravy, s. p. společně realizují třetí etapu projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022“. V rámci této etapy, jakožto celého projektu, je snaha udržet rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno, aby nebyly vytvořeny podmínky k masovému rozvoji toxických sinic. Realizovaná opatření spočívají ve srážení fosforu na přítoku do Brněnské přehrady, který je hlavní živinou pro sinice. Dále je v provozu aerační systém na hlavním jezeře, který pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic. 

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a provozováno dávkování na přítoku. V současné době probíhá již třetí etapa, která bude končit v podzimních měsících roku 2022. V současnosti byly zahájeny práce na přípravě další etapy opatření, která by měla bát zahájena v roce 2023.

zdroj a foto: Povodí Moravy, s. p.

© Televize Spolu, All Rights Reserved