Štítek: škola

Školy a školky ve Znojmě se chystají na nový školní rok

ZNOJMO – Každý rok v letních měsících vystřídají žáky a učitele v budovách škol a školek opraváři, malíři a dělníci. Ani letos tomu není jinak. Město Znojmo a školy, které zřizuje, se pustily do pravidelných oprav i větších investic. V rozpočtu bylo letos vyčleněno více než 31 milionů. 

„Z celkové částky putuje do mateřských škol přibližně 5,7 milionu korun, do základních škol pak 25, 8 milionů korun. Vzhledem k uzavření škol a distanční výuce se s některými opravami začalo dříve než obvykle a tak už jsou některé hotové nebo se na nich pracuje. Další čekají na výsledky výběrového řízení,“ řekl místostarosta Jan Grois, který má v gesci školství.

Největší položkou v rozpočtu je 14 milionů určených na financování projektu na Základní škole JUDr. J. Mareše. Projekt s názvem Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla vyřeší problém s přehříváním budovy v letních měsících. „Předpokládané náklady jsou vyšší než 28 milionů korun, proto jsme využili možnost žádosti o dotaci z Evropské unie. Poskytnuta nám bude dotace v maximální výši 11, 8 milionu korun. Aktuálně se připravujeme na výběrové řízení a probíhá proces kontroly poskytovatelem,“ uvedl Grois.

Opravy ve školkách:
Ze školek se pracuje v MŠ Dělnická, konkrétně v jejím odloučeném pracovišti Gránická, kde opravují střechu. Přímo na Dělnické již vymalovali školní jídelnu a vyměnili plynové kotle v oranžovém pavilonu.

 Pražské se bude pracovat na podlahách (výměna PVC) a výmalbě, na pracovišti MUDr. J. Jánského již dokončili výmalbu tříd a ostatních místností.

Práce probíhají i ve školní budově na Slovenské, kde proběhne kompletní výměna oken, a v MŠ Přímětice brzy zahájí rekonstrukci kotelny, vzduchotechniku školní jídelny pak vyřeší v MŠ RudoleckéhoMŠ Holandská opraví část oplocení, nové již má MŠ nám. Armády.

Opravy ve školách:

Opravy během léta probíhají v ZŠ Mládeže – dokončena byla výmalba budov, pořídila se třítroubá pec do jídelny a pracuje se na rekonstrukci hygienického zázemí. Na příští rok se pravděpodobně přesune plánovaná rekonstrukce kotelny ve školní jídelně, která si vyžádá větší zásah, než se předpokládalo.

Ve škole na Václavském náměstí zrekonstruovali kotelnu, ve školní jídelně opraví podlahy a investují také do obnovy infrastruktury PC sítě.

Na ZŠ Přímětice běží třetí etapa rekonstrukce toalet ve škole, kotle do školních jídelen se pořídí pro ZŠ nám. Republiky a ZŠ PražskéZŠ JUDr. J. Mareše v ulici Klášterní již vyměnili vchodové dveře do dvora a vytvořili učebnu se speciální výpočetní technikou (SINO ZERO client).

zdroj a foto: MĚSTO ZNOJMO

Bezpečnost dětí u vyškovských škol se letos zase zvýší

Nejen policisté žákům každým rokem připomínají zásady bezpečného chování při cestách do škol. Zmiňují základní pravidla přecházení vozovky, podstatné body chování na přechodu pro chodce či důležitost reflexních prvků na oblečení i aktovkách. Podle místostarosty Vyškova Romana Celého jsou důležité mimo jiné i rozhledové poměry přechodů, kvalita chodníků v okolí škol i další prvky. Bezpečnosti dětí u škol či na jejich cestě se město věnuje dlouhodobě.

Například u Základní školy Letní pole jsou u přechodu nainstalované dvoje terče ke zpomalení dopravy. „Vzhledem k tomu, že nedaleko budovy vyrůstá rozsáhlé sídliště bytových domů, při jeho projektování jsme se dohodli, že přímo naproti vchodu do školy vznikne nový přechod na chystaný protější chodník v sídlišti a dle normy bude možné tento přechod vybudovat jako stavebně zvýšený zpomalovací práh. Současný přechod s terči následně odstraníme,“ informoval místostarosta Celý s tím, že úpravu bude hradit město Vyškov, neboť se jedná o přechod na místní komunikaci.

„Z obou stran před přechodem u školy jsme nechali osadit značení upozorňující na přítomnost dětí a školy. Také v přímém směru před školou došlo ke změně přednosti v jízdě, aby řidiči jezdící rychle museli zastavit na stopce před křižovatkou a tím současně i před přechodem,“

ROMAN CELÝ místostarosta, Město Vyškov

Zpomalovací terče se v minulosti objevily také u Základní školy Na Vyhlídce. Jelikož si ale obyvatelé stěžovali na jejich hlučnost, terče nechal úřad odstranit. Řádově vyšší bezpečnost chodců má v lokalitě přinést omezení nejvyšší povolené rychlosti. Ovšem Zónu 30 mnozí šoféři nadále nedodržují. Přibylo tak dopravní značení. „Z obou stran před přechodem u školy jsme nechali osadit značení upozorňující na přítomnost dětí a školy. Také v přímém směru před školou došlo ke změně přednosti v jízdě, aby řidiči jezdící rychle museli zastavit na stopce před křižovatkou a tím současně i před přechodem,“ přiblížil místostarosta Celý.

Změny čekají rovněž přechod před Základní školou Morávkova. Například svou délkou nevyhovuje. Časový limit pro přecházení žáků se tak sníží, ke zvýšení bezpečnosti pomůže i jeho nasvětlení. Práce, které počítají také s novými parkovacími stáními pro rodiče dětí a zaměstnance zařízení, proběhnou na jaře letošního roku. Nová parkovací místa vyrostla i naproti rychtářovské mateřské škole.

V případě ulic Purkyňova, Tyršova nebo Nosálovská rovněž vznikl pro zpomalení řidičů před přechodem na každém příjezdovém pruhu zvýrazňovací bezpečnostní červený postřik s vysokými protismykovými vlastnostmi. S bezpečností u škol pak pomáhají i méně nákladné investice. Takovým prvkem je zábradlí u vstupu do škol Tyršova nebo Nádražní. „Některým třeba do hry zabraným žákům zábradlí zabrání vběhnout mezi auta. Například v případě Hřbitovní ulice žáci nebyli mezi stojícími auty vidět,“ připomněl Celý.

Osvědčilo se také krátkodobé parkovací stání Kiss and Ride, tedy Polib a jeď, které funguje před školami Na Vyhlídce nebo Nádražní. Jde o místa určená k rychlému výstupu a nástupu dětí, které do škol vozí rodiče. „Se stejnou krátkou dobou zastavení počítáme u školy Tyršova, kde záměr K+R připravujeme. Všechny zmíněné kroky a investice mají stejný cíl: posílení bezpečnosti dětí,“ uzavřel místostarosta Vyškova.

zdroj a foto: Město Vyškov

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved