Čisté Znojmo: Zaměřeno na třídění odpadů

ZNOJMO – Kampaň Čisté Znojmo je v plném proudu. Jak správně třídit odpad? Jak předcházet jeho vzniku? Jak dlouho se odpad rozkládá? Kampaň přináší základní informace z oblasti třídění a recyklace.

Má vůbec smysl třídit odpad?
Smysl to rozhodně má! Čím méně toho skončí ve směsném komunálním odpadu, tím lépe. Třídění by mělo probíhat v každé domácnosti. Odpad je potřeba řádně sešlápnout, čímž se ušetří více než 50 % objemu popelnice či kontejneru. Z kontejneru směřuje odpad k dotřídění na třídící linku. Následuje převoz ke zpracovateli, který z odpadu vytvoří nové produkty, jako například oblečení, novinový papír, kartonové krabice, nové lahve atd.  Nevyužité zbytky odpadu se odváží na skládku nebo jsou využívány jako přídavek paliva ve spalovnách odpadů nebo cementárnách.

Jak správně třídit?
Ve Znojmě je možné třídit odpad do 10 různých kontejnerů a na 2 sběrných dvorech. Vytřídit lze papír, plast, čiré a barevné sklo, kovy, elektrozařízení, bioodpad, textilie, olej, použité roušky a respirátory či nebezpečný odpad.

Při třídění se řídíme recyklačními symboly na obalech. Trojúhelník s plnými šipkami – obal je určen k recyklaci. Číselné označení a písmena určují, ze kterého materiálu je obal vyroben. Podle toho jej vhodíme do správné nádoby. Přeškrtnutá popelnice – obal patří zpět prodejci nebo do sběrného dvora. Nepatří do kontejnerů na tříděný odpad ani do směsného odpadu.

Znojmo disponuje dvěma sběrnými dvory. Jeden sběrný dvůr se nachází na ulici Dobšická (10a) a druhý v městské části Přímětice (ulice K Suchopádu). Odpad zde lze odevzdat od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00 hodin. Tato služba je pro občany Znojma a jeho městských částí zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností, a nikoliv od podnikatelů. Odpady jsou převzaty po předložení občanského průkazu a následně roztříděny a zavedeny do systému evidence odpadů.

Nyní má veřejnost jedinečnou možnost nahlédnout na proces dotřídění odpadů a dozvědět se zajímavé informace o třídění, a to v úterý 17. května od 15:00 hodin na Dni otevřených dveří třídící linky FCC Znojmo, s.r.o. Na akci je z kapacitních důvodů nutná registrace předem zde https://bit.ly/FCCdenotevrenychdveri.

Jak dlouho se odpad rozkládá?
Odpad patří do koše, popelnice či kontejneru. Rozhodně bychom jej neměli odhazovat na zem či v přírodě. Odpad se totiž může rozkládat až tisíce let.

Nejrychleji se rozkládá bioodpad, například ohryzky od jablek či hrušek se rozloží zhruba za 14 dní. Déle už to trvá slupce od banánu, ta potřebuje 5 měsíců. Odpad z papíru, jako je papírový kapesník, noviny nebo kancelářský papír, se rozloží až po 5 měsících. Podstatně delší je doba rozkladu u jednorázových plen, která dosahuje až 250 let. Nedopalek cigarety potřebuje k celkovému rozkladu 15 let. Žvýkačka se rozkládá až 50 let, igelitový sáček 25 let, plechovka více než 100 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev 100 let. Nejdéle se rozkládají skleněné odpady, které se rozloží nejdříve za 1 000 let.

Jak předcházet vzniku odpadů ve Znojmě?
Bývalí znojemští studenti Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo natočili edukativní video zaměřené na předcházení vzniku odpadů, které je ke zhlédnutí na YouTube. Ve videu se dozvíte zajímavé informace nejen o předcházení vzniku odpadů, ale i o třídění a recyklaci odpadů. Obsah videa je cílen právě na Znojmo.

Podívejte se na video zde https://youtu.be/QqXLrWmQv_s.

Pokud vás zajímají bližší informace k odpadové problematice a ke třídění odpadů navštivte webovou stránku www.rodinaokurkova.cz. Stránka je zaměřena na výchovu a osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě s cílem chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života ve městě.

© Televize Spolu, All Rights Reserved