Štítek: odpad

Olomoucký kraj si poradí s odpady

OLOMOUCKÝ KRAJ – Unikátní projekt na systém nakládání s odpady se rozbíhá v Olomouckém kraji. Do dvou let by v Olomouci měla vyrůst centrální dotřiďovací linka, která by zpracovávala odpad z celého kraje. Nejenže jej lépe roztřídí, ale současně i upraví tak, aby byl energeticky využitelný.

„Státy EU, včetně Česka, se zavázaly, že budou do roku 2035 až 65 procent komunálního odpadu materiálově recyklovat. Podle aktuálního odpadového zákona má být v roce 2030 ukončeno skládkování recyklovatelných a spalitelných odpadů. Olomoucký kraj je v této oblasti velmi progresivní a na tuto situaci chce být připraven. Proto chceme ve spolupráci s městy a obcemi realizovat řešení, které jim dá jistotu zákonného nakládání s odpadem i po roce 2030, variabilitu k případnému obchodování jednotlivých surovin na recyklačním trhu, a v neposlední řadě municipální kontrolu nad strategickou surovinou, jíž odpady bezpochyby jsou,“ sdělil Martin Šmída, předseda správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje a krajský radní pro oblast životního prostředí.

Centrální dotřiďovací linka by měla vyrůst v Olomouci – Chválkovicích, v areálu Technických služeb města Olomouc. „Systém nabídne nejlepší technologii, kdy budeme moci dotřiďovat směsný i separovaný odpad. Tak budeme schopni co nejvíce surovin směrovat k materiálové recyklaci, případně k energetickému využití a naopak se maximálně obejít bez skládek, jejichž poplatky se budou každý rok skokově zvedat,“ vysvětlil radní Šmída.

Na financování projektu za zhruba půl miliardy se budou podílet obce a města, stávající, ale i noví členové spolku Odpady Olomouckého kraje. „Pro uskutečnění záměru centrální dotřiďovací linky bude nutné shromáždit alespoň 300 milionů korun. Požadovaný příspěvek je 1500 korun na obyvatele. Tato částka pokryje investiční náklady na vybudování potřebných zařízení. Pro akcionáře spolufinancující záměr bude cena na bráně o 16 až 20 procent nižší oproti ostatním,“ vysvětlil Lukáš Václavík, projektový manažer Technických služeb města Olomouce.

Zástupci kraje, spolku či servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje teď vyjedou do regionů, aby starostům obcí a měst osobně projekt představili. „Pojedeme do všech koutů našeho kraje, aby se všichni dozvěděli, oč jde a jaké jsou možnosti. Jdeme jednoznačně s evropským proudem, který říká, že je třeba upravovat odpad tak, abychom byli schopni jeho co největší část recyklovat a menší část následně energeticky využít v rámci našeho kraje. Snažíme se městům a obcím přinést řešení a postupovat v synergii,“ doplnil hejtman Josef Suchánek.

Čisté Znojmo: Zaměřeno na třídění odpadů

ZNOJMO – Kampaň Čisté Znojmo je v plném proudu. Jak správně třídit odpad? Jak předcházet jeho vzniku? Jak dlouho se odpad rozkládá? Kampaň přináší základní informace z oblasti třídění a recyklace.

Má vůbec smysl třídit odpad?
Smysl to rozhodně má! Čím méně toho skončí ve směsném komunálním odpadu, tím lépe. Třídění by mělo probíhat v každé domácnosti. Odpad je potřeba řádně sešlápnout, čímž se ušetří více než 50 % objemu popelnice či kontejneru. Z kontejneru směřuje odpad k dotřídění na třídící linku. Následuje převoz ke zpracovateli, který z odpadu vytvoří nové produkty, jako například oblečení, novinový papír, kartonové krabice, nové lahve atd.  Nevyužité zbytky odpadu se odváží na skládku nebo jsou využívány jako přídavek paliva ve spalovnách odpadů nebo cementárnách.

Jak správně třídit?
Ve Znojmě je možné třídit odpad do 10 různých kontejnerů a na 2 sběrných dvorech. Vytřídit lze papír, plast, čiré a barevné sklo, kovy, elektrozařízení, bioodpad, textilie, olej, použité roušky a respirátory či nebezpečný odpad.

Při třídění se řídíme recyklačními symboly na obalech. Trojúhelník s plnými šipkami – obal je určen k recyklaci. Číselné označení a písmena určují, ze kterého materiálu je obal vyroben. Podle toho jej vhodíme do správné nádoby. Přeškrtnutá popelnice – obal patří zpět prodejci nebo do sběrného dvora. Nepatří do kontejnerů na tříděný odpad ani do směsného odpadu.

Znojmo disponuje dvěma sběrnými dvory. Jeden sběrný dvůr se nachází na ulici Dobšická (10a) a druhý v městské části Přímětice (ulice K Suchopádu). Odpad zde lze odevzdat od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00 hodin. Tato služba je pro občany Znojma a jeho městských částí zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností, a nikoliv od podnikatelů. Odpady jsou převzaty po předložení občanského průkazu a následně roztříděny a zavedeny do systému evidence odpadů.

Nyní má veřejnost jedinečnou možnost nahlédnout na proces dotřídění odpadů a dozvědět se zajímavé informace o třídění, a to v úterý 17. května od 15:00 hodin na Dni otevřených dveří třídící linky FCC Znojmo, s.r.o. Na akci je z kapacitních důvodů nutná registrace předem zde https://bit.ly/FCCdenotevrenychdveri.

Jak dlouho se odpad rozkládá?
Odpad patří do koše, popelnice či kontejneru. Rozhodně bychom jej neměli odhazovat na zem či v přírodě. Odpad se totiž může rozkládat až tisíce let.

Nejrychleji se rozkládá bioodpad, například ohryzky od jablek či hrušek se rozloží zhruba za 14 dní. Déle už to trvá slupce od banánu, ta potřebuje 5 měsíců. Odpad z papíru, jako je papírový kapesník, noviny nebo kancelářský papír, se rozloží až po 5 měsících. Podstatně delší je doba rozkladu u jednorázových plen, která dosahuje až 250 let. Nedopalek cigarety potřebuje k celkovému rozkladu 15 let. Žvýkačka se rozkládá až 50 let, igelitový sáček 25 let, plechovka více než 100 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev 100 let. Nejdéle se rozkládají skleněné odpady, které se rozloží nejdříve za 1 000 let.

Jak předcházet vzniku odpadů ve Znojmě?
Bývalí znojemští studenti Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo natočili edukativní video zaměřené na předcházení vzniku odpadů, které je ke zhlédnutí na YouTube. Ve videu se dozvíte zajímavé informace nejen o předcházení vzniku odpadů, ale i o třídění a recyklaci odpadů. Obsah videa je cílen právě na Znojmo.

Podívejte se na video zde https://youtu.be/QqXLrWmQv_s.

Pokud vás zajímají bližší informace k odpadové problematice a ke třídění odpadů navštivte webovou stránku www.rodinaokurkova.cz. Stránka je zaměřena na výchovu a osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě s cílem chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života ve městě.

Znojmo získalo třetí místo v soutěži „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“

ZNOJMO – Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihomoravský kraj už tradičně vyhlásilo soutěž My třídíme nejlépe. Soutěž potvrdila, že občané města Znojma třídí odpad velmi úspěšně. Znojmo se umístilo na 3. příčce mezi městy s více než 10 000 obyvateli. 

Na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. prosince v přednáškové budově vily Stiassni v Brně, převzali zástupci nejlepších měst a obcí kraje ocenění za třídění odpadů v roce 2021. Ceny se rozdávaly v celkem 4 kategoriích podle velikosti obce. Kategorii nad 10 000 obyvatel ovládl Kyjov, stříbro patří Boskovicím a na třetím místě se umístilo Znojmo.

Za město Znojmo převzal ocenění starosta Jakub Malačka. „Děkuji všem Znojmákům, že jim není lhostejné naše okolí a životní prostředí. Toto ocenění patří všem, co nejen zodpovědně třídí, ale také se snaží vzniku odpadu předcházet. Třiďme dál, má to smysl,“ vyjádřil poděkování starosta města Znojma Jakub Malačka.

Do soutěže se zapojilo 670 obcí a měst Jihomoravského kraje. Hodnotila se vykazovaná data v systému EKO-KOM, především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Výsledky byly hodnoceny za období od 4. čtvrtletí 2020 do konce 3. čtvrtletí letošního roku. Hodnocena byla, mimo jiné, i hustota sběrné sítě a sběr nápojových kartonů či kovových odpadů.

Na výsledky i v ostatních kategoriích se můžete podívat v tiskové zprávě zde.

zdroj: Soňa Bystřická, Město Znojmo

Ulice Brna opustily poslední drátěné kontejnery

Z brněnských ulic po sedmnácti letech definitivně zmizely drátěné kontejnery na plastový odpad. Městská svozová společnost SAKO Brno je kompletně nahradila žlutými nádobami a podzemními kontejnery, kterých je nyní v Brně téměř 2 900.

„K třídění plastu patří žlutá. Nahrazením méně estetických drátěných kontejnerů zvyšujeme přehlednost systému třídění a přispíváme ke zlepšování vzhledu města“ uvádí předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder. Společnost SAKO Brno tak posiluje stále četnější síť estetičtějších nadzemních i podzemních kontejnerů, u nichž lze operativněji nastavovat četnost vývozů. „V tuto chvíli jsou drátěné kontejnery na plast zrušené po celém území města. Navíc dochází k optimalizaci svozových tras. V souvislosti s navyšováním množství separovaného odpadu průběžně zvyšujeme frekvenci vývozů. Jsou místa, kam zajíždíme i sedmkrát týdně,“ potvrzuje Filip Leder.

Drátěné kontejnery o objemu až 5 000 litrů pamatují začátek systematického třídění odpadu v roce 2004. V minulosti jich bylo po městě rozmístěno téměř dvě stě. Postupně docházelo k jejich nahrazování žlutými nádobami. Koncem ledna SAKO Brno odvezlo poslední „drátěnky“ z Řečkovic.

zdroj: SAKO Brno

© Televize Spolu, All Rights Reserved