Štítek: zvířata

Brněnští šimpanzi se stěhují do Hodonína

BRNO – Transport šimpanzí skupiny, samce Fábena a samic Giny a Maryšky, ze Zoo Brno do Zoo Hodonín je naplánován na pondělí 20. září v dopoledních hodinách. Hodonínská zoologická zahrada jim po dobu výstavby vnitřního zázemí expozice poskytne nový domov. Přípravné práce na zahájení stavby začnou na konci letošního roku.

„Po dokončení venkovního výběhu jsme od zřizovatele získali finance na výstavbu nového zázemí, protože to současné už neodpovídá aktuálním požadavkům na chov šimpanzů. Velkým problémem bylo právě umístění nechovné skupiny starších zvířat a jsme rádi, že nám kolegové z hodonínské zoo vyšli vstříc. Tito tři obyvatelé naší zoo mají spoustu příznivců a pokud je budou chtít navštívit, tak do Hodonína to nebudou mít tak daleko. My se pustíme do přípravných a bouracích prací, plánujeme, že na jaře začneme stavět. Koordinátorka chovu šimpanzů má nyní prostor najít našim šimpanzům stabilní domov a do naší expozice najít novou, chovnou skupinu zvířat,“ řekl ředitel Zoo Brno, Martin Hovorka.

Aktuálně probíhá technická příprava na transport, úprava přepravních beden a komunikace mezi pracovníky obou zahrad.  „Protože chov šimpanzů patří mezi Evropské záchovné programy (EEP), všechny kroky ohledně umístění zvířat konzultujeme s jeho koordinátorkou. Samotná příprava našich šimpanzů na přesun do Hodonína bude probíhat v pondělí ráno za asistence veterinárního lékaře. Na cestě je budou doprovázet naši chovatelé, kteří je na místě předají hodonínským kolegům i s podrobnými informacemi o jejich chování a návycích,“ komentovala přípravy na transport kurátorka savců Zoo Brno Šárka Mikátová.

Šimpanzi jsou inteligentní zvířata, která reagují i na malé změny a odchylky od běžného denního režimu. Při jakékoliv manipulaci nebo transportu je nutné postupovat velmi obezřetně. Tito lidoopi mají navíc 4x větší sílu než člověk, proto budou přesun do nového prostředí absolvují v částečné sedaci.

„Již nějakou dobu se na příjezd skupiny šimpanzů z Brna připravujeme. Původně jsme měli v plánu umístit je do volné expozice mimo pavilon opic, která se k tomuto účelu nabízela. Po důkladném zvážení jsme ale původní plán přehodnotili a rozhodli se je umístit do sousedství našich šimpanzů. Jedná se totiž o velmi inteligentní a společenská zvířata a byla by škoda této příležitosti nevyužít k tomu, aby obě skupiny měly mezi sebou vzájemný kontakt. Naše skupina šimpanzů, skládající se ze tří samic a jednoho samce, bude tedy od pondělí obývat pouze dvě ze čtyř ubikací, které obývala dosud, další dvě budou určeny šimpanzům z Brna. Věříme, že to pro obě skupiny bude představovat zpestření, které je u zvířat chovaných v lidské péči přínosem,“ řekla zooložka Zoo Hodonín Zdenka Vavrysová.

Samec Fáben je v Zoo Brno od roku 1996 a patří k jejím nejstarším obyvatelům. U Giny není přesně známé datum narození, odhadovaný věk je kolem 37 let a Maryška je narozená v roce 1995. Obě samice dorazily do brněnské zoo v roce 2013. 

ZDROJ: Monika Brindzáková, tisková mluvčí, Zoo Brno

Propustky pod silnicí chrání vydry i další zvířata

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Nejen vydry ale například kachny nebo i lišky se naučily využívat speciální propustky vybudované pod nově opravenou komunikací na hrázi mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Účinnost „podchodů“, které zde Jihomoravský kraj nechal vybudovat v rámci stavby cyklostezky u této silnice I/52, je tak mimořádná a ochrání i řadu dalších živočichů.

Vydra říční patří podle české legislativy mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený. Hlavními ohrožujícími faktory je provoz na silnicích, nelegální lov a degradace jejího prostředí. Na silnicích hynou ročně desítky vyder. Jedním z nejhorších míst v rámci celé České republice byla pro tento druh dosud hráz mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Jednoznačně zde hyne nejvíce vyder.

Jak uvedl náměstek hejtmana Lukáš Dubec, v jehož gesci je oblast životního prostředí, Jihomoravský kraj se při výstavbě související cyklostezky rozhodl myslet nejen na bezpečnost cyklistů ale i zvířat. Součástí stavby jsou tak tři suché „propustky“ (tunely pod silnicí), které zvířatům umožňují projít bezpečně z jedné nádrže na druhou. „Propustky byly vytvořeny tři, jeden větší na jižním konci hráze, dva menší v její střední části v sousedství mostu nad přepadem vody z horní do střední nádrže. Budování suchých tunelů pod silnicí je v dnešní době standardním způsobem snižování úhynu zvířat na silnicích. Daný případ je však unikátní tím, že živočichové jsou k propustkům naváděni pomocí kolmé betonové stěny, která vede podél celé cyklostezky,“ uvádí podrobnosti náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Jak dále dodává, kontrolou propustků a instalací fotopastí bylo již po několika týdnech zjištěno, že tato investice nebyla zbytečná. „Propustky jsou vydrami často využívány. Ale našli si je i další živočichové, například kuny, ježci, lišky, včetně těch, kteří do naší přírody tak úplně nepatří – kočky domácí, nutrie, norek americký. A propustek překvapivě posloužil i ptákům, prošla jím kachna divoká s mláďaty,“ popisuje účinnost zvířecích podchodů Lukáš Dubec.

Vzhledem ke specifikům popsaného území i jedinečnosti řešení budou ochranáři účinnost opatření i nadále sledovat. Zároveň vznikne statistika, která vyhodnotí úhyn živočichů na silnici I/52 v daném úseku a srovnána s výsledky z roku 2019, tj. před vybudováním cyklostezky. Při přípravě popsaných opatření i jejich sledování přitom Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje s odborníky z o. p. s. ALKA Wildlife (Lidéřovice) a společnosti Ekopontis (Brno).

zdroj: Jihomoravský kraj

ZOO Olomouc má pandy!

V místech, kde se návštěvníci mohli dříve setkat s nosály, v blízkosti pavilonu žiraf, budou moci v nejbližších dnech spatřit pandy. Nejedná se však o 🐼 pandu velkou, nýbrž o pandu červenou.

#televizespolu #zooolomouc #pandacervena #olomouc #morava

Zlínský kraj proplatí škody způsobené chráněnými živočichy

ZLÍNSKÝ KRAJ – Proplacení škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy schválila Rada Zlínského kraje. Škody ve výši 367 tisíc korun způsobili majitelům rybníků vydra říční a kormorán velký.

„O náhradu škody způsobené vydrou říční na rybí osádce rybníka na Vsetínsku požádal majitel, kterému proplatíme necelých 62 tisíc korun. Dalších 305 tisíc proplatíme společnosti, která má v nájmu rybníky Choryně velká, Choryně malá a Choryně pravá. Na těchto rybnících způsobil škody chráněný kormorán velký,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.

Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy proplácí na základě ustanovení zákona č. 115/200 Sb. Krajský úřad Zlínského kraje, zdrojem financí je státní rozpočet. Vybranými živočichy jsou bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk obecný. Podle zákona se nahrazuje škoda způsobená vybraným živočichem na životě nebo zdraví fyzické osoby, vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, rybách, včelstvech a včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech, nebo movitých věcech v uzavřených objektech.

zdroj: Zlínský kraj

© Televize Spolu, All Rights Reserved