Štítek: zvířata

ZOO Olomouc má pandy!

V místech, kde se návštěvníci mohli dříve setkat s nosály, v blízkosti pavilonu žiraf, budou moci v nejbližších dnech spatřit pandy. Nejedná se však o 🐼 pandu velkou, nýbrž o pandu červenou.

#televizespolu #zooolomouc #pandacervena #olomouc #morava

Zlínský kraj

Zlínský kraj proplatí škody způsobené chráněnými živočichy

ZLÍNSKÝ KRAJ – Proplacení škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy schválila Rada Zlínského kraje. Škody ve výši 367 tisíc korun způsobili majitelům rybníků vydra říční a kormorán velký.

„O náhradu škody způsobené vydrou říční na rybí osádce rybníka na Vsetínsku požádal majitel, kterému proplatíme necelých 62 tisíc korun. Dalších 305 tisíc proplatíme společnosti, která má v nájmu rybníky Choryně velká, Choryně malá a Choryně pravá. Na těchto rybnících způsobil škody chráněný kormorán velký,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.

Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy proplácí na základě ustanovení zákona č. 115/200 Sb. Krajský úřad Zlínského kraje, zdrojem financí je státní rozpočet. Vybranými živočichy jsou bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk obecný. Podle zákona se nahrazuje škoda způsobená vybraným živočichem na životě nebo zdraví fyzické osoby, vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, rybách, včelstvech a včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech, nebo movitých věcech v uzavřených objektech.

zdroj: Zlínský kraj

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved