Novým ředitelem Městské policie Znojmo se stal Petr Hladký

ZNOJMO – Městská policie Znojmo (dále MP Znojmo) má nového ředitele. Zastupitelstvo města Znojma na svém včerejším mimořádném zasedání pověřilo touto funkcí Mgr. Petra Hladkého, dlouholetého zaměstnance MP Znojmo, který doposud působil na pozici manažera prevence kriminality.

Zastupitelstvo pověřilo pana Hladkého řízením MP Znojmo na základě doporučení výběrové komise, s účinností od 18. srpna 2021. Nový ředitel má nejen zákonné předpoklady na strážníka pověřeného řízením MP, ale má rovněž praktické zkušenosti s činností městské policie a splnil také další požadavky a kritéria, která jsou spojená s výkonem funkce strážníka pověřeného řízením MP Znojmo.

Do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské policie se přihlásili celkem 4 uchazeči.

© Televize Spolu, All Rights Reserved