Štítek: Městská policie

Městská Policie Třebíč hledá nové strážníky

TŘEBÍČ – V současné chvíli má Městská policie Třebíč volných šest pracovních míst jak v nepřetržitém provozu, tak na denní směnu.

Strážníkem MP Třebíč se může stát občan české republiky, který splňuje základní podmínky, které stanoví zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. a Město Třebíč.

  • bezúhonnost
  • spolehlivost
  • věk starší 18 let
  • zdravotní a tělesná způsobilost
  • minimálně úplné střední vzdělání zakončené maturitou
  • úspěšné absolvování přijímacího řízení

Výhodou:

  • ŘP sk. B
  • pasivní znalost světového jazyka
  • znalost práce na PC – uživatelská úroveň

 Informace pro uchazeče:

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu s Městem Třebíč se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka.  Čekatel absolvuje dvouměsíční vzdělávací program ve školícím zařízení mimo město Třebíč. Dále pak čekatel musí absolvovat zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, po jejímž složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Třebíč.

V případě Vašeho zájmu pracovat na pozici strážníka Městské policie Třebíč, kontaktujte:

Bc. Lucii Šerkovou, tel. 568 896 387, mob. 606 610 070, případně zašlete svůj životopis na e-mail: lucie.serkova@trebic.cz.  

ZDROJ: Bc. Lucie Šerková – Městská policie Třebíč

Novým ředitelem Městské policie Znojmo se stal Petr Hladký

ZNOJMO – Městská policie Znojmo (dále MP Znojmo) má nového ředitele. Zastupitelstvo města Znojma na svém včerejším mimořádném zasedání pověřilo touto funkcí Mgr. Petra Hladkého, dlouholetého zaměstnance MP Znojmo, který doposud působil na pozici manažera prevence kriminality.

Zastupitelstvo pověřilo pana Hladkého řízením MP Znojmo na základě doporučení výběrové komise, s účinností od 18. srpna 2021. Nový ředitel má nejen zákonné předpoklady na strážníka pověřeného řízením MP, ale má rovněž praktické zkušenosti s činností městské policie a splnil také další požadavky a kritéria, která jsou spojená s výkonem funkce strážníka pověřeného řízením MP Znojmo.

Do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské policie se přihlásili celkem 4 uchazeči.

© Televize Spolu, All Rights Reserved