Štítek: Brno

Vánoční osvětlení se v Králově Poli rozsvítí 9. prosince

BRNO – Vánoční osvětlení nechá MČ Brno-Královo Pole z úsporných důvodů rozsvítit až 9. prosince. Ulice Králova Pole bude krášlit do Tří králů.

Sváteční atmosféru v Králově Poli vykouzlí tradičně vánoční osvětlení. Z úsporných důvodů však bylo všech 59 hvězd, které jsou umísťovány na stožáry podél ulice Husitské, Palackého třídy a Štefánikovy, osazeno už během léta úspornými LED žárovkami.Příkon jednoho prvku tak klesl na pouhých 36 W.

Výzdoba Purkyňovy ulice zůstává beze změny, protože převěsy byly pořízeny před několika lety již jako úsporné. Také lípa svobody v parku na Slovanském náměstí byla a je osvětlena úsporně. Opět se rozzáří i obě „dvojčata“ na křižovatce Palackého třídy a ulice Husitské, v nichž sídlí Úřad městské části Brno-Královo Pole. Kompletně byly obě budovy poprvé během adventu vánočními světýlky vyzdobeny před rokem.

Naopak vánoční výzdoba letos nebyla z úsporných důvodů instalována na platany na Husitské ulici. Vánoční osvětlení nechá MČ Brno-Královo Pole z úsporných důvodů rozsvítit až 9. prosince a bude krášlit ulice Králova Pole  do Tří králů.  Výzdoba je  napojena na pouliční osvětlení, proto samotnou dobu svícení nelze zkrátit.

Z úsporných důvodů se například od počátku podzimu na budově radnice ani nerozsvěcuje nápis „Radnice Královo Pole“.

zdroj: MČ Brno – Královo Pole

Elektrizace trati z Brna do Zastávky pokračuje druhou etapou

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – V listopadu začaly první práce na trati mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna, kde se rozbíhá další etapa elektrizace frekventované spojnice s jihomoravskou metropolí. Navazuje na již dokončenou část do Střelic a její součástí je mimo jiné vybudování druhé traťové koleje až do Zastávky u Brna. Hlavní stavební práce budou probíhat od jara. S dokončením celé stavby s předpokládanými celkovými investičními náklady 3,1 miliardy korun se potom počítá na konci roku 2024. Stavba bude navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021–2027.

Po předání úseku zhotoviteli stavby se již provádějí přípravné práce, které v současné době spočívají především v kácení dřevin a budování přístupových cest ke staveništi. Začala také příprava na odtěžování zářezu trati. V příštím roce plynule navážou práce na mostních objektech a přeložkách a budování kabelových rozvodů. Pracovat se bude rovněž na technologických budovách, úpravách výpravních budov a pozemních komunikacích, realizovat se budou přeložky vodovodu a plynovodů.

Náročným úkolem bude výstavba druhé koleje, která bude spojená s velkým objemem zemních prací a potrvá po většinu příštího roku. Kvůli těmto stavebním činnostem ale zatím v úseku nemusíme dlouhodobě zastavovat provoz. Stavba si tak v roce 2023 vyžádá jen krátkodobé denní výluky,“ popisuje náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. O rok později se už bude v nepřetržité výluce pokračovat pracemi na železničním svršku a nástupištích včetně přístřešků a budováním trakčního vedení. Probíhat bude také aktivace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

V rámci stavby projdou rekonstrukcí zastávky v Omicích a Rosicích u Brna. V Tetčicích vznikne pro cestující nová zastávka s nástupišti končícími u stávajícího železničního přejezdu. Současná stanice Tetčice se přejmenuje na Tetčice-Bobrava. Ve stanici Zastávka u Brna budou postavena dvě vnější a jedno ostrovní nástupiště, která propojí nový podchod s bezbariérovým přístupem pomocí výtahů. K vyšší bezpečnosti provozu přispěje moderní zabezpečovací zařízení, stejně jako rekonstrukce 8 přejezdů. Stávající traťová rychlost 80 km/h se po instalaci evropského zabezpečovače ETCS zvýší až na 120 km/h.  

Realizaci druhé etapy elektrizace trati pro Správu železnic zajišťuje společnost ZASTŘEL, kterou tvoří Subterra, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. „Jsme připraveni dát slovu ZASTŘEL pozitivní význam. Především tím, že provedení stavby bude ke spokojenosti všech zúčastněných stran, a především jejích uživatelů. Až budou projíždět po novém obloukovém mostu přes Bobravu, bude se jim určitě i líbit,“ slibuje generální ředitel Subterry Ondřej Fuchs. Dokončení obou stavebních etap umožní díky přibližně 20 kilometrům modernizované trati z Brna-Horních Heršpic zavedení elektrických příměstských vlaků na frekventované relaci mezi Brnem a Zastávkou.

zdroj: Správa železnic
foto: Skanska

Nová dekontaminační jednotka FNUSA pomůže životnímu prostředí

BRNO – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ročně vyprodukuje více než dvě stě tun nebezpečného odpadu, který musí být likvidován spalováním ve speciálně určených spalovnách. Snížit zátěž pro životní prostředí i náklady na jeho zpracování, a to až o sedmdesát procent, nemocnici pomůže nová dekontaminační jednotka.

Zařízení umožní zpracovat použité jehly, krevní konzervy, ochranné pomůcky, obvazy a další infekční odpad tak, že se s ním nebude muset dále nakládat jako s nebezpečným. Výrazně se zmenší také objem a hmotnost finálního odpadu, který se navíc může dále energeticky využít například jako palivo pro cementárny nebo pro zařízení TAP (tuhá alternativní paliva).

Dekontaminační jednotka se skládá z jednoho uzavřeného zařízení, do kterého se vkládá nebezpečný zdravotní odpad. „Stroj jej nejprve mechanicky zpracuje pomocí rotačních nožů, které dosahují rychlosti až patnáct set otáček za minutu, a díky následnému mikrovlnnému záření jej dekontaminuje dle požadavků nejpřísnějších evropských norem. Odpad je v této fázi vystaven teplotě přes sto deset stupňů Celsia,“ popsala proces vedoucí Odboru správy budov a provozu FNUSA Petra Böhmová a doplnila, že celý cyklus zabere zhruba půl hodiny a je počítačově monitorován a řízen.

Nová francouzská technologie je schválená Státním zdravotním ústavem a obdobná zařízení už fungují v některých dalších českých i evropských zdravotnických zařízeních. Náklady na pořízení a zprovoznění dekontaminační jednotky přesáhly osm milionů korun. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

zdroj: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Nové slavnostní osvětlení centra Brna je spuštěno

BRNO – Nekonečné opravování zastaralého zařízení už nemělo smysl. Brněnští radní proto před dvěma lety odsouhlasili záměr vytvoření a instalace nového slavnostního osvětlení centra města. Girlandy, jejichž podoba vzešla z designérské projektové soutěže, už nyní naplno svítí, a obohatily tak festival Brněnský sedmnáctý.

Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo několikrát opravováno, a to i za cenu ztráty původního charakteru. Poslední větší renovace proběhla před 15 lety, další by byla s ohledem na celkovou designovou i technologickou zastaralost zařízení již nehospodárná.

„Vybrané řešení nejzdařileji ztvárňuje identitu Brna. Jeho základním výrazovým prvkem je jednoduchá linie vycházející z jednotného vizuálního stylu města. Z jednotlivých svislých světelných trubic pak mohou být tvořeny různé motivy odkazující na významné osobnosti nebo události v historii a životě Brna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nová podoba girland je navržena s ohledem na aktuální technické trendy, moderní technologie, jednoduchost oprav a údržby a samozřejmě také na energetickou nenáročnost. Výhodou digitálních RGB LED diod totiž je, že lze regulovat jejich spotřebu. Základní režim svícení pojede na 40 % výkonu a některé animace mohou mít spotřebu dokonce pouze třetinovou.“

První krátkou ukázku toho, co nové slavnostní osvětlení umí, mohli vidět návštěvníci festivalu Brněnský sedmnáctý. Poté se girlandy přepnuly do režimu zobrazujícího až do půlnoci národní trikoloru. „Nyní se po setmění mohou lidé přijít podívat na další různé varianty nasvětlení. Na Kobližné bude vizualizována Sinfonietta, jedna z nejznámějších orchestrálních skladeb Leoše Janáčka, vyobrazení DNA na Běhounské připomene odkaz Gregora Johanna Mendela. Česká a Masarykova budou svítit v motivech loga města Brna. Tento režim bude fungovat do 25. listopadu, kdy se v rámci zahájení Brněnských Vánoc změní na zobrazování padajících vloček,“ informoval 1. náměstek primátorky René Černý.

Návrh nových girland vzešel z otevřené dvoufázové designérské projektové soutěže o návrh, kterou vypsalo město Brno spolu s Technickými sítěmi města Brna, a.s., ve spolupráci se společností MOBA studio s.r.o. vloni v září. „První fáze byla přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení, jako je profesní nebo technická kvalifikace. Šlo o získání koncepčních návrhů, důraz byl kladen na originalitu a uměleckou kvalitu. Z nich pak porota vybrala čtyři nejlepší a jejich autory vyzvala k dopracování technického řešení, prokázání proveditelnosti a k předložení rozpočtu. Počátkem letošního března pak byl jako nejlepší vyhodnocen projekt společnosti VISUALOVE,“ připomněl jeden z porotců, radní Filip Chvátal.

Celkem vzniklo pro 5 brněnských ulic 36 girland tvořených 810 světelnými trubicemi. „Použita byla nejmodernější technologie digitálních LED diod, která umožňuje řídit zvlášť každý pixel, jichž je celkem 38 800. Girlandy nemusí svítit pouze staticky, ale umožňují také pohyblivé animace. Kromě šroubovice DNA nebo vizualizace nejslavnější Sinfonietty můžeme pro slavnostní příležitosti zobrazit různé barvy nebo například vlající vlajky,“ řekl zakladatel studia VISUALOVE Jan Machát.

Výroba a kompletace girland trvala čtyři měsíce, jejich zavěšování měsíc. Osvětlení zatím není na ulici Středova, kde probíhají stavební práce. „Napojení horkovodu a kanalizace má skončit do konce roku, teprve pak bude možné najet s plošinou a provést instalaci. Na závěr také dokončíme dálkové propojení všech girland s naším centrálním dispečinkem, odkud je řízeno i veškeré veřejné a slavnostní osvětlení města Brna. To nám umožní nejen průběžně sledovat a vyhodnocovat funkčnost systému, ale také měnit světelné režimy dle předdefinovaných scénářů,“ vysvětlil ekonomický ředitel Technických sítí Brno Miroslav Sečkář.

Na obnovu slavnostního osvětlení včetně organizace centra poskytlo město Brno dotaci Technickým sítím Brno ve výši 5 490 280 korun. V této částce jsou zahrnuty i náklady na organizaci designérské projektové soutěže ve výši 500 000 korun.

zdroj: Město Brno

Rozsah MHD v Brně zůstane i v roce 2023 stejný

BRNO – Městská hromadná doprava se od 11. prosince 2022 dočká změn. Poprvé například vyjedou tramvaje do kampusu a s tím budou spojeny změny v navazující dopravě a spojích. Ukončení výluky na železniční trati do Blanska zase pozitivně ovlivní vybrané linky.

„V současné nelehké situaci, doprovázené růstem cen a energetickou krizí, je naším cílem zachovat městskou hromadnou dopravu v příštím roce na takové úrovni jako v tom letošním. Na rozdíl od Jihomoravského kraje, který plánuje navýšení ceny veřejné dopravy v IDS JMK o 15 až 20 %, město Brno zdražovat jízdné nebude, abychom zajistili kvalitní MHD všem lidem,“  uvedla  primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V reálném plnění výkonů MHD by rok 2023 dokonce měl předčít rok 2022. Zásadní změnou s novým jízdním řádem bude spuštění tramvajové linky k Fakultní nemocnici Brno a kampusu. Tramvaje nahradí současnou autobusovou linku 61, která se často potýkala s hustým provozem na silnicích. Další související změna se dotkne linky 7, ta bude nově zajíždět až do Starého Lískovce. Posílena bude linka 25, a to z důvodu ukončení regionálních linek v novém přestupním terminálu u kampusu.“

Další linkou, jejíž provoz se po prodloužení tramvajové trati do kampusu rozšíří, bude trolejbus číslo 37. Přibližně polovina spojů této linky bude po celý den, tj. oproti dnešku navíc i večer a o víkendu, prodloužena z Kohoutovic přes Kamenný vrch do zastávky Nemocnice Bohunice. Společně s autobusem číslo 50 posílí spojení z Kohoutovic k nové konečné linky 8.

Autobusová linka 40 zůstane zachována, přičemž bude obsluhovat i Spielberk Office Centre při ulici Heršpické jakožto náhrada za linku 61.

Dalším opatřením souvisejícím se změnou na lince 8 bude zřízení nové zastávky Karpatská na trati tramvají 6 a 7 do Starého Lískovce. Stanice se bude nacházet v blízkosti domu s pečovatelskou službou, jeho obyvatelům se tak otevře možnost využívat přímé tramvajové spojení do centra. Toto místo dříve obsluhoval speciální autobus 82. Tento spoj bude stejně jako další méně využívaný minibus 81 zrušen. Náhrada za ně jsou spoje zajišťované nízkopodlažními vozy na všech linkách MHD po celém Brně a v daném místě i upravená linka 51 a nová linka 62 na Červený kopec,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

S blížícím se koncem železniční výluky na trati Brno–Blansko budou posíleny linky 2, 4 a 9. U prvních dvou budou jezdit tramvaje ve špičce v intervalu 5 minut oproti současným 6 až 7 minutám. Na lince 9 se navýší kapacita nasazením nízkopodlažních tramvají 13T na všechny spoje v denní době od pondělí do pátku.

Na lince 36 budou nově jezdit kloubové trolejbusy, které pojmou více cestujících. Cílem je optimalizovat provoz na sídlišti v Žabovřeskách a nabídnout větší komfort pro cestující.

I v příštím roce je Dopravní podnik města Brna připraven zajistit náhradní dopravu v lokalitách, kde probíhá významná stavební činnost. Jedná se především o výluky spojené s projekty VMO Žabovřeská, VMO Tomkovo náměstí – Rokytova a rekonstrukcí mostu na ulici Otakara Ševčíka.

zdroj: Město Brno

Chřipka letos bude silnější. Očkování je vhodné už teď

BRNO – Vlna chřipkové epidemie se letos očekává silnější. Udeřit by měla na přelomu roku, už teď je ale vhodné nechat se očkovat. Praktiční lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně mají kromě vakcín známých z minulých let nově k dispozici také vakcínu Efluelda, která je určena speciálně pro osoby nad 65 let a je účinnější.

„Již nyní jsou patrné zvýšené záchyty chřipky v dětské populaci. Předpokládá se proto, že s určitým zpožděním se přenese i do dospělé populace,“ potvrdila primářka Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D.

Chřipku není radno podceňovat, i toto virové onemocnění může končit smrtí. Je navíc vysoce nakažlivé a snadno přenosné. Projeví se zejména prudce stoupající vysokou teplotou až kolem 39 stupňů, bolestí kloubů a svalů, dráždivým kašlem, bolestí hlavy a výraznou únavou.

Chránit se lze očkováním, na které je vhodné přijít už teď. „Očkování sice neochrání na sto procent, ale pokud se člověk nakazí, má chřipka prokazatelně mírnější průběh – nižší horečky a kratší trvání,“ upozornila Bogrová a doplnila, že imunita se rozvine zhruba po dvou týdnech od aplikace vakcíny. Očkování je doporučováno zejména rizikovým skupinám, zvážit by ho ale měli i mladí a zdraví jedinci. Chřipka je poměrně vážné, systémové onemocnění, které může vést k rozvoji závažných komplikací i u nich.

Nemocniční praktici prozatím registrují spíše průměrný zájem o vakcinaci. „Chodí převážně pacienti, kteří se nechávají očkovat každoročně. Zřejmě se na tomto vyčkávání podílí i pěkné počasí a také skutečnost, že se lidé často snaží nejprve naočkovat třetími a čtvrtými dávkami proti nemoci COVID-19 a teprve poté plánují očkování proti chřipce,“ uvedla Bogrová.

Praktici Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně předpokládají, že vakcíny proti chřipce budou aplikovat do konce roku. Chronicky nemocní pacienti a osoby nad 65 let je mají hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Bližší informace i samotné očkování podají zájemcům jejich praktičtí lékaři.

zdroj: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved