Štítek: Mateřská školka

Ve Znojmě bude rozšířena kapacita mateřských škol

ZNOJMO – V rámci balíčku První pomoci vznikne ve Znojmě pro nejmenší nová třída mateřské školy. Bude určena pro děti již od dvou let. Město Znojmo ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pražská připravuje realizaci zcela nové třídy v mateřské škole na ulici Slovenská. „Uvědomujeme si nutnost navyšování kapacit mateřských škol i zvyšující se poptávku po umístění mladších dětí, proto jsme se také rozhodli pro tento krok,“ říká starosta města Znojma Jakub Malačka.

Třída vznikne přestavbou části objektu školy, která byla nevyužita. Rada města na svém posledním jednání schválila realizační firmu S-A-S STAVBY spol. s r. o., která zajistí přestavbu dvou stávajících tříd. Místo nich vznikne třída mateřské školy s novým sociálním zázemím. Vybourána bude příčka mezi místnostmi, třída dostane nové podlahy, omítky, vyměněny budou dveře, radiátory, nová elektroinstalace, vybudováno bude nové sociální zázemí a třída bude vybavena novým nábytkem. Město zde investuje bezmála 3,3 milionů korun.

Zahájeny byly také nezbytné administrativní kroky. „Chceme vše připravit co nejdříve, aby mohl být provoz zahájen na konci letošního roku nebo na jaře roku příštího. Našim cílem je dát rodičům možnost využít například dřívější návrat do zaměstnání,“ doplňuje místostarosta města Znojma Jan Grois, který má v gesci právě oblast školství.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

Školy a školky ve Znojmě se chystají na nový školní rok

ZNOJMO – Každý rok v letních měsících vystřídají žáky a učitele v budovách škol a školek opraváři, malíři a dělníci. Ani letos tomu není jinak. Město Znojmo a školy, které zřizuje, se pustily do pravidelných oprav i větších investic. V rozpočtu bylo letos vyčleněno více než 31 milionů. 

„Z celkové částky putuje do mateřských škol přibližně 5,7 milionu korun, do základních škol pak 25, 8 milionů korun. Vzhledem k uzavření škol a distanční výuce se s některými opravami začalo dříve než obvykle a tak už jsou některé hotové nebo se na nich pracuje. Další čekají na výsledky výběrového řízení,“ řekl místostarosta Jan Grois, který má v gesci školství.

Největší položkou v rozpočtu je 14 milionů určených na financování projektu na Základní škole JUDr. J. Mareše. Projekt s názvem Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla vyřeší problém s přehříváním budovy v letních měsících. „Předpokládané náklady jsou vyšší než 28 milionů korun, proto jsme využili možnost žádosti o dotaci z Evropské unie. Poskytnuta nám bude dotace v maximální výši 11, 8 milionu korun. Aktuálně se připravujeme na výběrové řízení a probíhá proces kontroly poskytovatelem,“ uvedl Grois.

Opravy ve školkách:
Ze školek se pracuje v MŠ Dělnická, konkrétně v jejím odloučeném pracovišti Gránická, kde opravují střechu. Přímo na Dělnické již vymalovali školní jídelnu a vyměnili plynové kotle v oranžovém pavilonu.

 Pražské se bude pracovat na podlahách (výměna PVC) a výmalbě, na pracovišti MUDr. J. Jánského již dokončili výmalbu tříd a ostatních místností.

Práce probíhají i ve školní budově na Slovenské, kde proběhne kompletní výměna oken, a v MŠ Přímětice brzy zahájí rekonstrukci kotelny, vzduchotechniku školní jídelny pak vyřeší v MŠ RudoleckéhoMŠ Holandská opraví část oplocení, nové již má MŠ nám. Armády.

Opravy ve školách:

Opravy během léta probíhají v ZŠ Mládeže – dokončena byla výmalba budov, pořídila se třítroubá pec do jídelny a pracuje se na rekonstrukci hygienického zázemí. Na příští rok se pravděpodobně přesune plánovaná rekonstrukce kotelny ve školní jídelně, která si vyžádá větší zásah, než se předpokládalo.

Ve škole na Václavském náměstí zrekonstruovali kotelnu, ve školní jídelně opraví podlahy a investují také do obnovy infrastruktury PC sítě.

Na ZŠ Přímětice běží třetí etapa rekonstrukce toalet ve škole, kotle do školních jídelen se pořídí pro ZŠ nám. Republiky a ZŠ PražskéZŠ JUDr. J. Mareše v ulici Klášterní již vyměnili vchodové dveře do dvora a vytvořili učebnu se speciální výpočetní technikou (SINO ZERO client).

zdroj a foto: MĚSTO ZNOJMO

V Brně v ulici Pod Nemocnicí se propojí generace

Někdejší Mateřská škola Pod Nemocnicí v brněnských Bohunicích prošla výraznou změnou. Kompletně zrekonstruovaná budova se rozšířila o nástavbu a kromě dětí docházejících do školky přivítá i  obyvatele z řad seniorů. Pro ně tu vznikly nejen byty, ale i společenský prostor.

#televizespolu #tvspolu #reportaz #Brno #Bohunice #skolka #seniori

© Televize Spolu, All Rights Reserved