Štítek: Zlínský kraj

V Zoo Zlín uhynul samec jaguára amerického

ZLÍN, 27. prosince 2022 – ZOO Zlín-Lešná hlásí smutnou zprávu. V pondělí bohužel uhynul samec jaguára amerického Danny.

Samec Danny, který společně se samicí Yunou obýval nedávno otevřeno expozici Jaguar Trek, uhynul zcela nečekaně. Následná veterinární pitva ukázala jako příčinu úhynu strangulační ileus – zaškrcení a zauzlení střev.

V ranních hodinách 26. prosince chovatelé po příchodu do budovy nalezli jaguára již mrtvého. Samec předchozí den nevykazoval žádné příznaky zdravotních problémů, nález mrtvého zvířete tak byl pro ně skutečným šokem. „Veterinární pitva a podrobné vyšetření určily jako příčinu úhynu strangulační ileus, to je zaškrcení a zauzlení střev. Dochází k němu náhodně, může jej způsobit například prudký pohyb zvířete. Podle kamerových záznamů jaguár uhynul v noci z 25. na 26. prosince. Vzhledem k tomu, že se u jaguára neprojevovaly žádné příznaky blížících se akutních zdravotních komplikací, jednalo se o hyperakutní stav, na který jsme nemohli nijak reagovat,“ objasnil MVDr. Dominik Gregořík, externí veterinární lékař zlínské zoo. 

Pro zlínskou zoo je to velká ztráta. „Nečekaný úhyn samce jaguára nás velmi zasáhl. Určitě bude chybět i návštěvníkům. Všechno je ještě hodně čerstvé, ale mohu přislíbit, že se budeme snažit získat pro Yunu nového partnera. Již jsme kontaktovali koordinátora chovu jaguárů amerických. A také nám v současné době velmi pomáhá radostná událost u medvědů pyskatých. Samice Saraswathi dva dny před Štědrým dnem porodila své druhé mládě. Doufáme, že bude při jeho odchovu stejně úspěšná, jako v případě prvního mláděte,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

zdroj: ZOO a zámek Zlín-Lešná

Kroměříž vybuduje v Braunerově ulici multifunkční hřiště se zázemím

KROMĚŘÍŽ, 17. prosince 2022 –  Kroměřížská radnice připravuje stavbu multifunkčního hřiště se zázemím v Braunerově ulici.

„Dolní Zahrady dlouho trpěly kvůli nepřizpůsobivým lidem, kteří žili v městských domech v lokalitě Račín. Poničili mimo jiné i dětské hřiště. Poté, co město domy zdemolovalo, je na čase lidem v Dolních Zahradách vybudovat odpovídající infrastrukturu a oblast oživit. Začali jsme již opravou chodníku, teď je na řadě hřiště,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Město záměr nedávno prezentovalo obyvatelům Braunerovy ulice. „Kromě multifunkčního hřiště na tenis, fotbal či volejbal zahrnuje i nové workoutové hřiště a také rekonstrukci dětského hřiště, které bude doplněno dalším mobiliářem. Tyto tři prostory obejme asfaltový ovál jako účelová komunikace, která bude sloužit jako dráha například pro in line či pro běh, ale také jako příjezdová komunikace k zahrádkám rodinných domů,“ popsala projektová manažerka radnice Soňa Borková.

Záměr počítá i s vybudováním správní budovy s pergolou, která bude sloužit například jako zázemí pro hvězdárnu. Vzniknou zde i nová parkovací stání a v jihozápadní části pozemku stavbaři vybudují novou účelovou komunikaci pro příjezd k tamním vjezdům do zahrádek. „Občané Dolních Zahrad tak získají místo pro aktivní trávení volného času, ale i pro setkávání se,“ dodal Holík. Město má hotovou studii i projekt, nyní vyřizuje nezbytná povolení. „Od toho se bude odvíjet termín realizace,“ doplnil Holík.

Záměr stavby multifunkčního hřiště se zázemím v Braunerově ulici je dalším v řadě, který byl novým vedením kroměřížské radnice projednáván veřejně s občany, jichž se týká. Město v listopadu s obyvateli Kroměříže projednalo záměr rozšíření parkoviště v ulici Slovenského národního povstání a také legalizaci parkovacích míst a zavedení jednosměrného provozu v ulici Sládkova.

zdroj: Město Kroměříž

Základní škola Oskol Kroměříž má nejvšestrannější sportovní naděje v republice

KROMĚŘÍŽ – Mladí sportovci ze Základní školy Oskol Kroměříž vybojovali poosmé v řadě vítězství v republikovém finále Odznaku všestrannosti. Stali se nejlepším ze 45 týmů, které se letošního finále v Brně zúčastnily.

„Základní škola Oskol má v této soutěži dlouhodobě skvělé výsledky. Je to díky snaze a píli malých sportovců a také zásluhou pracovitosti a nadšení jejich trenérů a učitelů. Je vidět, že jejich systematická práce přináší skvělé výsledky. Blahopřeji jim k úspěchu a doufám, že budou sklízet vavříny i v dalších letech,“ řekl starosta Tomáš Opatrný, který dnes na radnici úspěšné školáky přijal.

Žáci ZŠ Oskol suverénně prošli sérií deseti disciplín dvanáctého ročníku, ani na chvíli nezaváhali a ani jednou před sebe v pořadí nepustili žádného ze soupeřů. A to i přesto, že měli mezi sebou šest nováčků a museli se obejít bez dvou významných opor. Na úspěch mají jednoduchý recept – stačí celý rok poctivě cvičit v tělocviku, rozvíjet všestrannost, motivaci a o prázdninách doladit výkonnost v jednotlivých disciplínách, jimiž jsou: běh na 60 metrů, skok daleký, hod míčkem, trojskok z místa, přeskoky přes švihadlo, lehy-sedy, kliky, shyby na šikmé lavici, hod medicinbalem a běh na 1000 metrů nebo plavání či driblink.

„Tento rok jsme měli vskutku široký kádr, nebylo výjimkou, že se o prázdninách sešlo na tréninku 12 i více dětí. Naše dlouhodobá suverenita v soutěži opakovaně přivádí organizátory soutěže k šílenství, komentátory televize a jiných médií k otázkám v neformálních i formálních rozhovorech na kamery typu, jak to děláme, co je podstatou tak suverénních výkonů,“ doplnil učitel tělesné výchovy ZŠ Oskol Vítězslav Tesařík.

Základní školu Oskol v letošním ročníku reprezentovali Vratislav Švejcar, Prokop Maček, David Janošek, Vojtěch Bajer, Nikola Macková, Agáta Slámková, Julie Zapletalová a Mariana Župková, z nichž někteří sbírali vavříny i v soutěži jednotlivců. Do té se dále zapojili také Vojtěch Zakravač, Diana Valentová a Anna Šošolová.

Odznak všestrannosti, který je součástí největšího školního sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj, založili původně pod delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Jeho cílem je všestranný sportovní rozvoj a podpora pohybových aktivit žáků základních škol s využitím přirozené soutěživosti dětí.

zdroj: Město Kroměříž

Kroměříž vydala knižního průvodce a to v češtině i angličtině

KROMĚŘÍŽ – Kroměřížská radnice vydala průvodce městem – publikaci Umělecké památky Kroměříže. Kromě druhého vydání české verze, která byla již rozebraná, vyšel průvodce poprvé také v angličtině.

„Anglická verze průvodce bude vítaným a doposud postrádaným zdrojem informací pro zahraniční návštěvníky města. Přispěje tak k propagaci Kroměříže a podpoře cestovního ruchu ve městě,“

Tomáš Opatrný, starosta Kroměříže

Editorem knihy Umělecké památky Kroměříže je Marek Perůtka a autorsky se na ní podílel kolektiv odborníků – historici, architekti i památkáři. Publikace seznamuje přehlednou formou s mapami čtenáře se všemi architektonickými i uměleckými památkami Kroměříže, a to jak v historickém centru, které je městskou památkovou rezervací, tak i v širším okruhu mimo střed města původně obehnaný hradbami. Detailně se věnuje Arcibiskupskému zámku v Kroměříži a oběma zahradám – Podzámecké a Květné, tedy památkám zapsaným na seznamu UNESCO. V úvodu se kniha věnuje historii města od jeho vzniku na místě brodu přes řeku Moravu na křižovatce kupeckých stezek až po současnost, vysvětlení jména Kroměříž či smyslu jejích symbolů, jako jsou znak či vlajka.

Průvodce Umělecké památky Kroměříže poprvé vyšel v roce 2015 a ze strany návštěvníků města i jeho obyvatel byl o něj velký zájem. Proto město ve spolupráci s editorem Perůtkou v letošním roce připravilo druhé vydání, které bylo doplněné o aktuální informace, novinky a změny, které se v posledních letech udály.

Zájemci si knihu Umělecké památky Kroměříže v českém i anglickém jazyce mohou zakoupit v Turistickém informačním centru v Prusinovského ulici za 399 korun.

zdroj: Město Kroměříž

V Kroměříži Na Čápce vznikne útulek pro kočky a nové skladovací prostory

KROMĚŘÍŽ – Kroměřížská radnice vybrala firmu, která v lokalitě Čápka vybuduje kočičí útulek a sklad města. Vzniknou rekonstrukcí objektu, který stojí vedle psího útulku a dosud sloužil jako skladiště.

O přestavbu budovy se postará hulínská společnost PROVING. „Město získá prostory pro umístění toulavých a ztracených koček, o které se v Kroměříži za finanční podpory radnice dosud stará soukromé zařízení. Město má přitom ze zákona povinnost se o zatoulaná zvířata postarat. Část budovy budeme využívat jako sklad městského mobiliáře,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Rekonstrukce budovy začne v průběhu zimy a hotová by měla být v první polovině roku 2023. Město za ni zaplatí 12,6 milionu korun. Půdorys stavby i zastavěná plocha zůstanou stejné. Vnitřní prostory budou rozděleny na kočičí útulek včetně zázemí pro zaměstnance, na část určenou pro skladování městského mobiliáře a na plochu, kterou bude nadále využívat Městská policie Kroměříž pro umístění kotců pro služební psy.

Uvnitř útulku najde zázemí a dočasný domov 55 koček, a to ve společném kotci nebo ve speciálních prostorech pro kočky s koťaty. Počítá se i s místem pro nemocné či problémové kočky. Venkovní výběh bude mít kapacitu 61 zvířat.

Přestavba zahrnuje likvidaci části stávajících podlah a vybudování nových včetně podlahového vytápění. Stavbaři objekt zateplí a vymění stropní konstrukce i okna. Na stávající budovu budou navazovat dva přístřešky. Jeden bude sloužit jako výběh pro kočky, druhý jako venkovní skladovací prostor. Počítá se rovněž s vybudováním nového sjezdu k objektu a s vytvořením parkovací plochy.

zdroj: Město Kroměříž

Kroměříž chce 9. prosince zprovoznit mobilní kluziště na Hanáckém náměstí

KROMĚŘÍŽ – Obyvatelé Kroměříže si budou moci opět přes zimu zabruslit na mobilním kluzišti na Hanáckém náměstí. Město plánuje jeho otevření na pátek 9. prosince.

„Kluziště budeme chystat od začátku prosince tak, aby ledová plocha byla připravena na otevření před zahájením vánočních trhů Šťastné a veselé, které začnou na Velkém náměstí 10. prosince. Věřím, že vánoční program, který město chystá, nic nepřekazí a že uděláme radost dětem i dospělým,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Kluziště bude v provozu denně od 9:00 do 20:00. Pokud bude příznivé počasí, bude otevřené do konce února 2023. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech bude u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Vstup na kluziště bude pro bruslící za deset korun, zpoplatněna bude také půjčovna bruslí.

Kluziště o rozměrech 13 x 28 metrů koupilo město v roce 2020, ovšem v zimní sezoně 2020-2021 nebylo možné jej provozovat. V minulé zimě 2021/2022 kluziště navštívilo více než 11 tisíc platících bruslařů. Koupí kluziště město řeší problém s omezenými hodinami bruslení pro veřejnost na zimním stadionu. V zimě 2019-2020 město provozovalo na Hanáckém náměstí kluziště pronajaté. Novinka zaznamenala velký ohlas veřejnosti, proto radnice pořídila vlastní mobilní ledovou plochu.

zdroj: Město Kroměříž

Zlínský kraj s Uherským Hradištěm a Starým Městem chtějí vybudovat silniční obchvat

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ulevit přetížené dopravě v centru Uherského Hradiště a Starého Města má přeložka silnice II/497, která má mimo obydlené oblasti propojit uherskohradišťskou místní část Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky „Staré Město – sever“. Obchvat v délce pěti kilometrů hodlá společně s oběma městy postavit Zlínský kraj. Zástupci všech tří stran dnes v sídle Zlínského kraje podepsali deklaraci o spolupráci na přípravě a realizaci této dopravní stavby.

„Přímé silniční propojení Jarošova s dálnicí D55 je nezbytně nutné realizovat kvůli dlouhodobě neúnosnému množství vozidel, které do centra Uherského Hradiště a Starého Města přivádí stávající trasa silnice II/497 směrem od Zlína. Plánovaný obchvat pomůže k odklonění významné části tranzitní dopravy z centra obou měst a uleví tím místním řidičům i obyvatelům,“ uvedl za Zlínský kraj náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Stavba bude vycházet z platných územních plánů Uherského Hradiště a Starého Města a také ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Začátek stavby bude na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky v Jarošově. Vlastní přeložka silnice II/497 se od původní trasy odkloní směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře, projde průmyslovou zónou, přes nový most překlene řeku a souběžně s protipovodňovou hrází bude volným prostorem procházet katastrálním územím Starého Města. Dále přes nový most překoná Baťův kanál a napojí se na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu ke stávající okružní křižovatce na silnici III/42824. Odtud bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k dálnici D55.

Zlínský kraj zajistí zpracování studie proveditelnosti projektu. Obě města pak v návaznosti na odsouhlasené řešení trasy zajistí případné změny svých územních plánů. Co se týká zpracování projektové dokumentace, předpokládá se společný postup všech tří stran, stejně jako jejich úzká spolupráce při řešení majetkoprávních vztahů projektu i při zadání realizace stavby.

Podpisem deklarace vyjádřily všechny strany svou vůli podílet se na společném financování stavby.

zdroj: Zlínský kraj

V podloubí radnice v Kroměříži byla instalována elektronická úřední deska

KROMĚŘÍŽ – Městský úřad Kroměříž má novou elektronickou úřední desku. Umístěna je v podloubí u historické budovy radnice ze strany do ulice Kovářská.

„Úřední deska momentálně běží ve zkušebním provozu, který potrvá měsíc. Počítáme ještě s drobnou úpravou grafiky, doplněním dat a také s tím, že v této době budou odstraněny případné nedostatky,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Elektronickou úřední desku dodala ostravská společnost DigiDay Czech, cena byla zhruba 250 tisíc korun. Má obrazovku s úhlopříčkou cca 140 centimetrů s úsporným LED podsvícením a dotykovou technologií. V provozu je 24 hodin denně. Je odolná vůči vlhkosti, prachu i silnému mrazu. Lidé si mohou také podle svých potřeb zvětšit či zmenšit písmo jimi zvolených textů.

V záhlaví úřední desky je logo města Kroměříže, datum, čas, den v týdnu či informace o počasí. Hlavní obsah tvoří nápis úřední deska Městského úřadu Kroměříž a zobrazení rozdělení úřední desky do oblastí podle specifikace. Kliknutím na vyvěšený dokument si jej pak uživatel zobrazí. Každý dokument má název, číslo jednací, datum, kdy byl vyvěšen a sejmut, kdo ho vytvořil a kdo za něj zodpovídá.

Elektronická úřední deska je propojena s úřední deskou na webu města www.mesto-kromeriz.cz a obsahuje kontakty na úřad i další informace. Nabídka na boční liště nabízí volbu dalších sekcí, které odkazují na internetové stránky města www.mesto-kromeriz.cz nebo na turistický web radnice www.kromeriz.eu, kde návštěvníci města najdou praktické informace i kalendář v Kroměříži pořádaných akcí.

zdroj: Město Kroměříž

Zaměstnanci Zlínského krajského úřadu vysadili nové stromky

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vrátit přírodě to, co nám dává. To byla hlavní myšlenka akce nazvané ZASAĎTO, během níž v lese u Otrokovic vysázeli zaměstnanci krajského úřadu několik stovek nových stromků, konkrétně mladých dubů a lip. A protože jsou právě prázdniny, řada z nich s sebou vzala i své děti, které s nadšením přiložily ruku ke společnému dílu.

Nově zasazené stromy budou růst dalších 100 až 120 let. „Jde o další z akcí, kterou se jako Zlínský kraj hlásíme ke společenské odpovědnosti a dáváme tím jasně najevo, že nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a v němž budou vyrůstat další generace. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Lesy ČR, které se organizaci akcí zaměřených na hromadné vysazování mladých stromků v posledních čtyřech letech intenzivně věnují. Všem malým i velkým účastníkům dnešního sázení, stejně jako jeho organizátorům, patří velký dík,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

zdroj: Zlínský kraj

© Televize Spolu, All Rights Reserved