Štítek: doprava

Točna a komunikace v Blansku na Hořicích dostaly nový povrch

BLANSKO – V místní části Hořice skončila rekonstrukce autobusové točny a téměř půlkilometrového úseku komunikace vedoucí k penzionu U Strakatého koně. Na investici se spolu s městem Blanskem finančně podílelo statutární město Brno, které v lokalitě vlastní část pozemků.

„Důvodem rekonstrukce komunikace byl její technický stav. Nosnost vozovky totiž neodpovídala zvýšené intenzitě dopravy v důsledku těžby dřeva. Komunikace slouží jako hlavní příjezdová cesta do přilehlých lesních ploch, na kterých hospodaří Lesy města Brna. Komunikace je nyní dimenzována na těžkou lesní techniku, která může mít hmotnost až 48 tun,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Práce začaly letos v létě. Během stavby bylo nutné přesunout zastávku autobusů hromadné dopravy na parkoviště na začátku Hořic. Průjezd obcí v místech oprav byl omezen.

Během rekonstrukce točna autobusů i komunikace v délce 470 metrů dostaly nové podkladové vrstvy a finální asfaltobetonový povrch. Kolem silnice jsou položené nové obrubníky. Nový je chodník a dláždění v části u točny autobusů a tři výhybny.

zdroj: Město Blansko

Nová cesta v Příkazech získala cenu veřejnosti

OLOMOUCKÝ KRAJ – Ať už jste řidič, chodec nebo cyklista, nová cesta v Příkazech se vám určitě bude líbit. Svědčí o tom cena veřejnosti, kterou opravená vozovka získala v celostátní soutěži České dopravní stavby a technologie. Do rekonstrukce průtahu v obci investoval Olomoucký kraj více než dvaadvacet miliónů korun.

„Jednalo se o opravu cesty dlouhé zhruba jeden kilometr. Akce probíhala ve dvou etapách, dokončena byla v roce 2019. O jejím ocenění teď rozhodli lidé prostřednictvím on-line hlasování v anketě,“ uvedl Michal Zácha, náměstek Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Investorem akce byla Správa silnic Olomouckého kraje a Příkazy. Opravený průtah obcí bere ohledy na historické centrum vesnice a respektuje její památkové záměry. Proto běžný asfaltový povrch nahradily z velké části pohledné žulové kostky, parkovací stání zpevnil lomový kámen a všechno lemují přesně štípané krajníky.

„Děkuji naší správě silnic, Příkazům i dodavatelské firmě za bezvadně odvedenou práci. A lidem přeji, aby jim takto hezká cesta dlouho a dobře sloužila,“ dodal náměstek Zácha.

zdroj: Olomoucký kraj

Úsekové měření se týká dalších ulic Vyškova. Posvítí si i na motorkáře

VYŠKOV – Úsekové měření rychlosti se rozšiřuje do dalších vyškovských lokalit. Jak je patrné z názvu, měřený je vždy konkrétní úsek vozovky. Ohraničený je bílými příčnými čárami přes jízdní pruh na začátku a na konci měření. Cílem investice je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ulicích Purkyňova a Nosálovská.

Měření probíhá obousměrně. Zatímco při běžném měření rychlosti pracuje radar v konkrétním okamžiku, u úsekového rozhoduje průměrná rychlost. Měřící body nechala radnice umístit na Purkyňově ulici od křižovatky s Družstevní, při vjezdu do Vyškova od Drnovic na křižovatce s ulicí Pod Nemocnicí, na Nosálovské s křižovatkou ulice Ve Mlýnku a pak na Nosálovské u odbočky na Michaloveckou. „Namalované bílé čáry, na které míří kamery, představují body, kde systém společně s časem průjezdu zaznamená registrační značku auta. Díky tomu, že je známý čas, za který vozidlo úsek projede a zároveň i délka dráhy, lze jednoduchým výpočtem určit průměrnou rychlost,“ přiblížil vyškovský místostarosta Roman Celý s tím, že pokud šofér vlétne do měřeného úseku rychleji, má ještě šanci zpomalit.

Systém zároveň umožňuje pořízení fotografie vozidla zezadu. Neplatí tak už, že motorkáři dopis z úřadu při překročení rychlosti nedostanou. „Zařízení měření motorek umožňuje. Právě třeba Nosálovskou motorkáři nezřídka využívají k „testování“ svých jednostopých strojů,“ potvrdil místostarosta Celý.

Úsekové měření rychlosti opět spadá pod městskou policii, která bude jednotlivé přestupky předávat odboru dopravy ke zpracování. Pokud někdo pojede třeba stovkou, čeká jej správní řízení. Debata nad rozšířením systému se vedla několik let. „Svou roli rozhodně sehrálo osazení příjezdu od Drnovic orientačním radarem. Data jasně potvrzovala, že rychlost se v úseku příliš nedodržuje. Přitom jde o lokalitu, kde se nachází základní škola, ulici s ohledem na nemocnici přechází spousta starších lidí, je v ní výjezd záchranné služby. Právě zmiňovaný orientační radar po domluvě zase přemístíme do jiné vhodné lokality,“ upřesnil velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček s tím, že velké procento řidičů na radary reaguje zpomalením.

Od konce roku 2019 úsekové měření funguje na frekventované Brněnské ulici. I přes označení, že se v lokalitě měří, je počet přestupků stále vysoký. Odbor dopravy zaznamenal v roce 2020 přes 3800 přestupků, loni jich bylo přes 5400. „Je patrné, že se stále najde velké množství řidičů, kteří si v ulicích města zřejmě potřebují něco dokázat. Rozhodně nejde o finanční efekt, ale o preventivní. Úsekové měření neslouží k posílení městského rozpočtu. Prioritní je pro nás bezpečnost obyvatel. Potřebujeme zklidnit dopravu hlavně na vjezdech do města či v okolí škol,“ uzavřel vyškovský místostarosta.

zdroj: Město Vyškov

Rozsah MHD v Brně zůstane i v roce 2023 stejný

BRNO – Městská hromadná doprava se od 11. prosince 2022 dočká změn. Poprvé například vyjedou tramvaje do kampusu a s tím budou spojeny změny v navazující dopravě a spojích. Ukončení výluky na železniční trati do Blanska zase pozitivně ovlivní vybrané linky.

„V současné nelehké situaci, doprovázené růstem cen a energetickou krizí, je naším cílem zachovat městskou hromadnou dopravu v příštím roce na takové úrovni jako v tom letošním. Na rozdíl od Jihomoravského kraje, který plánuje navýšení ceny veřejné dopravy v IDS JMK o 15 až 20 %, město Brno zdražovat jízdné nebude, abychom zajistili kvalitní MHD všem lidem,“  uvedla  primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V reálném plnění výkonů MHD by rok 2023 dokonce měl předčít rok 2022. Zásadní změnou s novým jízdním řádem bude spuštění tramvajové linky k Fakultní nemocnici Brno a kampusu. Tramvaje nahradí současnou autobusovou linku 61, která se často potýkala s hustým provozem na silnicích. Další související změna se dotkne linky 7, ta bude nově zajíždět až do Starého Lískovce. Posílena bude linka 25, a to z důvodu ukončení regionálních linek v novém přestupním terminálu u kampusu.“

Další linkou, jejíž provoz se po prodloužení tramvajové trati do kampusu rozšíří, bude trolejbus číslo 37. Přibližně polovina spojů této linky bude po celý den, tj. oproti dnešku navíc i večer a o víkendu, prodloužena z Kohoutovic přes Kamenný vrch do zastávky Nemocnice Bohunice. Společně s autobusem číslo 50 posílí spojení z Kohoutovic k nové konečné linky 8.

Autobusová linka 40 zůstane zachována, přičemž bude obsluhovat i Spielberk Office Centre při ulici Heršpické jakožto náhrada za linku 61.

Dalším opatřením souvisejícím se změnou na lince 8 bude zřízení nové zastávky Karpatská na trati tramvají 6 a 7 do Starého Lískovce. Stanice se bude nacházet v blízkosti domu s pečovatelskou službou, jeho obyvatelům se tak otevře možnost využívat přímé tramvajové spojení do centra. Toto místo dříve obsluhoval speciální autobus 82. Tento spoj bude stejně jako další méně využívaný minibus 81 zrušen. Náhrada za ně jsou spoje zajišťované nízkopodlažními vozy na všech linkách MHD po celém Brně a v daném místě i upravená linka 51 a nová linka 62 na Červený kopec,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

S blížícím se koncem železniční výluky na trati Brno–Blansko budou posíleny linky 2, 4 a 9. U prvních dvou budou jezdit tramvaje ve špičce v intervalu 5 minut oproti současným 6 až 7 minutám. Na lince 9 se navýší kapacita nasazením nízkopodlažních tramvají 13T na všechny spoje v denní době od pondělí do pátku.

Na lince 36 budou nově jezdit kloubové trolejbusy, které pojmou více cestujících. Cílem je optimalizovat provoz na sídlišti v Žabovřeskách a nabídnout větší komfort pro cestující.

I v příštím roce je Dopravní podnik města Brna připraven zajistit náhradní dopravu v lokalitách, kde probíhá významná stavební činnost. Jedná se především o výluky spojené s projekty VMO Žabovřeská, VMO Tomkovo náměstí – Rokytova a rekonstrukcí mostu na ulici Otakara Ševčíka.

zdroj: Město Brno

Zlínský kraj s Uherským Hradištěm a Starým Městem chtějí vybudovat silniční obchvat

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ulevit přetížené dopravě v centru Uherského Hradiště a Starého Města má přeložka silnice II/497, která má mimo obydlené oblasti propojit uherskohradišťskou místní část Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky „Staré Město – sever“. Obchvat v délce pěti kilometrů hodlá společně s oběma městy postavit Zlínský kraj. Zástupci všech tří stran dnes v sídle Zlínského kraje podepsali deklaraci o spolupráci na přípravě a realizaci této dopravní stavby.

„Přímé silniční propojení Jarošova s dálnicí D55 je nezbytně nutné realizovat kvůli dlouhodobě neúnosnému množství vozidel, které do centra Uherského Hradiště a Starého Města přivádí stávající trasa silnice II/497 směrem od Zlína. Plánovaný obchvat pomůže k odklonění významné části tranzitní dopravy z centra obou měst a uleví tím místním řidičům i obyvatelům,“ uvedl za Zlínský kraj náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Stavba bude vycházet z platných územních plánů Uherského Hradiště a Starého Města a také ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Začátek stavby bude na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky v Jarošově. Vlastní přeložka silnice II/497 se od původní trasy odkloní směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře, projde průmyslovou zónou, přes nový most překlene řeku a souběžně s protipovodňovou hrází bude volným prostorem procházet katastrálním územím Starého Města. Dále přes nový most překoná Baťův kanál a napojí se na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu ke stávající okružní křižovatce na silnici III/42824. Odtud bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k dálnici D55.

Zlínský kraj zajistí zpracování studie proveditelnosti projektu. Obě města pak v návaznosti na odsouhlasené řešení trasy zajistí případné změny svých územních plánů. Co se týká zpracování projektové dokumentace, předpokládá se společný postup všech tří stran, stejně jako jejich úzká spolupráce při řešení majetkoprávních vztahů projektu i při zadání realizace stavby.

Podpisem deklarace vyjádřily všechny strany svou vůli podílet se na společném financování stavby.

zdroj: Zlínský kraj

semafory

Znojmo pokračuje v modernizaci semaforů

ZNOJMO – Doprava a hustý provoz jsou jedny z hlavních témat Znojma. Pomoci má modernizace semaforů ve městě, a to na třech frekventovaných křižovatkách. Cílem je přispět k plynulosti dopravy. Výměnou projdou také světla semaforů.

„Vyměněny budou takzvané řadiče, tedy ovládací jednotky semaforů, které jsou už za hranicí životnosti. Výměna se bude týkat tří frekventovaných křižovatek ulic Vídeňská a Hakenova, Vídeňská a Brněnská, Vídeňská a Melkusova. V současné době jsou totiž tyto křižovatky řízeny pevně danými časovými intervaly,“ popisuje starosta města Znojma Jakub Malačka.

Nová technologie navíc umožní programování semaforů online, takže na aktuální dopravní situace ve Znojmě se bude moci reagovat prakticky okamžitě.

Nové řadiče na křižovatkách jsou prvním krokem k plynulejšímu provozu na průtahu městem. Ten další je umístit do křižovatek nové smyčky či jinou technologii (jako jsou například kamery), které snímají provoz v jednotlivých směrech křižovatky a jsou propojeny právě s řadiči. Díky tomu bude možné automaticky reagovat na dopravní situaci a například v případě kolon v jednom směru upřednostnit tento směr díky zkrácenému intervalu pro červenou na semaforu.

Do modernizace semaforů investuje město téměř 2 miliony korun (bez DPH). Zakázku bude realizovat firma PATRIOT, spol. s r. o., která podala formou e-aukce nejvýhodnější nabídku.

Větší komfort nabídnou i nové LED diody na těchto křižovatkách. Ty mají podstatně vyšší účinnost i delší životnost, což se v dlouhodobějším horizontu projeví na ekonomice provozu světelných křižovatek.

Modernizace proběhla již v roce 2019 na čtyřech světelných křižovatkách. Vyměněny byly řadiče semaforů na křižovatce ulice Pražská a Přímětická, Vídeňská, Doktorky Milady Horákové a Průmyslová, Coufalova a Havlíčkova a na náměstí Svobody.

Od soboty začíná oprava dálnice D35 za Olomoucí

OLOMOUC – Od soboty 30. 4. 2022 začíná oprava dálnice D35 za Olomoucí, konkrétně se práce plánují v úseku km 288,7 až 292,8 (součástí vytyčené trasy jsou i některá místa dřívějšího poškození betonových desek vozovky). Rekonstrukce potrvá do letošního června za cenu cca 188,4 milionu Kč bez DPH.

Veřejné výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost Metrostav Infrastructure a. s., která provede obnovu celé konstrukce vozovky, vznikne bezúdržbový středový pás, dojde na výměnu závěrů mostů, položí se nové povrchy a součástí zakázky je i revize odvodnění dálnice.

Provoz mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou povede během opravy obousměrně bez stanovení objízdných tras. Veškerá doprava zůstane na dálnici D35 v upraveném režimu pruhů 2+1, přičemž směrování dvou pruhů se bude v průběhu stavby měnit.

Více informací najdete tradičně v předstihu na krajském Twitteru ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_Olomoucky,

https://twitter.com/RSD_MSlezsky

Dnes začínají větší silniční opravy v Jihlavě, řidiče čekají objížďky

JIHLAVA – V pondělí 14. března v Jihlavě začíná nebo po zimní přestávce pokračuje několik dopravních staveb, která přinesou řidičům dopravní omezení.

Vrchlického ulice
Na Vrchlického ulici probíhá od 14. března výstavba protilehlé zastávky ve směru do centra města, která má návštěvníkům zjednodušit cestu na urgentní příjem jihlavské nemocnice. Realizace stavby začala loni na podzim a dokončena má být letos na jaře. U zastávek vznikne i nový přechod, kvůli kterému se musí zúžit vozovka na předepsaných 6 metrů. Řidiči ulicí projedou sníženou rychlostí.

Červený Kříž
V pondělí 14. 3. 2022 pokračuje přestavba chodníku a dešťové kanalizace v Antonínově Dole – Červeném Kříži. Pro řidiče je zcela uzavřen průjezd hlavní silnicí na Červeném Kříži a to až přibližně do poloviny června. Objízdná trasa vede kolem průmyslové zóny po silnici I/38.

V rámci stavební akce bude vybudován chodník a veřejné osvětlení, zrekonstruována zastávka MHD a dokončena poslední část dešťové kanalizace. Zároveň dojde k rozšíření zpevněné krajnice komunikace směrem od Jihlavy a bude opravena část komunikace. Na podzim minulého roku byly provedeny dva ze tří úseků dešťové kanalizace a část veřejného osvětlení.

Lidická kolonie
Na ulici Lidická kolonie probíhá od 14. března rekonstrukce plynovou a přípojek. Ulice je tak pro řidiče zcela uzavřena, a to do 14. července. V souvislosti s uzavírkou bude v ulici Tylova změněn dopravní režim na obousměrný a bude zde vedena odbočka na Třebíč od Znojemské ulice.

5. května
Uzavřena je kvůli pracím na inženýrských sítích od 14. března také ulice 5. května. Objízdná trasa vede přes ulice Sokolovská, Zrzavého a Jungmanova a potrvá do 10. dubna.

Pod Příkopem
Od pondělí 7. března je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřena ulice Pod Příkopem. Uzavírka potrvá až do 30. listopadu. Objízdná trasa vede přes ulici Seifertovu nebo U Koželuhů.

Více informací najdete na jihlava.cz/doprava, aktuální info je zveřejňováno také na facebookové stránce Doprava v Jihlavě.

Na silnici z Olomouce do Šternberka bude nově zákaz stání kvůli údržbě

OLOMOUC – Příští týden ve středu bude zahájena údržba silnice I/46 vedoucí mezi Olomoucí a Šternberkem. V olomouckých ulicích Pavlovická a Chválkovická provedeme údržbu, což znamená čištění komunikace a obnovu vodorovného dopravního značení. Z důvodu pohybu strojů a jejich obsluhy upozorňujeme na plánované umístění zákazu stání v parkovacích zálivech.

Harmonogram údržby je následující:

V termínu od 22. 9. 2021 17:00 hod. do 23. 9. 2021 6:00 hod. budou probíhat práce ve směru na Šternberk, a to od světelné křižovatky ulic Roháče z Dubé x Sladovní po křižovatku se silnicí III/4432 vedoucí na Selské náměstí.

V termínu od 23. 9. 2021 17:00 hod. do 24. 9. 2021 6:00 hod. budou probíhat práce ve směru do Olomouce, přesněji od křižovatky se silnicí III/4432 po světelnou křižovatku ulic Roháče z Dubé x Sladovní.

Prosíme o respektování zákazu stání, obousměrný provoz silnice I/46 zůstane zachován bez nutnosti stanovit objízdné trasy.

Více podobných informací vždy najdete také na krajském Twitteru ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, https://twitter.com/RSD_MSlezsky

ZDROJ: Miroslav Mazal, tým komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR

  • 1
  • 2
© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved