Štítek: cvičení

Humanitární jednotky blanenského Červeného kříže trénovaly v Ostrově u Macochy

OSTROV U MACOCHY – Během prvního listopadového víkendu od 4. do 6. listopadu probíhalo v Ostrově u Macochy cvičení členů Humanitární jednotky blanenského Červeného kříže, zaměřené na poskytování první pomoci. V průběhu víkendu si účastníci vyslechli také několik přednášek na téma resuscitace a vyšetření fyziologických funkcí. Měli možnost seznámit se s novinkami ve vybavení, které následně využili při řešení připravených situací.

Pro stávající i nové členy bylo připraveno šest stanovišť s modelovými situacemi. Členové Humanitární jednotky ve skupinách po třech řešili jednotlivé úkoly. Mezi nimi narazili na dopravní nehodu se čtyřmi poraněnými nebo vyproštění a resuscitaci tonoucího za použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Asi nejnáročnějším úkolem byl zásah v hasičské zbrojnici, kde podle scénáře došlo k napadení přítomných skupinou útočníků. Jednalo se o postižení většího počtu osob, jenž několikanásobně překračoval počet zasahujících. Záchranáři řešili poranění páteře, úraz oka, zlomeniny rukou, pobodání nožem, úraz kotníku i masivní krvácení.

Na dalších stanovištích bylo třeba ošetřit popáleniny u dětí, hypoglykemické koma, infarkt, plicní embolii či akutní stresovou reakci.

Má-li někdo ze čtenářů tohoto článku zájem o první pomoc, případně jiné aktivity v rámci Červeného kříže, neváhejte se obrátit na náš blanenský Oblastní spolek ČČK.

zdroj: Město Blansko

Velké krajské cvičení na Plumlově s tématem protržená hráz nádrže

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA – Všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS) se ve středu 15. září zapojily do cvičení Příval 2021. Jeho námětem byla silná bouřka, která zvedla hladiny místních toků a zapříčinila také poškození hráze plumlovské přehrady.

„Úkolem cvičení byla koordinace v rámci IZS a spolupráce měst a obcí při zvládání mimořádných událostí. Průběh cvičení budeme podrobně analyzovat, hledat slabá místa a řešení, jak celkově práci záchranných složek dále vylepšovat,“

JOSEF SUCHÁNEK, hejtman Olomouckého kraje

Hasiči, policisté a záchranáři si přímo v terénu procvičili evakuaci osob, krizový štáb pak například logistiku zásobování. Hasiči si vyzkoušeli také práci v lokalitách bez dodávek elektřiny a záchranu lidí z vodní hladiny.

Podobná cvičení uskutečňuje Olomoucký kraj pravidelně. Získané zkušenosti IZS už mnohokrát uplatnil v praxi například při bleskových povodních nebo během nedávné pomoci obcím na jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo.

ZDROJ: Eva Knajblová, Odbor kancelář hejtmana Olomouckého kraje, Oddělení tiskové a PR

© Televize Spolu, All Rights Reserved