Štítek: Arnoldova vila

Brno dostane skoro 40 milionů na záchranu Arnoldovy vily

BRNO – Vaše žádost o grant je schválena, stojí v dopise adresovaném Muzeu města Brna, které má ve správě Arnoldovu vilu. Už je tedy jisté, že na její rekonstrukci získá z Fondů EHP a Norska dotaci v maximální výši 38,5 milionu korun. Vyčerpat ji musí do tří let.

„Záchrana Arnoldovy vily coby architektonické památky a vybudování Centra dialogu v jejích útrobách se z vizí a projektů blíží k realizaci. Celkově si vyžádá náklady zhruba 120 milionů korun, získaná dotace pokryje asi třetinu. Nad rámec tohoto projektu chce Muzeum města Brna revitalizovat také zahradu kolem vily a zpřístupnit část vnitrobloku mezi ulicemi Drobného a Černopolní veřejnosti v podobě parku. Na obnovu zahrady město plánuje požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, jehož výzva má být vyhlášena někdy na podzim,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V plánu je také zahradu propojit se sousední zahradou vily Löw-Beer, která je už od loňského roku díky turniketu průchozí do zahrady vily Tugendhat. „Právě za tím účelem nás Muzeum města Brna požádalo o svěření pozemku ležícího mezi zahradami, což jsme dnes doporučili schválit zastupitelům. Projekt na revitalizaci zahrady by tak obsáhl celé území a zahrnul by i zmíněné propojení zahrad. Vznikl by tak nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Byl by to další krok k posílení komunitního charakteru místa, kde se lidé budou potkávat, kam si zajdou na kávu, na procházku, u toho navštíví výstavu, zúčastní se diskuze nebo si vyslechnou přednášku či koncert,“ popsal 2. náměstek Tomáš Koláčný.

 Aktuálně získaná dotace se ale týká samotné záchrany vily a vybudování Centra dialogu sloužícího jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Do nové instituce se bude soustředit výstavní, vzdělávací, badatelská, volnočasová a komunitní činnost, v plánu je umístit sem stálou expozici o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda a také infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování zdejší architektury. Přestěhovat by se sem mělo i Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.

Srdcem vily bude multifunkční sál pro různé aktivity určené pro veřejnost, dále se počítá s prostory pro workshopy a sympozia, s co-workingovými kancelářemi pro kurátory výstav a organizátory akcí nebo s kavárnou. „Chceme, aby z vily nevzniklo statické muzeum, ale naopak živé, dynamické místo vybízející k aktivitě, ke komunikaci; ne nadarmo získal projekt název Centrum dialogu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer„Chtěl bych celý projekt ve spolupráci s Muzeem města Brna postupně představovat veřejnosti, nyní to však podmínky moc neumožňují. Vhodným momentem by mohl být podzimní Den architektury, kdy bychom rádi uspořádali například odborné přednášky či vytvořili instalaci v zahradách mezi vilami Tugendhat, Löw-Beer a právě Arnoldovou vilou, k jejichž propojení právě díky projektu do budoucna dojde,“ naznačil plány Marek Fišer.

Revitalizace budovy předpokládá památkovou obnovu exteriérových částí a rekonstrukci interiéru za účelem proměny její dosavadní funkce při zachování autentických prvků.

Předpokládané náklady:           117 406 831 Kč včetně DPH
Získaná dotace:                        max. 38 500 000 Kč včetně DPH

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Vilu má ve správě Muzeum města Brna, příspěvková organizace města.

zdroj: Město Brno
vizualizace: Muzeum města Brna

K záchraně Arnoldovy vily je o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Národní muzeum umění, architektury a designu je ústřední norská státní muzejní instituce, která uchovává, chrání, prezentuje a propaguje kulturní dědictví své země prostřednictvím nejrozsáhlejší sbírky umění, architektury a designu v Norsku. První Národní muzeum v této severské zemi vzniklo roku 1837, posléze jeho roli centrální instituce převzala Národní galerie a postupně, stejně jako v českých zemích, vznikala další „národní“ muzea – Uměleckoprůmyslové muzeum, Muzeum moderního umění a Muzeum architektury. Velkolepým počinem bude bezesporu nová budova Národního muzea, která bude v centru norské metropole otevřena na jaře příštího roku a stane se největším kulturním centrem v oblasti výtvarného a užitého umění ve Skandinávii.

Muzeum architektury, jako jedno ze čtyř sbírkových oddělení Národního muzea, které je nositelem hlavní partnerské spolupráce, prezentuje historická i současná díla z oblasti architektury. Hlavní architektonické sbírky jsou z období modernismu, konkrétně pak z meziválečného období. Kolekce se skládá převážně z archivů soukromých norských architektů a zahrnuje kresby, fotografie, modely a podobně. Obdobně jako Muzeum města Brna má ve své správě vilu Tugendhat, spravuje Muzeum architektury vilu Stenersen z roku 1939 (architekt Arno Corsmo), která je špičkovým representantem norského funkcionalismu.

Spolupráce obou partnerů na projektu rekonstrukce Arnoldovy vily navazuje na předchozí společné aktivity. Muzeum města Brna bude s norským partnerem konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální přístupy k možnostem prezentace dějin architektury veřejnosti právě v domech, jejichž původní funkcí bylo privátní bydlení. Spolupráce v přípravné a realizační fázi se bude odehrávat formu konzultací na místě a spoluprací norských odborníků s projektanty. Uskuteční se dva česko-norské semináře, je plánována aktivní účast norského partnera na mezinárodní odborné konferenci Arnoldova vila a zrození moderního města a životního stylu dlouhého století, kterou Muzeum města Brna uspořádá v průběhu realizace projektu, dále studijní cesta našich odborných pracovníků do Norska. Na podporu uvedeného partnerství již Muzeum města Brna získalo dotaci z tzv. bilaterálního fondu, který je v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko za tím účelem pro české žadatele zřízen. V období udržitelnosti projektu bude partnerství dále prohlubováno jednak formou setkávání a konzultací k programové náplni Arnoldovy vily i ke společným projektům zejména v rámci mezinárodního sdružení Iconic Houses a Mezinárodní rady muzeí ICOM, ve kterých jsou obě instituce aktivními členy.

zdroj: Muzea města Brna

© Televize Spolu, All Rights Reserved