K záchraně Arnoldovy vily je o krok blíž

| ,

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Národní muzeum umění, architektury a designu je ústřední norská státní muzejní instituce, která uchovává, chrání, prezentuje a propaguje kulturní dědictví své země prostřednictvím nejrozsáhlejší sbírky umění, architektury a designu v Norsku. První Národní muzeum v této severské zemi vzniklo roku 1837, posléze jeho roli centrální instituce převzala Národní galerie a postupně, stejně jako v českých zemích, vznikala další „národní“ muzea – Uměleckoprůmyslové muzeum, Muzeum moderního umění a Muzeum architektury. Velkolepým počinem bude bezesporu nová budova Národního muzea, která bude v centru norské metropole otevřena na jaře příštího roku a stane se největším kulturním centrem v oblasti výtvarného a užitého umění ve Skandinávii.

Muzeum architektury, jako jedno ze čtyř sbírkových oddělení Národního muzea, které je nositelem hlavní partnerské spolupráce, prezentuje historická i současná díla z oblasti architektury. Hlavní architektonické sbírky jsou z období modernismu, konkrétně pak z meziválečného období. Kolekce se skládá převážně z archivů soukromých norských architektů a zahrnuje kresby, fotografie, modely a podobně. Obdobně jako Muzeum města Brna má ve své správě vilu Tugendhat, spravuje Muzeum architektury vilu Stenersen z roku 1939 (architekt Arno Corsmo), která je špičkovým representantem norského funkcionalismu.

Spolupráce obou partnerů na projektu rekonstrukce Arnoldovy vily navazuje na předchozí společné aktivity. Muzeum města Brna bude s norským partnerem konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální přístupy k možnostem prezentace dějin architektury veřejnosti právě v domech, jejichž původní funkcí bylo privátní bydlení. Spolupráce v přípravné a realizační fázi se bude odehrávat formu konzultací na místě a spoluprací norských odborníků s projektanty. Uskuteční se dva česko-norské semináře, je plánována aktivní účast norského partnera na mezinárodní odborné konferenci Arnoldova vila a zrození moderního města a životního stylu dlouhého století, kterou Muzeum města Brna uspořádá v průběhu realizace projektu, dále studijní cesta našich odborných pracovníků do Norska. Na podporu uvedeného partnerství již Muzeum města Brna získalo dotaci z tzv. bilaterálního fondu, který je v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko za tím účelem pro české žadatele zřízen. V období udržitelnosti projektu bude partnerství dále prohlubováno jednak formou setkávání a konzultací k programové náplni Arnoldovy vily i ke společným projektům zejména v rámci mezinárodního sdružení Iconic Houses a Mezinárodní rady muzeí ICOM, ve kterých jsou obě instituce aktivními členy.

zdroj: Muzea města Brna

© Televize Spolu, All Rights Reserved