Jihlava chystá květnovou deratizaci města

JIHLAVA – Celoplošná jarní deratizace letos v Jihlavě proběhne v polovině května a opět se neobejde bez spolupráce firem i obyvatel.

Magistrát města v současné době rozesílá výzvy k připojení, k hubení hlodavců by se však měl připojit každý. Stačí uklidit u sklepů či skladů a utěsnit nežádoucí otvory, případně v lokalitách silného výskytu potkanů opatřit dveře a okna sítěmi. A pokud víte o norách na veřejných plochách, kde se potkani vyskytují, můžete je nahlásit na čísle 567 167 306 či e-mailu katerina.kadlecova@jihlava-city.cz.

„Větší výskyt potkanů ve městě odborníci potvrzují na větších sídlištích s hustou kanalizační sítí. Mají velký prostor a klid k rozmnožování. Množství lidí vylévá do kanalizace spoustu tužších zbytků jídla, takže potravy mají hojnost. Potkani se nespokojí s potravou z kanalizace, ale za tmy vylézají z kanálů prohrabanými dírami okolo poklopů,“ uvedla Kateřina Kadlecová z  odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy.

Magistrát města Jihlavy bude deratizovat travnaté plochy města, podzemí a nemovitosti ve svém majetku. Služby města Jihlavy jako provozovatelé kanalizačních sítí provedli deratizaci již začátkem dubna. „Letos nebudeme vyzývat jednotlivé firmy, neboť jim tato povinnost vyplývá ze Zákona o ochraně veřejného zdraví. Přesto bychom rádi, aby se připojili jak podnikatelské subjekty na území města, instituce a bytová družstva v katastru města, tak občané,“ doplnila Kadlecová.

Proč město chystá deratizaci?
Přemnožení hlodavci představují jednak zdravotnický problém – podílejí se na přenosu salmonely nebo smrtelné Wailovy žloutenky. Způsobují ale také rozsáhlé hospodářské škody, ať už znehodnocením potravin svojí močí nebo poškozením zdiva a omítek v důsledku jejich přirozeného hryzacího reflexu.

Jeden pár potkanů může mít v příznivých podmínkách až 800 potomků. Aby byl boj proti škodlivým hlodavcům účinný a vynaložené finanční prostředky byly efektivně využity, je nejvhodnější právě plošný způsob deratizace.

Jedním z předpokladů je také pochopení občanů a jejich spolupráce. Jedná se o ozdravné opatření s důsledky pro celý katastr města. Při správném dodržení technologie by měla plošná deratizace přinést až 90 % efekt.

zdroj a foto: Město Jihlava

© Televize Spolu, All Rights Reserved