Jihomoravští radní se vzdělávali v participaci

BRNO – Nejen spolurozhodování o rozpočtu, ale taky systém, díky kterému by mohl kraj účelněji zjišťovat, co obyvatele jižní Moravy nejvíc pálí. Tématem participativního plánování se zabýval dnešní (30. 3. 2021) workshop, který se konal na krajském úřadě JMK za účasti hejtmana J. Grolicha, náměstka pro participaci Lukáše Dubce a dalších radních z celé koalice. Seminář vedl mezinárodní expert na participativní plánování a e-participaci Tomáš Rákos.

Nechci opakovat chybu minulých vedení kraje, která zavedla participativní rozpočtování, ale zapomněla o tom říct lidem

LUKÁŠ DUBEC, náměstek hejtmana JMK pro otevřenost a participaci

 „Musíme začít kvalitní analýzou toho, kde všude je možné veřejnost zapojit a jak. Určitě se necháme inspirovat dobrou praxí, ať už z Prahy nebo zahraničí. Nechci opakovat chybu minulých vedení kraje, která zavedla participativní rozpočtování, ale zapomněla o tom říct lidem. V tomto ohledu budu prosazovat spolupráci s externími zkušenými odborníky a zároveň zavedením institutu koordinátora participace, který bude agendu zaštiťovat v rámci krajského úřadu a důsledně o ní komunikovat jak dovnitř tak i navenek,“ řekl Lukáš Dubec, náměstek hejtmana pro otevřenost a participaci. 

 „Participace totiž není jenom o klikacích rozpočtech, ale o změně přístupu, jak projednávat věci s lidmi. Je potřeba řešit věci předem, aby rozhodnutí politiků lidi chápali a hlavně, aby se do procesu rozhodování mohli zapojit. A to chceme teď na kraji změnit, doplnil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

 Participativní rozpočet fungoval v Jihomoravském kraji pod názvem „Váš kraj, Váš rozpočet“ každoročně od roku 2012 současně se zpracováním návrhu rozpočtu na příští rok. Počet respondentů se pohyboval v řádech stovek, maxima dosáhl v roce 2016 (1 105 občanů) a průměrná účast v období 2012 – 2017 činí 627 občanů. V roce 2018 (tj. při přípravě návrhu rozpočtu JMK na rok 2019) tehdejší krajská rada rozhodla o ukončení realizace projektu. Pro nové radní, kteří plánují participaci obnovit, je tedy důležitá taky profesionalita zpracování, aby měl tentokrát projekt participace naději na úspěch.

 „Cílem je pomocí špičkově kompetentního týmu řešit některé z nejsložitějších a nejtíživějších problematik se zapojením velkého množství aktérů, jako je například transformace krajského zdravotnictví. Součástí je samozřejmě i široká účast veřejnosti,” dodal Jiří Hlavenka, jihomoravský radní pro inovace a IT.

 S výjimkou let 2012 – 2017 je v Jihomoravském kraji zatím ustálenou praxí, že občané se mohou vyjádřit k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy byl v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáním v zastupitelstvu kraje, a to písemně, anebo ústně přímo při zasedání zastupitelstva. 

zdroj: Jihomoravský kraj

© Televize Spolu, All Rights Reserved