Štítek: Participativní rozpočet

Jihomoravští radní se vzdělávali v participaci

BRNO – Nejen spolurozhodování o rozpočtu, ale taky systém, díky kterému by mohl kraj účelněji zjišťovat, co obyvatele jižní Moravy nejvíc pálí. Tématem participativního plánování se zabýval dnešní (30. 3. 2021) workshop, který se konal na krajském úřadě JMK za účasti hejtmana J. Grolicha, náměstka pro participaci Lukáše Dubce a dalších radních z celé koalice. Seminář vedl mezinárodní expert na participativní plánování a e-participaci Tomáš Rákos.

Nechci opakovat chybu minulých vedení kraje, která zavedla participativní rozpočtování, ale zapomněla o tom říct lidem

LUKÁŠ DUBEC, náměstek hejtmana JMK pro otevřenost a participaci

 „Musíme začít kvalitní analýzou toho, kde všude je možné veřejnost zapojit a jak. Určitě se necháme inspirovat dobrou praxí, ať už z Prahy nebo zahraničí. Nechci opakovat chybu minulých vedení kraje, která zavedla participativní rozpočtování, ale zapomněla o tom říct lidem. V tomto ohledu budu prosazovat spolupráci s externími zkušenými odborníky a zároveň zavedením institutu koordinátora participace, který bude agendu zaštiťovat v rámci krajského úřadu a důsledně o ní komunikovat jak dovnitř tak i navenek,“ řekl Lukáš Dubec, náměstek hejtmana pro otevřenost a participaci. 

 „Participace totiž není jenom o klikacích rozpočtech, ale o změně přístupu, jak projednávat věci s lidmi. Je potřeba řešit věci předem, aby rozhodnutí politiků lidi chápali a hlavně, aby se do procesu rozhodování mohli zapojit. A to chceme teď na kraji změnit, doplnil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

 Participativní rozpočet fungoval v Jihomoravském kraji pod názvem „Váš kraj, Váš rozpočet“ každoročně od roku 2012 současně se zpracováním návrhu rozpočtu na příští rok. Počet respondentů se pohyboval v řádech stovek, maxima dosáhl v roce 2016 (1 105 občanů) a průměrná účast v období 2012 – 2017 činí 627 občanů. V roce 2018 (tj. při přípravě návrhu rozpočtu JMK na rok 2019) tehdejší krajská rada rozhodla o ukončení realizace projektu. Pro nové radní, kteří plánují participaci obnovit, je tedy důležitá taky profesionalita zpracování, aby měl tentokrát projekt participace naději na úspěch.

 „Cílem je pomocí špičkově kompetentního týmu řešit některé z nejsložitějších a nejtíživějších problematik se zapojením velkého množství aktérů, jako je například transformace krajského zdravotnictví. Součástí je samozřejmě i široká účast veřejnosti,” dodal Jiří Hlavenka, jihomoravský radní pro inovace a IT.

 S výjimkou let 2012 – 2017 je v Jihomoravském kraji zatím ustálenou praxí, že občané se mohou vyjádřit k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy byl v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáním v zastupitelstvu kraje, a to písemně, anebo ústně přímo při zasedání zastupitelstva. 

zdroj: Jihomoravský kraj

Díky Tvoříme Znojmo jsou zrealizované další dva projekty. U Louky a v Popicích

Další dva návrhy z participativního rozpočtu Tvoříme Znojmo jsou zrealizované. Koncem listopadu se dokončily práce na hřbitově v Popicích a v prosinci se odkryla po rekonstrukci vyhlídka v parku nad Louckým klášterem. Oba projekty byly navrženy v druhém ročníku participativního rozpočtování, tedy v roce 2019.

Nedůstojné místo pro romantický výhled do údolí Dyje – tak popsal vyhlídku v parku nad Louckým klášterem Martin Poláček, který v roce 2019 podal návrh do projektu Tvoříme Znojmo. Podání návrhu zdůvodňuje jednoduše – chtěl změnit místo, kolem kterého denně chodí. A uspěl.

„My jsme se nejprve začali scházet s přáteli, kteří bydlí tady v okolí. Dali jsme si takový pracovní název našeho spolku – Loucká tíseň. A v rámci toho našeho scházení se, jsme si vytipovali, co by se dalo změnit tady v naší lokalitě. A já k tomuto místu mám větší vztah, protože tudy chodívám skoro denně, chodívám tu běhat, takže mě to štvalo, že to vypadá tak, jak to vypadalo. A teď to vypadá, si myslím, o dost líp,“ vysvětluje Martin Poláček.

Realizaci dostala na starosti Správa nemovitostí města Znojma. Po vyřízení potřebných administrativních kroků (vč. vydání závazného stanoviska orgánů památkové péče) se letos na podzim zahájily samotné práce, jejichž předmětem byla oprava vzhledu vyhlídky a jejího bezprostředního okolí.

Cihlová zeď vyhlídky se nechala rozebrat a vystavěla se nová, položila se kamenná dlažba a k vyhlídce vede nově mlatová cestička. Starý železobetonový plot u vyhlídky nahradilo nové ochranné zábradlí a upravena byla i okolní zeleň. Posledním krokem realizace bylo nanesení ochranného nátěru. Vyhlídka je znovu přístupná od prosince.

V Popicích upravili okolí hřbitova

Mezi zrealizované se řadí i další návrh z projektu Tvoříme Znojmo. Koncem listopadu skončili několikaměsíční práce na popickém hřbitově, které měly za cíl zajistit ke kostelu a na hřbitov bezpečný, bezbariérový přístup pro všechny příchozí. Projekt navrhl sám předseda městské části Popice, Marek Venuta. 

Stavební úpravy v areálu zahrnovaly odbourání stávajícího novodobého schodiště za vstupní branou do areálu kostela. To nahradila nová přístupová cesta tvořená rampou a souběžným terénním schodištěm, dále navazuje cesta s mlatovým povrchem. Opravil se hlavní i vedlejší vstup na hřbitov – u hlavního vstupu je kombinované schodiště s rampou, u vedlejšího terénní schodiště. Novinkou jsou také vyzděné zídky a vysvahovaný terén okolo schodiště. Nad rámec projektu Tvoříme Znojmo nechala Správa nemovitostí města Znojma provést i sanaci ohradní zdi proti vlhkosti.

„Firma odvedla precizní práci. Je zde nová přístupová cesta pro vozíčkáře a pro maminky s kočárky. Jsou tady krásné schody, mlatová cesta, upravené veškeré plochy. A zvláště k tomu jsem velice rád, že se podařilo opravit i samotný hřbitov, který nebyl v plánu, ale který město svou iniciativou podpořilo,“ zhodnotil práci Marek Venuta a vyzývá i ostatní Znojemské, aby neváhali a sami se zapojili. „Je to opravdu možnost, kdy vidíte to, co nevidí třeba vedení města. Nemůže vidět všechno. Prostě máme spoustu míst, spoustu zákoutí, která potřebují ozvláštnit, obnovit, nějak nově využít. A jenom vy víte, co opravdu ta vaše část a město potřebuje.“

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojilo letos potřetí.  Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

© Televize Spolu, All Rights Reserved