Znojmo se zapojilo do výzkumu Zeleň v městském prostředí

Město Znojmo se zapojilo do výzkumu Zeleň v městském prostředí, který provádí Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici (ZF Lednice) ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMU). Cílem je zjistit, jak je zeleň ovlivňována městským a zároveň výrazně suchým prostředím a definovat opatření pro zlepšení podmínek pro růst stromů a další zeleně.  

„Zeleň je pro mě velmi důležité téma a to, jak se o ni staráme, přímo ovlivňuje naše nejbližší okolí i nás. Proto jsem rád, že se nám podařilo být jedním ze čtyř měst v ČR, kde výzkum probíhá. Věřím, že výsledky nás mohou v péčí o zeleň posunout ještě dál a že budeme inspirací minimálně pro celou Českou republiku,“ neskrývá své nadšení starosta Znojma Jakub Malačka.

O výzkumu ve Znojmě

Tým ZF Lednice a ČHMU řeší specializovanou část projektu Stanovení metod hodnocení městského klimatu (podrobnosti viz níže) s názvem Zeleň v městském prostředí a v rámci svých aktivit již v loňském roce provedl například inventarizaci dřevin, zhodnotil zástavbu a komunikace, hodnotil zelené plochy, analyzoval půdní vzorky a umístil ve Znojmě 2 meteostanice pro měření mikroklimatických parametrů modelových stanovišť.

Letos se ve výzkumu pokračuje dalšími aktivitami. Konkrétně v minulých týdnech zavedl tým ve spolupráci s pracovníky Městské zeleně Znojmo do půdy měřící zařízení.

„Zavedli jsme čidla do půdy ve vybraných lokalitách. Ta budou monitorovat vlhkost a teplotu v různých hloubkách. Bude tak možné posoudit, zda se srážková voda či závlaha dostane ke kořenům stromů a jaké zde probíhají změny teplot v průběhu roku. Ke stromům jsme zároveň aplikovali hydrogel nebo speciální mykorhizní přípravek (symbiotické houby) pomocí injektážního stroje. Výzkum by nám měl ukázat, která z metod je pro stromy nejefektivnější,“ vysvětlil ředitel Městské zeleně Radoslav Habrdle.

Znojmo bylo do výzkumu vybráno z několika důvodů. Jedním z nich je i způsob, jakým Městská zeleň Znojmo pečuje o zeleň.

Další důvody vysvětlil docent Petr Salaš, vedoucí Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF při setkání se znojemským starostou: „Znojmo bylo k výzkumu vybráno především z těchto důvodů. Jedná se o menší město, potřebujeme srovnání s dalšími (většími) referenčními místy jako jsou Brno nebo Hradec Králové. Jedná se o město ve velmi suché oblasti ČR a město se velmi dobře stará o zeleň. V neposlední řadě, je to město velmi vstřícné pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti péče o zeleň. Nutno vyzdvihnout, že Znojmo je teprve druhým městem v ČR, které ošetřuje zeleň zcela novou technologií injektáže speciálních pomocných půdních látek do kořenového prostoru stromů a keřů.“

„Na tom, že jsme byli vybrání, má samozřejmě velkou zásluhu vedení naší Městské zeleně, která se aktivně snaží vyhledávat možnosti rozvoje zeleně a nebrání se novinkám. Velký dík za tento přístup,“ dodal starosta Malačka.

O projektu Stanovení metod hodnocení městského klimatu

Celý výzkum probíhá v rámci projektu Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích, jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra ČR a koordinátorem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMU). Dílčí výzkum ve Znojmě realizuje Zahradnická fakulta ve spolupráci s ČHMU, který je zároveň koordinátorem projektu. Výzkum současně probíhá i v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě ve spolupráci s dalšími partnery projektu, kterými jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Výstupem výzkumu budou dvě certifikované metodiky, které budou sloužit jako podklad pro případné úpravy legislativy v boji proti suchu.

zdroj: Město Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved